Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

schennie

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #120936143969: Tournament #961596811, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XVI (400/800) - 2014/09/02 3:46:07 CET [2014/09/01 21:46:07 ET]
Table '961596811 17' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: gpjr7743 (38275 in chips)
Seat 2: badroller (49998 in chips)
Seat 3: yeroy (59816 in chips)
Seat 4: TTORSONE (38907 in chips)
Seat 5: Alex Bez (13437 in chips)
Seat 6: carlo7056 (50448 in chips)
Seat 7: schennie (7474 in chips)
Seat 8: Osemnajstka (14579 in chips)
Seat 9: Say Karamba (11234 in chips)
gpjr7743: posts the ante 100
badroller: posts the ante 100
yeroy: posts the ante 100
TTORSONE: posts the ante 100
Alex Bez: posts the ante 100
carlo7056: posts the ante 100
schennie: posts the ante 100
Osemnajstka: posts the ante 100
Say Karamba: posts the ante 100
Alex Bez: posts small blind 400
carlo7056: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Diamonds}{10-Diamonds}
schennie: raises 6574 to 7374 and is all-in
Osemnajstka: folds
Say Karamba: raises 3760 to 11134 and is all-in
gpjr7743: folds
badroller: folds
yeroy: folds
TTORSONE: folds
Alex Bez: folds
carlo7056: calls 10334
*** FLOP *** {Q-Spades}{J-Spades}{7-Clubs}
*** TURN *** {Q-Spades}{J-Spades}{7-Clubs} {6-Spades}
*** RIVER *** {Q-Spades}{J-Spades}{7-Clubs}{6-Spades} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
carlo7056: shows {2-Hearts}{2-Clubs} (a pair of Deuces)
Say Karamba: shows {K-Spades}{A-Clubs} (high card Ace)
carlo7056 collected 7520 from side pot
schennie: shows {A-Diamonds}{10-Diamonds} (high card Ace)
carlo7056 collected 23422 from main pot
carlo7056 wins $12.25 for eliminating schennie and their own bounty increases by $12.24 to $137.71
carlo7056 wins $16.84 for eliminating Say Karamba and their own bounty increases by $16.83 to $154.54
Say Karamba finished the tournament in 119th place and received $20.85.
schennie finished the tournament in 120th place and received $20.85.
*** SUMMARY ***
Total pot 30942 Main pot 23422. Side pot 7520. | Rake 0
Board {Q-Spades}{J-Spades}{7-Clubs}{6-Spades}{3-Diamonds}
Seat 1: gpjr7743 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: badroller folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: yeroy folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: TTORSONE (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Alex Bez (small blind) folded before Flop
Seat 6: carlo7056 (big blind) showed {2-Hearts}{2-Clubs} and won (30942) with a pair of Deuces
Seat 7: schennie showed {A-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 8: Osemnajstka folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Say Karamba showed {K-Spades}{A-Clubs} and lost with high card Ace

PokerStars Hand #120935975073: Tournament #961596908, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2014/09/02 3:39:12 CET [2014/09/01 21:39:12 ET]
Table '961596908 103' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Shunzao (5608 in chips)
Seat 2: LINO331 (9029 in chips)
Seat 3: schennie (2440 in chips)
Seat 4: zepelega (5260 in chips)
Seat 5: toa toa pass (3282 in chips)
Seat 6: NelsonmeloTT (2170 in chips)
Seat 7: Jorgynm (6505 in chips)
Seat 8: crazysheepe (3000 in chips)
Seat 9: levesque123 (3871 in chips)
Shunzao: posts the ante 10
LINO331: posts the ante 10
schennie: posts the ante 10
zepelega: posts the ante 10
toa toa pass: posts the ante 10
NelsonmeloTT: posts the ante 10
Jorgynm: posts the ante 10
crazysheepe: posts the ante 10
levesque123: posts the ante 10
schennie: posts small blind 50
zepelega: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Diamonds}{A-Clubs}
toa toa pass: calls 100
NelsonmeloTT: folds
Jorgynm: folds
crazysheepe: folds
levesque123: folds
Shunzao: folds
LINO331: folds
schennie: calls 50
zepelega: raises 145 to 245
toa toa pass: calls 145
schennie: raises 2185 to 2430 and is all-in
zepelega: raises 2820 to 5250 and is all-in
toa toa pass: folds
Uncalled bet (2820) returned to zepelega
*** FLOP *** {4-Clubs}{J-Clubs}{8-Spades}
*** TURN *** {4-Clubs}{J-Clubs}{8-Spades} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Clubs}{J-Clubs}{8-Spades}{J-Diamonds} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {Q-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Jacks)
zepelega: shows {10-Spades}{10-Clubs} (a full house, Tens full of Jacks)
zepelega collected 5195 from pot
schennie finished the tournament in 1430th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5195 | Rake 0
Board {4-Clubs}{J-Clubs}{8-Spades}{J-Diamonds}{10-Hearts}
Seat 1: Shunzao folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: LINO331 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: schennie (small blind) showed {Q-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 4: zepelega (big blind) showed {10-Spades}{10-Clubs} and won (5195) with a full house, Tens full of Jacks
Seat 5: toa toa pass folded before Flop
Seat 6: NelsonmeloTT folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Jorgynm folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: crazysheepe folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: levesque123 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120935941874: Tournament #961596880, $25.00+$2.50 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/09/02 3:37:51 CET [2014/09/01 21:37:51 ET]
Table '961596880 14' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: finrodd (9763 in chips)
Seat 2: ImaRaiseU (2873 in chips)
Seat 3: ludovi333 (4555 in chips)
Seat 4: scott96dl (16647 in chips)
Seat 5: JOKuERis (1205 in chips)
