Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

schennie

Verstuur bericht

Forum Posts

firstholliday schreef

mijntruukie schreef

Zondag lijstje?

want we gien lekker op de trekker... met de .... deur de blubber...

tuut tuut

verrekte mon.......ol

DrinkDrinkDrinkDrinkDrink

Vgg feli man

gl man

gg helaas

5x 30$ hyper 6 max
geen cake

good luck schatje

s6 ouwe reus

lekker hoor!!

PokerStars Hand #123583515407: Tournament #1009687683, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/10/20 19:43:22 CET [2014/10/20 13:43:22 ET]
Table '1009687683 59' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: RUNGOODYEAH (9838 in chips)
Seat 2: sylvanooo (6476 in chips)
Seat 3: schennie (5701 in chips)
Seat 4: Rei só (8963 in chips)
Seat 5: Shniman (8008 in chips)
Seat 6: NordicMover (5780 in chips)
Seat 7: Maxexxl (2218 in chips)
Seat 8: kh.muslimov (14693 in chips)
Seat 9: LukasSpeifix (13478 in chips)
RUNGOODYEAH: posts the ante 60
sylvanooo: posts the ante 60
schennie: posts the ante 60
Rei só: posts the ante 60
Shniman: posts the ante 60
NordicMover: posts the ante 60
Maxexxl: posts the ante 60
kh.muslimov: posts the ante 60
LukasSpeifix: posts the ante 60
Maxexxl: posts small blind 250
kh.muslimov: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Diamonds}{A-Hearts}
LukasSpeifix: raises 500 to 1000
RUNGOODYEAH: folds
sylvanooo: calls 1000
schennie: raises 4641 to 5641 and is all-in
Rei só: folds
Shniman: folds
NordicMover: folds
Maxexxl: folds
kh.muslimov: folds
LukasSpeifix: calls 4641
sylvanooo: raises 775 to 6416 and is all-in
LukasSpeifix: calls 775
*** FLOP *** {8-Hearts}{4-Hearts}{9-Diamonds}
*** TURN *** {8-Hearts}{4-Hearts}{9-Diamonds} {9-Clubs}
*** RIVER *** {8-Hearts}{4-Hearts}{9-Diamonds}{9-Clubs} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
LukasSpeifix: shows {K-Clubs}{Q-Clubs} (a pair of Nines)
sylvanooo: shows {9-Hearts}{9-Spades} (four of a kind, Nines)
sylvanooo collected 1550 from side pot
schennie: shows {Q-Diamonds}{A-Hearts} (a pair of Nines)
sylvanooo collected 18213 from main pot
schennie finished the tournament in 1705th place
*** SUMMARY ***
Total pot 19763 Main pot 18213. Side pot 1550. | Rake 0
Board {8-Hearts}{4-Hearts}{9-Diamonds}{9-Clubs}{3-Spades}
Seat 1: RUNGOODYEAH folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: sylvanooo showed {9-Hearts}{9-Spades} and won (19763) with four of a kind, Nines
Seat 3: schennie showed {Q-Diamonds}{A-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 4: Rei só folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Shniman folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: NordicMover (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Maxexxl (small blind) folded before Flop
Seat 8: kh.muslimov (big blind) folded before Flop
Seat 9: LukasSpeifix showed {K-Clubs}{Q-Clubs} and lost with a pair of Nines

