Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

schennie

Verstuur bericht

Forum Posts

good luck

dat was hem weer harrie Sad
naar welke nick moet ik het sturen?

PokerStars Hand #119056799131: Tournament #932545580, $2.10+$2.10+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/07/21 20:30:38 CET [2014/07/21 14:30:38 ET]
Table '932545580 970' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Marmonator (6180 in chips)
Seat 2: schennie (3791 in chips)
Seat 3: tantchen21 (940 in chips) is sitting out
Seat 4: SuperGreek69 (14201 in chips)
Seat 5: Montana1727 (8993 in chips)
Seat 6: raducu76 (2618 in chips)
Seat 7: FelipeAyalla (2154 in chips)
Seat 8: silvamen9 (6794 in chips)
Seat 9: enibas888 (2050 in chips)
Marmonator: posts the ante 20
schennie: posts the ante 20
tantchen21: posts the ante 20
SuperGreek69: posts the ante 20
Montana1727: posts the ante 20
raducu76: posts the ante 20
FelipeAyalla: posts the ante 20
silvamen9: posts the ante 20
enibas888: posts the ante 20
Montana1727: posts small blind 75
raducu76: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Diamonds}{A-Diamonds}
FelipeAyalla: folds
silvamen9: folds
enibas888: folds
Marmonator: calls 150
schennie: raises 450 to 600
tantchen21: folds
SuperGreek69: folds
Montana1727: folds
raducu76: folds
Marmonator: calls 450
*** FLOP *** {2-Diamonds}{9-Clubs}{3-Diamonds}
Marmonator: checks
schennie: bets 750
Marmonator: calls 750
*** TURN *** {2-Diamonds}{9-Clubs}{3-Diamonds} {6-Spades}
Marmonator: checks
schennie: bets 2421 and is all-in
Marmonator: calls 2421
*** RIVER *** {2-Diamonds}{9-Clubs}{3-Diamonds}{6-Spades} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Marmonator: shows {J-Diamonds}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
schennie: shows {K-Diamonds}{A-Diamonds} (high card Ace)
Marmonator collected 7947 from pot
Marmonator wins $1.58 for eliminating schennie and their own bounty increases by $1.57 to $4.72
schennie finished the tournament in 11495th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7947 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{9-Clubs}{3-Diamonds}{6-Spades}{8-Spades}
Seat 1: Marmonator showed {J-Diamonds}{J-Clubs} and won (7947) with a pair of Jacks
Seat 2: schennie showed {K-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 3: tantchen21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: SuperGreek69 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Montana1727 (small blind) folded before Flop
Seat 6: raducu76 (big blind) folded before Flop
Seat 7: FelipeAyalla folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: silvamen9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: enibas888 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119056584854: Tournament #940478890, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/07/21 20:26:27 CET [2014/07/21 14:26:27 ET]
Table '940478890 7' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: carlitos350 (14438 in chips)
Seat 2: schennie (4240 in chips)
Seat 3: Dancer King (10612 in chips)
Seat 4: Gameslave (21469 in chips)
Seat 5: Thee_Mendez (13172 in chips)
Seat 6: 99_Bars (34073 in chips)
Seat 7: dotschulz (6154 in chips)
Seat 8: Mattssons (27447 in chips)
Seat 9: FellipeNunes (6395 in chips)
carlitos350: posts the ante 60
schennie: posts the ante 60
Dancer King: posts the ante 60
Gameslave: posts the ante 60
Thee_Mendez: posts the ante 60
99_Bars: posts the ante 60
dotschulz: posts the ante 60
Mattssons: posts the ante 60
FellipeNunes: posts the ante 60
carlitos350: posts small blind 250
schennie: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Spades}{9-Spades}
Dancer King said, "OMMGGGGGGGGGGG"
Dancer King: raises 500 to 1000
Gameslave: folds
Thee_Mendez: folds
99_Bars: calls 1000
dotschulz: folds
Mattssons: folds
FellipeNunes: folds
carlitos350: folds
schennie: calls 500
*** FLOP *** {6-Hearts}{5-Spades}{A-Hearts}
schennie: checks
Dancer King: bets 1000
99_Bars: calls 1000
schennie: raises 2180 to 3180 and is all-in
Dancer King: calls 2180
99_Bars: calls 2180
*** TURN *** {6-Hearts}{5-Spades}{A-Hearts} {Q-Diamonds}
Dancer King: bets 6372 and is all-in
99_Bars: folds
Uncalled bet (6372) returned to Dancer King
*** RIVER *** {6-Hearts}{5-Spades}{A-Hearts}{Q-Diamonds} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {A-Spades}{9-Spades} (a pair of Aces)
Dancer King: shows {5-Clubs}{5-Diamonds} (three of a kind, Fives)
Dancer King collected 13330 from pot
