Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

schennie

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #122369484032: Tournament #978297612, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/10/01 21:28:29 CET [2014/10/01 15:28:29 ET]
Table '978297612 193' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: blinov_simon (15976 in chips)
Seat 2: nunoaleixo (2885 in chips)
Seat 3: KSYU23 (4204 in chips)
Seat 4: simple70 (3978 in chips)
Seat 5: Mannyy12 (5000 in chips)
Seat 6: Massam1 (11833 in chips)
Seat 7: bohoma (5670 in chips)
Seat 8: schennie (3329 in chips)
Seat 9: TBH1986 (14478 in chips)
blinov_simon: posts the ante 20
nunoaleixo: posts the ante 20
KSYU23: posts the ante 20
simple70: posts the ante 20
Mannyy12: posts the ante 20
Massam1: posts the ante 20
bohoma: posts the ante 20
schennie: posts the ante 20
TBH1986: posts the ante 20
blinov_simon: posts small blind 75
nunoaleixo: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Clubs}{K-Diamonds}
KSYU23: folds
simple70: folds
Mannyy12: folds
Massam1: folds
bohoma: folds
schennie: raises 150 to 300
TBH1986: folds
blinov_simon: calls 225
nunoaleixo: folds
*** FLOP *** {7-Clubs}{10-Clubs}{3-Clubs}
blinov_simon: bets 930
schennie: raises 2079 to 3009 and is all-in
blinov_simon: calls 2079
*** TURN *** {7-Clubs}{10-Clubs}{3-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {7-Clubs}{10-Clubs}{3-Clubs}{A-Spades} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
blinov_simon: shows {J-Spades}{A-Clubs} (a flush, Ace high)
schennie: shows {K-Clubs}{K-Diamonds} (a flush, King high)
blinov_simon collected 6948 from pot
schennie finished the tournament in 3609th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6948 | Rake 0
Board {7-Clubs}{10-Clubs}{3-Clubs}{A-Spades}{8-Clubs}
Seat 1: blinov_simon (small blind) showed {J-Spades}{A-Clubs} and won (6948) with a flush, Ace high
Seat 2: nunoaleixo (big blind) folded before Flop
Seat 3: KSYU23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: simple70 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mannyy12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Massam1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bohoma folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: schennie showed {K-Clubs}{K-Diamonds} and lost with a flush, King high
Seat 9: TBH1986 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #122367081431: Tournament #978297528, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/10/01 20:54:08 CET [2014/10/01 14:54:08 ET]
Table '978297528 180' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: cuttherope94 (3890 in chips)
Seat 2: jimbob510 (10216 in chips)
Seat 3: hubbe73 (25515 in chips)
Seat 4: SkankyHenkie (18762 in chips)
Seat 5: turbo147 (3524 in chips)
Seat 6: schennie (3732 in chips)
Seat 7: Bech02 (10351 in chips) is sitting out
Seat 8: Laplacedämom (3775 in chips)
Seat 9: UnkyUnknown (8265 in chips)
cuttherope94: posts the ante 85
jimbob510: posts the ante 85
hubbe73: posts the ante 85
SkankyHenkie: posts the ante 85
turbo147: posts the ante 85
schennie: posts the ante 85
Bech02: posts the ante 85
Laplacedämom: posts the ante 85
UnkyUnknown: posts the ante 85
schennie: posts small blind 350
Bech02: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Diamonds}{J-Hearts}
Laplacedämom: folds
UnkyUnknown: folds
cuttherope94: raises 3105 to 3805 and is all-in
jimbob510: folds
hubbe73: folds
SkankyHenkie: folds
turbo147: folds
schennie: calls 3297 and is all-in
Bech02: folds
Uncalled bet (158) returned to cuttherope94
*** FLOP *** {3-Spades}{A-Clubs}{9-Diamonds}
*** TURN *** {3-Spades}{A-Clubs}{9-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {3-Spades}{A-Clubs}{9-Diamonds}{6-Hearts} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {K-Diamonds}{J-Hearts} (high card Ace)
cuttherope94: shows {9-Spades}{9-Hearts} (three of a kind, Nines)
cuttherope94 collected 8759 from pot
schennie finished the tournament in 913th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8759 | Rake 0
Board {3-Spades}{A-Clubs}{9-Diamonds}{6-Hearts}{Q-Diamonds}
Seat 1: cuttherope94 showed {9-Spades}{9-Hearts} and won (8759) with three of a kind, Nines
Seat 2: jimbob510 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: hubbe73 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: SkankyHenkie folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: turbo147 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: schennie (small blind) showed {K-Diamonds}{J-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 7: Bech02 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Laplacedämom folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: UnkyUnknown folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #122362135869: Tournament #978296999, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/10/01 19:42:05 CET [2014/10/01 13:42:05 ET]
Table '978296999 250' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: FoamOnGlass (4901 in chips)
Seat 2: mr.kika (13204 in chips)
Seat 3: rewind4223 (19266 in chips)
Seat 4: Yes Miss777 (11085 in chips)
Seat 5: Khyfer (67426 in chips)
Seat 6: MACTAK_rus (12239 in chips)
Seat 7: bond0075 (27002 in chips)
Seat 8: schennie (7196 in chips)
Seat 9: toshiba137 (22295 in chips)
FoamOnGlass: posts the ante 70
mr.kika: posts the ante 70
rewind4223: posts the ante 70
Yes Miss777: posts the ante 70
Khyfer: posts the ante 70
MACTAK_rus: posts the ante 70
bond0075: posts the ante 70
schennie: posts the ante 70
toshiba137: posts the ante 70
bond0075: posts small blind 300
schennie: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Spades}{8-Spades}
toshiba137: folds
FoamOnGlass: folds
mr.kika: folds
rewind4223: calls 600
Yes Miss777: folds
Khyfer: folds
MACTAK_rus: folds
bond0075: calls 300
schennie: checks