PokerStars Hand #123582161301: Tournament #1009687538, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/10/20 19:23:44 CET [2014/10/20 13:23:44 ET]
Table '1009687538 48' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: tryui (4015 in chips)
Seat 3: chevyh2o (5953 in chips)
Seat 4: kalanris (6350 in chips)
Seat 5: schennie (4635 in chips)
Seat 6: dkop420 (3000 in chips)
Seat 7: Mr.Nguyen95 (4350 in chips)
Seat 8: Olista19 (3720 in chips)
Seat 9: skalar26 (4773 in chips)
tryui: posts the ante 15
chevyh2o: posts the ante 15
kalanris: posts the ante 15
schennie: posts the ante 15
dkop420: posts the ante 15
Mr.Nguyen95: posts the ante 15
Olista19: posts the ante 15
skalar26: posts the ante 15
skalar26: posts small blind 60
tryui: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {J-Diamonds}{J-Clubs}
chevyh2o: folds
kalanris: folds
schennie: raises 120 to 240
dkop420: calls 240
Mr.Nguyen95: folds
Olista19: folds
skalar26: folds
tryui: raises 480 to 720
schennie: raises 3900 to 4620 and is all-in
dkop420: folds
tryui: calls 3280 and is all-in
Uncalled bet (620) returned to schennie
*** FLOP *** {4-Spades}{10-Spades}{7-Spades}
*** TURN *** {4-Spades}{10-Spades}{7-Spades} {9-Hearts}
*** RIVER *** {4-Spades}{10-Spades}{7-Spades}{9-Hearts} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
tryui: shows {A-Spades}{A-Clubs} (a pair of Aces)
schennie: shows {J-Diamonds}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
tryui collected 8420 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8420 | Rake 0
Board {4-Spades}{10-Spades}{7-Spades}{9-Hearts}{K-Hearts}
Seat 1: tryui (big blind) showed {A-Spades}{A-Clubs} and won (8420) with a pair of Aces
Seat 3: chevyh2o folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kalanris folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: schennie showed {J-Diamonds}{J-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 6: dkop420 folded before Flop
Seat 7: Mr.Nguyen95 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Olista19 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: skalar26 (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #123581961526: Tournament #1009687174, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/10/20 19:20:51 CET [2014/10/20 13:20:51 ET]
Table '1009687174 106' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: fernandopipp (7180 in chips)
Seat 2: unomelevat1 (21988 in chips)
Seat 3: rusmen777888 (17009 in chips)
Seat 4: morrri (16563 in chips)
Seat 5: preston300 (9672 in chips)
Seat 6: schennie (3541 in chips)
Seat 7: SamrCR (5678 in chips)
Seat 8: pk4Z0z (27169 in chips)
Seat 9: leelee7777 (13556 in chips)
fernandopipp: posts the ante 70
unomelevat1: posts the ante 70
rusmen777888: posts the ante 70
morrri: posts the ante 70
preston300: posts the ante 70
schennie: posts the ante 70
SamrCR: posts the ante 70
pk4Z0z: posts the ante 70
leelee7777: posts the ante 70
preston300: posts small blind 300
schennie: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Clubs}{8-Spades}
SamrCR: folds
pk4Z0z: folds
leelee7777: folds
fernandopipp: folds
unomelevat1: folds
rusmen777888: folds
morrri: folds
preston300: raises 9002 to 9602 and is all-in
schennie: calls 2871 and is all-in
Uncalled bet (6131) returned to preston300
*** FLOP *** {4-Spades}{2-Clubs}{9-Clubs}
*** TURN *** {4-Spades}{2-Clubs}{9-Clubs} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Spades}{2-Clubs}{9-Clubs}{A-Diamonds} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
preston300: shows {4-Hearts}{Q-Hearts} (a pair of Fours)
schennie: shows {K-Clubs}{8-Spades} (high card Ace)
preston300 collected 7572 from pot
schennie finished the tournament in 336th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7572 | Rake 0
Board {4-Spades}{2-Clubs}{9-Clubs}{A-Diamonds}{7-Clubs}
Seat 1: fernandopipp folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: unomelevat1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: rusmen777888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: morrri (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: preston300 (small blind) showed {4-Hearts}{Q-Hearts} and won (7572) with a pair of Fours
