Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

schennie

Verstuur bericht

Forum Posts

Gl

PokerStars Hand #121293826032: Tournament #965613352, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/09/09 19:45:17 CET [2014/09/09 13:45:17 ET]
Table '965613352 121' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: masfc (21154 in chips)
Seat 2: chansennb01 (11477 in chips)
Seat 3: schennie (7506 in chips)
Seat 4: Kuni88 (16580 in chips)
Seat 5: Henk88 (18734 in chips)
Seat 6: MarcosAAKK (15393 in chips)
Seat 7: BUG1997 (61555 in chips)
Seat 8: butterh (28105 in chips)
Seat 9: IWontGoBroke (32914 in chips)
masfc: posts the ante 100
chansennb01: posts the ante 100
schennie: posts the ante 100
Kuni88: posts the ante 100
Henk88: posts the ante 100
MarcosAAKK: posts the ante 100
BUG1997: posts the ante 100
butterh: posts the ante 100
IWontGoBroke: posts the ante 100
schennie: posts small blind 400
Kuni88: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {J-Diamonds}{10-Diamonds}
Henk88: folds
MarcosAAKK: folds
BUG1997: folds
butterh: folds
IWontGoBroke: raises 800 to 1600
masfc has timed out
masfc: folds
masfc is sitting out
chansennb01: folds
schennie: raises 5806 to 7406 and is all-in
Kuni88: folds
IWontGoBroke: calls 5806
*** FLOP *** {Q-Hearts}{6-Hearts}{5-Spades}
*** TURN *** {Q-Hearts}{6-Hearts}{5-Spades} {7-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{6-Hearts}{5-Spades}{7-Clubs} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {J-Diamonds}{10-Diamonds} (a pair of Sevens)
IWontGoBroke: shows {K-Hearts}{A-Hearts} (a flush, Ace high)
IWontGoBroke collected 16512 from pot
schennie finished the tournament in 264th place
*** SUMMARY ***
Total pot 16512 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{6-Hearts}{5-Spades}{7-Clubs}{7-Hearts}
Seat 1: masfc folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: chansennb01 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: schennie (small blind) showed {J-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 4: Kuni88 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Henk88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MarcosAAKK folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: BUG1997 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: butterh folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: IWontGoBroke showed {K-Hearts}{A-Hearts} and won (16512) with a flush, Ace high

PokerStars Hand #121293601641: Tournament #965613352, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/09/09 19:40:48 CET [2014/09/09 13:40:48 ET]
Table '965613352 121' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: masfc (22854 in chips)
Seat 2: chansennb01 (13177 in chips)
Seat 3: schennie (15996 in chips)
Seat 4: Kuni88 (6490 in chips)
Seat 5: Henk88 (19234 in chips)
Seat 6: MarcosAAKK (21293 in chips)
Seat 7: BUG1997 (62455 in chips)
Seat 8: butterh (26105 in chips)
Seat 9: IWontGoBroke (25814 in chips)
masfc: posts the ante 100
chansennb01: posts the ante 100
schennie: posts the ante 100
Kuni88: posts the ante 100
Henk88: posts the ante 100
MarcosAAKK: posts the ante 100
BUG1997: posts the ante 100
butterh: posts the ante 100
IWontGoBroke: posts the ante 100
BUG1997: posts small blind 400
butterh: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Spades}{A-Clubs}
IWontGoBroke: folds
masfc: folds
chansennb01: folds
schennie: raises 800 to 1600
Kuni88: raises 4790 to 6390 and is all-in
Henk88: folds
MarcosAAKK: folds
BUG1997: folds
butterh: folds
schennie: calls 4790
*** FLOP *** {6-Clubs}{3-Clubs}{10-Hearts}
*** TURN *** {6-Clubs}{3-Clubs}{10-Hearts} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {6-Clubs}{3-Clubs}{10-Hearts}{Q-Clubs} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {K-Spades}{A-Clubs} (high card Ace)
Kuni88: shows {2-Diamonds}{2-Hearts} (a pair of Deuces)
Kuni88 collected 14880 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14880 | Rake 0
Board {6-Clubs}{3-Clubs}{10-Hearts}{Q-Clubs}{9-Diamonds}
Seat 1: masfc folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: chansennb01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: schennie showed {K-Spades}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 4: Kuni88 showed {2-Diamonds}{2-Hearts} and won (14880) with a pair of Deuces
Seat 5: Henk88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MarcosAAKK (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: BUG1997 (small blind) folded before Flop
Seat 8: butterh (big blind) folded before Flop
Seat 9: IWontGoBroke folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121293138611: Tournament #965614019, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/09/09 19:31:34 CET [2014/09/09 13:31:34 ET]
Table '965614019 29' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Bankov_ES (4296 in chips)
Seat 2: schurik (5431 in chips)
Seat 3: JoeyBadr (2810 in chips)
Seat 4: klauniq (6340 in chips)
Seat 5: moonmess (2304 in chips)
Seat 6: THE__D__RY (4194 in chips)
Seat 7: schennie (2504 in chips)
Seat 8: MatteoBounce (3931 in chips)
Seat 9: loe_d (5720 in chips)
Bankov_ES: posts the ante 30
schurik: posts the ante 30
JoeyBadr: posts the ante 30
klauniq: posts the ante 30
moonmess: posts the ante 30
THE__D__RY: posts the ante 30
schennie: posts the ante 30
MatteoBounce: posts the ante 30
loe_d: posts the ante 30
THE__D__RY: posts small blind 125
