Rob_S

Naam:Robert S
Mijn onderschrift:

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

Verstuur bericht

Forum Posts

Zijn er nog mensen geïnteresseerd in skins en/of keys?

Heb een dikke inventory en wil een groot gedeelte verkopen voor echt geld of $$ op stars.

http://steamcommunity.com/id/styleeeeNL/

ffs Sad

PokerStars Hand #138871581702: Tournament #1283049577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/08/02 23:37:26 CET [2015/08/02 17:37:26 ET]
Table '1283049577 74' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: mement_mori (11155 in chips)
Seat 2: vinicius_sci (9728 in chips)
Seat 3: CIROhaas1 (3921 in chips)
Seat 4: TheBoy52 (7703 in chips)
Seat 5: corvones (17133 in chips)
Seat 6: Big_RobS (5091 in chips)
Seat 7: alex1755 (6597 in chips)
Seat 8: vl4d3 (32985 in chips)
Seat 9: BigStuff3985 (8274 in chips)
mement_mori: posts the ante 40
vinicius_sci: posts the ante 40
CIROhaas1: posts the ante 40
TheBoy52: posts the ante 40
corvones: posts the ante 40
Big_RobS: posts the ante 40
alex1755: posts the ante 40
vl4d3: posts the ante 40
BigStuff3985: posts the ante 40
vinicius_sci: posts small blind 150
CIROhaas1: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {3-Clubs}{3-Spades}
TheBoy52: folds
corvones: folds
Big_RobS: raises 345 to 645
alex1755: folds
vl4d3: folds
BigStuff3985: folds
mement_mori: folds
vinicius_sci: folds
CIROhaas1: calls 345
*** FLOP *** {7-Spades}{K-Hearts}{A-Spades}
CIROhaas1: checks
Big_RobS: bets 648
CIROhaas1: calls 648
*** TURN *** {7-Spades}{K-Hearts}{A-Spades} {K-Spades}
CIROhaas1: checks
Big_RobS: bets 3096
CIROhaas1: calls 2588 and is all-in
Uncalled bet (508) returned to Big_RobS
*** RIVER *** {7-Spades}{K-Hearts}{A-Spades}{K-Spades} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
CIROhaas1: shows {A-Clubs}{J-Clubs} (two pair, Aces and Kings)
Big_RobS: shows {3-Clubs}{3-Spades} (two pair, Kings and Threes)
CIROhaas1 collected 8272 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8272 | Rake 0
Board {7-Spades}{K-Hearts}{A-Spades}{K-Spades}{2-Hearts}
Seat 1: mement_mori (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vinicius_sci (small blind) folded before Flop
Seat 3: CIROhaas1 (big blind) showed {A-Clubs}{J-Clubs} and won (8272) with two pair, Aces and Kings
Seat 4: TheBoy52 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: corvones folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Big_RobS showed {3-Clubs}{3-Spades} and lost with two pair, Kings and Threes
Seat 7: alex1755 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: vl4d3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: BigStuff3985 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #138871737423: Tournament #1283049577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2015/08/02 23:40:39 CET [2015/08/02 17:40:39 ET]
Table '1283049577 74' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: mement_mori (11035 in chips)
Seat 2: vinicius_sci (9458 in chips)
Seat 3: CIROhaas1 (8852 in chips)
Seat 4: TheBoy52 (9398 in chips)
Seat 5: corvones (16713 in chips)
Seat 6: Big_RobS (1090 in chips)
Seat 7: alex1755 (6477 in chips)
Seat 8: vl4d3 (31410 in chips)
Seat 9: BigStuff3985 (8154 in chips)
mement_mori: posts the ante 40
vinicius_sci: posts the ante 40
CIROhaas1: posts the ante 40
TheBoy52: posts the ante 40
corvones: posts the ante 40
Big_RobS: posts the ante 40
alex1755: posts the ante 40
vl4d3: posts the ante 40
BigStuff3985: posts the ante 40
corvones: posts small blind 150
Big_RobS: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {10-Clubs}{7-Clubs}
alex1755: folds
vl4d3: folds
BigStuff3985: raises 360 to 660
mement_mori: folds
vinicius_sci: folds
CIROhaas1: calls 660
TheBoy52: folds
corvones: folds
Big_RobS: calls 360
*** FLOP *** {K-Clubs}{3-Clubs}{Q-Diamonds}
Big_RobS: bets 390 and is all-in
BigStuff3985: raises 660 to 1050
CIROhaas1: folds
Uncalled bet (660) returned to BigStuff3985
*** TURN *** {K-Clubs}{3-Clubs}{Q-Diamonds} {A-Spades}
*** RIVER *** {K-Clubs}{3-Clubs}{Q-Diamonds}{A-Spades} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {10-Clubs}{7-Clubs} (a pair of Aces)
BigStuff3985: shows {9-Clubs}{J-Clubs} (a pair of Aces - King+Queen+Jack kicker)
BigStuff3985 collected 3270 from pot
Big_RobS finished the tournament in 1127th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3270 | Rake 0
Board {K-Clubs}{3-Clubs}{Q-Diamonds}{A-Spades}{A-Diamonds}
Seat 1: mement_mori folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vinicius_sci folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: CIROhaas1 folded on the Flop
Seat 4: TheBoy52 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: corvones (small blind) folded before Flop
Seat 6: Big_RobS (big blind) showed {10-Clubs}{7-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 7: alex1755 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: vl4d3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: BigStuff3985 showed {9-Clubs}{J-Clubs} and won (3270) with a pair of Aces