Seat 6: schennie (big blind) showed {K-Clubs}{8-Spades} and lost with high card Ace
Seat 7: SamrCR folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pk4Z0z folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: leelee7777 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123579934363: Tournament #1009686975, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/10/20 18:49:31 CET [2014/10/20 12:49:31 ET]
Table '1009686975 85' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: schennie (6894 in chips)
Seat 2: UGOTPZD (26532 in chips)
Seat 3: babikoff (11122 in chips)
Seat 4: lilac312 (17782 in chips)
Seat 5: duchu72 (25821 in chips)
Seat 6: Scavvros (60423 in chips)
Seat 7: kingid (18432 in chips)
Seat 8: kiti113 (45214 in chips)
Seat 9: Hankmuth (33998 in chips)
schennie: posts the ante 125
UGOTPZD: posts the ante 125
babikoff: posts the ante 125
lilac312: posts the ante 125
duchu72: posts the ante 125
Scavvros: posts the ante 125
kingid: posts the ante 125
kiti113: posts the ante 125
Hankmuth: posts the ante 125
duchu72: posts small blind 500
Scavvros: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Clubs}{J-Clubs}
kingid: raises 1000 to 2000
kiti113: folds
Hankmuth: folds
schennie: raises 4769 to 6769 and is all-in
UGOTPZD: folds
babikoff: folds
lilac312: folds
duchu72: folds
Scavvros: folds
kingid: calls 4769
*** FLOP *** {A-Diamonds}{A-Spades}{10-Spades}
*** TURN *** {A-Diamonds}{A-Spades}{10-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{A-Spades}{10-Spades}{4-Diamonds} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
kingid: shows {J-Spades}{A-Hearts} (three of a kind, Aces)
schennie: shows {Q-Clubs}{J-Clubs} (a pair of Aces)
kingid collected 16163 from pot
schennie finished the tournament in 177th place
*** SUMMARY ***
Total pot 16163 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{A-Spades}{10-Spades}{4-Diamonds}{7-Hearts}
Seat 1: schennie showed {Q-Clubs}{J-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 2: UGOTPZD folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: babikoff folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: lilac312 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: duchu72 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Scavvros (big blind) folded before Flop
Seat 7: kingid showed {J-Spades}{A-Hearts} and won (16163) with three of a kind, Aces
Seat 8: kiti113 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Hankmuth folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123579881025: Tournament #1009686975, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/10/20 18:48:42 CET [2014/10/20 12:48:42 ET]
Table '1009686975 85' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: schennie (35918 in chips)
Seat 2: UGOTPZD (26657 in chips)
Seat 3: babikoff (11247 in chips)
Seat 4: lilac312 (18407 in chips)
Seat 5: duchu72 (26946 in chips)
Seat 6: Scavvros (29024 in chips)
Seat 7: kingid (18557 in chips)
Seat 8: kiti113 (45339 in chips)
Seat 9: Hankmuth (34123 in chips)
schennie: posts the ante 125
UGOTPZD: posts the ante 125
babikoff: posts the ante 125
lilac312: posts the ante 125
duchu72: posts the ante 125
Scavvros: posts the ante 125
kingid: posts the ante 125
kiti113: posts the ante 125
Hankmuth: posts the ante 125
lilac312: posts small blind 500
duchu72: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Spades}{K-Clubs}
Scavvros: raises 1800 to 2800
kingid: folds
kiti113: folds
Hankmuth: folds
schennie: raises 3200 to 6000
UGOTPZD: folds
babikoff: folds
lilac312: folds
duchu72: folds
Scavvros: raises 11500 to 17500
schennie: raises 18293 to 35793 and is all-in
Scavvros: calls 11399 and is all-in
Uncalled bet (6894) returned to schennie