schennie: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {5-Diamonds}{A-Spades}
MatteoBounce: folds
loe_d: folds
Bankov_ES: folds
schurik: folds
JoeyBadr: folds
klauniq: folds
moonmess: folds
THE__D__RY: raises 2500 to 2750
schennie: calls 2224 and is all-in
Uncalled bet (276) returned to THE__D__RY
*** FLOP *** {4-Spades}{Q-Hearts}{10-Spades}
*** TURN *** {4-Spades}{Q-Hearts}{10-Spades} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Spades}{Q-Hearts}{10-Spades}{2-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
THE__D__RY: shows {K-Spades}{10-Diamonds} (two pair, Queens and Tens)
schennie: shows {5-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Queens)
THE__D__RY collected 5218 from pot
schennie finished the tournament in 2745th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5218 | Rake 0
Board {4-Spades}{Q-Hearts}{10-Spades}{2-Diamonds}{Q-Diamonds}
Seat 1: Bankov_ES folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: schurik folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: JoeyBadr folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: klauniq folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: moonmess (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: THE__D__RY (small blind) showed {K-Spades}{10-Diamonds} and won (5218) with two pair, Queens and Tens
Seat 7: schennie (big blind) showed {5-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 8: MatteoBounce folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: loe_d folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121293086080: Tournament #965611443, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/09/09 19:30:32 CET [2014/09/09 13:30:32 ET]
Table '965611443 254' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: badboy 10zin (2390 in chips)
Seat 2: schennie (4354 in chips)
Seat 3: lipeabruzzi (3572 in chips)
Seat 4: walhai (1135 in chips) is sitting out
Seat 5: 0mnious (7165 in chips)
Seat 6: C.K. (2980 in chips)
Seat 7: bettor77 (3000 in chips)
Seat 8: papa_za_4to (2980 in chips)
Seat 9: dzambur (6172 in chips)
badboy 10zin: posts the ante 20
schennie: posts the ante 20
lipeabruzzi: posts the ante 20
walhai: posts the ante 20
0mnious: posts the ante 20
C.K.: posts the ante 20
bettor77: posts the ante 20
papa_za_4to: posts the ante 20
dzambur: posts the ante 20
lipeabruzzi: posts small blind 75
walhai: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Hearts}{10-Diamonds}
0mnious: raises 150 to 300
C.K.: folds
bettor77: folds
papa_za_4to: folds
dzambur: folds
badboy 10zin: calls 300
schennie: raises 4034 to 4334 and is all-in
lipeabruzzi: folds
walhai: folds
0mnious: raises 2811 to 7145 and is all-in
badboy 10zin: folds
Uncalled bet (2811) returned to 0mnious
*** FLOP *** {2-Clubs}{6-Spades}{Q-Spades}
*** TURN *** {2-Clubs}{6-Spades}{Q-Spades} {4-Hearts}
*** RIVER *** {2-Clubs}{6-Spades}{Q-Spades}{4-Hearts} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
0mnious: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
schennie: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
0mnious collected 9373 from pot
schennie finished the tournament in 2042nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 9373 | Rake 0
Board {2-Clubs}{6-Spades}{Q-Spades}{4-Hearts}{7-Hearts}
Seat 1: badboy 10zin folded before Flop
Seat 2: schennie (button) showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 3: lipeabruzzi (small blind) folded before Flop
Seat 4: walhai (big blind) folded before Flop
Seat 5: 0mnious showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and won (9373) with a pair of Aces
Seat 6: C.K. folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bettor77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: papa_za_4to folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: dzambur folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121292938979: Tournament #965611508, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/09/09 19:27:36 CET [2014/09/09 13:27:36 ET]
Table '965611508 24' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: icallToBluff (6316 in chips)
Seat 2: schennie (22063 in chips)
Seat 3: DanielSun10 (5163 in chips)
Seat 4: Hjørngaard (3810 in chips)
Seat 5: kochang114 (13077 in chips)
Seat 6: Buyuk_Aslan (8150 in chips)
Seat 7: Anao19 (4954 in chips)
Seat 8: torowe (3160 in chips)
Seat 9: Kuubek (14027 in chips)
icallToBluff: posts the ante 60
schennie: posts the ante 60
DanielSun10: posts the ante 60
Hjørngaard: posts the ante 60
kochang114: posts the ante 60
Buyuk_Aslan: posts the ante 60
Anao19: posts the ante 60
torowe: posts the ante 60
Kuubek: posts the ante 60
schennie: posts small blind 250
DanielSun10: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Spades}{A-Diamonds}
Hjørngaard: raises 3250 to 3750 and is all-in
kochang114: folds
Buyuk_Aslan: folds
Anao19: folds
torowe: folds
Kuubek: folds
icallToBluff: folds
schennie: raises 18253 to 22003 and is all-in
DanielSun10: folds
Uncalled bet (18253) returned to schennie
*** FLOP *** {A-Hearts}{2-Clubs}{4-Diamonds}
*** TURN *** {A-Hearts}{2-Clubs}{4-Diamonds} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Hearts}{2-Clubs}{4-Diamonds}{6-Diamonds} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {Q-Spades}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Sixes)
Hjørngaard: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (two pair, Nines and Sixes)
schennie collected 8540 from pot