Seat 6: MayFuNg1979 (2945 in chips)
Seat 7: gongarcia99 (2400 in chips)
Seat 8: Dieferson09 (2940 in chips)
Seat 9: schennie (3152 in chips)
finrodd: posts the ante 25
ImaRaiseU: posts the ante 25
ludovi333: posts the ante 25
scott96dl: posts the ante 25
JOKuERis: posts the ante 25
MayFuNg1979: posts the ante 25
gongarcia99: posts the ante 25
Dieferson09: posts the ante 25
schennie: posts the ante 25
JOKuERis: posts small blind 100
MayFuNg1979: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Hearts}{Q-Clubs}
gongarcia99: folds
Dieferson09: folds
schennie: raises 400 to 600
finrodd: raises 755 to 1355
ImaRaiseU: folds
ludovi333: folds
scott96dl: folds
JOKuERis: folds
MayFuNg1979: folds
schennie: raises 1772 to 3127 and is all-in
finrodd: calls 1772
*** FLOP *** {5-Hearts}{A-Spades}{9-Hearts}
*** TURN *** {5-Hearts}{A-Spades}{9-Hearts} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Hearts}{A-Spades}{9-Hearts}{K-Diamonds} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
finrodd: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
schennie collected 6779 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6779 | Rake 0
Board {5-Hearts}{A-Spades}{9-Hearts}{K-Diamonds}{3-Hearts}
Seat 1: finrodd showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 2: ImaRaiseU folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ludovi333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: scott96dl (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: JOKuERis (small blind) folded before Flop
Seat 6: MayFuNg1979 (big blind) folded before Flop
Seat 7: gongarcia99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dieferson09 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: schennie showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and won (6779) with a pair of Queens

PokerStars Hand #120935839649: Tournament #961597840, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1000/2000) - 2014/09/02 3:33:47 CET [2014/09/01 21:33:47 ET]
Table '961597840 40' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: NICOS BIKOS (55635 in chips)
Seat 2: Panni1234 (33776 in chips)
Seat 3: DasmanW (40060 in chips)
Seat 4: deviltmn (16084 in chips)
Seat 5: Campesina (32520 in chips)
Seat 6: schennie (27310 in chips)
Seat 7: gotocop24 (87047 in chips)
Seat 8: gruiaroma (5560 in chips)
Seat 9: NunoFsL (35020 in chips)
NICOS BIKOS: posts the ante 200
Panni1234: posts the ante 200
DasmanW: posts the ante 200
deviltmn: posts the ante 200
Campesina: posts the ante 200
schennie: posts the ante 200
gotocop24: posts the ante 200
gruiaroma: posts the ante 200
NunoFsL: posts the ante 200
deviltmn: posts small blind 1000
Campesina: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {9-Hearts}{9-Diamonds}
schennie: raises 25110 to 27110 and is all-in
gotocop24: folds
gruiaroma: folds
NunoFsL: folds
NICOS BIKOS: folds
Panni1234: folds
DasmanW: calls 27110
deviltmn: folds
Campesina: folds
*** FLOP *** {8-Spades}{5-Diamonds}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {8-Spades}{5-Diamonds}{Q-Diamonds} {3-Spades}
*** RIVER *** {8-Spades}{5-Diamonds}{Q-Diamonds}{3-Spades} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {9-Hearts}{9-Diamonds} (two pair, Nines and Threes)
DasmanW: shows {A-Spades}{Q-Spades} (two pair, Queens and Threes)
DasmanW collected 59020 from pot
schennie finished the tournament in 347th place
*** SUMMARY ***
Total pot 59020 | Rake 0
Board {8-Spades}{5-Diamonds}{Q-Diamonds}{3-Spades}{3-Diamonds}
Seat 1: NICOS BIKOS folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Panni1234 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DasmanW (button) showed {A-Spades}{Q-Spades} and won (59020) with two pair, Queens and Threes
Seat 4: deviltmn (small blind) folded before Flop
Seat 5: Campesina (big blind) folded before Flop
Seat 6: schennie showed {9-Hearts}{9-Diamonds} and lost with two pair, Nines and Threes
Seat 7: gotocop24 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gruiaroma folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: NunoFsL folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120935808785: Tournament #961596811, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XIV (300/600) - 2014/09/02 3:32:34 CET [2014/09/01 21:32:34 ET]
Table '961596811 4' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: riki63 (17566 in chips)
Seat 2: guypickthall (14146 in chips)
Seat 3: zikos xr (25102 in chips)
Seat 4: JellyFi5hy (30698 in chips)
Seat 5: Fallen Leafs (28972 in chips)
Seat 6: schennie (2908 in chips)
Seat 7: tooozoran1 (19730 in chips)
Seat 8: sainiskiller (38126 in chips)
Seat 9: angel8888101 (8487 in chips)
riki63: posts the ante 70
guypickthall: posts the ante 70
zikos xr: posts the ante 70
JellyFi5hy: posts the ante 70
Fallen Leafs: posts the ante 70
schennie: posts the ante 70
tooozoran1: posts the ante 70
sainiskiller: posts the ante 70
angel8888101: posts the ante 70
riki63: posts small blind 300
guypickthall: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Clubs}{A-Hearts}
zikos xr: folds
JellyFi5hy: folds
Fallen Leafs: raises 1200 to 1800
schennie: raises 1038 to 2838 and is all-in
tooozoran1: folds
sainiskiller: folds
angel8888101: folds
riki63: folds
guypickthall: calls 2238
Fallen Leafs: calls 1038
*** FLOP *** {6-Spades}{K-Spades}{9-Diamonds}
guypickthall: bets 3600
Fallen Leafs: folds
Uncalled bet (3600) returned to guypickthall
*** TURN *** {6-Spades}{K-Spades}{9-Diamonds} {8-Hearts}
*** RIVER *** {6-Spades}{K-Spades}{9-Diamonds}{8-Hearts} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
guypickthall: shows {A-Diamonds}{Q-Diamonds} (a pair of Nines)