*** FLOP *** {4-Diamonds}{4-Spades}{7-Clubs}
bond0075: checks
schennie: checks
rewind4223: checks
*** TURN *** {4-Diamonds}{4-Spades}{7-Clubs} {8-Diamonds}
bond0075: checks
schennie: checks
rewind4223: bets 1800
bond0075: folds
schennie: raises 4726 to 6526 and is all-in
rewind4223: calls 4726
*** RIVER *** {4-Diamonds}{4-Spades}{7-Clubs}{8-Diamonds} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {10-Spades}{8-Spades} (two pair, Eights and Fours)
rewind4223: shows {A-Hearts}{8-Clubs} (two pair, Eights and Fours - Ace kicker)
rewind4223 collected 15482 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 15482 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{4-Spades}{7-Clubs}{8-Diamonds}{K-Clubs}
Seat 1: FoamOnGlass folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: mr.kika folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: rewind4223 showed {A-Hearts}{8-Clubs} and won (15482) with two pair, Eights and Fours
Seat 4: Yes Miss777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Khyfer folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MACTAK_rus (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bond0075 (small blind) folded on the Turn
Seat 8: schennie (big blind) showed {10-Spades}{8-Spades} and lost with two pair, Eights and Fours
Seat 9: toshiba137 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #122361098224: Tournament #978296999, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/10/01 19:26:31 CET [2014/10/01 13:26:31 ET]
Table '978296999 250' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: FoamOnGlass (4991 in chips)
Seat 2: 7childsplay7 (2785 in chips)
Seat 3: rewind4223 (5617 in chips)
Seat 4: Yes Miss777 (11175 in chips)
Seat 5: Daltonium (5249 in chips)
Seat 6: MACTAK_rus (6379 in chips)
Seat 7: bond0075 (43919 in chips)
Seat 8: schennie (17087 in chips)
Seat 9: toshiba137 (6712 in chips)
FoamOnGlass: posts the ante 60
7childsplay7: posts the ante 60
rewind4223: posts the ante 60
Yes Miss777: posts the ante 60
Daltonium: posts the ante 60
MACTAK_rus: posts the ante 60
bond0075: posts the ante 60
schennie: posts the ante 60
toshiba137: posts the ante 60
bond0075: posts small blind 250
schennie: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Hearts}{10-Spades}
toshiba137: raises 6152 to 6652 and is all-in
FoamOnGlass: folds
7childsplay7: folds
rewind4223: folds
Yes Miss777: folds
Daltonium: folds
MACTAK_rus: folds
bond0075: calls 6402
schennie: raises 10375 to 17027 and is all-in
bond0075: folds
Uncalled bet (10375) returned to schennie
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{K-Diamonds}{Q-Clubs}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{K-Diamonds}{Q-Clubs} {4-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{K-Diamonds}{Q-Clubs}{4-Clubs} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {10-Hearts}{10-Spades} (two pair, Queens and Tens)
toshiba137: shows {A-Clubs}{A-Spades} (two pair, Aces and Queens)
toshiba137 collected 20496 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 20496 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{K-Diamonds}{Q-Clubs}{4-Clubs}{3-Clubs}
Seat 1: FoamOnGlass folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 7childsplay7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: rewind4223 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Yes Miss777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Daltonium folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MACTAK_rus (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bond0075 (small blind) folded before Flop
Seat 8: schennie (big blind) showed {10-Hearts}{10-Spades} and lost with two pair, Queens and Tens
Seat 9: toshiba137 showed {A-Clubs}{A-Spades} and won (20496) with two pair, Aces and Queens

PokerStars Hand #122360688992: Tournament #978297313, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/10/01 19:20:20 CET [2014/10/01 13:20:20 ET]
Table '978297313 24' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: bl1ndstar (5717 in chips)
Seat 2: mikky mause (16009 in chips)
Seat 3: tojszly (6787 in chips)
Seat 4: airdestiny (2450 in chips)
Seat 5: lontoo (2449 in chips)
Seat 6: schennie (1465 in chips)
Seat 7: soshiro1 (2868 in chips)
Seat 8: GRSAS (7405 in chips)
Seat 9: delysid (1972 in chips)
bl1ndstar: posts the ante 20
mikky mause: posts the ante 20
tojszly: posts the ante 20
airdestiny: posts the ante 20
lontoo: posts the ante 20
schennie: posts the ante 20
soshiro1: posts the ante 20
GRSAS: posts the ante 20
delysid: posts the ante 20
GRSAS: posts small blind 75
delysid: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Hearts}{J-Spades}
bl1ndstar: folds
mikky mause: folds
tojszly: folds
airdestiny: folds
lontoo: folds
schennie: raises 1295 to 1445 and is all-in
soshiro1: folds
GRSAS: raises 5940 to 7385 and is all-in
delysid: folds
Uncalled bet (5940) returned to GRSAS
*** FLOP *** {10-Clubs}{A-Clubs}{5-Clubs}
*** TURN *** {10-Clubs}{A-Clubs}{5-Clubs} {J-Hearts}
*** RIVER *** {10-Clubs}{A-Clubs}{5-Clubs}{J-Hearts} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
GRSAS: shows {Q-Clubs}{Q-Spades} (two pair, Aces and Queens)
schennie: shows {K-Hearts}{J-Spades} (two pair, Aces and Jacks)
GRSAS collected 3220 from pot
schennie finished the tournament in 2936th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3220 | Rake 0
Board {10-Clubs}{A-Clubs}{5-Clubs}{J-Hearts}{A-Spades}
Seat 1: bl1ndstar folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: mikky mause folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: tojszly folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: airdestiny folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: lontoo folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: schennie showed {K-Hearts}{J-Spades} and lost with two pair, Aces and Jacks