schennie wins $6.13 for eliminating Hjørngaard and their own bounty increases by $6.12 to $58.15
Hjørngaard finished the tournament in 769th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8540 | Rake 0
Board {A-Hearts}{2-Clubs}{4-Diamonds}{6-Diamonds}{6-Hearts}
Seat 1: icallToBluff (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: schennie (small blind) showed {Q-Spades}{A-Diamonds} and won (8540) with two pair, Aces and Sixes
Seat 3: DanielSun10 (big blind) folded before Flop
Seat 4: Hjørngaard showed {9-Diamonds}{9-Spades} and lost with two pair, Nines and Sixes
Seat 5: kochang114 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Buyuk_Aslan folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Anao19 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: torowe folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Kuubek folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121292908664: Tournament #965611443, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/09/09 19:26:59 CET [2014/09/09 13:26:59 ET]
Table '965611443 19' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: anrik84 (5793 in chips)
Seat 2: Sl4cker00001 (889 in chips)
Seat 3: Iamapoopie (3440 in chips)
Seat 4: schennie (5463 in chips)
Seat 5: SamSquid (1976 in chips)
Seat 6: glu77ps (1776 in chips)
Seat 7: Ikke1711 (2325 in chips)
Seat 8: darogio (9223 in chips)
Seat 9: Ridiculiouss (2915 in chips)
anrik84: posts the ante 15
Sl4cker00001: posts the ante 15
Iamapoopie: posts the ante 15
schennie: posts the ante 15
SamSquid: posts the ante 15
glu77ps: posts the ante 15
Ikke1711: posts the ante 15
darogio: posts the ante 15
Ridiculiouss: posts the ante 15
darogio: posts small blind 60
Ridiculiouss: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Clubs}{A-Spades}
anrik84: folds
Sl4cker00001: raises 754 to 874 and is all-in
Iamapoopie: folds
schennie: calls 874
SamSquid: folds
glu77ps: folds
Ikke1711: folds
darogio: folds
Ridiculiouss: folds
*** FLOP *** {K-Spades}{6-Hearts}{3-Diamonds}
*** TURN *** {K-Spades}{6-Hearts}{3-Diamonds} {2-Hearts}
*** RIVER *** {K-Spades}{6-Hearts}{3-Diamonds}{2-Hearts} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Sl4cker00001: shows {Q-Hearts}{10-Hearts} (a flush, King high)
schennie: shows {A-Clubs}{A-Spades} (two pair, Aces and Kings)
Sl4cker00001 collected 2063 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2063 | Rake 0
Board {K-Spades}{6-Hearts}{3-Diamonds}{2-Hearts}{K-Hearts}
Seat 1: anrik84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Sl4cker00001 showed {Q-Hearts}{10-Hearts} and won (2063) with a flush, King high
Seat 3: Iamapoopie folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: schennie showed {A-Clubs}{A-Spades} and lost with two pair, Aces and Kings
Seat 5: SamSquid folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: glu77ps folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ikke1711 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: darogio (small blind) folded before Flop
Seat 9: Ridiculiouss (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #121292867526: Tournament #965611443, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/09/09 19:26:10 CET [2014/09/09 13:26:10 ET]
Table '965611443 19' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: anrik84 (5808 in chips)
Seat 2: Sl4cker00001 (904 in chips)
Seat 3: Iamapoopie (3695 in chips)
Seat 4: schennie (2469 in chips)
Seat 5: SamSquid (1991 in chips)
Seat 6: glu77ps (4245 in chips)
Seat 7: Ikke1711 (2400 in chips)
Seat 8: darogio (9358 in chips)
Seat 9: Ridiculiouss (2930 in chips)
anrik84: posts the ante 15
Sl4cker00001: posts the ante 15
Iamapoopie: posts the ante 15
schennie: posts the ante 15
SamSquid: posts the ante 15
glu77ps: posts the ante 15
Ikke1711: posts the ante 15
darogio: posts the ante 15
Ridiculiouss: posts the ante 15
Ikke1711: posts small blind 60
darogio: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Hearts}{10-Diamonds}
Ridiculiouss: folds
anrik84: folds
Sl4cker00001: folds
Iamapoopie: raises 120 to 240
schennie: raises 2214 to 2454 and is all-in
SamSquid: folds
glu77ps: raises 1776 to 4230 and is all-in
Ikke1711: folds
darogio: folds
Iamapoopie: folds
Uncalled bet (1776) returned to glu77ps
*** FLOP *** {Q-Hearts}{9-Spades}{6-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Hearts}{9-Spades}{6-Diamonds} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{9-Spades}{6-Diamonds}{K-Diamonds} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
glu77ps: shows {A-Clubs}{J-Clubs} (high card Ace)
schennie collected 5463 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5463 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{9-Spades}{6-Diamonds}{K-Diamonds}{7-Clubs}
Seat 1: anrik84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Sl4cker00001 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Iamapoopie folded before Flop
Seat 4: schennie showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and won (5463) with a pair of Tens
Seat 5: SamSquid folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: glu77ps (button) showed {A-Clubs}{J-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 7: Ikke1711 (small blind) folded before Flop
Seat 8: darogio (big blind) folded before Flop
Seat 9: Ridiculiouss folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121292604326: Tournament #965611508, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/09/09 19:20:57 CET [2014/09/09 13:20:57 ET]
