Rob_S

Naam:Robert S
Mijn onderschrift:

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

Verstuur bericht

Forum Posts

Drink

Zijn er nog mensen geïnteresseerd in skins en/of keys?

Heb een dikke inventory en wil een groot gedeelte verkopen voor echt geld of $$ op stars.

http://steamcommunity.com/id/styleeeeNL/

ffs Sad

PokerStars Hand #138871581702: Tournament #1283049577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/08/02 23:37:26 CET [2015/08/02 17:37:26 ET]
Table '1283049577 74' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: mement_mori (11155 in chips)
Seat 2: vinicius_sci (9728 in chips)
Seat 3: CIROhaas1 (3921 in chips)
Seat 4: TheBoy52 (7703 in chips)
Seat 5: corvones (17133 in chips)
Seat 6: Big_RobS (5091 in chips)
Seat 7: alex1755 (6597 in chips)
Seat 8: vl4d3 (32985 in chips)
Seat 9: BigStuff3985 (8274 in chips)
mement_mori: posts the ante 40
vinicius_sci: posts the ante 40
CIROhaas1: posts the ante 40
TheBoy52: posts the ante 40
corvones: posts the ante 40
Big_RobS: posts the ante 40
alex1755: posts the ante 40
vl4d3: posts the ante 40
BigStuff3985: posts the ante 40
vinicius_sci: posts small blind 150
CIROhaas1: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {3-Clubs}{3-Spades}
TheBoy52: folds
corvones: folds
Big_RobS: raises 345 to 645
alex1755: folds
vl4d3: folds
BigStuff3985: folds
mement_mori: folds
vinicius_sci: folds
CIROhaas1: calls 345
*** FLOP *** {7-Spades}{K-Hearts}{A-Spades}
CIROhaas1: checks
Big_RobS: bets 648
CIROhaas1: calls 648
*** TURN *** {7-Spades}{K-Hearts}{A-Spades} {K-Spades}
CIROhaas1: checks
Big_RobS: bets 3096
CIROhaas1: calls 2588 and is all-in
Uncalled bet (508) returned to Big_RobS
*** RIVER *** {7-Spades}{K-Hearts}{A-Spades}{K-Spades} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
CIROhaas1: shows {A-Clubs}{J-Clubs} (two pair, Aces and Kings)
Big_RobS: shows {3-Clubs}{3-Spades} (two pair, Kings and Threes)
CIROhaas1 collected 8272 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8272 | Rake 0
Board {7-Spades}{K-Hearts}{A-Spades}{K-Spades}{2-Hearts}
Seat 1: mement_mori (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vinicius_sci (small blind) folded before Flop
Seat 3: CIROhaas1 (big blind) showed {A-Clubs}{J-Clubs} and won (8272) with two pair, Aces and Kings
Seat 4: TheBoy52 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: corvones folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Big_RobS showed {3-Clubs}{3-Spades} and lost with two pair, Kings and Threes
Seat 7: alex1755 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: vl4d3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: BigStuff3985 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #138871737423: Tournament #1283049577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/08/02 23:40:39 CET [2015/08/02 17:40:39 ET]
Table '1283049577 74' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: mement_mori (11035 in chips)
Seat 2: vinicius_sci (9458 in chips)
Seat 3: CIROhaas1 (8852 in chips)
Seat 4: TheBoy52 (9398 in chips)
Seat 5: corvones (16713 in chips)
Seat 6: Big_RobS (1090 in chips)
Seat 7: alex1755 (6477 in chips)
Seat 8: vl4d3 (31410 in chips)
Seat 9: BigStuff3985 (8154 in chips)
mement_mori: posts the ante 40
vinicius_sci: posts the ante 40
CIROhaas1: posts the ante 40
TheBoy52: posts the ante 40
corvones: posts the ante 40
Big_RobS: posts the ante 40
alex1755: posts the ante 40
vl4d3: posts the ante 40
BigStuff3985: posts the ante 40
corvones: posts small blind 150
Big_RobS: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {10-Clubs}{7-Clubs}
alex1755: folds
vl4d3: folds
BigStuff3985: raises 360 to 660
mement_mori: folds
vinicius_sci: folds
CIROhaas1: calls 660
TheBoy52: folds
corvones: folds
Big_RobS: calls 360
*** FLOP *** {K-Clubs}{3-Clubs}{Q-Diamonds}
Big_RobS: bets 390 and is all-in
BigStuff3985: raises 660 to 1050
CIROhaas1: folds
Uncalled bet (660) returned to BigStuff3985
*** TURN *** {K-Clubs}{3-Clubs}{Q-Diamonds} {A-Spades}
*** RIVER *** {K-Clubs}{3-Clubs}{Q-Diamonds}{A-Spades} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {10-Clubs}{7-Clubs} (a pair of Aces)
BigStuff3985: shows {9-Clubs}{J-Clubs} (a pair of Aces - King+Queen+Jack kicker)
BigStuff3985 collected 3270 from pot
Big_RobS finished the tournament in 1127th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3270 | Rake 0
Board {K-Clubs}{3-Clubs}{Q-Diamonds}{A-Spades}{A-Diamonds}
Seat 1: mement_mori folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vinicius_sci folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: CIROhaas1 folded on the Flop
Seat 4: TheBoy52 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: corvones (small blind) folded before Flop
Seat 6: Big_RobS (big blind) showed {10-Clubs}{7-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 7: alex1755 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: vl4d3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: BigStuff3985 showed {9-Clubs}{J-Clubs} and won (3270) with a pair of Aces