schennie: shows {K-Clubs}{A-Hearts} (two pair, Kings and Nines)
schennie collected 9444 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9444 | Rake 0
Board {6-Spades}{K-Spades}{9-Diamonds}{8-Hearts}{9-Hearts}
Seat 1: riki63 (small blind) folded before Flop
Seat 2: guypickthall (big blind) showed {A-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 3: zikos xr folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: JellyFi5hy folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Fallen Leafs folded on the Flop
Seat 6: schennie showed {K-Clubs}{A-Hearts} and won (9444) with two pair, Kings and Nines
Seat 7: tooozoran1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: sainiskiller folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: angel8888101 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120935772330: Tournament #961596688, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIX (2500/5000) - 2014/09/02 3:31:08 CET [2014/09/01 21:31:08 ET]
Table '961596688 21' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: shumao (260845 in chips)
Seat 2: AlGiNho (286435 in chips)
Seat 3: schennie (33740 in chips)
Seat 4: ZingaBoy (128621 in chips)
Seat 5: jorge922 (166780 in chips)
Seat 6: caroxo66 (126650 in chips)
Seat 7: metafora20 (58760 in chips)
Seat 8: sn1perb0y (77594 in chips)
shumao: posts the ante 500
AlGiNho: posts the ante 500
schennie: posts the ante 500
ZingaBoy: posts the ante 500
jorge922: posts the ante 500
caroxo66: posts the ante 500
metafora20: posts the ante 500
sn1perb0y: posts the ante 500
caroxo66: posts small blind 2500
metafora20: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {J-Clubs}{9-Clubs}
sn1perb0y: folds
shumao: folds
AlGiNho: folds
schennie: raises 28240 to 33240 and is all-in
ZingaBoy: folds
jorge922: folds
caroxo66: calls 30740
metafora20: folds
*** FLOP *** {7-Spades}{3-Spades}{4-Spades}
*** TURN *** {7-Spades}{3-Spades}{4-Spades} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Spades}{3-Spades}{4-Spades}{Q-Diamonds} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
caroxo66: shows {K-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Kings)
schennie: shows {J-Clubs}{9-Clubs} (a pair of Nines)
caroxo66 collected 75480 from pot
schennie finished the tournament in 29th place and received $37.48.
*** SUMMARY ***
Total pot 75480 | Rake 0
Board {7-Spades}{3-Spades}{4-Spades}{Q-Diamonds}{9-Diamonds}
Seat 1: shumao folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: AlGiNho folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: schennie showed {J-Clubs}{9-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 4: ZingaBoy folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jorge922 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: caroxo66 (small blind) showed {K-Clubs}{K-Hearts} and won (75480) with a pair of Kings
Seat 7: metafora20 (big blind) folded before Flop
Seat 8: sn1perb0y folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120935681025: Tournament #961596811, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XIV (300/600) - 2014/09/02 3:27:33 CET [2014/09/01 21:27:33 ET]
Table '961596811 4' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: riki63 (8598 in chips)
Seat 2: guypickthall (14426 in chips)
Seat 4: JellyFi5hy (30978 in chips)
Seat 5: Fallen Leafs (27142 in chips)
Seat 6: schennie (2608 in chips)
Seat 7: tooozoran1 (21210 in chips)
Seat 8: sainiskiller (47624 in chips)
Seat 9: angel8888101 (9667 in chips)
riki63: posts the ante 70
guypickthall: posts the ante 70
JellyFi5hy: posts the ante 70
Fallen Leafs: posts the ante 70
schennie: posts the ante 70
tooozoran1: posts the ante 70
sainiskiller: posts the ante 70
angel8888101: posts the ante 70
schennie: posts small blind 300
tooozoran1: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Diamonds}{A-Spades}
sainiskiller: folds
angel8888101: folds
riki63: folds
guypickthall: folds
JellyFi5hy: folds
Fallen Leafs: raises 1200 to 1800
schennie: raises 738 to 2538 and is all-in
tooozoran1: folds
Fallen Leafs: calls 738
*** FLOP *** {3-Spades}{7-Clubs}{Q-Clubs}
*** TURN *** {3-Spades}{7-Clubs}{Q-Clubs} {3-Hearts}
*** RIVER *** {3-Spades}{7-Clubs}{Q-Clubs}{3-Hearts} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (two pair, Queens and Threes)
Fallen Leafs: shows {9-Spades}{A-Hearts} (two pair, Queens and Threes)
schennie collected 3118 from pot
Fallen Leafs collected 3118 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6236 | Rake 0
Board {3-Spades}{7-Clubs}{Q-Clubs}{3-Hearts}{Q-Spades}
Seat 1: riki63 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: guypickthall folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: JellyFi5hy folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Fallen Leafs (button) showed {9-Spades}{A-Hearts} and won (3118) with two pair, Queens and Threes
Seat 6: schennie (small blind) showed {K-Diamonds}{A-Spades} and won (3118) with two pair, Queens and Threes
Seat 7: tooozoran1 (big blind) folded before Flop
Seat 8: sainiskiller folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: angel8888101 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120935304554: Tournament #961596688, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1500/3000) - 2014/09/02 3:13:21 CET [2014/09/01 21:13:21 ET]
Table '961596688 8' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: A.Kedavra 75 (94388 in chips)
Seat 2: Quagmire12 (73626 in chips)
Seat 3: metafora20 (64440 in chips)
Seat 4: ZingaBoy (116621 in chips)
Seat 5: schennie (65273 in chips)
Seat 6: alupgh (45453 in chips)
Seat 7: Strongjs (92498 in chips)
Seat 9: SexPistolsPT (92690 in chips)
A.Kedavra 75: posts the ante 300