Table '965611508 24' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: icallToBluff (7906 in chips)
Seat 2: schennie (9930 in chips)
Seat 3: DanielSun10 (10453 in chips)
Seat 4: Hjørngaard (2365 in chips)
Seat 5: policy10 (6170 in chips)
Seat 6: Buyuk_Aslan (3160 in chips)
Seat 7: Anao19 (3137 in chips)
Seat 8: Prosha_1982 (7572 in chips)
Seat 9: Kuubek (13770 in chips)
icallToBluff: posts the ante 40
schennie: posts the ante 40
DanielSun10: posts the ante 40
Hjørngaard: posts the ante 40
policy10: posts the ante 40
Buyuk_Aslan: posts the ante 40
Anao19: posts the ante 40
Prosha_1982: posts the ante 40
Kuubek: posts the ante 40
Kuubek: posts small blind 150
icallToBluff: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Diamonds}{Q-Diamonds}
schennie: raises 300 to 600
DanielSun10: folds
Hjørngaard: folds
policy10: raises 900 to 1500
Buyuk_Aslan: folds
Anao19: folds
Prosha_1982: folds
Kuubek: folds
icallToBluff: folds
schennie: calls 900
*** FLOP *** {10-Hearts}{9-Diamonds}{8-Spades}
schennie: checks
policy10: bets 4630 and is all-in
schennie: calls 4630
*** TURN *** {10-Hearts}{9-Diamonds}{8-Spades} {4-Hearts}
*** RIVER *** {10-Hearts}{9-Diamonds}{8-Spades}{4-Hearts} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {10-Diamonds}{Q-Diamonds} (two pair, Tens and Eights)
policy10: shows {J-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Eights)
schennie collected 13070 from pot
schennie wins $9.19 for eliminating policy10 and their own bounty increases by $9.18 to $52.03
policy10 finished the tournament in 998th place
*** SUMMARY ***
Total pot 13070 | Rake 0
Board {10-Hearts}{9-Diamonds}{8-Spades}{4-Hearts}{8-Diamonds}
Seat 1: icallToBluff (big blind) folded before Flop
Seat 2: schennie showed {10-Diamonds}{Q-Diamonds} and won (13070) with two pair, Tens and Eights
Seat 3: DanielSun10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Hjørngaard folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: policy10 showed {J-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 6: Buyuk_Aslan folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Anao19 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Prosha_1982 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Kuubek (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #121292552663: Tournament #965611508, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/09/09 19:19:55 CET [2014/09/09 13:19:55 ET]
Table '965611508 24' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: icallToBluff (7946 in chips)
Seat 2: schennie (16075 in chips)
Seat 3: DanielSun10 (10493 in chips)
Seat 4: Hjørngaard (2405 in chips)
Seat 5: policy10 (6210 in chips)
Seat 6: Buyuk_Aslan (3200 in chips)
Seat 7: Anao19 (3177 in chips)
Seat 8: Prosha_1982 (8812 in chips)
Seat 9: Kuubek (6145 in chips)
icallToBluff: posts the ante 40
schennie: posts the ante 40
DanielSun10: posts the ante 40
Hjørngaard: posts the ante 40
policy10: posts the ante 40
Buyuk_Aslan: posts the ante 40
Anao19: posts the ante 40
Prosha_1982: posts the ante 40
Kuubek: posts the ante 40
Prosha_1982: posts small blind 150
Kuubek: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Hearts}{Q-Clubs}
icallToBluff: folds
schennie: raises 300 to 600
DanielSun10: folds
Hjørngaard: folds
policy10: folds
Buyuk_Aslan: folds
Anao19: folds
Prosha_1982: calls 450
Kuubek: calls 300
*** FLOP *** {7-Hearts}{J-Clubs}{4-Clubs}
Prosha_1982: checks
Kuubek: checks
schennie: bets 600
Prosha_1982: calls 600
Kuubek: raises 2574 to 3174
schennie: raises 12261 to 15435 and is all-in
Prosha_1982: folds
Kuubek: calls 2331 and is all-in
Uncalled bet (9930) returned to schennie
*** TURN *** {7-Hearts}{J-Clubs}{4-Clubs} {10-Hearts}
*** RIVER *** {7-Hearts}{J-Clubs}{4-Clubs}{10-Hearts} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Kuubek: shows {A-Clubs}{3-Clubs} (a pair of Aces)
schennie: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
Kuubek collected 13770 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13770 | Rake 0
Board {7-Hearts}{J-Clubs}{4-Clubs}{10-Hearts}{A-Spades}
Seat 1: icallToBluff folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: schennie showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 3: DanielSun10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Hjørngaard folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: policy10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Buyuk_Aslan folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Anao19 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Prosha_1982 (small blind) folded on the Flop
Seat 9: Kuubek (big blind) showed {A-Clubs}{3-Clubs} and won (13770) with a pair of Aces

PokerStars Hand #121292376895: Tournament #965611443, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2014/09/09 19:16:28 CET [2014/09/09 13:16:28 ET]
Table '965611443 19' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: anrik84 (5848 in chips)
Seat 2: Sl4cker00001 (1559 in chips)
Seat 3: Iamapoopie (3042 in chips)
Seat 4: schennie (1577 in chips)
Seat 5: SamSquid (2301 in chips)
Seat 6: glu77ps (5435 in chips)
Seat 7: Ikke1711 (2740 in chips)
Seat 8: darogio (7653 in chips)
Seat 9: Ridiculiouss (3645 in chips)
anrik84: posts the ante 10
Sl4cker00001: posts the ante 10
Iamapoopie: posts the ante 10
schennie: posts the ante 10
SamSquid: posts the ante 10
glu77ps: posts the ante 10
Ikke1711: posts the ante 10