Seat 7: soshiro1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: GRSAS (small blind) showed {Q-Clubs}{Q-Spades} and won (3220) with two pair, Aces and Queens
Seat 9: delysid (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #122359523909: Tournament #978296999, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/10/01 19:02:43 CET [2014/10/01 13:02:43 ET]
Table '978296999 250' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: FoamOnGlass (3381 in chips)
Seat 2: 7childsplay7 (3000 in chips)
Seat 3: rewind4223 (4904 in chips)
Seat 4: Yes Miss777 (7640 in chips)
Seat 5: artos222917 (10368 in chips)
Seat 6: MACTAK_rus (2910 in chips)
Seat 7: RAISE2BET (4335 in chips)
Seat 8: schennie (16282 in chips)
Seat 9: toshiba137 (3876 in chips)
FoamOnGlass: posts the ante 30
7childsplay7: posts the ante 30
rewind4223: posts the ante 30
Yes Miss777: posts the ante 30
artos222917: posts the ante 30
MACTAK_rus: posts the ante 30
RAISE2BET: posts the ante 30
schennie: posts the ante 30
toshiba137: posts the ante 30
Yes Miss777: posts small blind 125
artos222917: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Hearts}{A-Spades}
MACTAK_rus: folds
RAISE2BET: folds
schennie: raises 250 to 500
toshiba137: folds
FoamOnGlass: folds
7childsplay7: folds
rewind4223: raises 1645 to 2145
Yes Miss777: folds
artos222917: raises 8193 to 10338 and is all-in
schennie: folds
rewind4223: calls 2729 and is all-in
Uncalled bet (5464) returned to artos222917
*** FLOP *** {9-Spades}{5-Hearts}{9-Hearts}
*** TURN *** {9-Spades}{5-Hearts}{9-Hearts} {10-Hearts}
*** RIVER *** {9-Spades}{5-Hearts}{9-Hearts}{10-Hearts} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
artos222917: shows {K-Hearts}{K-Clubs} (two pair, Kings and Nines)
rewind4223: shows {J-Diamonds}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Nines)
rewind4223 collected 10643 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10643 | Rake 0
Board {9-Spades}{5-Hearts}{9-Hearts}{10-Hearts}{A-Clubs}
Seat 1: FoamOnGlass folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 7childsplay7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: rewind4223 (button) showed {J-Diamonds}{A-Diamonds} and won (10643) with two pair, Aces and Nines
Seat 4: Yes Miss777 (small blind) folded before Flop
Seat 5: artos222917 (big blind) showed {K-Hearts}{K-Clubs} and lost with two pair, Kings and Nines
Seat 6: MACTAK_rus folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: RAISE2BET folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: schennie folded before Flop
Seat 9: toshiba137 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #122358814859: Tournament #978296999, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/10/01 18:50:50 CET [2014/10/01 12:50:50 ET]
Table '978296999 250' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: FoamOnGlass (10150 in chips)
Seat 2: achilles2072 (3335 in chips)
Seat 3: rewind4223 (5179 in chips) is sitting out
Seat 4: Yes Miss777 (8040 in chips)
Seat 5: artos222917 (13398 in chips)
Seat 6: snooker 146 (2654 in chips)
Seat 7: RAISE2BET (4735 in chips)
Seat 8: schennie (6274 in chips)
Seat 9: toshiba137 (3536 in chips)
FoamOnGlass: posts the ante 30
achilles2072: posts the ante 30
rewind4223: posts the ante 30
Yes Miss777: posts the ante 30
artos222917: posts the ante 30
snooker 146: posts the ante 30
RAISE2BET: posts the ante 30
schennie: posts the ante 30
toshiba137: posts the ante 30
snooker 146: posts small blind 125
RAISE2BET: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Clubs}{Q-Diamonds}
schennie: calls 250
toshiba137: folds
FoamOnGlass: calls 250
achilles2072: folds
rewind4223: folds
Yes Miss777: folds
artos222917: folds
snooker 146: raises 2374 to 2624 and is all-in
RAISE2BET: folds
schennie: raises 3620 to 6244 and is all-in
FoamOnGlass: calls 5994
*** FLOP *** {J-Hearts}{3-Diamonds}{6-Spades}
*** TURN *** {J-Hearts}{3-Diamonds}{6-Spades} {2-Hearts}
*** RIVER *** {J-Hearts}{3-Diamonds}{6-Spades}{2-Hearts} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {Q-Clubs}{Q-Diamonds} (three of a kind, Queens)
FoamOnGlass: shows {A-Diamonds}{A-Hearts} (a pair of Aces)
schennie collected 7240 from side pot
snooker 146: shows {6-Hearts}{6-Diamonds} (three of a kind, Sixes)
schennie collected 8392 from main pot
snooker 146 finished the tournament in 2005th place
*** SUMMARY ***
Total pot 15632 Main pot 8392. Side pot 7240. | Rake 0
Board {J-Hearts}{3-Diamonds}{6-Spades}{2-Hearts}{Q-Spades}
Seat 1: FoamOnGlass showed {A-Diamonds}{A-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 2: achilles2072 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: rewind4223 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Yes Miss777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: artos222917 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: snooker 146 (small blind) showed {6-Hearts}{6-Diamonds} and lost with three of a kind, Sixes
Seat 7: RAISE2BET (big blind) folded before Flop
Seat 8: schennie showed {Q-Clubs}{Q-Diamonds} and won (15632) with three of a kind, Queens
Seat 9: toshiba137 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #122358719880: Tournament #978297187, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/10/01 18:49:22 CET [2014/10/01 12:49:22 ET]
Table '978297187 14' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: neverdixs (3812 in chips)
Seat 2: Rycerdas (3774 in chips)
Seat 3: GSC2014 (5885 in chips)
Seat 4: gg_riller (2690 in chips)
Seat 5: Brianho314 (2305 in chips)
Seat 6: dmgs81 (1964 in chips)
Seat 7: giabest (6389 in chips)
Seat 8: schennie (698 in chips)
Seat 9: POK3RSTYLE99 (3578 in chips)
neverdixs: posts the ante 5
Rycerdas: posts the ante 5
GSC2014: posts the ante 5
gg_riller: posts the ante 5
Brianho314: posts the ante 5
