Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

schennie

Verstuur bericht

Forum Posts

schennie

17:00 Big 8,80 late reg
17:30 $13,50KO
18:00 Big 22
27 psko
18:30 Hot 11
18:45 $5,40KO
19:00 $5,50
19:00 $4,40 psko
20:00 Big 11

Gg

dollars verstuurd
thanks for backing

PokerStars Hand #119372764065: Tournament #942949580, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXII (1250/2500) - 2014/07/28 23:02:16 CET [2014/07/28 17:02:16 ET]
Table '942949580 72' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: bojanwzt (277200 in chips)
Seat 2: smotje (47833 in chips)
Seat 3: Anas190 (150560 in chips)
Seat 4: DJORFF (10844 in chips)
Seat 6: schennie (17043 in chips)
Seat 7: jagovdstap (69368 in chips)
Seat 8: Wazmis (224250 in chips)
Seat 9: No_Way_22 (103086 in chips)
bojanwzt: posts the ante 310
smotje: posts the ante 310
Anas190: posts the ante 310
DJORFF: posts the ante 310
schennie: posts the ante 310
jagovdstap: posts the ante 310
Wazmis: posts the ante 310
No_Way_22: posts the ante 310
No_Way_22: posts small blind 1250
bojanwzt: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {6-Clubs}{6-Hearts}
smotje: calls 2500
Anas190: folds
DJORFF: raises 8034 to 10534 and is all-in
schennie: raises 6199 to 16733 and is all-in
jagovdstap: folds
Wazmis: folds
No_Way_22: folds
bojanwzt: calls 14233
smotje: folds
*** FLOP *** {2-Hearts}{7-Spades}{7-Clubs}
*** TURN *** {2-Hearts}{7-Spades}{7-Clubs} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Hearts}{7-Spades}{7-Clubs}{Q-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
bojanwzt: shows {6-Diamonds}{8-Spades} (two pair, Eights and Sevens)
schennie: shows {6-Clubs}{6-Hearts} (two pair, Sevens and Sixes)
bojanwzt collected 12398 from side pot
DJORFF: shows {7-Hearts}{J-Hearts} (three of a kind, Sevens)
DJORFF collected 37832 from main pot
bojanwzt wins $8.94 for eliminating schennie and their own bounty increases by $8.93 to $55.17
schennie finished the tournament in 172nd place and received $7.09.
*** SUMMARY ***
Total pot 50230 Main pot 37832. Side pot 12398. | Rake 0
Board {2-Hearts}{7-Spades}{7-Clubs}{Q-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: bojanwzt (big blind) showed {6-Diamonds}{8-Spades} and won (12398) with two pair, Eights and Sevens
Seat 2: smotje folded before Flop
Seat 3: Anas190 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DJORFF showed {7-Hearts}{J-Hearts} and won (37832) with three of a kind, Sevens
Seat 6: schennie showed {6-Clubs}{6-Hearts} and lost with two pair, Sevens and Sixes
Seat 7: jagovdstap folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Wazmis (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: No_Way_22 (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #119370140250: Tournament #942949580, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 2014/07/28 22:11:07 CET [2014/07/28 16:11:07 ET]
Table '942949580 72' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Bugiardono (62828 in chips)
Seat 2: piccola777 (85801 in chips)
Seat 3: Racer111x (29125 in chips)
Seat 4: PavelBlazhev (39422 in chips)
Seat 5: HarryPorcoAK (20685 in chips)
Seat 6: schennie (49430 in chips)
Seat 7: jagovdstap (32836 in chips)
Seat 8: Wazmis (41375 in chips)
Seat 9: krasi_ten (9590 in chips)
Bugiardono: posts the ante 125
piccola777: posts the ante 125
Racer111x: posts the ante 125
PavelBlazhev: posts the ante 125
HarryPorcoAK: posts the ante 125
schennie: posts the ante 125
jagovdstap: posts the ante 125
Wazmis: posts the ante 125
krasi_ten: posts the ante 125
krasi_ten: posts small blind 500
Bugiardono: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Clubs}{K-Diamonds}
piccola777: folds
Racer111x: folds
PavelBlazhev: folds
HarryPorcoAK: folds
schennie: raises 1000 to 2000
jagovdstap: folds
Wazmis: folds
krasi_ten: raises 7465 to 9465 and is all-in
Bugiardono: folds
schennie: calls 7465
*** FLOP *** {J-Clubs}{4-Spades}{3-Hearts}
*** TURN *** {J-Clubs}{4-Spades}{3-Hearts} {J-Spades}
*** RIVER *** {J-Clubs}{4-Spades}{3-Hearts}{J-Spades} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
krasi_ten: shows {5-Clubs}{5-Diamonds} (two pair, Jacks and Fives)
schennie: shows {Q-Clubs}{K-Diamonds} (a pair of Jacks)
krasi_ten collected 21055 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 21055 | Rake 0
Board {J-Clubs}{4-Spades}{3-Hearts}{J-Spades}{A-Clubs}
Seat 1: Bugiardono (big blind) folded before Flop
Seat 2: piccola777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Racer111x folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: PavelBlazhev folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: HarryPorcoAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: schennie showed {Q-Clubs}{K-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 7: jagovdstap folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Wazmis (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: krasi_ten (small blind) showed {5-Clubs}{5-Diamonds} and won (21055) with two pair, Jacks and Fives