schennie finished the tournament in 707th place
*** SUMMARY ***
Total pot 13330 | Rake 0
Board {6-Hearts}{5-Spades}{A-Hearts}{Q-Diamonds}{3-Diamonds}
Seat 1: carlitos350 (small blind) folded before Flop
Seat 2: schennie (big blind) showed {A-Spades}{9-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 3: Dancer King showed {5-Clubs}{5-Diamonds} and won (13330) with three of a kind, Fives
Seat 4: Gameslave folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Thee_Mendez folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 99_Bars folded on the Turn
Seat 7: dotschulz folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Mattssons folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: FellipeNunes (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119055907544: Tournament #940481458, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/07/21 20:13:21 CET [2014/07/21 14:13:21 ET]
Table '940481458 72' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: dr_yoda13 (6420 in chips)
Seat 2: SAS187 (2171 in chips)
Seat 3: mollerbaby (2920 in chips)
Seat 4: schennie (1470 in chips)
Seat 5: kejsi 14 (5000 in chips)
Seat 6: NickW1 (2585 in chips)
Seat 7: zyziu (2576 in chips)
Seat 8: melmak777 (2231 in chips)
Seat 9: Gvozdika1905 (11382 in chips)
dr_yoda13: posts the ante 15
SAS187: posts the ante 15
mollerbaby: posts the ante 15
schennie: posts the ante 15
kejsi 14: posts the ante 15
NickW1: posts the ante 15
zyziu: posts the ante 15
melmak777: posts the ante 15
Gvozdika1905: posts the ante 15
NickW1: posts small blind 60
zyziu: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Hearts}{Q-Diamonds}
melmak777: folds
Gvozdika1905: folds
dr_yoda13: raises 120 to 240
SAS187: calls 240
mollerbaby: folds
schennie: raises 1215 to 1455 and is all-in
kejsi 14: raises 3530 to 4985 and is all-in
NickW1: folds
zyziu: folds
dr_yoda13: folds
SAS187: folds
Uncalled bet (3530) returned to kejsi 14
*** FLOP *** {5-Spades}{6-Clubs}{2-Spades}
*** TURN *** {5-Spades}{6-Clubs}{2-Spades} {3-Hearts}
*** RIVER *** {5-Spades}{6-Clubs}{2-Spades}{3-Hearts} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {A-Hearts}{Q-Diamonds} (high card Ace)
kejsi 14: shows {K-Hearts}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
kejsi 14 collected 3705 from pot
schennie finished the tournament in 2217th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3705 | Rake 0
Board {5-Spades}{6-Clubs}{2-Spades}{3-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: dr_yoda13 folded before Flop
Seat 2: SAS187 folded before Flop
Seat 3: mollerbaby folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: schennie showed {A-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 5: kejsi 14 (button) showed {K-Hearts}{K-Diamonds} and won (3705) with a pair of Kings
Seat 6: NickW1 (small blind) folded before Flop
Seat 7: zyziu (big blind) folded before Flop
Seat 8: melmak777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Gvozdika1905 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119055506129: Tournament #932545578, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXVII (3000/6000) - 2014/07/21 20:05:31 CET [2014/07/21 14:05:31 ET]
Table '932545578 1868' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: Kohei0050 (117737 in chips)
Seat 2: ZekiSwe (56595 in chips)
Seat 3: Huirr (92835 in chips)
Seat 4: DirtyHeidi (171211 in chips)
Seat 5: schennie (87808 in chips)
Seat 6: daandv1990 (196314 in chips)
Kohei0050: posts the ante 750
ZekiSwe: posts the ante 750
Huirr: posts the ante 750
DirtyHeidi: posts the ante 750
schennie: posts the ante 750
daandv1990: posts the ante 750
schennie: posts small blind 3000
daandv1990: posts big blind 6000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Hearts}{10-Diamonds}
Kohei0050: folds
ZekiSwe: folds
Huirr: raises 9000 to 15000
DirtyHeidi: folds
schennie: raises 72058 to 87058 and is all-in
daandv1990: raises 108506 to 195564 and is all-in
Huirr: folds
Uncalled bet (108506) returned to daandv1990
*** FLOP *** {A-Hearts}{4-Diamonds}{5-Spades}
*** TURN *** {A-Hearts}{4-Diamonds}{5-Spades} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Hearts}{4-Diamonds}{5-Spades}{A-Diamonds} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Aces and Tens)
daandv1990: shows {J-Diamonds}{J-Hearts} (two pair, Aces and Jacks)
daandv1990 collected 193616 from pot
schennie finished the tournament in 668th place and received $19.89.