Quagmire12: posts the ante 300
metafora20: posts the ante 300
ZingaBoy: posts the ante 300
schennie: posts the ante 300
alupgh: posts the ante 300
Strongjs: posts the ante 300
SexPistolsPT: posts the ante 300
schennie: posts small blind 1500
alupgh: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Hearts}{5-Diamonds}
Strongjs: folds
SexPistolsPT: folds
A.Kedavra 75: folds
Quagmire12: folds
metafora20: folds
ZingaBoy: folds
schennie: raises 61973 to 64973 and is all-in
alupgh: calls 42153 and is all-in
Uncalled bet (19820) returned to schennie
*** FLOP *** {3-Hearts}{10-Hearts}{6-Diamonds}
*** TURN *** {3-Hearts}{10-Hearts}{6-Diamonds} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {3-Hearts}{10-Hearts}{6-Diamonds}{Q-Hearts} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {K-Hearts}{5-Diamonds} (a pair of Threes)
alupgh: shows {A-Hearts}{9-Hearts} (a flush, Ace high)
alupgh collected 92706 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 92706 | Rake 0
Board {3-Hearts}{10-Hearts}{6-Diamonds}{Q-Hearts}{3-Diamonds}
Seat 1: A.Kedavra 75 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Quagmire12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: metafora20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ZingaBoy (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: schennie (small blind) showed {K-Hearts}{5-Diamonds} and lost with a pair of Threes
Seat 6: alupgh (big blind) showed {A-Hearts}{9-Hearts} and won (92706) with a flush, Ace high
Seat 7: Strongjs folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SexPistolsPT folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120935238264: Tournament #961596811, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2014/09/02 3:10:54 CET [2014/09/01 21:10:54 ET]
Table '961596811 4' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: thc176 (12537 in chips)
Seat 2: guypickthall (7098 in chips)
Seat 3: Zapahzamazki (23635 in chips)
Seat 4: JellyFi5hy (22233 in chips)
Seat 5: Fallen Leafs (17832 in chips)
Seat 6: schennie (5318 in chips)
Seat 7: tooozoran1 (29580 in chips)
Seat 9: angel8888101 (21534 in chips)
thc176: posts the ante 50
guypickthall: posts the ante 50
Zapahzamazki: posts the ante 50
JellyFi5hy: posts the ante 50
Fallen Leafs: posts the ante 50
schennie: posts the ante 50
tooozoran1: posts the ante 50
angel8888101: posts the ante 50
Fallen Leafs: posts small blind 200
schennie: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {8-Clubs}{9-Clubs}
tooozoran1: folds
angel8888101: folds
thc176: folds
guypickthall: folds
Zapahzamazki: raises 400 to 800
JellyFi5hy: folds
Fallen Leafs: folds
schennie: calls 400
*** FLOP *** {7-Clubs}{5-Spades}{8-Diamonds}
schennie: checks
Zapahzamazki: bets 22785 and is all-in
schennie: calls 4468 and is all-in
Uncalled bet (18317) returned to Zapahzamazki
*** TURN *** {7-Clubs}{5-Spades}{8-Diamonds} {6-Spades}
*** RIVER *** {7-Clubs}{5-Spades}{8-Diamonds}{6-Spades} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {8-Clubs}{9-Clubs} (a straight, Five to Nine)
Zapahzamazki: shows {4-Hearts}{A-Hearts} (a straight, Four to Eight)
schennie collected 11136 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11136 | Rake 0
Board {7-Clubs}{5-Spades}{8-Diamonds}{6-Spades}{J-Hearts}
Seat 1: thc176 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: guypickthall folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Zapahzamazki showed {4-Hearts}{A-Hearts} and lost with a straight, Four to Eight
Seat 4: JellyFi5hy (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Fallen Leafs (small blind) folded before Flop
Seat 6: schennie (big blind) showed {8-Clubs}{9-Clubs} and won (11136) with a straight, Five to Nine
Seat 7: tooozoran1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: angel8888101 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120935190738: Tournament #961598077, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/09/02 3:09:10 CET [2014/09/01 21:09:10 ET]
Table '961598077 162' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Dirtbikerjoe (7723 in chips)
Seat 2: diegoodl (9682 in chips)
Seat 3: schennie (1796 in chips)
Seat 4: PadrePablos (15496 in chips)
Seat 5: stillaga (20144 in chips)
Seat 6: psistis7 (5398 in chips)
Seat 7: times01 (3350 in chips)
Seat 8: JasonRibeiro (4440 in chips)
Dirtbikerjoe: posts the ante 60
diegoodl: posts the ante 60
schennie: posts the ante 60
PadrePablos: posts the ante 60
stillaga: posts the ante 60
psistis7: posts the ante 60
times01: posts the ante 60
JasonRibeiro: posts the ante 60
JasonRibeiro: posts small blind 250
Dirtbikerjoe: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {2-Hearts}{2-Spades}
diegoodl: folds
schennie: raises 1236 to 1736 and is all-in
PadrePablos: calls 1736
stillaga: folds
psistis7: folds
times01: raises 1264 to 3000
JasonRibeiro: raises 1380 to 4380 and is all-in
Dirtbikerjoe: folds
PadrePablos: folds
times01: calls 290 and is all-in
Uncalled bet (1090) returned to JasonRibeiro
*** FLOP *** {8-Hearts}{A-Hearts}{4-Diamonds}
*** TURN *** {8-Hearts}{A-Hearts}{4-Diamonds} {8-Clubs}
*** RIVER *** {8-Hearts}{A-Hearts}{4-Diamonds}{8-Clubs} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
JasonRibeiro: shows {J-Hearts}{J-Spades} (a full house, Eights full of Jacks)
times01: shows {K-Diamonds}{K-Clubs} (a full house, Eights full of Kings)
times01 collected 3108 from side pot
schennie: shows {2-Hearts}{2-Spades} (a full house, Eights full of Deuces)
times01 collected 7924 from main pot
schennie finished the tournament in 1004th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11032 Main pot 7924. Side pot 3108. | Rake 0