darogio: posts the ante 10
Ridiculiouss: posts the ante 10
Iamapoopie: posts small blind 50
schennie: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Clubs}{J-Clubs}
SamSquid: folds
glu77ps: folds
Ikke1711: folds
darogio: folds
Ridiculiouss: folds
anrik84: folds
Sl4cker00001: folds
Iamapoopie: raises 2932 to 3032 and is all-in
schennie: calls 1467 and is all-in
Uncalled bet (1465) returned to Iamapoopie
*** FLOP *** {9-Diamonds}{A-Clubs}{7-Clubs}
*** TURN *** {9-Diamonds}{A-Clubs}{7-Clubs} {9-Clubs}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{A-Clubs}{7-Clubs}{9-Clubs} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Iamapoopie: shows {K-Spades}{10-Diamonds} (a pair of Nines)
schennie: shows {10-Clubs}{J-Clubs} (a flush, Ace high)
schennie collected 3224 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3224 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{A-Clubs}{7-Clubs}{9-Clubs}{5-Spades}
Seat 1: anrik84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Sl4cker00001 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Iamapoopie (small blind) showed {K-Spades}{10-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 4: schennie (big blind) showed {10-Clubs}{J-Clubs} and won (3224) with a flush, Ace high
Seat 5: SamSquid folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: glu77ps folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ikke1711 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: darogio folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Ridiculiouss folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121292343938: Tournament #965611508, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/09/09 19:15:49 CET [2014/09/09 13:15:49 ET]
Table '965611508 24' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: icallToBluff (5851 in chips)
Seat 2: schennie (18235 in chips)
Seat 3: DanielSun10 (9032 in chips)
Seat 4: Hjørngaard (3115 in chips)
Seat 5: policy10 (6920 in chips)
Seat 6: Buyuk_Aslan (3910 in chips)
Seat 7: Anao19 (4397 in chips)
Seat 8: daysleft7 (1536 in chips)
Seat 9: Kuubek (2615 in chips)
icallToBluff: posts the ante 30
schennie: posts the ante 30
DanielSun10: posts the ante 30
Hjørngaard: posts the ante 30
policy10: posts the ante 30
Buyuk_Aslan: posts the ante 30
Anao19: posts the ante 30
daysleft7: posts the ante 30
Kuubek: posts the ante 30
icallToBluff: posts small blind 125
schennie: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Hearts}{Q-Diamonds}
DanielSun10: folds
Hjørngaard: folds
policy10: folds
Buyuk_Aslan: folds
Anao19: folds
daysleft7: folds
Kuubek: raises 2335 to 2585 and is all-in
icallToBluff: folds
schennie: calls 2335
*** FLOP *** {4-Hearts}{J-Hearts}{4-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{J-Hearts}{4-Spades} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Hearts}{J-Hearts}{4-Spades}{2-Diamonds} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {10-Hearts}{Q-Diamonds} (a pair of Fours)
Kuubek: shows {8-Diamonds}{7-Diamonds} (two pair, Eights and Fours)
Kuubek collected 5565 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5565 | Rake 0
Board {4-Hearts}{J-Hearts}{4-Spades}{2-Diamonds}{8-Hearts}
Seat 1: icallToBluff (small blind) folded before Flop
Seat 2: schennie (big blind) showed {10-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Fours
Seat 3: DanielSun10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Hjørngaard folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: policy10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Buyuk_Aslan folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Anao19 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: daysleft7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Kuubek (button) showed {8-Diamonds}{7-Diamonds} and won (5565) with two pair, Eights and Fours

PokerStars Hand #121291359921: Tournament #965613314, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/09/09 18:54:18 CET [2014/09/09 12:54:18 ET]
Table '965613314 1' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Sewa84 (15390 in chips)
Seat 3: sacalul7 (59443 in chips) is sitting out
Seat 4: StyleMogi (21563 in chips)
Seat 5: Arshik07 (115546 in chips)
Seat 6: Phantomes124 (17378 in chips)
Seat 7: schennie (13664 in chips)
Seat 8: zemka91 (40538 in chips)
Seat 9: king_one862 (18233 in chips)
Sewa84: posts the ante 125
sacalul7: posts the ante 125
StyleMogi: posts the ante 125
Arshik07: posts the ante 125
Phantomes124: posts the ante 125
schennie: posts the ante 125
zemka91: posts the ante 125
king_one862: posts the ante 125
Phantomes124: posts small blind 500
schennie: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {6-Diamonds}{6-Clubs}
zemka91: folds
king_one862: folds
Sewa84: folds
sacalul7: folds
StyleMogi: folds
Arshik07: raises 1000 to 2000
Phantomes124: folds
schennie: raises 11539 to 13539 and is all-in
Arshik07: calls 11539
*** FLOP *** {9-Spades}{Q-Spades}{A-Spades}
*** TURN *** {9-Spades}{Q-Spades}{A-Spades} {3-Hearts}
*** RIVER *** {9-Spades}{Q-Spades}{A-Spades}{3-Hearts} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {6-Diamonds}{6-Clubs} (a pair of Sixes)
Arshik07: shows {A-Hearts}{4-Hearts} (a pair of Aces)
Arshik07 collected 28578 from pot
schennie finished the tournament in 195th place
*** SUMMARY ***
Total pot 28578 | Rake 0
Board {9-Spades}{Q-Spades}{A-Spades}{3-Hearts}{8-Hearts}