*** SUMMARY ***
Total pot 193616 | Rake 0
Board {A-Hearts}{4-Diamonds}{5-Spades}{A-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 1: Kohei0050 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ZekiSwe folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Huirr folded before Flop
Seat 4: DirtyHeidi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: schennie (small blind) showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Tens
Seat 6: daandv1990 (big blind) showed {J-Diamonds}{J-Hearts} and won (193616) with two pair, Aces and Jacks

mm 5t 91k
big22 7.6k
mm 4.4 psko 4.2k
hot 16.5 1k

PokerStars Hand #119054841123: Tournament #940481449, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/07/21 19:50:14 CET [2014/07/21 13:50:14 ET]
Table '940481449 128' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: LUZQ (10422 in chips)
Seat 2: playualllday (25287 in chips)
Seat 3: schennie (5950 in chips)
Seat 4: FAZERGEIER (8319 in chips)
Seat 5: p0tc0ntr0L (7341 in chips)
Seat 6: YeayoU8 (10928 in chips)
Seat 7: papi463 (43099 in chips)
Seat 8: needytikna (7195 in chips)
Seat 9: povarovec (5661 in chips)
LUZQ: posts the ante 70
playualllday: posts the ante 70
schennie: posts the ante 70
FAZERGEIER: posts the ante 70
p0tc0ntr0L: posts the ante 70
YeayoU8: posts the ante 70
papi463: posts the ante 70
needytikna: posts the ante 70
povarovec: posts the ante 70
schennie: posts small blind 300
FAZERGEIER: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {7-Diamonds}{7-Hearts}
p0tc0ntr0L: folds
YeayoU8: folds
papi463: raises 600 to 1200
needytikna: folds
povarovec: folds
LUZQ has timed out while disconnected
LUZQ: folds
LUZQ is sitting out
playualllday: calls 1200
schennie: raises 4680 to 5880 and is all-in
FAZERGEIER: raises 2369 to 8249 and is all-in
papi463: folds
playualllday: folds
Uncalled bet (2369) returned to FAZERGEIER
*** FLOP *** {Q-Spades}{A-Spades}{K-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Spades}{A-Spades}{K-Diamonds} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Spades}{A-Spades}{K-Diamonds}{10-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {7-Diamonds}{7-Hearts} (a pair of Sevens)
FAZERGEIER: shows {J-Spades}{K-Spades} (a flush, Ace high)
FAZERGEIER collected 14790 from pot
schennie finished the tournament in 1135th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14790 | Rake 0
Board {Q-Spades}{A-Spades}{K-Diamonds}{10-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: LUZQ folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: playualllday (button) folded before Flop
Seat 3: schennie (small blind) showed {7-Diamonds}{7-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 4: FAZERGEIER (big blind) showed {J-Spades}{K-Spades} and won (14790) with a flush, Ace high
Seat 5: p0tc0ntr0L folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: YeayoU8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: papi463 folded before Flop
Seat 8: needytikna folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: povarovec folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119054741795: Tournament #940481458, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2014/07/21 19:48:10 CET [2014/07/21 13:48:10 ET]
Table '940481458 72' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: KenkEnkeN194 (2940 in chips)
Seat 2: leandroM13 (2880 in chips)
Seat 3: Muf001 (2305 in chips)
Seat 4: schennie (2825 in chips)
Seat 5: kejsi 14 (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 6: NickW1 (2800 in chips)
Seat 7: zyziu (3270 in chips)
Seat 8: melmak777 (3955 in chips)
Seat 9: Gvozdika1905 (5610 in chips)
NickW1: posts small blind 25
zyziu: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Spades}{Q-Diamonds}
melmak777: folds
Gvozdika1905: folds
KenkEnkeN194: folds
leandroM13: folds
Muf001: raises 2255 to 2305 and is all-in
schennie: raises 520 to 2825 and is all-in
NickW1: folds
zyziu: folds
Uncalled bet (520) returned to schennie
*** FLOP *** {A-Diamonds}{J-Diamonds}{2-Diamonds}
*** TURN *** {A-Diamonds}{J-Diamonds}{2-Diamonds} {6-Spades}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{J-Diamonds}{2-Diamonds}{6-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Muf001: shows {3-Diamonds}{K-Diamonds} (a flush, Ace high)
schennie: shows {Q-Spades}{Q-Diamonds} (a flush, Ace high - lower cards)
Muf001 collected 4685 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4685 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{J-Diamonds}{2-Diamonds}{6-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: KenkEnkeN194 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: leandroM13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Muf001 showed {3-Diamonds}{K-Diamonds} and won (4685) with a flush, Ace high