exit

Big Grin

moet wel callen vs vis

PokerStars Hand #138870517552: Tournament #1283049577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2015/08/02 23:16:14 CET [2015/08/02 17:16:14 ET]
Table '1283049577 74' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: mement_mori (6618 in chips)
Seat 2: vinicius_sci (7926 in chips)
Seat 3: CIROhaas1 (6765 in chips)
Seat 4: AwesomBarney (5587 in chips)
Seat 5: polleblues (1545 in chips)
Seat 6: Big_RobS (5775 in chips)
Seat 7: alex1755 (7662 in chips)
Seat 8: z4itsev (1546 in chips)
Seat 9: BigStuff3985 (5087 in chips)
mement_mori: posts the ante 25
vinicius_sci: posts the ante 25
CIROhaas1: posts the ante 25
AwesomBarney: posts the ante 25
polleblues: posts the ante 25
Big_RobS: posts the ante 25
alex1755: posts the ante 25
z4itsev: posts the ante 25
BigStuff3985: posts the ante 25
z4itsev: posts small blind 100
BigStuff3985: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {A-Spades}{5-Diamonds}
mement_mori: folds
vinicius_sci: folds
CIROhaas1: folds
AwesomBarney: folds
polleblues: folds
Big_RobS: raises 230 to 430
alex1755: folds
z4itsev: raises 1091 to 1521 and is all-in
BigStuff3985: folds
Big_RobS: calls 1091
*** FLOP *** {J-Spades}{Q-Spades}{5-Spades}
*** TURN *** {J-Spades}{Q-Spades}{5-Spades} {J-Clubs}
*** RIVER *** {J-Spades}{Q-Spades}{5-Spades}{J-Clubs} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
z4itsev: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Jacks and Tens)
Big_RobS: shows {A-Spades}{5-Diamonds} (two pair, Aces and Jacks)
Big_RobS collected 3467 from pot
z4itsev finished the tournament in 1740th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3467 | Rake 0
Board {J-Spades}{Q-Spades}{5-Spades}{J-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: mement_mori folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vinicius_sci folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: CIROhaas1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: AwesomBarney folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: polleblues folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Big_RobS showed {A-Spades}{5-Diamonds} and won (3467) with two pair, Aces and Jacks
Seat 7: alex1755 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: z4itsev (small blind) showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Tens
Seat 9: BigStuff3985 (big blind) folded before Flop

6700 in 2e break

ir en caller 1 zijn losse gasten dus vind het wel mooie spot. had geen call verwacht maargoed we komen er mee weg