exit

Big Grin

moet wel callen vs vis

PokerStars Hand #138870517552: Tournament #1283049577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/08/02 23:16:14 CET [2015/08/02 17:16:14 ET]
Table '1283049577 74' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: mement_mori (6618 in chips)
Seat 2: vinicius_sci (7926 in chips)
Seat 3: CIROhaas1 (6765 in chips)
Seat 4: AwesomBarney (5587 in chips)
Seat 5: polleblues (1545 in chips)
Seat 6: Big_RobS (5775 in chips)
Seat 7: alex1755 (7662 in chips)
Seat 8: z4itsev (1546 in chips)
Seat 9: BigStuff3985 (5087 in chips)
mement_mori: posts the ante 25
vinicius_sci: posts the ante 25
CIROhaas1: posts the ante 25
AwesomBarney: posts the ante 25
polleblues: posts the ante 25
Big_RobS: posts the ante 25
alex1755: posts the ante 25
z4itsev: posts the ante 25
BigStuff3985: posts the ante 25
z4itsev: posts small blind 100
BigStuff3985: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {A-Spades}{5-Diamonds}
mement_mori: folds
vinicius_sci: folds
CIROhaas1: folds
AwesomBarney: folds
polleblues: folds
Big_RobS: raises 230 to 430
alex1755: folds
z4itsev: raises 1091 to 1521 and is all-in
BigStuff3985: folds
Big_RobS: calls 1091
*** FLOP *** {J-Spades}{Q-Spades}{5-Spades}
*** TURN *** {J-Spades}{Q-Spades}{5-Spades} {J-Clubs}
*** RIVER *** {J-Spades}{Q-Spades}{5-Spades}{J-Clubs} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
z4itsev: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Jacks and Tens)
Big_RobS: shows {A-Spades}{5-Diamonds} (two pair, Aces and Jacks)
Big_RobS collected 3467 from pot
z4itsev finished the tournament in 1740th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3467 | Rake 0
Board {J-Spades}{Q-Spades}{5-Spades}{J-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: mement_mori folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vinicius_sci folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: CIROhaas1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: AwesomBarney folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: polleblues folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Big_RobS showed {A-Spades}{5-Diamonds} and won (3467) with two pair, Aces and Jacks
Seat 7: alex1755 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: z4itsev (small blind) showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Tens
Seat 9: BigStuff3985 (big blind) folded before Flop

6700 in 2e break

ir en caller 1 zijn losse gasten dus vind het wel mooie spot. had geen call verwacht maargoed we komen er mee weg