Seat 4: schennie (button) showed {Q-Spades}{Q-Diamonds} and lost with a flush, Ace high
Seat 6: NickW1 (small blind) folded before Flop
Seat 7: zyziu (big blind) folded before Flop
Seat 8: melmak777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Gvozdika1905 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119054678504: Tournament #940478890, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/07/21 19:46:52 CET [2014/07/21 13:46:52 ET]
Table '940478890 7' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: carlitos350 (11791 in chips)
Seat 2: schennie (4465 in chips)
Seat 3: 10johan6 (7815 in chips)
Seat 4: Gameslave (13359 in chips)
Seat 5: Heinz114436 (2402 in chips)
Seat 6: marquinhosss (2745 in chips)
Seat 7: gerikov (5644 in chips)
Seat 8: Mattssons (7033 in chips)
Seat 9: profiteur86 (14275 in chips)
carlitos350: posts the ante 30
schennie: posts the ante 30
10johan6: posts the ante 30
Gameslave: posts the ante 30
Heinz114436: posts the ante 30
marquinhosss: posts the ante 30
gerikov: posts the ante 30
Mattssons: posts the ante 30
profiteur86: posts the ante 30
Heinz114436: posts small blind 125
marquinhosss: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Clubs}{Q-Spades}
gerikov: folds
Mattssons: folds
profiteur86: folds
carlitos350: folds
schennie: raises 250 to 500
10johan6: folds
Gameslave: folds
Heinz114436: calls 375
marquinhosss is connected
marquinhosss: folds
*** FLOP *** {Q-Hearts}{6-Clubs}{9-Diamonds}
Heinz114436: checks
schennie: bets 500
Heinz114436: raises 1372 to 1872 and is all-in
schennie: calls 1372
*** TURN *** {Q-Hearts}{6-Clubs}{9-Diamonds} {8-Spades}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{6-Clubs}{9-Diamonds}{8-Spades} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Heinz114436: shows {A-Hearts}{5-Hearts} (high card Ace)
schennie: shows {10-Clubs}{Q-Spades} (a straight, Eight to Queen)
schennie collected 5264 from pot
Heinz114436 finished the tournament in 1263rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 5264 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{6-Clubs}{9-Diamonds}{8-Spades}{J-Spades}
Seat 1: carlitos350 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: schennie showed {10-Clubs}{Q-Spades} and won (5264) with a straight, Eight to Queen
Seat 3: 10johan6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Gameslave (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Heinz114436 (small blind) showed {A-Hearts}{5-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 6: marquinhosss (big blind) folded before Flop
Seat 7: gerikov folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Mattssons folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: profiteur86 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119054508559: Tournament #932545580, $2.10+$2.10+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/07/21 19:43:23 CET [2014/07/21 13:43:23 ET]
Table '932545580 970' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: hvchenk (1571 in chips)
Seat 2: schennie (2640 in chips)
Seat 3: floribel (1845 in chips)
Seat 4: SuperGreek69 (7203 in chips)
Seat 5: EagleClaw666 (1587 in chips) is sitting out
Seat 6: raducu76 (2420 in chips)
Seat 7: FelipeAyalla (2292 in chips)
Seat 8: Rashamba77 (2554 in chips)
Seat 9: edison35 (5388 in chips)
hvchenk: posts small blind 30
schennie: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {7-Clubs}{5-Diamonds}
floribel: calls 60
SuperGreek69: calls 60
EagleClaw666: folds
raducu76: folds
FelipeAyalla: folds
Rashamba77: folds
edison35: folds
hvchenk: calls 30
schennie: checks
*** FLOP *** {4-Clubs}{7-Hearts}{6-Hearts}
hvchenk: checks
schennie: bets 120
floribel: raises 1665 to 1785 and is all-in
SuperGreek69: folds
hvchenk: folds
schennie: calls 1665
*** TURN *** {4-Clubs}{7-Hearts}{6-Hearts} {8-Spades}
*** RIVER *** {4-Clubs}{7-Hearts}{6-Hearts}{8-Spades} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {7-Clubs}{5-Diamonds} (a straight, Four to Eight)
floribel: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
schennie collected 3810 from pot
schennie wins $1.05 for eliminating floribel and their own bounty increases by $1.05 to $3.15
floribel finished the tournament in 14549th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3810 | Rake 0
Board {4-Clubs}{7-Hearts}{6-Hearts}{8-Spades}{A-Spades}
Seat 1: hvchenk (small blind) folded on the Flop
Seat 2: schennie (big blind) showed {7-Clubs}{5-Diamonds} and won (3810) with a straight, Four to Eight
Seat 3: floribel showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and lost with three of a kind, Aces
Seat 4: SuperGreek69 folded on the Flop