Board {8-Hearts}{A-Hearts}{4-Diamonds}{8-Clubs}{8-Diamonds}
Seat 1: Dirtbikerjoe (big blind) folded before Flop
Seat 2: diegoodl folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: schennie showed {2-Hearts}{2-Spades} and lost with a full house, Eights full of Deuces
Seat 4: PadrePablos folded before Flop
Seat 5: stillaga folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: psistis7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: times01 (button) showed {K-Diamonds}{K-Clubs} and won (11032) with a full house, Eights full of Kings
Seat 8: JasonRibeiro (small blind) showed {J-Hearts}{J-Spades} and lost with a full house, Eights full of Jacks

PokerStars Hand #120935060356: Tournament #961596606, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2014/09/02 3:04:25 CET [2014/09/01 21:04:25 ET]
Table '961596606 182' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: thecarter135 (9009 in chips)
Seat 2: HALK_OK888 (45009 in chips)
Seat 3: northy2009 (12270 in chips)
Seat 4: Alina24ru (19972 in chips)
Seat 5: Fabien Jones (27280 in chips)
Seat 6: KDBUD (18799 in chips)
Seat 7: Werstega (11153 in chips)
Seat 8: danielgr86 (8800 in chips)
Seat 9: schennie (23932 in chips)
thecarter135: posts the ante 150
HALK_OK888: posts the ante 150
northy2009: posts the ante 150
Alina24ru: posts the ante 150
Fabien Jones: posts the ante 150
KDBUD: posts the ante 150
Werstega: posts the ante 150
danielgr86: posts the ante 150
schennie: posts the ante 150
danielgr86: posts small blind 600
schennie: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Clubs}{Q-Diamonds}
thecarter135: folds
HALK_OK888: folds
northy2009: calls 1200
Alina24ru: folds
Fabien Jones: folds
KDBUD: folds
Werstega: folds
danielgr86: calls 600
schennie: raises 22582 to 23782 and is all-in
northy2009: calls 10920 and is all-in
danielgr86: folds
Uncalled bet (11662) returned to schennie
*** FLOP *** {2-Clubs}{6-Spades}{4-Clubs}
*** TURN *** {2-Clubs}{6-Spades}{4-Clubs} {6-Clubs}
*** RIVER *** {2-Clubs}{6-Spades}{4-Clubs}{6-Clubs} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {A-Clubs}{Q-Diamonds} (a pair of Sixes)
northy2009: shows {10-Hearts}{10-Clubs} (two pair, Tens and Sixes)
northy2009 collected 26790 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 26790 | Rake 0
Board {2-Clubs}{6-Spades}{4-Clubs}{6-Clubs}{9-Diamonds}
Seat 1: thecarter135 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: HALK_OK888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: northy2009 showed {10-Hearts}{10-Clubs} and won (26790) with two pair, Tens and Sixes
Seat 4: Alina24ru folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Fabien Jones folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: KDBUD folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Werstega (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: danielgr86 (small blind) folded before Flop
Seat 9: schennie (big blind) showed {A-Clubs}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Sixes

PokerStars Hand #120935010619: Tournament #961597840, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XII (300/600) - 2014/09/02 3:02:38 CET [2014/09/01 21:02:38 ET]
Table '961597840 26' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: wslyusarw (8130 in chips)
Seat 2: Per31rinha (13375 in chips)
Seat 3: wuppentaller (20715 in chips)
Seat 4: schennie (1900 in chips)
Seat 5: jakinhabss (2000 in chips)
Seat 6: hugososagill (6800 in chips)
Seat 7: NvrLetGoJack (1350 in chips) is sitting out
Seat 8: Grekzorba (5430 in chips)
Seat 9: mutafov (3540 in chips)
wslyusarw: posts the ante 60
Per31rinha: posts the ante 60
wuppentaller: posts the ante 60
schennie: posts the ante 60
jakinhabss: posts the ante 60
hugososagill: posts the ante 60
NvrLetGoJack: posts the ante 60
Grekzorba: posts the ante 60
mutafov: posts the ante 60
NvrLetGoJack: posts small blind 300
Grekzorba: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {8-Diamonds}{8-Clubs}
mutafov: folds
wslyusarw: folds
Per31rinha: folds
wuppentaller: raises 600 to 1200
schennie: raises 640 to 1840 and is all-in
jakinhabss: raises 100 to 1940 and is all-in
hugososagill: folds
NvrLetGoJack: folds
Grekzorba: folds
wuppentaller: calls 740
*** FLOP *** {2-Diamonds}{3-Spades}{A-Hearts}
*** TURN *** {2-Diamonds}{3-Spades}{A-Hearts} {9-Hearts}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{3-Spades}{A-Hearts}{9-Hearts} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
wuppentaller: shows {7-Spades}{6-Spades} (high card Ace)
jakinhabss: shows {Q-Hearts}{A-Spades} (a pair of Aces)
jakinhabss collected 200 from side pot
schennie: shows {8-Diamonds}{8-Clubs} (a pair of Eights)
jakinhabss collected 6960 from main pot
schennie re-buys and receives 2000 chips for $1.00
*** SUMMARY ***
Total pot 7160 Main pot 6960. Side pot 200. | Rake 0
Board {2-Diamonds}{3-Spades}{A-Hearts}{9-Hearts}{4-Hearts}
Seat 1: wslyusarw folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Per31rinha folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: wuppentaller showed {7-Spades}{6-Spades} and lost with high card Ace
Seat 4: schennie showed {8-Diamonds}{8-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 5: jakinhabss showed {Q-Hearts}{A-Spades} and won (7160) with a pair of Aces
Seat 6: hugososagill (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: NvrLetGoJack (small blind) folded before Flop
Seat 8: Grekzorba (big blind) folded before Flop
Seat 9: mutafov folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120934587683: Tournament #962772718, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2014/09/02 2:46:16 CET [2014/09/01 20:46:16 ET]