*** FLOP *** {6-Spades}{5-Diamonds}{7-Clubs}
*** TURN *** {6-Spades}{5-Diamonds}{7-Clubs} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {6-Spades}{5-Diamonds}{7-Clubs}{Q-Clubs} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Scavvros: shows {Q-Spades}{Q-Diamonds} (three of a kind, Queens)
schennie: shows {K-Spades}{K-Clubs} (a pair of Kings)
Scavvros collected 60423 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 60423 | Rake 0
Board {6-Spades}{5-Diamonds}{7-Clubs}{Q-Clubs}{9-Hearts}
Seat 1: schennie showed {K-Spades}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 2: UGOTPZD folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: babikoff (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: lilac312 (small blind) folded before Flop
Seat 5: duchu72 (big blind) folded before Flop
Seat 6: Scavvros showed {Q-Spades}{Q-Diamonds} and won (60423) with three of a kind, Queens
Seat 7: kingid folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kiti113 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Hankmuth folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123578957661: Tournament #1009687321, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/10/20 18:34:16 CET [2014/10/20 12:34:16 ET]
Table '1009687321 147' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: TylerFyfe (5535 in chips)
Seat 2: mitkata87 (2405 in chips)
Seat 3: Stopton (6870 in chips)
Seat 4: normtakoy (4538 in chips)
Seat 5: schennie (825 in chips)
Seat 6: Static991 (3585 in chips)
Seat 7: Krys0008 (2980 in chips)
Seat 8: g0sheto (6093 in chips)
Seat 9: yurovskikh (2639 in chips)
TylerFyfe: posts the ante 20
mitkata87: posts the ante 20
Stopton: posts the ante 20
normtakoy: posts the ante 20
schennie: posts the ante 20
Static991: posts the ante 20
Krys0008: posts the ante 20
g0sheto: posts the ante 20
yurovskikh: posts the ante 20
TylerFyfe: posts small blind 75
mitkata87: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {3-Clubs}{3-Hearts}
Stopton: folds
normtakoy: folds
schennie: raises 655 to 805 and is all-in
Static991: folds
Krys0008: folds
g0sheto: calls 805
yurovskikh: folds
TylerFyfe: folds
mitkata87: folds
*** FLOP *** {6-Diamonds}{A-Clubs}{4-Diamonds}
*** TURN *** {6-Diamonds}{A-Clubs}{4-Diamonds} {J-Clubs}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{A-Clubs}{4-Diamonds}{J-Clubs} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {3-Clubs}{3-Hearts} (a pair of Threes)
g0sheto: shows {7-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
g0sheto collected 2015 from pot
schennie finished the tournament in 2513th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2015 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{A-Clubs}{4-Diamonds}{J-Clubs}{10-Clubs}
Seat 1: TylerFyfe (small blind) folded before Flop
Seat 2: mitkata87 (big blind) folded before Flop
Seat 3: Stopton folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: normtakoy folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: schennie showed {3-Clubs}{3-Hearts} and lost with a pair of Threes
Seat 6: Static991 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Krys0008 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: g0sheto showed {7-Diamonds}{A-Diamonds} and won (2015) with a pair of Aces
Seat 9: yurovskikh (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123574266167: Tournament #1009722073, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/10/20 17:12:49 CET [2014/10/20 11:12:49 ET]
Table '1009722073 7' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: 20real55 (18334 in chips)
Seat 2: mestrefilipe (7668 in chips)
Seat 3: schennie (4313 in chips)
Seat 4: RRagazzo (23117 in chips)
Seat 5: Parshenix (20560 in chips)
Seat 6: pigw (18235 in chips)
20real55: posts the ante 40
mestrefilipe: posts the ante 40
schennie: posts the ante 40
RRagazzo: posts the ante 40
Parshenix: posts the ante 40
pigw: posts the ante 40
pigw: posts small blind 150
20real55: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {9-Clubs}{9-Hearts}
mestrefilipe: folds
schennie: raises 3973 to 4273 and is all-in
RRagazzo: calls 4273
Parshenix: calls 4273
pigw: folds