Seat 1: Sewa84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sacalul7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: StyleMogi folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Arshik07 (button) showed {A-Hearts}{4-Hearts} and won (28578) with a pair of Aces
Seat 6: Phantomes124 (small blind) folded before Flop
Seat 7: schennie (big blind) showed {6-Diamonds}{6-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 8: zemka91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: king_one862 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121291059805: Tournament #965611235, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/09/09 18:48:04 CET [2014/09/09 12:48:04 ET]
Table '965611235 332' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: TILTUS.ch (2925 in chips)
Seat 2: Haifrisch (6089 in chips)
Seat 3: PeskyMouse (22563 in chips)
Seat 4: BoehSa (1045 in chips)
Seat 5: versel46 (2063 in chips)
Seat 6: pokerholllic (7576 in chips)
Seat 7: ibobby1 (12057 in chips)
Seat 8: schennie (2206 in chips)
Seat 9: Atyzz (5106 in chips)
TILTUS.ch: posts the ante 25
Haifrisch: posts the ante 25
PeskyMouse: posts the ante 25
BoehSa: posts the ante 25
versel46: posts the ante 25
pokerholllic: posts the ante 25
ibobby1: posts the ante 25
schennie: posts the ante 25
Atyzz: posts the ante 25
schennie: posts small blind 100
Atyzz: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {6-Hearts}{A-Hearts}
TILTUS.ch: folds
Haifrisch: folds
PeskyMouse: folds
BoehSa: folds
versel46: folds
pokerholllic: folds
ibobby1: calls 200
schennie: raises 1981 to 2181 and is all-in
Atyzz: folds
ibobby1: calls 1981
*** FLOP *** {10-Clubs}{10-Hearts}{9-Clubs}
*** TURN *** {10-Clubs}{10-Hearts}{9-Clubs} {10-Spades}
*** RIVER *** {10-Clubs}{10-Hearts}{9-Clubs}{10-Spades} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {6-Hearts}{A-Hearts} (three of a kind, Tens)
ibobby1: shows {Q-Diamonds}{J-Clubs} (a straight, Nine to King)
ibobby1 collected 4787 from pot
schennie finished the tournament in 2409th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4787 | Rake 0
Board {10-Clubs}{10-Hearts}{9-Clubs}{10-Spades}{K-Spades}
Seat 1: TILTUS.ch folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Haifrisch folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PeskyMouse folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BoehSa folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: versel46 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pokerholllic folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ibobby1 (button) showed {Q-Diamonds}{J-Clubs} and won (4787) with a straight, Nine to King
Seat 8: schennie (small blind) showed {6-Hearts}{A-Hearts} and lost with three of a kind, Tens
Seat 9: Atyzz (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #121290696062: Tournament #965611508, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/09/09 18:40:30 CET [2014/09/09 12:40:30 ET]
Table '965611508 31' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: li b 7248 (2105 in chips)
Seat 2: JiM2010 (2540 in chips)
Seat 3: t0p pl4y3r (2640 in chips)
Seat 4: schennie (7615 in chips)
Seat 5: lambivana74 (4820 in chips)
Seat 6: BB_ShiNing (1580 in chips)
Seat 7: WaffleBubble (2725 in chips)
Seat 8: MrAzudemK (3050 in chips)
Seat 9: stars1976 (2925 in chips)
schennie: posts small blind 40
lambivana74: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Clubs}{J-Diamonds}
BB_ShiNing: folds
WaffleBubble: folds
MrAzudemK: calls 80
stars1976: folds
li b 7248: raises 160 to 240
JiM2010: folds
t0p pl4y3r: calls 240
schennie: calls 200
lambivana74: calls 160
MrAzudemK: calls 160
*** FLOP *** {4-Clubs}{J-Hearts}{9-Clubs}
schennie: bets 7375 and is all-in
lambivana74: folds
MrAzudemK: folds
li b 7248: calls 1865 and is all-in
t0p pl4y3r: calls 2400 and is all-in
Uncalled bet (4975) returned to schennie
*** TURN *** {4-Clubs}{J-Hearts}{9-Clubs} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Clubs}{J-Hearts}{9-Clubs}{9-Diamonds} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {A-Clubs}{J-Diamonds} (two pair, Jacks and Nines)
t0p pl4y3r: shows {J-Clubs}{Q-Spades} (two pair, Jacks and Nines - lower kicker)
schennie collected 1070 from side pot
li b 7248: shows {10-Hearts}{Q-Diamonds} (a pair of Nines)
schennie collected 6795 from main pot
schennie wins $6.13 for eliminating li b 7248 and their own bounty increases by $6.12 to $24.49
schennie wins $6.13 for eliminating t0p pl4y3r and their own bounty increases by $6.12 to $30.61
t0p pl4y3r finished the tournament in 1494th place
li b 7248 finished the tournament in 1495th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7865 Main pot 6795. Side pot 1070. | Rake 0
Board {4-Clubs}{J-Hearts}{9-Clubs}{9-Diamonds}{3-Clubs}
Seat 1: li b 7248 showed {10-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 2: JiM2010 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: t0p pl4y3r (button) showed {J-Clubs}{Q-Spades} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 4: schennie (small blind) showed {A-Clubs}{J-Diamonds} and won (7865) with two pair, Jacks and Nines
Seat 5: lambivana74 (big blind) folded on the Flop
Seat 6: BB_ShiNing folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: WaffleBubble folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MrAzudemK folded on the Flop
Seat 9: stars1976 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121290389908: Tournament #965611508, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2014/09/09 18:34:06 CET [2014/09/09 12:34:06 ET]