Table '962772718 9' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: StackYou780 (19400 in chips)
Seat 2: schennie (8464 in chips)
Seat 3: 18mmm35 (12798 in chips)
Seat 4: bogdan_wyz (14089 in chips)
Seat 6: GiarniFern (11193 in chips)
StackYou780: posts the ante 40
schennie: posts the ante 40
18mmm35: posts the ante 40
bogdan_wyz: posts the ante 40
GiarniFern: posts the ante 40
StackYou780: posts small blind 200
schennie: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Diamonds}{J-Spades}
18mmm35: folds
bogdan_wyz: folds
GiarniFern: folds
StackYou780: raises 18960 to 19360 and is all-in
schennie: calls 8024 and is all-in
Uncalled bet (10936) returned to StackYou780
*** FLOP *** {9-Hearts}{10-Spades}{3-Diamonds}
*** TURN *** {9-Hearts}{10-Spades}{3-Diamonds} {6-Clubs}
*** RIVER *** {9-Hearts}{10-Spades}{3-Diamonds}{6-Clubs} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
StackYou780: shows {6-Diamonds}{6-Spades} (three of a kind, Sixes)
schennie: shows {A-Diamonds}{J-Spades} (a pair of Jacks)
StackYou780 collected 17048 from pot
schennie finished the tournament in 43rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 17048 | Rake 0
Board {9-Hearts}{10-Spades}{3-Diamonds}{6-Clubs}{J-Clubs}
Seat 1: StackYou780 (small blind) showed {6-Diamonds}{6-Spades} and won (17048) with three of a kind, Sixes
Seat 2: schennie (big blind) showed {A-Diamonds}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 3: 18mmm35 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bogdan_wyz folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GiarniFern (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120934587683: Tournament #962772718, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2014/09/02 2:46:16 CET [2014/09/01 20:46:16 ET]
Table '962772718 9' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: StackYou780 (19400 in chips)
Seat 2: schennie (8464 in chips)
Seat 3: 18mmm35 (12798 in chips)
Seat 4: bogdan_wyz (14089 in chips)
Seat 6: GiarniFern (11193 in chips)
StackYou780: posts the ante 40
schennie: posts the ante 40
18mmm35: posts the ante 40
bogdan_wyz: posts the ante 40
GiarniFern: posts the ante 40
StackYou780: posts small blind 200
schennie: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Diamonds}{J-Spades}
18mmm35: folds
bogdan_wyz: folds
GiarniFern: folds
StackYou780: raises 18960 to 19360 and is all-in
schennie: calls 8024 and is all-in
Uncalled bet (10936) returned to StackYou780
*** FLOP *** {9-Hearts}{10-Spades}{3-Diamonds}
*** TURN *** {9-Hearts}{10-Spades}{3-Diamonds} {6-Clubs}
*** RIVER *** {9-Hearts}{10-Spades}{3-Diamonds}{6-Clubs} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
StackYou780: shows {6-Diamonds}{6-Spades} (three of a kind, Sixes)
schennie: shows {A-Diamonds}{J-Spades} (a pair of Jacks)
StackYou780 collected 17048 from pot
schennie finished the tournament in 43rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 17048 | Rake 0
Board {9-Hearts}{10-Spades}{3-Diamonds}{6-Clubs}{J-Clubs}
Seat 1: StackYou780 (small blind) showed {6-Diamonds}{6-Spades} and won (17048) with three of a kind, Sixes
Seat 2: schennie (big blind) showed {A-Diamonds}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 3: 18mmm35 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bogdan_wyz folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GiarniFern (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120934550271: Tournament #961597840, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level IX (150/300) - 2014/09/02 2:44:58 CET [2014/09/01 20:44:58 ET]
Table '961597840 26' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: wslyusarw (4685 in chips)
Seat 2: Per31rinha (3700 in chips)
Seat 3: wuppentaller (14600 in chips)
Seat 4: schennie (2065 in chips)
Seat 5: jakinhabss (7170 in chips)
Seat 6: hugososagill (3760 in chips)
Seat 7: NvrLetGoJack (1320 in chips)
Seat 8: Grekzorba (1970 in chips)
Seat 9: mutafov (3970 in chips)
wslyusarw: posts the ante 30
Per31rinha: posts the ante 30
wuppentaller: posts the ante 30
schennie: posts the ante 30
jakinhabss: posts the ante 30
hugososagill: posts the ante 30
NvrLetGoJack: posts the ante 30
Grekzorba: posts the ante 30
mutafov: posts the ante 30
Per31rinha: posts small blind 150
wuppentaller: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Clubs}{Q-Hearts}
schennie: raises 1735 to 2035 and is all-in
jakinhabss: folds
hugososagill: folds
NvrLetGoJack: folds
Grekzorba: folds
mutafov: folds
wslyusarw: folds
Per31rinha: raises 1635 to 3670 and is all-in
wuppentaller: calls 3370
*** FLOP *** {K-Clubs}{5-Clubs}{Q-Spades}
*** TURN *** {K-Clubs}{5-Clubs}{Q-Spades} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Clubs}{5-Clubs}{Q-Spades}{2-Diamonds} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Per31rinha: shows {K-Hearts}{K-Diamonds} (three of a kind, Kings)
wuppentaller: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (a pair of Tens)
Per31rinha collected 3270 from side pot
schennie: shows {Q-Clubs}{Q-Hearts} (three of a kind, Queens)
Per31rinha collected 6375 from main pot
schennie re-buys and receives 2000 chips for $1.00
*** SUMMARY ***
Total pot 9645 Main pot 6375. Side pot 3270. | Rake 0
Board {K-Clubs}{5-Clubs}{Q-Spades}{2-Diamonds}{9-Clubs}
Seat 1: wslyusarw (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Per31rinha (small blind) showed {K-Hearts}{K-Diamonds} and won (9645) with three of a kind, Kings
Seat 3: wuppentaller (big blind) showed {10-Diamonds}{10-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 4: schennie showed {Q-Clubs}{Q-Hearts} and lost with three of a kind, Queens