20real55: folds
*** FLOP *** {4-Clubs}{2-Hearts}{A-Spades}
RRagazzo: bets 3580
Parshenix: calls 3580
*** TURN *** {4-Clubs}{2-Hearts}{A-Spades} {2-Diamonds}
RRagazzo: bets 5500
Parshenix: raises 7167 to 12667 and is all-in
RRagazzo: calls 7167
*** RIVER *** {4-Clubs}{2-Hearts}{A-Spades}{2-Diamonds} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
RRagazzo: shows {A-Clubs}{K-Spades} (two pair, Aces and Deuces)
Parshenix: shows {A-Diamonds}{Q-Clubs} (two pair, Aces and Deuces - lower kicker)
RRagazzo collected 32494 from side pot
schennie: shows {9-Clubs}{9-Hearts} (two pair, Nines and Deuces)
RRagazzo collected 13509 from main pot
RRagazzo wins $13.78 for eliminating schennie and their own bounty increases by $13.77 to $32.14
RRagazzo wins $18.37 for eliminating Parshenix and their own bounty increases by $18.36 to $50.50
Parshenix finished the tournament in 111th place
schennie finished the tournament in 112th place
*** SUMMARY ***
Total pot 46003 Main pot 13509. Side pot 32494. | Rake 0
Board {4-Clubs}{2-Hearts}{A-Spades}{2-Diamonds}{J-Hearts}
Seat 1: 20real55 (big blind) folded before Flop
Seat 2: mestrefilipe folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: schennie showed {9-Clubs}{9-Hearts} and lost with two pair, Nines and Deuces
Seat 4: RRagazzo showed {A-Clubs}{K-Spades} and won (46003) with two pair, Aces and Deuces
Seat 5: Parshenix (button) showed {A-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with two pair, Aces and Deuces
Seat 6: pigw (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #123572902759: Tournament #1009686913, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/10/20 16:46:43 CET [2014/10/20 10:46:43 ET]
Table '1009686913 43' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: ala_Lokos (18822 in chips)
Seat 2: clown_forest (5195 in chips)
Seat 3: netomg13 (9436 in chips)
Seat 4: Swissmwn22 (7125 in chips) is sitting out
Seat 5: Scary Sully (3778 in chips)
Seat 6: AVATARcoco (7310 in chips)
Seat 7: dankol2 (14113 in chips)
Seat 8: schennie (3888 in chips)
Seat 9: j0e.vieira (6380 in chips)
ala_Lokos: posts the ante 25
clown_forest: posts the ante 25
netomg13: posts the ante 25
Swissmwn22: posts the ante 25
Scary Sully: posts the ante 25
AVATARcoco: posts the ante 25
dankol2: posts the ante 25
schennie: posts the ante 25
j0e.vieira: posts the ante 25
j0e.vieira: posts small blind 100
ala_Lokos: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {J-Diamonds}{K-Diamonds}
clown_forest: folds
netomg13: calls 200
Swissmwn22: folds
Scary Sully: folds
AVATARcoco: folds
dankol2: calls 200
schennie: raises 600 to 800
j0e.vieira: raises 5555 to 6355 and is all-in
ala_Lokos: folds
netomg13: folds
dankol2: folds
schennie: calls 3063 and is all-in
Uncalled bet (2492) returned to j0e.vieira
*** FLOP *** {9-Diamonds}{A-Clubs}{2-Hearts}
*** TURN *** {9-Diamonds}{A-Clubs}{2-Hearts} {3-Clubs}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{A-Clubs}{2-Hearts}{3-Clubs} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
j0e.vieira: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
schennie: shows {J-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Aces)
j0e.vieira collected 8551 from pot
schennie finished the tournament in 2026th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8551 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{A-Clubs}{2-Hearts}{3-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: ala_Lokos (big blind) folded before Flop
Seat 2: clown_forest folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: netomg13 folded before Flop
Seat 4: Swissmwn22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Scary Sully folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: AVATARcoco folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dankol2 folded before Flop
Seat 8: schennie (button) showed {J-Diamonds}{K-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 9: j0e.vieira (small blind) showed {Q-Hearts}{A-Diamonds} and won (8551) with three of a kind, Aces