dmgs81: posts the ante 5
giabest: posts the ante 5
schennie: posts the ante 5
POK3RSTYLE99: posts the ante 5
schennie: posts small blind 30
POK3RSTYLE99: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {5-Clubs}{A-Hearts}
neverdixs: folds
Rycerdas: folds
GSC2014: folds
gg_riller: folds
Brianho314: folds
dmgs81: folds
giabest: raises 60 to 120
schennie: raises 573 to 693 and is all-in
POK3RSTYLE99: folds
giabest: calls 573
*** FLOP *** {7-Hearts}{4-Hearts}{4-Spades}
*** TURN *** {7-Hearts}{4-Hearts}{4-Spades} {J-Spades}
*** RIVER *** {7-Hearts}{4-Hearts}{4-Spades}{J-Spades} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {5-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Fours)
giabest: shows {J-Clubs}{Q-Diamonds} (two pair, Jacks and Fours)
giabest collected 1491 from pot
schennie finished the tournament in 1682nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 1491 | Rake 0
Board {7-Hearts}{4-Hearts}{4-Spades}{J-Spades}{8-Clubs}
Seat 1: neverdixs folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Rycerdas folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: GSC2014 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: gg_riller folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Brianho314 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dmgs81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: giabest (button) showed {J-Clubs}{Q-Diamonds} and won (1491) with two pair, Jacks and Fours
Seat 8: schennie (small blind) showed {5-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Fours
Seat 9: POK3RSTYLE99 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #122357884606: Tournament #978297297, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/10/01 18:36:17 CET [2014/10/01 12:36:17 ET]
Table '978297297 63' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: vaquedo535 (3475 in chips)
Seat 2: Piggysnipz (2125 in chips)
Seat 3: bboywill12 (3700 in chips)
Seat 4: schennie (311 in chips)
Seat 5: Luuuck1991 (2215 in chips)
Seat 6: I.Khakhalov (6000 in chips)
Seat 7: 27537r (3630 in chips)
Seat 8: kanskje123 (2760 in chips)
Seat 9: dymarko (2164 in chips)
dymarko: posts small blind 30
vaquedo535: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Spades}{2-Spades}
Piggysnipz: folds
bboywill12: folds
schennie: raises 251 to 311 and is all-in
Luuuck1991: folds
I.Khakhalov: folds
27537r: folds
kanskje123: folds
dymarko: raises 589 to 900
vaquedo535: folds
Uncalled bet (589) returned to dymarko
*** FLOP *** {8-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Clubs}
*** TURN *** {8-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Clubs} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Clubs}{4-Diamonds} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
dymarko: shows {10-Diamonds}{10-Clubs} (a flush, Ten high)
schennie: shows {A-Spades}{2-Spades} (a pair of Deuces)
dymarko collected 682 from pot
dymarko wins $6.13 for eliminating schennie and their own bounty increases by $6.12 to $18.37
schennie finished the tournament in 1166th place
*** SUMMARY ***
Total pot 682 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Clubs}{4-Diamonds}{5-Diamonds}
Seat 1: vaquedo535 (big blind) folded before Flop
Seat 2: Piggysnipz folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: bboywill12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: schennie showed {A-Spades}{2-Spades} and lost with a pair of Deuces
Seat 5: Luuuck1991 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: I.Khakhalov folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 27537r folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kanskje123 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: dymarko (small blind) showed {10-Diamonds}{10-Clubs} and won (682) with a flush, Ten high

PokerStars Hand #122357711062: Tournament #978297297, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2014/10/01 18:33:33 CET [2014/10/01 12:33:33 ET]
Table '978297297 63' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: vaquedo535 (3000 in chips)
Seat 2: Piggysnipz (2125 in chips)
Seat 3: bboywill12 (3620 in chips)
Seat 4: schennie (3236 in chips)
Seat 5: Luuuck1991 (2390 in chips)
Seat 6: I.Khakhalov (3000 in chips)
Seat 7: 27537r (3945 in chips)
Seat 8: kanskje123 (2840 in chips)
Seat 9: dymarko (2224 in chips)
Luuuck1991: posts small blind 25
I.Khakhalov: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Clubs}{A-Diamonds}
27537r: folds
kanskje123: folds
dymarko: folds
vaquedo535: folds
Piggysnipz: folds
bboywill12: folds
schennie: raises 50 to 100
Luuuck1991: folds
I.Khakhalov: calls 50
*** FLOP *** {8-Hearts}{3-Spades}{10-Spades}
I.Khakhalov: bets 149
schennie: raises 2987 to 3136 and is all-in
I.Khakhalov: calls 2751 and is all-in
Uncalled bet (236) returned to schennie
*** TURN *** {8-Hearts}{3-Spades}{10-Spades} {7-Spades}
*** RIVER *** {8-Hearts}{3-Spades}{10-Spades}{7-Spades} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
I.Khakhalov: shows {A-Spades}{9-Spades} (a flush, Ace high)
schennie: shows {10-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Tens)
I.Khakhalov collected 6025 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6025 | Rake 0
Board {8-Hearts}{3-Spades}{10-Spades}{7-Spades}{J-Clubs}
Seat 1: vaquedo535 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Piggysnipz folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: bboywill12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: schennie (button) showed {10-Clubs}{A-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 5: Luuuck1991 (small blind) folded before Flop
Seat 6: I.Khakhalov (big blind) showed {A-Spades}{9-Spades} and won (6025) with a flush, Ace high