Seat 5: jakinhabss folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: hugososagill folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: NvrLetGoJack folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Grekzorba folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mutafov folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120934376438: Tournament #961596811, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2014/09/02 2:38:57 CET [2014/09/01 20:38:57 ET]
Table '961596811 35' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: schennie (3354 in chips)
Seat 2: spidermike17 (4650 in chips)
Seat 3: boardguy28 (2591 in chips)
Seat 4: Juicier (1400 in chips)
Seat 5: guypickthall (6139 in chips)
Seat 6: sickotic (8142 in chips)
Seat 7: sousinha23 (12738 in chips)
Seat 8: Say Karamba (9766 in chips)
Seat 9: raminta28 (19202 in chips)
schennie: posts the ante 30
spidermike17: posts the ante 30
boardguy28: posts the ante 30
Juicier: posts the ante 30
guypickthall: posts the ante 30
sickotic: posts the ante 30
sousinha23: posts the ante 30
Say Karamba: posts the ante 30
raminta28: posts the ante 30
Say Karamba: posts small blind 125
raminta28: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Spades}{J-Spades}
schennie: raises 3074 to 3324 and is all-in
spidermike17: folds
boardguy28: folds
Juicier: folds
guypickthall: folds
sickotic: folds
sousinha23: folds
Say Karamba: folds
raminta28: calls 3074
*** FLOP *** {7-Clubs}{K-Diamonds}{3-Clubs}
*** TURN *** {7-Clubs}{K-Diamonds}{3-Clubs} {K-Spades}
*** RIVER *** {7-Clubs}{K-Diamonds}{3-Clubs}{K-Spades} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
raminta28: shows {10-Clubs}{9-Clubs} (a pair of Kings)
schennie: shows {Q-Spades}{J-Spades} (a pair of Kings - Queen kicker)
schennie collected 7043 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7043 | Rake 0
Board {7-Clubs}{K-Diamonds}{3-Clubs}{K-Spades}{4-Spades}
Seat 1: schennie showed {Q-Spades}{J-Spades} and won (7043) with a pair of Kings
Seat 2: spidermike17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: boardguy28 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Juicier folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: guypickthall folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: sickotic folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: sousinha23 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Say Karamba (small blind) folded before Flop
Seat 9: raminta28 (big blind) showed {10-Clubs}{9-Clubs} and lost with a pair of Kings

PokerStars Hand #120934376438: Tournament #961596811, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2014/09/02 2:38:57 CET [2014/09/01 20:38:57 ET]
Table '961596811 35' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: schennie (3354 in chips)
Seat 2: spidermike17 (4650 in chips)
Seat 3: boardguy28 (2591 in chips)
Seat 4: Juicier (1400 in chips)
Seat 5: guypickthall (6139 in chips)
Seat 6: sickotic (8142 in chips)
Seat 7: sousinha23 (12738 in chips)
Seat 8: Say Karamba (9766 in chips)
Seat 9: raminta28 (19202 in chips)
schennie: posts the ante 30
spidermike17: posts the ante 30
boardguy28: posts the ante 30
Juicier: posts the ante 30
guypickthall: posts the ante 30
sickotic: posts the ante 30
sousinha23: posts the ante 30
Say Karamba: posts the ante 30
raminta28: posts the ante 30
Say Karamba: posts small blind 125
raminta28: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Spades}{J-Spades}
schennie: raises 3074 to 3324 and is all-in
spidermike17: folds
boardguy28: folds
Juicier: folds
guypickthall: folds
sickotic: folds
sousinha23: folds
Say Karamba: folds
raminta28: calls 3074
*** FLOP *** {7-Clubs}{K-Diamonds}{3-Clubs}
*** TURN *** {7-Clubs}{K-Diamonds}{3-Clubs} {K-Spades}
*** RIVER *** {7-Clubs}{K-Diamonds}{3-Clubs}{K-Spades} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
raminta28: shows {10-Clubs}{9-Clubs} (a pair of Kings)
schennie: shows {Q-Spades}{J-Spades} (a pair of Kings - Queen kicker)
schennie collected 7043 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7043 | Rake 0
Board {7-Clubs}{K-Diamonds}{3-Clubs}{K-Spades}{4-Spades}
Seat 1: schennie showed {Q-Spades}{J-Spades} and won (7043) with a pair of Kings
Seat 2: spidermike17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: boardguy28 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Juicier folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: guypickthall folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: sickotic folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: sousinha23 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Say Karamba (small blind) folded before Flop
Seat 9: raminta28 (big blind) showed {10-Clubs}{9-Clubs} and lost with a pair of Kings

PokerStars Hand #120934332524: Tournament #961596836, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XVI (800/1600) - 2014/09/02 2:37:27 CET [2014/09/01 20:37:27 ET]
Table '961596836 33' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: jamelao22 (6000 in chips)
Seat 2: WILDHASE1 (4180 in chips)
Seat 3: schennie (2400 in chips)
Seat 4: polosAEL (10615 in chips)
Seat 5: n0kinhas (17240 in chips)
Seat 6: pebber78 (28465 in chips)
Seat 7: pegase6 (29541 in chips)
Seat 8: matta61 (26800 in chips)
Seat 9: Nikolai0990 (42957 in chips)
jamelao22: posts the ante 160
WILDHASE1: posts the ante 160
schennie: posts the ante 160
polosAEL: posts the ante 160
n0kinhas: posts the ante 160
pebber78: posts the ante 160
pegase6: posts the ante 160
matta61: posts the ante 160
Nikolai0990: posts the ante 160
Nikolai0990: posts small blind 800
jamelao22: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Spades}{10-Diamonds}
WILDHASE1: folds