PokerStars Hand #138869237382: Tournament #1283049577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2015/08/02 22:49:47 CET [2015/08/02 16:49:47 ET]
Table '1283049577 74' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: mement_mori (5683 in chips)
Seat 2: Civell (4981 in chips)
Seat 3: CIROhaas1 (5110 in chips)
Seat 4: AwesomBarney (7217 in chips)
Seat 5: polleblues (2720 in chips)
Seat 6: Big_RobS (2895 in chips)
Seat 7: alex1755 (4551 in chips)
Seat 8: z4itsev (2021 in chips)
Seat 9: BigStuff3985 (6257 in chips)
mement_mori: posts the ante 20
Civell: posts the ante 20
CIROhaas1: posts the ante 20
AwesomBarney: posts the ante 20
polleblues: posts the ante 20
Big_RobS: posts the ante 20
alex1755: posts the ante 20
z4itsev: posts the ante 20
BigStuff3985: posts the ante 20
z4itsev: posts small blind 75
BigStuff3985: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {Q-Spades}{K-Clubs}
mement_mori: folds
Civell: folds
CIROhaas1: raises 150 to 300
AwesomBarney: calls 300
polleblues: calls 300
Big_RobS: raises 2575 to 2875 and is all-in
alex1755: folds
z4itsev: folds
BigStuff3985: folds
CIROhaas1: folds
AwesomBarney: calls 2575
polleblues: folds
*** FLOP *** {4-Diamonds}{A-Hearts}{7-Spades}
*** TURN *** {4-Diamonds}{A-Hearts}{7-Spades} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{A-Hearts}{7-Spades}{Q-Diamonds} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
AwesomBarney: shows {8-Clubs}{J-Clubs} (high card Ace)
Big_RobS: shows {Q-Spades}{K-Clubs} (a pair of Queens)
Big_RobS collected 6755 from pot
z4itsev is disconnected
*** SUMMARY ***
Total pot 6755 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{A-Hearts}{7-Spades}{Q-Diamonds}{9-Spades}
Seat 1: mement_mori folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Civell folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: CIROhaas1 folded before Flop
Seat 4: AwesomBarney showed {8-Clubs}{J-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 5: polleblues folded before Flop
Seat 6: Big_RobS showed {Q-Spades}{K-Clubs} and won (6755) with a pair of Queens
Seat 7: alex1755 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: z4itsev (small blind) folded before Flop
Seat 9: BigStuff3985 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #138868851816: Tournament #1283049577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2015/08/02 22:42:32 CET [2015/08/02 16:42:32 ET]
Table '1283049577 74' 9-max Seat #2 is the button
Seat 2: Civell (5066 in chips)
Seat 3: CIROhaas1 (5180 in chips)
Seat 4: AwesomBarney (8372 in chips)
Seat 5: polleblues (2985 in chips)
Seat 6: Big_RobS (1565 in chips)
Seat 7: alex1755 (3931 in chips)
Seat 8: z4itsev (2256 in chips)
Seat 9: BigStuff3985 (6342 in chips)
Civell: posts the ante 15
CIROhaas1: posts the ante 15
AwesomBarney: posts the ante 15
polleblues: posts the ante 15
Big_RobS: posts the ante 15
alex1755: posts the ante 15
z4itsev: posts the ante 15
BigStuff3985: posts the ante 15
CIROhaas1: posts small blind 60
AwesomBarney: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {Q-Diamonds}{Q-Clubs}
polleblues: folds
Big_RobS: raises 1430 to 1550 and is all-in
alex1755: folds
z4itsev: folds
BigStuff3985: folds
Civell: folds
CIROhaas1: folds
AwesomBarney: calls 1430
*** FLOP *** {9-Clubs}{6-Diamonds}{7-Clubs}
*** TURN *** {9-Clubs}{6-Diamonds}{7-Clubs} {9-Spades}
*** RIVER *** {9-Clubs}{6-Diamonds}{7-Clubs}{9-Spades} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
AwesomBarney: shows {J-Diamonds}{10-Diamonds} (a pair of Nines)
Big_RobS: shows {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Nines)
Big_RobS collected 3280 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3280 | Rake 0
Board {9-Clubs}{6-Diamonds}{7-Clubs}{9-Spades}{2-Spades}
Seat 2: Civell (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: CIROhaas1 (small blind) folded before Flop
Seat 4: AwesomBarney (big blind) showed {J-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 5: polleblues folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Big_RobS showed {Q-Diamonds}{Q-Clubs} and won (3280) with two pair, Queens and Nines
Seat 7: alex1755 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: z4itsev folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: BigStuff3985 folded before Flop (didn't bet)

mouz vs HR om een dreamhack ticket. bo 7, 1 map voordeel voor mousz. eerste map wint HR. 2e map overpass wint HR 12-3 de t-side. mousz wint de map met 16-14.

gogo mousz!!!