Seat 7: 27537r folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kanskje123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: dymarko folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #122357554229: Tournament #978252767, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/10/01 18:31:05 CET [2014/10/01 12:31:05 ET]
Table '978252767 40' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: bEENK7 (2158 in chips)
Seat 2: !!f1ghtback! (3521 in chips)
Seat 3: czarekk (6461 in chips)
Seat 4: Cem1994 (8171 in chips)
Seat 5: schennie (1160 in chips)
Seat 6: eyedam (5987 in chips)
Seat 7: wes345 (2091 in chips)
Seat 8: nthndlln (4011 in chips)
Seat 9: jagovdstap (6823 in chips)
bEENK7: posts the ante 25
!!f1ghtback!: posts the ante 25
czarekk: posts the ante 25
Cem1994: posts the ante 25
schennie: posts the ante 25
eyedam: posts the ante 25
wes345: posts the ante 25
nthndlln: posts the ante 25
jagovdstap: posts the ante 25
wes345: posts small blind 100
nthndlln: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {J-Clubs}{A-Hearts}
jagovdstap: folds
bEENK7: folds
!!f1ghtback!: folds
czarekk: folds
Cem1994: folds
schennie: raises 935 to 1135 and is all-in
eyedam: folds
wes345: folds
nthndlln: calls 935
*** FLOP *** {5-Hearts}{2-Clubs}{K-Spades}
*** TURN *** {5-Hearts}{2-Clubs}{K-Spades} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Hearts}{2-Clubs}{K-Spades}{2-Diamonds} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
nthndlln: shows {Q-Diamonds}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Fives)
schennie: shows {J-Clubs}{A-Hearts} (two pair, Fives and Deuces)
nthndlln collected 2595 from pot
schennie finished the tournament in 269th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2595 | Rake 0
Board {5-Hearts}{2-Clubs}{K-Spades}{2-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 1: bEENK7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: !!f1ghtback! folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: czarekk folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Cem1994 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: schennie showed {J-Clubs}{A-Hearts} and lost with two pair, Fives and Deuces
Seat 6: eyedam (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: wes345 (small blind) folded before Flop
Seat 8: nthndlln (big blind) showed {Q-Diamonds}{Q-Hearts} and won (2595) with two pair, Queens and Fives
Seat 9: jagovdstap folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #122357383466: Tournament #978313410, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (1500/3000) - 2014/10/01 18:28:22 CET [2014/10/01 12:28:22 ET]
Table '978313410 17' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Pwndidi (77069 in chips)
Seat 2: ostrita2004 (38765 in chips)
Seat 3: gonrugby88 (26460 in chips)
Seat 4: anayat (59348 in chips)
Seat 5: Donis-LTU (11858 in chips)
Seat 7: schennie (15194 in chips)
Seat 8: Janusz141258 (7383 in chips)
Seat 9: Venoxero (3575 in chips) is sitting out
Pwndidi: posts the ante 300
ostrita2004: posts the ante 300
gonrugby88: posts the ante 300
anayat: posts the ante 300
Donis-LTU: posts the ante 300
schennie: posts the ante 300
Janusz141258: posts the ante 300
Venoxero: posts the ante 300
Venoxero: posts small blind 1500
Pwndidi: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {6-Diamonds}{6-Spades}
ostrita2004: folds
gonrugby88: folds
anayat: folds
Donis-LTU: folds
schennie: raises 11894 to 14894 and is all-in
Venoxero has returned
Janusz141258: folds
Venoxero: calls 1775 and is all-in
Pwndidi: calls 11894
*** FLOP *** {7-Spades}{4-Spades}{3-Diamonds}
*** TURN *** {7-Spades}{4-Spades}{3-Diamonds} {A-Hearts}
*** RIVER *** {7-Spades}{4-Spades}{3-Diamonds}{A-Hearts} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Pwndidi: shows {A-Diamonds}{5-Diamonds} (a pair of Aces)
schennie: shows {6-Diamonds}{6-Spades} (a pair of Sixes)
Pwndidi collected 23238 from side pot
Venoxero: shows {4-Clubs}{7-Diamonds} (two pair, Sevens and Fours)
Venoxero collected 12225 from main pot
schennie finished the tournament in 61st place
*** SUMMARY ***
Total pot 35463 Main pot 12225. Side pot 23238. | Rake 0
Board {7-Spades}{4-Spades}{3-Diamonds}{A-Hearts}{K-Clubs}
Seat 1: Pwndidi (big blind) showed {A-Diamonds}{5-Diamonds} and won (23238) with a pair of Aces
Seat 2: ostrita2004 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: gonrugby88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: anayat folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Donis-LTU folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: schennie showed {6-Diamonds}{6-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 8: Janusz141258 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Venoxero (small blind) showed {4-Clubs}{7-Diamonds} and won (12225) with two pair, Sevens and Fours

PokerStars Hand #122355386805: Tournament #978296999, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/10/01 17:54:42 CET [2014/10/01 11:54:42 ET]
Table '978296999 250' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: FoamOnGlass (1665 in chips)
Seat 2: otavioMNY (3000 in chips) is sitting out
Seat 3: rewind4223 (5794 in chips)
Seat 4: el maza27 (6236 in chips)
Seat 5: artos222917 (12913 in chips)
Seat 6: snooker 146 (3000 in chips)
Seat 7: RAISE2BET (3100 in chips)
Seat 8: schennie (9837 in chips)
Seat 9: toshiba137 (5756 in chips)
FoamOnGlass: posts the ante 10
otavioMNY: posts the ante 10
rewind4223: posts the ante 10
el maza27: posts the ante 10
artos222917: posts the ante 10
snooker 146: posts the ante 10
RAISE2BET: posts the ante 10
schennie: posts the ante 10
toshiba137: posts the ante 10
schennie: posts small blind 40
toshiba137: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Spades}{A-Clubs}
FoamOnGlass: folds
otavioMNY: folds
rewind4223 is connected
RAISE2BET is disconnected
rewind4223: folds
el maza27: folds
artos222917: raises 80 to 160