Table '965611508 31' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: li b 7248 (2545 in chips)
Seat 2: JiM2010 (2690 in chips)
Seat 3: t0p pl4y3r (2730 in chips)
Seat 4: schennie (4330 in chips)
Seat 5: lambivana74 (2290 in chips)
Seat 6: GirlyStyle (3120 in chips)
Seat 7: WaffleBubble (2845 in chips)
Seat 8: MrAzudemK (3500 in chips)
Seat 9: stars1976 (2950 in chips)
stars1976: posts small blind 25
li b 7248: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {J-Spades}{J-Hearts}
JiM2010: folds
t0p pl4y3r: folds
schennie: raises 50 to 100
lambivana74: folds
GirlyStyle: calls 100
WaffleBubble: folds
MrAzudemK: folds
stars1976: folds
li b 7248: calls 50
*** FLOP *** {8-Clubs}{6-Hearts}{7-Hearts}
li b 7248: checks
schennie: checks
GirlyStyle: bets 220
li b 7248: calls 220
schennie: raises 4010 to 4230 and is all-in
GirlyStyle: calls 2800 and is all-in
li b 7248: folds
Uncalled bet (1210) returned to schennie
*** TURN *** {8-Clubs}{6-Hearts}{7-Hearts} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Clubs}{6-Hearts}{7-Hearts}{9-Diamonds} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {J-Spades}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
GirlyStyle: shows {3-Hearts}{A-Hearts} (high card Ace)
schennie collected 6585 from pot
schennie wins $6.13 for eliminating GirlyStyle and their own bounty increases by $6.12 to $18.37
GirlyStyle finished the tournament in 1443rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 6585 | Rake 0
Board {8-Clubs}{6-Hearts}{7-Hearts}{9-Diamonds}{Q-Clubs}
Seat 1: li b 7248 (big blind) folded on the Flop
Seat 2: JiM2010 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: t0p pl4y3r folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: schennie showed {J-Spades}{J-Hearts} and won (6585) with a pair of Jacks
Seat 5: lambivana74 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GirlyStyle showed {3-Hearts}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 7: WaffleBubble folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MrAzudemK (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: stars1976 (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #121289089405: Tournament #965617287, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/09/09 18:06:00 CET [2014/09/09 12:06:00 ET]
Table '965617287 3' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: abobkov (1595 in chips)
Seat 2: cheferlix1 (1500 in chips)
Seat 3: Newson93 (1800 in chips)
Seat 4: lenonss (2062 in chips)
Seat 5: What0ver9000 (1030 in chips)
Seat 6: schennie (1500 in chips)
Seat 7: ColdBryan (3090 in chips)
Seat 8: afro92 (1370 in chips)
Seat 9: Andy_Spitsyn (913 in chips)
ColdBryan: posts small blind 50
afro92: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Hearts}{9-Spades}
Andy_Spitsyn: folds
abobkov: folds
cheferlix1: folds
Newson93: folds
lenonss: folds
What0ver9000: raises 930 to 1030 and is all-in
schennie: raises 470 to 1500 and is all-in
ColdBryan: folds
afro92: calls 1270 and is all-in
Uncalled bet (130) returned to schennie
*** FLOP *** {J-Clubs}{3-Diamonds}{8-Diamonds}
*** TURN *** {J-Clubs}{3-Diamonds}{8-Diamonds} {K-Clubs}
*** RIVER *** {J-Clubs}{3-Diamonds}{8-Diamonds}{K-Clubs} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
afro92: shows {K-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Aces and Kings)
schennie: shows {A-Hearts}{9-Spades} (a pair of Aces)
afro92 collected 680 from side pot
What0ver9000: shows {10-Hearts}{Q-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
What0ver9000 collected 3140 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3820 Main pot 3140. Side pot 680. | Rake 0
Board {J-Clubs}{3-Diamonds}{8-Diamonds}{K-Clubs}{A-Spades}
Seat 1: abobkov folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: cheferlix1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Newson93 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: lenonss folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: What0ver9000 showed {10-Hearts}{Q-Hearts} and won (3140) with a straight, Ten to Ace
Seat 6: schennie (button) showed {A-Hearts}{9-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 7: ColdBryan (small blind) folded before Flop
Seat 8: afro92 (big blind) showed {K-Hearts}{A-Clubs} and won (680) with two pair, Aces and Kings
Seat 9: Andy_Spitsyn folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121286348817: Tournament #965611235, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/09/09 17:00:52 CET [2014/09/09 11:00:52 ET]
Table '965611235 35' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Topholt (3000 in chips)
Seat 2: HDKkirilov (2990 in chips)
Seat 3: schennie (2980 in chips)
Seat 5: xXretlokxX (3000 in chips)
Seat 6: NeGoDniK86 (2715 in chips)
Seat 7: C/\OH€HOK (3000 in chips)
Seat 8: cocicoli (3000 in chips)
Seat 9: Bob776 (3000 in chips)
schennie: posts small blind 10
xXretlokxX: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {9-Hearts}{9-Spades}
NeGoDniK86: raises 20 to 40
C/\OH€HOK: folds
cocicoli: folds
Bob776: folds
Topholt: folds
HDKkirilov: folds
schennie: calls 30
xXretlokxX: folds
*** FLOP *** {3-Spades}{8-Hearts}{9-Diamonds}
schennie: checks
NeGoDniK86: bets 140
schennie: raises 200 to 340
NeGoDniK86: calls 200
*** TURN *** {3-Spades}{8-Hearts}{9-Diamonds} {4-Spades}
schennie: bets 400
NeGoDniK86: calls 400