2450 in de eerste break

PokerStars Hand #138866383166: Tournament #1277345014, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2015/08/02 21:54:29 CET [2015/08/02 15:54:29 ET]
Table '1277345014 73' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Voyager01 (14248 in chips)
Seat 2: PutItAllYin (20140 in chips)
Seat 3: Jonnywatford (7138 in chips)
Seat 4: Big_RobS (6794 in chips)
Seat 5: Chevreuil666 (13751 in chips)
Seat 6: shopeador (10920 in chips)
Seat 7: BKkarp (10000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 8: Lavrik-mastr (10678 in chips)
Seat 9: Heisenpro41 (4201 in chips)
Lavrik-mastr: posts small blind 100
Heisenpro41: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {A-Hearts}{A-Spades}
Voyager01: folds
PutItAllYin: folds
Jonnywatford: folds
Big_RobS: raises 300 to 500
Chevreuil666: folds
shopeador: raises 650 to 1150
Lavrik-mastr: folds
Heisenpro41: folds
Big_RobS: raises 5644 to 6794 and is all-in
shopeador: calls 5644
*** FLOP *** {K-Diamonds}{7-Clubs}{4-Hearts}
*** TURN *** {K-Diamonds}{7-Clubs}{4-Hearts} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{7-Clubs}{4-Hearts}{8-Diamonds} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {A-Hearts}{A-Spades} (a pair of Aces)
shopeador: shows {K-Spades}{K-Clubs} (three of a kind, Kings)
shopeador collected 13888 from pot
Big_RobS finished the tournament in 4058th place
*** SUMMARY ***
Total pot 13888 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{7-Clubs}{4-Hearts}{8-Diamonds}{5-Spades}
Seat 1: Voyager01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PutItAllYin folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Jonnywatford folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Big_RobS showed {A-Hearts}{A-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 5: Chevreuil666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: shopeador (button) showed {K-Spades}{K-Clubs} and won (13888) with three of a kind, Kings
Seat 8: Lavrik-mastr (small blind) folded before Flop
Seat 9: Heisenpro41 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #138864503922: Tournament #1277345014, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level III (40/80) - 2015/08/02 21:20:16 CET [2015/08/02 15:20:16 ET]
Table '1277345014 73' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Voyager01 (12348 in chips)
Seat 2: PutItAllYin (11810 in chips)
Seat 3: Jonnywatford (9732 in chips)
Seat 4: Big_RobS (9640 in chips)
Seat 5: Chevreuil666 (7110 in chips)
Seat 6: shopeador (5283 in chips)
Seat 7: intent777 (10720 in chips)
Seat 8: Lavrik-mastr (10762 in chips)
Seat 9: Heisenpro41 (10465 in chips)
Voyager01: posts small blind 40
PutItAllYin: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {K-Hearts}{J-Diamonds}
Jonnywatford: folds
Big_RobS: raises 80 to 160
Chevreuil666: folds
shopeador: folds
intent777: folds
Lavrik-mastr: folds
Heisenpro41: calls 160
Voyager01: folds
PutItAllYin: folds
*** FLOP *** {9-Hearts}{9-Spades}{K-Spades}
Big_RobS: bets 160
Heisenpro41: calls 160
*** TURN *** {9-Hearts}{9-Spades}{K-Spades} {6-Clubs}
Big_RobS: checks
Heisenpro41: checks
*** RIVER *** {9-Hearts}{9-Spades}{K-Spades}{6-Clubs} {6-Hearts}
Big_RobS: bets 240
Heisenpro41: raises 806 to 1046
Big_RobS: calls 806
*** SHOW DOWN ***
Heisenpro41: shows {6-Diamonds}{6-Spades} (four of a kind, Sixes)
Big_RobS: mucks hand
Heisenpro41 collected 2852 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2852 | Rake 0
Board {9-Hearts}{9-Spades}{K-Spades}{6-Clubs}{6-Hearts}
Seat 1: Voyager01 (small blind) folded before Flop
Seat 2: PutItAllYin (big blind) folded before Flop
Seat 3: Jonnywatford folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Big_RobS mucked {K-Hearts}{J-Diamonds}
Seat 5: Chevreuil666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: shopeador folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: intent777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Lavrik-mastr folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Heisenpro41 (button) showed {6-Diamonds}{6-Spades} and won (2852) with four of a kind, Sixes

bosse 15
lucas 10
ploenk 10
llh 5
kas 1
plens 9

ik start nu

Mooi mezelf gequote zie ik Smile

Sold dus. Thx allemaal ik zal een overzicht van de aandeelhouders posten als ik thuis ben

Rob_S schreef

Thanks voor het vertrouwen. 20% left. Ik start trouwens rond 21:00. Hoop dat niemand daar problemen mee heeft.

Sure np.

Thanks voor het vertrouwen. 20% left. Ik start trouwens rond 21:00. Hoop dat niemand daar problemen mee heeft.

Supreme/global

post vanaf tel dus problemen met std op:

Stars nick: BIG_ROBS
Datum: vandaag
Aantal games: 2
Totaal buy in: 270 $
Verkoop: 50%
Ksb: bij ft iom aandeelhouders

Ik wil vanavond sm en b55 spelen, maar alleen als ik 50 procent verkoop.

Ik boost je wel nallie

Ach, meedoen is belangrijker dan winnen. Big Grin

123451523