snooker 146: calls 160
RAISE2BET is connected
RAISE2BET: folds
schennie: raises 400 to 560
toshiba137: folds
artos222917: calls 400
snooker 146: calls 400
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{J-Diamonds}{7-Diamonds}
schennie: checks
artos222917: checks
snooker 146: checks
*** TURN *** {Q-Diamonds}{J-Diamonds}{7-Diamonds} {6-Clubs}
schennie: checks
artos222917: checks
snooker 146: checks
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{J-Diamonds}{7-Diamonds}{6-Clubs} {5-Clubs}
schennie: checks
artos222917: checks
snooker 146: bets 2430 and is all-in
schennie: calls 2430
artos222917: folds
*** SHOW DOWN ***
snooker 146: shows {5-Hearts}{7-Hearts} (two pair, Sevens and Fives)
schennie: shows {A-Spades}{A-Clubs} (a pair of Aces)
snooker 146 collected 6710 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6710 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{J-Diamonds}{7-Diamonds}{6-Clubs}{5-Clubs}
Seat 1: FoamOnGlass folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: otavioMNY folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: rewind4223 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: el maza27 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: artos222917 folded on the River
Seat 6: snooker 146 showed {5-Hearts}{7-Hearts} and won (6710) with two pair, Sevens and Fives
Seat 7: RAISE2BET (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: schennie (small blind) showed {A-Spades}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 9: toshiba137 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #122355290122: Tournament #978296999, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/10/01 17:53:04 CET [2014/10/01 11:53:04 ET]
Table '978296999 250' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: FoamOnGlass (1675 in chips)
Seat 3: rewind4223 (5804 in chips)
Seat 4: el maza27 (6246 in chips)
Seat 5: artos222917 (13603 in chips)
Seat 6: gilis13 (3092 in chips)
Seat 7: RAISE2BET (3190 in chips) is sitting out
Seat 8: schennie (5925 in chips)
Seat 9: toshiba137 (5766 in chips)
FoamOnGlass: posts the ante 10
rewind4223: posts the ante 10
el maza27: posts the ante 10
artos222917: posts the ante 10
gilis13: posts the ante 10
RAISE2BET: posts the ante 10
schennie: posts the ante 10
toshiba137: posts the ante 10
gilis13: posts small blind 40
RAISE2BET: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Spades}{Q-Diamonds}
schennie: raises 80 to 160
toshiba137: folds
FoamOnGlass: folds
rewind4223: folds
el maza27: folds
artos222917: raises 80 to 240
gilis13: calls 200
RAISE2BET: folds
schennie: calls 80
*** FLOP *** {8-Clubs}{Q-Clubs}{6-Hearts}
gilis13: checks
schennie: checks
artos222917: bets 440
gilis13: calls 440
schennie: raises 760 to 1200
artos222917: folds
gilis13: raises 1642 to 2842 and is all-in
RAISE2BET has returned
schennie: calls 1642
*** TURN *** {8-Clubs}{Q-Clubs}{6-Hearts} {Q-Spades}
otavioMNY is sitting out
*** RIVER *** {8-Clubs}{Q-Clubs}{6-Hearts}{Q-Spades} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
gilis13: shows {5-Clubs}{10-Clubs} (two pair, Queens and Tens)
schennie: shows {K-Spades}{Q-Diamonds} (three of a kind, Queens)
schennie collected 7004 from pot
gilis13 finished the tournament in 2422nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 7004 | Rake 0
Board {8-Clubs}{Q-Clubs}{6-Hearts}{Q-Spades}{10-Spades}
Seat 1: FoamOnGlass folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: rewind4223 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: el maza27 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: artos222917 (button) folded on the Flop
Seat 6: gilis13 (small blind) showed {5-Clubs}{10-Clubs} and lost with two pair, Queens and Tens
Seat 7: RAISE2BET (big blind) folded before Flop
Seat 8: schennie showed {K-Spades}{Q-Diamonds} and won (7004) with three of a kind, Queens
Seat 9: toshiba137 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #122353912670: Tournament #978296999, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2014/10/01 17:29:41 CET [2014/10/01 11:29:41 ET]
Table '978296999 250' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: FoamOnGlass (2595 in chips)
Seat 2: stixx70 (1850 in chips)
Seat 3: Andykadabra (3663 in chips)
Seat 4: el maza27 (2695 in chips)
Seat 5: artos222917 (2594 in chips)
Seat 6: Modem1469 (3952 in chips)
Seat 7: dar4uk (2960 in chips) is sitting out
Seat 8: schennie (3000 in chips)
Seat 9: 29974 (3152 in chips)
dar4uk: posts small blind 20
schennie: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Diamonds}{K-Diamonds}
29974: raises 120 to 160
FoamOnGlass: folds
stixx70: calls 160
Andykadabra: folds
el maza27: calls 160
artos222917: folds
Modem1469: calls 160
dar4uk: folds
schennie: calls 120
*** FLOP *** {2-Diamonds}{8-Diamonds}{J-Diamonds}
schennie: checks
29974: bets 820
stixx70: folds
el maza27: folds
Modem1469: folds
schennie: raises 2020 to 2840 and is all-in
29974: calls 2020
*** TURN *** {2-Diamonds}{8-Diamonds}{J-Diamonds} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{8-Diamonds}{J-Diamonds}{6-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {10-Diamonds}{K-Diamonds} (a flush, King high)
29974: shows {Q-Hearts}{Q-Spades} (a flush, Jack high)
schennie collected 6500 from pot
artos222917 is sitting out
*** SUMMARY ***
Total pot 6500 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{8-Diamonds}{J-Diamonds}{6-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: FoamOnGlass folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: stixx70 folded on the Flop
Seat 3: Andykadabra folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: el maza27 folded on the Flop
Seat 5: artos222917 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Modem1469 (button) folded on the Flop
Seat 7: dar4uk (small blind) folded before Flop