schennie: raises 640 to 2240 and is all-in
polosAEL: folds
n0kinhas: folds
pebber78: folds
pegase6: folds
matta61: calls 2240
Nikolai0990: folds
jamelao22: calls 640
*** FLOP *** {8-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts}
jamelao22: bets 3600 and is all-in
matta61: calls 3600
*** TURN *** {8-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts} {A-Hearts}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts}{A-Hearts} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
jamelao22: shows {K-Hearts}{2-Clubs} (a flush, Ace high)
matta61: shows {J-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Aces)
jamelao22 collected 7200 from side pot
schennie: shows {K-Spades}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
jamelao22 collected 8960 from main pot
schennie re-buys and receives 3000 chips for $1.00
*** SUMMARY ***
Total pot 16160 Main pot 8960. Side pot 7200. | Rake 0
Board {8-Diamonds}{2-Hearts}{9-Hearts}{A-Hearts}{10-Hearts}
Seat 1: jamelao22 (big blind) showed {K-Hearts}{2-Clubs} and won (16160) with a flush, Ace high
Seat 2: WILDHASE1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: schennie showed {K-Spades}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 4: polosAEL folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: n0kinhas folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pebber78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pegase6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: matta61 (button) showed {J-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 9: Nikolai0990 (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #120934299106: Tournament #962772718, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2014/09/02 2:36:19 CET [2014/09/01 20:36:19 ET]
Table '962772718 9' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: StackYou780 (10240 in chips)
Seat 2: schennie (4202 in chips)
Seat 3: 18mmm35 (18180 in chips)
Seat 4: bogdan_wyz (12953 in chips)
Seat 5: wegni (10369 in chips)
StackYou780: posts the ante 30
schennie: posts the ante 30
18mmm35: posts the ante 30
bogdan_wyz: posts the ante 30
wegni: posts the ante 30
schennie: posts small blind 150
18mmm35: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Diamonds}{K-Clubs}
bogdan_wyz: folds
wegni: folds
StackYou780: folds
schennie: raises 300 to 600
18mmm35: calls 300
*** FLOP *** {8-Hearts}{K-Hearts}{10-Hearts}
schennie: bets 675
18mmm35: raises 675 to 1350
schennie: raises 2222 to 3572 and is all-in
18mmm35: calls 2222
*** TURN *** {8-Hearts}{K-Hearts}{10-Hearts} {5-Hearts}
*** RIVER *** {8-Hearts}{K-Hearts}{10-Hearts}{5-Hearts} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {K-Diamonds}{K-Clubs} (a full house, Kings full of Tens)
18mmm35: shows {A-Hearts}{3-Spades} (a flush, Ace high)
schennie collected 8494 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8494 | Rake 0
Board {8-Hearts}{K-Hearts}{10-Hearts}{5-Hearts}{10-Clubs}
Seat 1: StackYou780 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: schennie (small blind) showed {K-Diamonds}{K-Clubs} and won (8494) with a full house, Kings full of Tens
Seat 3: 18mmm35 (big blind) showed {A-Hearts}{3-Spades} and lost with a flush, Ace high
Seat 4: bogdan_wyz folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: wegni folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120934194464: Tournament #961596836, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XV (600/1200) - 2014/09/02 2:32:46 CET [2014/09/01 20:32:46 ET]
Table '961596836 33' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: jamelao22 (17467 in chips)
Seat 2: WILDHASE1 (4900 in chips)
Seat 3: schennie (1500 in chips)
Seat 4: 27desrochers (14780 in chips)
Seat 5: n0kinhas (18200 in chips)
Seat 6: pebber78 (16225 in chips)
Seat 7: pegase6 (14881 in chips)
Seat 8: matta61 (28060 in chips)
Seat 9: Nikolai0990 (32450 in chips)
jamelao22: posts the ante 120
WILDHASE1: posts the ante 120
schennie: posts the ante 120
27desrochers: posts the ante 120
n0kinhas: posts the ante 120
pebber78: posts the ante 120
pegase6: posts the ante 120
matta61: posts the ante 120
Nikolai0990: posts the ante 120
schennie: posts small blind 600
27desrochers: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {4-Hearts}{7-Hearts}
n0kinhas: folds
pebber78: folds
pegase6: folds
matta61: calls 1200
Nikolai0990: folds
jamelao22: folds
WILDHASE1: folds
schennie: raises 180 to 1380 and is all-in
27desrochers: folds
matta61: calls 180
*** FLOP *** {10-Clubs}{A-Spades}{J-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{A-Spades}{J-Spades} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Clubs}{A-Spades}{J-Spades}{J-Diamonds} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {4-Hearts}{7-Hearts} (two pair, Jacks and Fours)
matta61: shows {K-Clubs}{Q-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
matta61 collected 5040 from pot
schennie re-buys and receives 3000 chips for $1.00
*** SUMMARY ***
Total pot 5040 | Rake 0
Board {10-Clubs}{A-Spades}{J-Spades}{J-Diamonds}{4-Diamonds}
Seat 1: jamelao22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: WILDHASE1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: schennie (small blind) showed {4-Hearts}{7-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Fours
Seat 4: 27desrochers (big blind) folded before Flop
Seat 5: n0kinhas folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pebber78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pegase6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: matta61 showed {K-Clubs}{Q-Clubs} and won (5040) with a straight, Ten to Ace
Seat 9: Nikolai0990 folded before Flop (didn't bet)

12345203