Seat 5: EagleClaw666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: raducu76 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: FelipeAyalla folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Rashamba77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: edison35 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119054430431: Tournament #932545578, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (1500/3000) - 2014/07/21 19:41:47 CET [2014/07/21 13:41:47 ET]
Table '932545578 224' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: Tatyanka63ru (45976 in chips)
Seat 2: JMCT-MONEY (141401 in chips)
Seat 3: schennie (84833 in chips)
Seat 4: daantjeB (34756 in chips)
Seat 5: SORIVAS (110752 in chips)
Seat 6: hasko10 (95211 in chips)
Tatyanka63ru: posts the ante 375
JMCT-MONEY: posts the ante 375
schennie: posts the ante 375
daantjeB: posts the ante 375
SORIVAS: posts the ante 375
hasko10: posts the ante 375
Tatyanka63ru: posts small blind 1500
JMCT-MONEY: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Diamonds}{A-Spades}
schennie: raises 3000 to 6000
daantjeB: raises 28381 to 34381 and is all-in
SORIVAS: folds
hasko10: folds
Tatyanka63ru: folds
JMCT-MONEY: folds
schennie: calls 28381
*** FLOP *** {5-Hearts}{10-Diamonds}{10-Clubs}
*** TURN *** {5-Hearts}{10-Diamonds}{10-Clubs} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {5-Hearts}{10-Diamonds}{10-Clubs}{Q-Hearts} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Tens)
daantjeB: shows {J-Hearts}{J-Diamonds} (two pair, Jacks and Tens)
daantjeB collected 75512 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 75512 | Rake 0
Board {5-Hearts}{10-Diamonds}{10-Clubs}{Q-Hearts}{6-Hearts}
Seat 1: Tatyanka63ru (small blind) folded before Flop
Seat 2: JMCT-MONEY (big blind) folded before Flop
Seat 3: schennie showed {K-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 4: daantjeB showed {J-Hearts}{J-Diamonds} and won (75512) with two pair, Jacks and Tens
Seat 5: SORIVAS folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: hasko10 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119054078644: Tournament #932545578, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1250/2500) - 2014/07/21 19:34:27 CET [2014/07/21 13:34:27 ET]
Table '932545578 1516' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: schennie (41358 in chips)
Seat 2: I`ve 5 KKKKK (12652 in chips)
Seat 3: mentalist123 (21405 in chips)
Seat 4: danish7 (80184 in chips)
Seat 5: SpustNaMorde (13525 in chips)
Seat 6: stallion54 (15923 in chips)
schennie: posts the ante 325
I`ve 5 KKKKK: posts the ante 325
mentalist123: posts the ante 325
danish7: posts the ante 325
SpustNaMorde: posts the ante 325
stallion54: posts the ante 325
SpustNaMorde: posts small blind 1250
stallion54: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Clubs}{10-Diamonds}
schennie: raises 2500 to 5000
I`ve 5 KKKKK: folds
mentalist123: folds
danish7: folds
SpustNaMorde: raises 8200 to 13200 and is all-in
stallion54: raises 2398 to 15598 and is all-in
schennie: calls 10598
*** FLOP *** {J-Clubs}{8-Hearts}{2-Hearts}
*** TURN *** {J-Clubs}{8-Hearts}{2-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {J-Clubs}{8-Hearts}{2-Hearts}{4-Spades} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
stallion54: shows {J-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Jacks)
schennie: shows {Q-Clubs}{10-Diamonds} (high card Queen)
stallion54 collected 4796 from side pot
SpustNaMorde: shows {A-Diamonds}{3-Clubs} (a straight, Ace to Five)
SpustNaMorde collected 41550 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 46346 Main pot 41550. Side pot 4796. | Rake 0
Board {J-Clubs}{8-Hearts}{2-Hearts}{4-Spades}{5-Hearts}
Seat 1: schennie showed {Q-Clubs}{10-Diamonds} and lost with high card Queen
Seat 2: I`ve 5 KKKKK folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: mentalist123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: danish7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SpustNaMorde (small blind) showed {A-Diamonds}{3-Clubs} and won (41550) with a straight, Ace to Five
Seat 6: stallion54 (big blind) showed {J-Diamonds}{A-Spades} and won (4796) with a pair of Jacks

PokerStars Hand #119053975022: Tournament #940481449, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/07/21 19:32:19 CET [2014/07/21 13:32:19 ET]
Table '940481449 128' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Fredzon88 (4344 in chips)
Seat 2: DragãoKGB (5642 in chips)
Seat 3: schennie (3570 in chips)
Seat 4: L.A.Ruseman (2225 in chips)
Seat 5: gixerdream (3445 in chips)
Seat 6: YeayoU8 (2587 in chips)
Seat 7: papi463 (12466 in chips)
Seat 8: needytikna (7805 in chips) is sitting out
Seat 9: 77mica77 (4900 in chips)
Fredzon88: posts the ante 40
DragãoKGB: posts the ante 40
schennie: posts the ante 40
L.A.Ruseman: posts the ante 40
gixerdream: posts the ante 40
YeayoU8: posts the ante 40
papi463: posts the ante 40
needytikna: posts the ante 40
77mica77: posts the ante 40
gixerdream: posts small blind 150