PokerStars Hand #123571861896: Tournament #1009701991, $6.00+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/10/20 16:26:46 CET [2014/10/20 10:26:46 ET]
Table '1009701991 12' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: neckapb (3540 in chips)
Seat 2: SammyXM (5456 in chips)
Seat 3: NataEvg (4063 in chips)
Seat 4: Yuese (1135 in chips)
Seat 6: tlegolas (4080 in chips)
Seat 7: schennie (2660 in chips)
Seat 8: INNOVATlON (4683 in chips)
Seat 9: Roeysss (1146 in chips)
INNOVATlON: posts small blind 100
Roeysss: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Spades}{Q-Clubs}
neckapb: folds
SammyXM: folds
NataEvg: folds
Yuese: folds
tlegolas: raises 3880 to 4080 and is all-in
schennie: calls 2660 and is all-in
INNOVATlON: folds
Roeysss: folds
Uncalled bet (1420) returned to tlegolas
*** FLOP *** {3-Spades}{K-Spades}{10-Diamonds}
*** TURN *** {3-Spades}{K-Spades}{10-Diamonds} {7-Clubs}
*** RIVER *** {3-Spades}{K-Spades}{10-Diamonds}{7-Clubs} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
tlegolas: shows {7-Spades}{7-Diamonds} (three of a kind, Sevens)
schennie: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
tlegolas collected 5620 from pot
schennie finished the tournament in 74th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5620 | Rake 0
Board {3-Spades}{K-Spades}{10-Diamonds}{7-Clubs}{8-Spades}
Seat 1: neckapb folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: SammyXM folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: NataEvg folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Yuese folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: tlegolas showed {7-Spades}{7-Diamonds} and won (5620) with three of a kind, Sevens
Seat 7: schennie (button) showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 8: INNOVATlON (small blind) folded before Flop
Seat 9: Roeysss (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #123570765461: Tournament #1009701990, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2014/10/20 16:04:57 CET [2014/10/20 10:04:57 ET]
Table '1009701990 12' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Denice71 (7555 in chips)
Seat 3: schennie (3435 in chips)
Seat 4: vunkie (4030 in chips)
Seat 5: Menace8080 (1150 in chips) is sitting out
Seat 6: 416/T.O. (10430 in chips)
Seat 7: jay19111 (2084 in chips)
Seat 8: art_fou (6238 in chips)
Seat 9: UnNa7uRal (8455 in chips)
Denice71: posts the ante 50
schennie: posts the ante 50
vunkie: posts the ante 50
Menace8080: posts the ante 50
416/T.O.: posts the ante 50
jay19111: posts the ante 50
art_fou: posts the ante 50
UnNa7uRal: posts the ante 50
vunkie: posts small blind 300
Menace8080: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {9-Clubs}{Q-Clubs}
416/T.O.: folds
jay19111: folds
art_fou: folds
UnNa7uRal: folds
Denice71: folds
schennie: raises 2785 to 3385 and is all-in
vunkie: raises 595 to 3980 and is all-in
Menace8080: folds
Uncalled bet (595) returned to vunkie
*** FLOP *** {J-Spades}{4-Spades}{7-Spades}
*** TURN *** {J-Spades}{4-Spades}{7-Spades} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Spades}{4-Spades}{7-Spades}{5-Diamonds} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
vunkie: shows {J-Hearts}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Jacks)
schennie: shows {9-Clubs}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
vunkie collected 7770 from pot
schennie finished the tournament in 42nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 7770 | Rake 0
Board {J-Spades}{4-Spades}{7-Spades}{5-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 1: Denice71 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: schennie (button) showed {9-Clubs}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 4: vunkie (small blind) showed {J-Hearts}{Q-Diamonds} and won (7770) with two pair, Queens and Jacks
Seat 5: Menace8080 (big blind) folded before Flop
Seat 6: 416/T.O. folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: jay19111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: art_fou folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: UnNa7uRal folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123569987790: Tournament #1009686795, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (500/1000) - 2014/10/20 15:47:51 CET [2014/10/20 9:47:51 ET]
Table '1009686795 53' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Alien Blonde (62940 in chips)
Seat 2: Lovenheim (11200 in chips)
Seat 3: gosukrul (5960 in chips)
Seat 4: w33dONf1r3 (5520 in chips)
Seat 5: ncux13 (12420 in chips)
Seat 6: proxpro (3190 in chips)
Seat 7: GUGASAMPA (5560 in chips)
Seat 8: schennie (10610 in chips)
Seat 9: possion (18865 in chips)
Alien Blonde: posts the ante 100
Lovenheim: posts the ante 100
gosukrul: posts the ante 100
w33dONf1r3: posts the ante 100
ncux13: posts the ante 100
proxpro: posts the ante 100
GUGASAMPA: posts the ante 100
schennie: posts the ante 100
possion: posts the ante 100
schennie: posts small blind 500
possion: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {5-Hearts}{5-Diamonds}
Alien Blonde: folds
Lovenheim: folds
gosukrul: folds
w33dONf1r3: folds
ncux13: folds
proxpro: folds
GUGASAMPA: raises 4460 to 5460 and is all-in
schennie: raises 5050 to 10510 and is all-in
possion: calls 9510
*** FLOP *** {9-Diamonds}{2-Spades}{10-Clubs}
*** TURN *** {9-Diamonds}{2-Spades}{10-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{2-Spades}{10-Clubs}{A-Spades} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {5-Hearts}{5-Diamonds} (a pair of Fives)
possion: shows {J-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Aces)
possion collected 10100 from side pot
GUGASAMPA: shows {7-Spades}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
possion collected 17280 from main pot
schennie finished the tournament in 480th place
GUGASAMPA finished the tournament in 481st place
*** SUMMARY ***
Total pot 27380 Main pot 17280. Side pot 10100. | Rake 0
Board {9-Diamonds}{2-Spades}{10-Clubs}{A-Spades}{3-Spades}
Seat 1: Alien Blonde folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Lovenheim folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: gosukrul folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: w33dONf1r3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ncux13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: proxpro folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: GUGASAMPA (button) showed {7-Spades}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 8: schennie (small blind) showed {5-Hearts}{5-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 9: possion (big blind) showed {J-Hearts}{A-Hearts} and won (27380) with a pair of Aces