PokerStars Hand #138869237382: Tournament #1283049577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/08/02 22:49:47 CET [2015/08/02 16:49:47 ET]
Table '1283049577 74' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: mement_mori (5683 in chips)
Seat 2: Civell (4981 in chips)
Seat 3: CIROhaas1 (5110 in chips)
Seat 4: AwesomBarney (7217 in chips)
Seat 5: polleblues (2720 in chips)
Seat 6: Big_RobS (2895 in chips)
Seat 7: alex1755 (4551 in chips)
Seat 8: z4itsev (2021 in chips)
Seat 9: BigStuff3985 (6257 in chips)
mement_mori: posts the ante 20
Civell: posts the ante 20
CIROhaas1: posts the ante 20
AwesomBarney: posts the ante 20
polleblues: posts the ante 20
Big_RobS: posts the ante 20
alex1755: posts the ante 20
z4itsev: posts the ante 20
BigStuff3985: posts the ante 20
z4itsev: posts small blind 75
BigStuff3985: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {Q-Spades}{K-Clubs}
mement_mori: folds
Civell: folds
CIROhaas1: raises 150 to 300
AwesomBarney: calls 300
polleblues: calls 300
Big_RobS: raises 2575 to 2875 and is all-in
alex1755: folds
z4itsev: folds
BigStuff3985: folds
CIROhaas1: folds
AwesomBarney: calls 2575
polleblues: folds
*** FLOP *** {4-Diamonds}{A-Hearts}{7-Spades}
*** TURN *** {4-Diamonds}{A-Hearts}{7-Spades} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{A-Hearts}{7-Spades}{Q-Diamonds} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
AwesomBarney: shows {8-Clubs}{J-Clubs} (high card Ace)
Big_RobS: shows {Q-Spades}{K-Clubs} (a pair of Queens)
Big_RobS collected 6755 from pot
z4itsev is disconnected
*** SUMMARY ***
Total pot 6755 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{A-Hearts}{7-Spades}{Q-Diamonds}{9-Spades}
Seat 1: mement_mori folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Civell folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: CIROhaas1 folded before Flop
Seat 4: AwesomBarney showed {8-Clubs}{J-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 5: polleblues folded before Flop
Seat 6: Big_RobS showed {Q-Spades}{K-Clubs} and won (6755) with a pair of Queens
Seat 7: alex1755 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: z4itsev (small blind) folded before Flop
Seat 9: BigStuff3985 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #138868851816: Tournament #1283049577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/08/02 22:42:32 CET [2015/08/02 16:42:32 ET]
Table '1283049577 74' 9-max Seat #2 is the button
Seat 2: Civell (5066 in chips)
Seat 3: CIROhaas1 (5180 in chips)
Seat 4: AwesomBarney (8372 in chips)
Seat 5: polleblues (2985 in chips)
Seat 6: Big_RobS (1565 in chips)
Seat 7: alex1755 (3931 in chips)
Seat 8: z4itsev (2256 in chips)
Seat 9: BigStuff3985 (6342 in chips)
Civell: posts the ante 15
CIROhaas1: posts the ante 15
AwesomBarney: posts the ante 15
polleblues: posts the ante 15
Big_RobS: posts the ante 15
alex1755: posts the ante 15
z4itsev: posts the ante 15
BigStuff3985: posts the ante 15
CIROhaas1: posts small blind 60
AwesomBarney: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {Q-Diamonds}{Q-Clubs}
polleblues: folds
Big_RobS: raises 1430 to 1550 and is all-in
alex1755: folds
z4itsev: folds
BigStuff3985: folds
Civell: folds
CIROhaas1: folds
AwesomBarney: calls 1430
*** FLOP *** {9-Clubs}{6-Diamonds}{7-Clubs}
*** TURN *** {9-Clubs}{6-Diamonds}{7-Clubs} {9-Spades}
*** RIVER *** {9-Clubs}{6-Diamonds}{7-Clubs}{9-Spades} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
AwesomBarney: shows {J-Diamonds}{10-Diamonds} (a pair of Nines)
Big_RobS: shows {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Nines)
Big_RobS collected 3280 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3280 | Rake 0
Board {9-Clubs}{6-Diamonds}{7-Clubs}{9-Spades}{2-Spades}
Seat 2: Civell (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: CIROhaas1 (small blind) folded before Flop
Seat 4: AwesomBarney (big blind) showed {J-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 5: polleblues folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Big_RobS showed {Q-Diamonds}{Q-Clubs} and won (3280) with two pair, Queens and Nines
Seat 7: alex1755 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: z4itsev folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: BigStuff3985 folded before Flop (didn't bet)

mouz vs HR om een dreamhack ticket. bo 7, 1 map voordeel voor mousz. eerste map wint HR. 2e map overpass wint HR 12-3 de t-side. mousz wint de map met 16-14.

gogo mousz!!!