*** RIVER *** {3-Spades}{8-Hearts}{9-Diamonds}{4-Spades} {J-Hearts}
schennie: bets 2200 and is all-in
NeGoDniK86: calls 1935 and is all-in
Uncalled bet (265) returned to schennie
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {9-Hearts}{9-Spades} (three of a kind, Nines)
NeGoDniK86: shows {J-Clubs}{J-Diamonds} (three of a kind, Jacks)
NeGoDniK86 collected 5450 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5450 | Rake 0
Board {3-Spades}{8-Hearts}{9-Diamonds}{4-Spades}{J-Hearts}
Seat 1: Topholt folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: HDKkirilov (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: schennie (small blind) showed {9-Hearts}{9-Spades} and lost with three of a kind, Nines
Seat 5: xXretlokxX (big blind) folded before Flop
Seat 6: NeGoDniK86 showed {J-Clubs}{J-Diamonds} and won (5450) with three of a kind, Jacks
Seat 7: C/\OH€HOK folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: cocicoli folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Bob776 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #121285396222: Tournament #965613952, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXXIV (12500/25000) - 2014/09/09 16:36:33 CET [2014/09/09 10:36:33 ET]
Table '965613952 124' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: bin2 (229408 in chips)
Seat 2: schennie (307490 in chips)
Seat 3: paul-cinthia (766355 in chips)
Seat 5: OXE10 (294405 in chips)
Seat 6: pjo80 (199829 in chips)
Seat 7: Hytackii (565517 in chips)
Seat 8: N1NuS (461811 in chips)
bin2: posts the ante 3125
schennie: posts the ante 3125
paul-cinthia: posts the ante 3125
OXE10: posts the ante 3125
pjo80: posts the ante 3125
Hytackii: posts the ante 3125
N1NuS: posts the ante 3125
Hytackii: posts small blind 12500
N1NuS: posts big blind 25000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {J-Hearts}{J-Spades}
bin2: folds
schennie: raises 25000 to 50000
paul-cinthia: folds
OXE10: folds
pjo80: folds
Hytackii: folds
N1NuS: raises 50000 to 100000
schennie: raises 204365 to 304365 and is all-in
N1NuS: calls 204365
*** FLOP *** {K-Spades}{9-Hearts}{3-Clubs}
*** TURN *** {K-Spades}{9-Hearts}{3-Clubs} {2-Clubs}
*** RIVER *** {K-Spades}{9-Hearts}{3-Clubs}{2-Clubs} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
N1NuS: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
schennie: shows {J-Hearts}{J-Spades} (a pair of Jacks)
N1NuS collected 643105 from pot
schennie finished the tournament in 36th place and received $37.63.
*** SUMMARY ***
Total pot 643105 | Rake 0
Board {K-Spades}{9-Hearts}{3-Clubs}{2-Clubs}{10-Hearts}
Seat 1: bin2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: schennie showed {J-Hearts}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 3: paul-cinthia folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: OXE10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pjo80 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Hytackii (small blind) folded before Flop
Seat 8: N1NuS (big blind) showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and won (643105) with a pair of Aces

PokerStars Hand #121285275181: Tournament #965613952, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXXIII (10000/20000) - 2014/09/09 16:33:33 CET [2014/09/09 10:33:33 ET]
Table '965613952 124' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: bin2 (195658 in chips)
Seat 2: schennie (197465 in chips)
Seat 3: paul-cinthia (760105 in chips)
Seat 4: tolisskoup (296841 in chips)
Seat 5: OXE10 (340655 in chips)
Seat 6: pjo80 (188579 in chips)
Seat 7: Hytackii (491767 in chips)
Seat 9: kobebry0824 (136275 in chips)
bin2: posts the ante 2500
schennie: posts the ante 2500
paul-cinthia: posts the ante 2500
tolisskoup: posts the ante 2500
OXE10: posts the ante 2500
pjo80: posts the ante 2500
Hytackii: posts the ante 2500
kobebry0824: posts the ante 2500
schennie: posts small blind 10000
paul-cinthia: posts big blind 20000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Hearts}{A-Hearts}
tolisskoup: folds
OXE10: folds
pjo80: folds
Hytackii: folds
kobebry0824: raises 39899 to 59899
bin2: folds
schennie: raises 135066 to 194965 and is all-in
paul-cinthia: folds
kobebry0824: calls 73876 and is all-in
Uncalled bet (61190) returned to schennie
*** FLOP *** {10-Diamonds}{4-Spades}{K-Clubs}
*** TURN *** {10-Diamonds}{4-Spades}{K-Clubs} {6-Clubs}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{4-Spades}{K-Clubs}{6-Clubs} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {K-Hearts}{A-Hearts} (two pair, Kings and Fours)
kobebry0824: shows {J-Clubs}{K-Spades} (two pair, Kings and Fours - lower kicker)
schennie collected 307550 from pot
kobebry0824 finished the tournament in 41st place and received $34.29.
*** SUMMARY ***
Total pot 307550 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{4-Spades}{K-Clubs}{6-Clubs}{4-Diamonds}
Seat 1: bin2 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: schennie (small blind) showed {K-Hearts}{A-Hearts} and won (307550) with two pair, Kings and Fours
Seat 3: paul-cinthia (big blind) folded before Flop
Seat 4: tolisskoup folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: OXE10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pjo80 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Hytackii folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kobebry0824 showed {J-Clubs}{K-Spades} and lost with two pair, Kings and Fours

12345209