YeayoU8: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {8-Spades}{K-Diamonds}
papi463: folds
needytikna: folds
77mica77: folds
Fredzon88: folds
DragãoKGB: folds
schennie: raises 3230 to 3530 and is all-in
L.A.Ruseman: calls 2185 and is all-in
gixerdream: folds
YeayoU8: folds
Uncalled bet (1345) returned to schennie
*** FLOP *** {9-Hearts}{6-Hearts}{Q-Clubs}
*** TURN *** {9-Hearts}{6-Hearts}{Q-Clubs} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{6-Hearts}{Q-Clubs}{10-Diamonds} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {8-Spades}{K-Diamonds} (a pair of Queens)
L.A.Ruseman: shows {K-Clubs}{A-Spades} (a pair of Queens - Ace kicker)
L.A.Ruseman collected 5180 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5180 | Rake 0
Board {9-Hearts}{6-Hearts}{Q-Clubs}{10-Diamonds}{Q-Hearts}
Seat 1: Fredzon88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DragãoKGB folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: schennie showed {8-Spades}{K-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 4: L.A.Ruseman (button) showed {K-Clubs}{A-Spades} and won (5180) with a pair of Queens
Seat 5: gixerdream (small blind) folded before Flop
Seat 6: YeayoU8 (big blind) folded before Flop
Seat 7: papi463 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: needytikna folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 77mica77 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119053826557: Tournament #940478890, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/07/21 19:29:14 CET [2014/07/21 13:29:14 ET]
Table '940478890 7' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: bodayaSpike (3775 in chips)
Seat 2: schennie (8560 in chips)
Seat 3: 10johan6 (3205 in chips)
Seat 4: Gameslave (2596 in chips)
Seat 5: 13Zangetsu13 (2730 in chips)
Seat 6: marquinhosss (6762 in chips)
Seat 7: Epifanix (3482 in chips)
Seat 8: Mattssons (7623 in chips)
Seat 9: profiteur86 (11940 in chips)
bodayaSpike: posts the ante 20
schennie: posts the ante 20
10johan6: posts the ante 20
Gameslave: posts the ante 20
13Zangetsu13: posts the ante 20
marquinhosss: posts the ante 20
Epifanix: posts the ante 20
Mattssons: posts the ante 20
profiteur86: posts the ante 20
13Zangetsu13: posts small blind 75
marquinhosss: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Hearts}{A-Spades}
Epifanix: folds
Mattssons: folds
profiteur86: folds
bodayaSpike: raises 150 to 300
schennie: calls 300
10johan6: folds
Gameslave: raises 2276 to 2576 and is all-in
13Zangetsu13: folds
marquinhosss: folds
bodayaSpike: folds
schennie: calls 2276
*** FLOP *** {10-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades} {2-Hearts}
*** RIVER *** {10-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades}{2-Hearts} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {Q-Hearts}{A-Spades} (two pair, Queens and Tens)
Gameslave: shows {A-Clubs}{10-Spades} (a full house, Tens full of Deuces)
Gameslave collected 5857 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5857 | Rake 0
Board {10-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades}{2-Hearts}{2-Spades}
Seat 1: bodayaSpike folded before Flop
Seat 2: schennie showed {Q-Hearts}{A-Spades} and lost with two pair, Queens and Tens
Seat 3: 10johan6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Gameslave (button) showed {A-Clubs}{10-Spades} and won (5857) with a full house, Tens full of Deuces
Seat 5: 13Zangetsu13 (small blind) folded before Flop
Seat 6: marquinhosss (big blind) folded before Flop
Seat 7: Epifanix folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Mattssons folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: profiteur86 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119053780736: Tournament #932545578, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2014/07/21 19:28:17 CET [2014/07/21 13:28:17 ET]
Table '932545578 1516' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: schennie (86725 in chips)
Seat 2: I`ve 5 KKKKK (11702 in chips)
Seat 3: mentalist123 (25355 in chips)
Seat 4: danish7 (32617 in chips)
Seat 5: SpustNaMorde (11975 in chips)
schennie: posts the ante 200
I`ve 5 KKKKK: posts the ante 200
mentalist123: posts the ante 200
danish7: posts the ante 200
SpustNaMorde: posts the ante 200
schennie: posts small blind 800
I`ve 5 KKKKK: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {9-Diamonds}{9-Hearts}
mentalist123: folds
danish7: raises 1600 to 3200
SpustNaMorde: folds
schennie: raises 83325 to 86525 and is all-in
I`ve 5 KKKKK: folds
danish7: calls 29217 and is all-in
Uncalled bet (54108) returned to schennie
*** FLOP *** {4-Hearts}{7-Diamonds}{7-Hearts}
*** TURN *** {4-Hearts}{7-Diamonds}{7-Hearts} {7-Clubs}
*** RIVER *** {4-Hearts}{7-Diamonds}{7-Hearts}{7-Clubs} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {9-Diamonds}{9-Hearts} (a full house, Sevens full of Nines)
danish7: shows {K-Diamonds}{K-Spades} (a full house, Sevens full of Kings)