2450 in de eerste break

PokerStars Hand #138866383166: Tournament #1277345014, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2015/08/02 21:54:29 CET [2015/08/02 15:54:29 ET]
Table '1277345014 73' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Voyager01 (14248 in chips)
Seat 2: PutItAllYin (20140 in chips)
Seat 3: Jonnywatford (7138 in chips)
Seat 4: Big_RobS (6794 in chips)
Seat 5: Chevreuil666 (13751 in chips)
Seat 6: shopeador (10920 in chips)
Seat 7: BKkarp (10000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 8: Lavrik-mastr (10678 in chips)
Seat 9: Heisenpro41 (4201 in chips)
Lavrik-mastr: posts small blind 100
Heisenpro41: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {A-Hearts}{A-Spades}
Voyager01: folds
PutItAllYin: folds
Jonnywatford: folds
Big_RobS: raises 300 to 500
Chevreuil666: folds
shopeador: raises 650 to 1150
Lavrik-mastr: folds
Heisenpro41: folds
Big_RobS: raises 5644 to 6794 and is all-in
shopeador: calls 5644
*** FLOP *** {K-Diamonds}{7-Clubs}{4-Hearts}
*** TURN *** {K-Diamonds}{7-Clubs}{4-Hearts} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{7-Clubs}{4-Hearts}{8-Diamonds} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {A-Hearts}{A-Spades} (a pair of Aces)
shopeador: shows {K-Spades}{K-Clubs} (three of a kind, Kings)
shopeador collected 13888 from pot
Big_RobS finished the tournament in 4058th place
*** SUMMARY ***
Total pot 13888 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{7-Clubs}{4-Hearts}{8-Diamonds}{5-Spades}
Seat 1: Voyager01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PutItAllYin folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Jonnywatford folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Big_RobS showed {A-Hearts}{A-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 5: Chevreuil666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: shopeador (button) showed {K-Spades}{K-Clubs} and won (13888) with three of a kind, Kings
Seat 8: Lavrik-mastr (small blind) folded before Flop
Seat 9: Heisenpro41 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #138864503922: Tournament #1277345014, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level III (40/80) - 2015/08/02 21:20:16 CET [2015/08/02 15:20:16 ET]
Table '1277345014 73' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Voyager01 (12348 in chips)
Seat 2: PutItAllYin (11810 in chips)
Seat 3: Jonnywatford (9732 in chips)
Seat 4: Big_RobS (9640 in chips)
Seat 5: Chevreuil666 (7110 in chips)
Seat 6: shopeador (5283 in chips)
Seat 7: intent777 (10720 in chips)
Seat 8: Lavrik-mastr (10762 in chips)
Seat 9: Heisenpro41 (10465 in chips)
Voyager01: posts small blind 40
PutItAllYin: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {K-Hearts}{J-Diamonds}
Jonnywatford: folds
Big_RobS: raises 80 to 160
Chevreuil666: folds
shopeador: folds
intent777: folds
Lavrik-mastr: folds
Heisenpro41: calls 160
Voyager01: folds
PutItAllYin: folds
*** FLOP *** {9-Hearts}{9-Spades}{K-Spades}
Big_RobS: bets 160
Heisenpro41: calls 160
*** TURN *** {9-Hearts}{9-Spades}{K-Spades} {6-Clubs}
Big_RobS: checks
Heisenpro41: checks
*** RIVER *** {9-Hearts}{9-Spades}{K-Spades}{6-Clubs} {6-Hearts}
Big_RobS: bets 240
Heisenpro41: raises 806 to 1046
Big_RobS: calls 806
*** SHOW DOWN ***
Heisenpro41: shows {6-Diamonds}{6-Spades} (four of a kind, Sixes)
Big_RobS: mucks hand
Heisenpro41 collected 2852 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2852 | Rake 0
Board {9-Hearts}{9-Spades}{K-Spades}{6-Clubs}{6-Hearts}
Seat 1: Voyager01 (small blind) folded before Flop
Seat 2: PutItAllYin (big blind) folded before Flop
Seat 3: Jonnywatford folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Big_RobS mucked {K-Hearts}{J-Diamonds}
Seat 5: Chevreuil666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: shopeador folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: intent777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Lavrik-mastr folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Heisenpro41 (button) showed {6-Diamonds}{6-Spades} and won (2852) with four of a kind, Sixes

bosse 15
lucas 10
ploenk 10
llh 5
kas 1
plens 9

ik start nu

Mooi mezelf gequote zie ik Smile

Sold dus. Thx allemaal ik zal een overzicht van de aandeelhouders posten als ik thuis ben

Rob_S schreef

Thanks voor het vertrouwen. 20% left. Ik start trouwens rond 21:00. Hoop dat niemand daar problemen mee heeft.

Sure np.

Thanks voor het vertrouwen. 20% left. Ik start trouwens rond 21:00. Hoop dat niemand daar problemen mee heeft.

Supreme/global

post vanaf tel dus problemen met std op:

Stars nick: BIG_ROBS
Datum: vandaag
Aantal games: 2
Totaal buy in: 270 $
Verkoop: 50%
Ksb: bij ft iom aandeelhouders

Ik wil vanavond sm en b55 spelen, maar alleen als ik 50 procent verkoop.

Ik boost je wel nallie

123451523