PokerStars Hand #123568852705: Tournament #1009700975, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/10/20 15:23:40 CET [2014/10/20 9:23:40 ET]
Table '1009700975 3' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: hateraises (5660 in chips)
Seat 2: Mr Chitalko (5920 in chips)
Seat 4: S1monas (3980 in chips)
Seat 5: alin_grig87 (2760 in chips)
Seat 6: schennie (1170 in chips)
Seat 7: pghueb (2789 in chips)
Seat 8: JackHerer5 (221 in chips)
Seat 9: INNOVATlON (3815 in chips)
schennie: posts small blind 100
pghueb: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {J-Clubs}{A-Hearts}
JackHerer5: raises 21 to 221 and is all-in
INNOVATlON: folds
hateraises: folds
Mr Chitalko: folds
S1monas: folds
alin_grig87: folds
schennie: raises 949 to 1170 and is all-in
pghueb: calls 970
*** FLOP *** {Q-Clubs}{4-Clubs}{J-Spades}
*** TURN *** {Q-Clubs}{4-Clubs}{J-Spades} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{4-Clubs}{J-Spades}{3-Diamonds} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {J-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Jacks)
pghueb: shows {A-Clubs}{A-Spades} (a pair of Aces)
pghueb collected 1898 from side pot
JackHerer5: shows {2-Hearts}{4-Hearts} (a pair of Fours)
pghueb collected 663 from main pot
schennie finished the tournament in 14th place
JackHerer5 finished the tournament in 15th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2561 Main pot 663. Side pot 1898. | Rake 0
Board {Q-Clubs}{4-Clubs}{J-Spades}{3-Diamonds}{5-Diamonds}
Seat 1: hateraises folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Mr Chitalko folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: S1monas folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: alin_grig87 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: schennie (small blind) showed {J-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 7: pghueb (big blind) showed {A-Clubs}{A-Spades} and won (2561) with a pair of Aces
Seat 8: JackHerer5 showed {2-Hearts}{4-Hearts} and lost with a pair of Fours
Seat 9: INNOVATlON folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123568501833: Tournament #1009701989, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XII (800/1600) - 2014/10/20 15:16:10 CET [2014/10/20 9:16:10 ET]
Table '1009701989 14' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: muyromo (15918 in chips)
Seat 2: mixjuice (21325 in chips)
Seat 3: Ze_mMm (36025 in chips)
Seat 4: langerk85 (14000 in chips)
Seat 5: fotoorvideo (43347 in chips)
Seat 6: Al Murrin (60265 in chips)
Seat 7: schennie (2025 in chips)
Seat 8: andkosov (15450 in chips)
Seat 9: Jazztardo (25754 in chips)
muyromo: posts the ante 150
mixjuice: posts the ante 150
Ze_mMm: posts the ante 150
langerk85: posts the ante 150
fotoorvideo: posts the ante 150
Al Murrin: posts the ante 150
schennie: posts the ante 150
andkosov: posts the ante 150
Jazztardo: posts the ante 150
schennie: posts small blind 800
andkosov: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Hearts}{8-Diamonds}
Jazztardo: folds
muyromo: raises 14168 to 15768 and is all-in
mixjuice: folds
Ze_mMm: folds
langerk85: folds
fotoorvideo: folds
Al Murrin: folds
schennie: calls 1075 and is all-in
andkosov: folds
Uncalled bet (13893) returned to muyromo
*** FLOP *** {J-Clubs}{Q-Spades}{3-Clubs}
*** TURN *** {J-Clubs}{Q-Spades}{3-Clubs} {8-Clubs}
*** RIVER *** {J-Clubs}{Q-Spades}{3-Clubs}{8-Clubs} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {K-Hearts}{8-Diamonds} (a pair of Eights)
muyromo: shows {10-Diamonds}{A-Hearts} (a pair of Tens)
muyromo collected 6700 from pot
schennie finished the tournament in 87th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6700 | Rake 0
Board {J-Clubs}{Q-Spades}{3-Clubs}{8-Clubs}{10-Spades}
Seat 1: muyromo showed {10-Diamonds}{A-Hearts} and won (6700) with a pair of Tens
Seat 2: mixjuice folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Ze_mMm folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: langerk85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: fotoorvideo folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Al Murrin (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: schennie (small blind) showed {K-Hearts}{8-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 8: andkosov (big blind) folded before Flop
Seat 9: Jazztardo folded before Flop (didn't bet)

12345221