danish7 collected 67434 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 67434 | Rake 0
Board {4-Hearts}{7-Diamonds}{7-Hearts}{7-Clubs}{J-Diamonds}
Seat 1: schennie (small blind) showed {9-Diamonds}{9-Hearts} and lost with a full house, Sevens full of Nines
Seat 2: I`ve 5 KKKKK (big blind) folded before Flop
Seat 3: mentalist123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: danish7 showed {K-Diamonds}{K-Spades} and won (67434) with a full house, Sevens full of Kings
Seat 5: SpustNaMorde (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119053709458: Tournament #932545578, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2014/07/21 19:26:48 CET [2014/07/21 13:26:48 ET]
Table '932545578 1516' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: schennie (73111 in chips)
Seat 2: I`ve 5 KKKKK (11902 in chips)
Seat 3: mentalist123 (25555 in chips)
Seat 4: danish7 (32817 in chips)
Seat 5: SpustNaMorde (12975 in chips)
Seat 6: maligan07 (12014 in chips)
schennie: posts the ante 200
I`ve 5 KKKKK: posts the ante 200
mentalist123: posts the ante 200
danish7: posts the ante 200
SpustNaMorde: posts the ante 200
maligan07: posts the ante 200
SpustNaMorde: posts small blind 800
maligan07: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {9-Spades}{8-Clubs}
mentalist123 said, "lol"
schennie: raises 1600 to 3200
mentalist123 said, "he doesnt know you yet"
I`ve 5 KKKKK: folds
mentalist123: folds
danish7: folds
SpustNaMorde: folds
maligan07: calls 1600
*** FLOP *** {K-Diamonds}{10-Diamonds}{9-Hearts}
maligan07: checks
schennie: bets 69711 and is all-in
maligan07: calls 8614 and is all-in
Uncalled bet (61097) returned to schennie
*** TURN *** {K-Diamonds}{10-Diamonds}{9-Hearts} {10-Hearts}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{10-Diamonds}{9-Hearts}{10-Hearts} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
maligan07: shows {4-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Tens)
schennie: shows {9-Spades}{8-Clubs} (two pair, Tens and Nines)
schennie collected 25628 from pot
maligan07 finished the tournament in 2145th place
*** SUMMARY ***
Total pot 25628 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{10-Diamonds}{9-Hearts}{10-Hearts}{Q-Hearts}
Seat 1: schennie showed {9-Spades}{8-Clubs} and won (25628) with two pair, Tens and Nines
Seat 2: I`ve 5 KKKKK folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: mentalist123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: danish7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SpustNaMorde (small blind) folded before Flop
Seat 6: maligan07 (big blind) showed {4-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Tens

PokerStars Hand #119053526409: Tournament #940478890, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/07/21 19:23:02 CET [2014/07/21 13:23:02 ET]
Table '940478890 7' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Slyme1003 (3670 in chips)
Seat 2: schennie (4935 in chips)
Seat 3: 10johan6 (3820 in chips)
Seat 4: Gameslave (2671 in chips)
Seat 5: 13Zangetsu13 (3090 in chips)
Seat 6: marquinhosss (6132 in chips)
Seat 7: Epifanix (2145 in chips)
Seat 8: xDonaMariax (1682 in chips)
Seat 9: profiteur86 (12270 in chips)
Slyme1003: posts the ante 15
schennie: posts the ante 15
10johan6: posts the ante 15
Gameslave: posts the ante 15
13Zangetsu13: posts the ante 15
marquinhosss: posts the ante 15
Epifanix: posts the ante 15
xDonaMariax: posts the ante 15
profiteur86: posts the ante 15
13Zangetsu13: posts small blind 60
marquinhosss: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {J-Spades}{J-Clubs}
Epifanix: raises 120 to 240
xDonaMariax: folds
profiteur86: folds
Slyme1003: raises 3415 to 3655 and is all-in
schennie: raises 1265 to 4920 and is all-in
10johan6: folds
Gameslave: folds
13Zangetsu13: folds
marquinhosss: folds
Epifanix: folds
Uncalled bet (1265) returned to schennie
*** FLOP *** {K-Hearts}{9-Spades}{K-Clubs}
*** TURN *** {K-Hearts}{9-Spades}{K-Clubs} {10-Spades}
*** RIVER *** {K-Hearts}{9-Spades}{K-Clubs}{10-Spades} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Slyme1003: shows {7-Hearts}{7-Diamonds} (two pair, Kings and Sevens)
schennie: shows {J-Spades}{J-Clubs} (two pair, Kings and Jacks)
schennie collected 7865 from pot
Slyme1003 finished the tournament in 1536th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7865 | Rake 0
Board {K-Hearts}{9-Spades}{K-Clubs}{10-Spades}{A-Clubs}
Seat 1: Slyme1003 showed {7-Hearts}{7-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Sevens
Seat 2: schennie showed {J-Spades}{J-Clubs} and won (7865) with two pair, Kings and Jacks