Seat 8: schennie (big blind) showed {10-Diamonds}{K-Diamonds} and won (6500) with a flush, King high
Seat 9: 29974 showed {Q-Hearts}{Q-Spades} and lost with a flush, Jack high

PokerStars Hand #122241245627: Tournament #978297184, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/09/29 19:53:59 CET [2014/09/29 13:53:59 ET]
Table '978297184 176' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: kvanko19 (3822 in chips)
Seat 2: youbetchaya (5186 in chips)
Seat 3: b4ll0 (1185 in chips)
Seat 4: Par_Tas_10 (10674 in chips)
Seat 5: saha7070 (3684 in chips)
Seat 6: pribeiro (7028 in chips)
Seat 7: fullflusher (9186 in chips)
Seat 8: schennie (2269 in chips)
Seat 9: Enzo Pagano (2916 in chips) is sitting out
kvanko19: posts the ante 30
youbetchaya: posts the ante 30
b4ll0: posts the ante 30
Par_Tas_10: posts the ante 30
saha7070: posts the ante 30
pribeiro: posts the ante 30
fullflusher: posts the ante 30
schennie: posts the ante 30
Enzo Pagano: posts the ante 30
b4ll0: posts small blind 125
Par_Tas_10: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Diamonds}{10-Diamonds}
saha7070: folds
pribeiro: folds
fullflusher: folds
Enzo Pagano is disconnected
schennie: raises 1989 to 2239 and is all-in
Enzo Pagano: folds
kvanko19: raises 1553 to 3792 and is all-in
youbetchaya: folds
b4ll0: calls 1030 and is all-in
Par_Tas_10: folds
Uncalled bet (1553) returned to kvanko19
*** FLOP *** {10-Clubs}{A-Spades}{9-Diamonds}
*** TURN *** {10-Clubs}{A-Spades}{9-Diamonds} {3-Spades}
*** RIVER *** {10-Clubs}{A-Spades}{9-Diamonds}{3-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {A-Diamonds}{10-Diamonds} (two pair, Aces and Tens)
kvanko19: shows {K-Hearts}{K-Spades} (a pair of Kings)
schennie collected 2168 from side pot
b4ll0: shows {J-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Aces)
schennie collected 3985 from main pot
b4ll0 finished the tournament in 1269th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6153 Main pot 3985. Side pot 2168. | Rake 0
Board {10-Clubs}{A-Spades}{9-Diamonds}{3-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: kvanko19 showed {K-Hearts}{K-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 2: youbetchaya (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: b4ll0 (small blind) showed {J-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 4: Par_Tas_10 (big blind) folded before Flop
Seat 5: saha7070 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pribeiro folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: fullflusher folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: schennie showed {A-Diamonds}{10-Diamonds} and won (6153) with two pair, Aces and Tens
Seat 9: Enzo Pagano folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #122240518851: Tournament #978297295, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/09/29 19:41:25 CET [2014/09/29 13:41:25 ET]
Table '978297295 2' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: pistecaloze (10484 in chips)
Seat 2: chuckytaylor (5320 in chips)
Seat 3: mamamille (5166 in chips)
Seat 4: schennie (12226 in chips)
Seat 5: Code.exe (13230 in chips)
Seat 6: ddonkat (28947 in chips)
Seat 7: yeti.pdj.ru (11073 in chips)
Seat 8: Ulybashka (18013 in chips)
Seat 9: digidooster (27364 in chips)
pistecaloze: posts the ante 85
chuckytaylor: posts the ante 85
mamamille: posts the ante 85
schennie: posts the ante 85
Code.exe: posts the ante 85
ddonkat: posts the ante 85
yeti.pdj.ru: posts the ante 85
Ulybashka: posts the ante 85
digidooster: posts the ante 85
mamamille: posts small blind 350
schennie: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Spades}{9-Hearts}
Code.exe: folds
ddonkat: folds
yeti.pdj.ru: folds
Ulybashka: folds
digidooster: folds
pistecaloze: folds
chuckytaylor: folds
mamamille: raises 4381 to 5081 and is all-in
schennie: calls 4381
*** FLOP *** {A-Clubs}{5-Diamonds}{K-Spades}
*** TURN *** {A-Clubs}{5-Diamonds}{K-Spades} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Clubs}{5-Diamonds}{K-Spades}{7-Diamonds} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
mamamille: shows {8-Diamonds}{9-Diamonds} (high card Ace)
schennie: shows {Q-Spades}{9-Hearts} (high card Ace - King+Queen kicker)
schennie collected 10927 from pot
schennie wins $12.25 for eliminating mamamille and their own bounty increases by $12.24 to $55.09
mamamille finished the tournament in 384th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10927 | Rake 0
Board {A-Clubs}{5-Diamonds}{K-Spades}{7-Diamonds}{4-Hearts}
Seat 1: pistecaloze folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: chuckytaylor (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: mamamille (small blind) showed {8-Diamonds}{9-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 4: schennie (big blind) showed {Q-Spades}{9-Hearts} and won (10927) with high card Ace
Seat 5: Code.exe folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ddonkat folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: yeti.pdj.ru folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Ulybashka folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: digidooster folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #122240389075: Tournament #978297184, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/09/29 19:39:09 CET [2014/09/29 13:39:09 ET]
Table '978297184 176' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: kvanko19 (3395 in chips)
Seat 2: youbetchaya (5276 in chips)
Seat 3: ionut_huso1 (3146 in chips)
Seat 4: Par_Tas_10 (7813 in chips)
Seat 5: saha7070 (7145 in chips)
Seat 6: pribeiro (4858 in chips)
Seat 7: fullflusher (3409 in chips)
Seat 8: schennie (1142 in chips)
Seat 9: leozera (2765 in chips)
kvanko19: posts the ante 25
youbetchaya: posts the ante 25
ionut_huso1: posts the ante 25