Seat 3: 10johan6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Gameslave (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 13Zangetsu13 (small blind) folded before Flop
Seat 6: marquinhosss (big blind) folded before Flop
Seat 7: Epifanix folded before Flop
Seat 8: xDonaMariax folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: profiteur86 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119053578770: Tournament #940478839, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2014/07/21 19:24:06 CET [2014/07/21 13:24:06 ET]
Table '940478839 31' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: tinja89 (8745 in chips)
Seat 2: schennie (1980 in chips)
Seat 3: MalAceSia8 (5690 in chips)
Seat 4: henriqueschi (1582 in chips)
Seat 5: saint29ca (10310 in chips)
Seat 6: ornenice (24358 in chips)
Seat 7: bgv_Sappo (4637 in chips)
Seat 8: dennishtm (14467 in chips)
Seat 9: AA-AA12321 (27621 in chips)
tinja89: posts the ante 40
schennie: posts the ante 40
MalAceSia8: posts the ante 40
henriqueschi: posts the ante 40
saint29ca: posts the ante 40
ornenice: posts the ante 40
bgv_Sappo: posts the ante 40
dennishtm: posts the ante 40
AA-AA12321: posts the ante 40
schennie: posts small blind 150
MalAceSia8: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {J-Spades}{Q-Diamonds}
henriqueschi: folds
saint29ca: folds
ornenice: folds
bgv_Sappo: folds
dennishtm: folds
AA-AA12321: raises 399 to 699
tinja89: folds
schennie: raises 1241 to 1940 and is all-in
MalAceSia8: folds
AA-AA12321: calls 1241
*** FLOP *** {4-Hearts}{9-Diamonds}{K-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{9-Diamonds}{K-Spades} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Hearts}{9-Diamonds}{K-Spades}{2-Diamonds} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {J-Spades}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
AA-AA12321: shows {K-Diamonds}{K-Clubs} (three of a kind, Kings)
AA-AA12321 collected 4540 from pot
AA-AA12321 wins the $2.50 bounty for eliminating schennie
schennie finished the tournament in 236th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4540 | Rake 0
Board {4-Hearts}{9-Diamonds}{K-Spades}{2-Diamonds}{Q-Clubs}
Seat 1: tinja89 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: schennie (small blind) showed {J-Spades}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 3: MalAceSia8 (big blind) folded before Flop
Seat 4: henriqueschi folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: saint29ca folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ornenice folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bgv_Sappo folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dennishtm folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: AA-AA12321 showed {K-Diamonds}{K-Clubs} and won (4540) with three of a kind, Kings

PokerStars Hand #119052855435: Tournament #932545578, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/07/21 19:09:07 CET [2014/07/21 13:09:07 ET]
Table '932545578 54' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: schennie (39084 in chips)
Seat 2: Marilyn40 (25320 in chips)
Seat 3: ssawmaa (25031 in chips)
Seat 4: Eric_the_Nut (14123 in chips)
Seat 5: LiarHeart (15600 in chips)
Seat 6: easytouch24 (24058 in chips)
schennie: posts the ante 100
Marilyn40: posts the ante 100
ssawmaa: posts the ante 100
Eric_the_Nut: posts the ante 100
LiarHeart: posts the ante 100
easytouch24: posts the ante 100
easytouch24: posts small blind 400
schennie: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Clubs}{A-Clubs}
Marilyn40: folds
ssawmaa: folds
Eric_the_Nut: folds
LiarHeart: folds
easytouch24: calls 400
schennie: raises 1600 to 2400
easytouch24: calls 1600
*** FLOP *** {K-Diamonds}{9-Hearts}{2-Diamonds}
easytouch24: checks
schennie: bets 2400
easytouch24: raises 19158 to 21558 and is all-in
schennie: calls 19158
*** TURN *** {K-Diamonds}{9-Hearts}{2-Diamonds} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{9-Hearts}{2-Diamonds}{9-Diamonds} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
easytouch24: shows {J-Diamonds}{10-Spades} (three of a kind, Nines)
schennie: shows {K-Clubs}{A-Clubs} (a full house, Nines full of Kings)
schennie collected 48516 from pot
easytouch24 finished the tournament in 3363rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 48516 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{9-Hearts}{2-Diamonds}{9-Diamonds}{9-Clubs}
Seat 1: schennie (big blind) showed {K-Clubs}{A-Clubs} and won (48516) with a full house, Nines full of Kings
Seat 2: Marilyn40 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ssawmaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Eric_the_Nut folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LiarHeart (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: easytouch24 (small blind) showed {J-Diamonds}{10-Spades} and lost with three of a kind, Nines

12345187