Par_Tas_10: posts the ante 25
saha7070: posts the ante 25
pribeiro: posts the ante 25
fullflusher: posts the ante 25
schennie: posts the ante 25
leozera: posts the ante 25
youbetchaya: posts small blind 100
ionut_huso1: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {8-Diamonds}{A-Clubs}
Par_Tas_10: folds
saha7070: folds
pribeiro: folds
fullflusher: folds
schennie: raises 917 to 1117 and is all-in
leozera: raises 1623 to 2740 and is all-in
kvanko19: folds
youbetchaya: folds
ionut_huso1: folds
Uncalled bet (1623) returned to leozera
*** FLOP *** {3-Diamonds}{10-Diamonds}{5-Hearts}
*** TURN *** {3-Diamonds}{10-Diamonds}{5-Hearts} {J-Spades}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{10-Diamonds}{5-Hearts}{J-Spades} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {8-Diamonds}{A-Clubs} (high card Ace)
leozera: shows {K-Hearts}{Q-Hearts} (high card King)
schennie collected 2759 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2759 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{10-Diamonds}{5-Hearts}{J-Spades}{6-Diamonds}
Seat 1: kvanko19 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: youbetchaya (small blind) folded before Flop
Seat 3: ionut_huso1 (big blind) folded before Flop
Seat 4: Par_Tas_10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: saha7070 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pribeiro folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: fullflusher folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: schennie showed {8-Diamonds}{A-Clubs} and won (2759) with high card Ace
Seat 9: leozera showed {K-Hearts}{Q-Hearts} and lost with high card King

PokerStars Hand #122240315612: Tournament #978297184, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/09/29 19:37:51 CET [2014/09/29 13:37:51 ET]
Table '978297184 176' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: kvanko19 (3690 in chips)
Seat 2: youbetchaya (5521 in chips)
Seat 3: ionut_huso1 (2411 in chips)
Seat 4: Par_Tas_10 (7858 in chips)
Seat 5: saha7070 (6665 in chips)
Seat 6: pribeiro (4903 in chips)
Seat 7: fullflusher (3454 in chips)
Seat 8: schennie (1562 in chips)
Seat 9: leozera (2885 in chips)
kvanko19: posts the ante 20
youbetchaya: posts the ante 20
ionut_huso1: posts the ante 20
Par_Tas_10: posts the ante 20
saha7070: posts the ante 20
pribeiro: posts the ante 20
fullflusher: posts the ante 20
schennie: posts the ante 20
leozera: posts the ante 20
leozera: posts small blind 75
kvanko19: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Spades}{K-Clubs}
youbetchaya: folds
ionut_huso1: raises 225 to 375
Par_Tas_10: folds
saha7070: folds
pribeiro: folds
fullflusher: folds
schennie: calls 375
leozera: folds
kvanko19: folds
*** FLOP *** {J-Diamonds}{8-Diamonds}{A-Spades}
ionut_huso1: bets 473
schennie: folds
Uncalled bet (473) returned to ionut_huso1
ionut_huso1 collected 1155 from pot
ionut_huso1: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 1155 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{8-Diamonds}{A-Spades}
Seat 1: kvanko19 (big blind) folded before Flop
Seat 2: youbetchaya folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ionut_huso1 collected (1155)
Seat 4: Par_Tas_10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: saha7070 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pribeiro folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: fullflusher folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: schennie (button) folded on the Flop
Seat 9: leozera (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #122240291962: Tournament #978297368, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2014/09/29 19:37:27 CET [2014/09/29 13:37:27 ET]
Table '978297368 42' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: ste22222222 (26959 in chips)
Seat 2: nerdje08 (2025 in chips)
Seat 4: iguim_br (3160 in chips)
Seat 5: schennie (3855 in chips)
Seat 6: Thiago Wks. (5654 in chips)
Seat 7: koning504 (5755 in chips)
Seat 8: morrri (6525 in chips)
Seat 9: CalmRevolver (13800 in chips)
ste22222222: posts the ante 50
nerdje08: posts the ante 50
iguim_br: posts the ante 50
schennie: posts the ante 50
Thiago Wks.: posts the ante 50
koning504: posts the ante 50
morrri: posts the ante 50
CalmRevolver: posts the ante 50
morrri: posts small blind 200
CalmRevolver: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Clubs}{A-Diamonds}
ste22222222: folds
nerdje08: folds
iguim_br: folds
schennie: raises 3405 to 3805 and is all-in
Thiago Wks.: raises 1799 to 5604 and is all-in
koning504: folds
BIGKKKKKKKKK is sitting out
morrri: folds
CalmRevolver: folds
Uncalled bet (1799) returned to Thiago Wks.
*** FLOP *** {5-Hearts}{4-Clubs}{Q-Hearts}
*** TURN *** {5-Hearts}{4-Clubs}{Q-Hearts} {9-Clubs}
*** RIVER *** {5-Hearts}{4-Clubs}{Q-Hearts}{9-Clubs} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {10-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Fives)
Thiago Wks.: shows {A-Spades}{J-Clubs} (a pair of Fives - Ace+Queen+Jack kicker)
Thiago Wks. collected 8610 from pot
Thiago Wks. wins the $1 bounty for eliminating schennie
schennie finished the tournament in 1137th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8610 | Rake 0
Board {5-Hearts}{4-Clubs}{Q-Hearts}{9-Clubs}{5-Diamonds}
Seat 1: ste22222222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: nerdje08 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iguim_br folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: schennie showed {10-Clubs}{A-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 6: Thiago Wks. showed {A-Spades}{J-Clubs} and won (8610) with a pair of Fives
Seat 7: koning504 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: morrri (small blind) folded before Flop
Seat 9: CalmRevolver (big blind) folded before Flop

12345217