PokerStars Hand #119369948296: Tournament #942949580, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 2014/07/28 22:07:34 CET [2014/07/28 16:07:34 ET]
Table '942949580 72' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Bugiardono (41203 in chips)
Seat 2: piccola777 (71301 in chips)
Seat 3: Racer111x (13625 in chips)
Seat 4: PavelBlazhev (31672 in chips)
Seat 5: HarryPorcoAK (22810 in chips)
Seat 6: schennie (77555 in chips)
Seat 7: jagovdstap (34961 in chips)
Seat 8: Wazmis (49125 in chips)
Seat 9: krasi_ten (28840 in chips)
Bugiardono: posts the ante 125
piccola777: posts the ante 125
Racer111x: posts the ante 125
PavelBlazhev: posts the ante 125
HarryPorcoAK: posts the ante 125
schennie: posts the ante 125
jagovdstap: posts the ante 125
Wazmis: posts the ante 125
krasi_ten: posts the ante 125
PavelBlazhev: posts small blind 500
HarryPorcoAK: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Diamonds}{K-Spades}
schennie: raises 1000 to 2000
jagovdstap: folds
Wazmis: folds
krasi_ten: folds
Bugiardono: folds
piccola777: folds
Racer111x: raises 2000 to 4000
PavelBlazhev: folds
HarryPorcoAK: folds
schennie: raises 73430 to 77430 and is all-in
Racer111x: calls 9500 and is all-in
Uncalled bet (63930) returned to schennie
*** FLOP *** {9-Diamonds}{5-Hearts}{6-Hearts}
*** TURN *** {9-Diamonds}{5-Hearts}{6-Hearts} {J-Clubs}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{5-Hearts}{6-Hearts}{J-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {A-Diamonds}{K-Spades} (high card Ace)
Racer111x: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
Racer111x collected 29625 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 29625 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{5-Hearts}{6-Hearts}{J-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: Bugiardono folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: piccola777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Racer111x (button) showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (29625) with a pair of Aces
Seat 4: PavelBlazhev (small blind) folded before Flop
Seat 5: HarryPorcoAK (big blind) folded before Flop
Seat 6: schennie showed {A-Diamonds}{K-Spades} and lost with high card Ace
Seat 7: jagovdstap folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Wazmis folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: krasi_ten folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119369907504: Tournament #942949580, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 2014/07/28 22:06:50 CET [2014/07/28 16:06:50 ET]
Table '942949580 72' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Bugiardono (41328 in chips)
Seat 2: piccola777 (71426 in chips)
Seat 3: Racer111x (14250 in chips)
Seat 4: PavelBlazhev (32797 in chips)
Seat 5: HarryPorcoAK (22935 in chips)
Seat 6: schennie (100930 in chips)
Seat 7: jagovdstap (35086 in chips)
Seat 8: Wazmis (23375 in chips)
Seat 9: krasi_ten (28965 in chips)
Bugiardono: posts the ante 125
piccola777: posts the ante 125
Racer111x: posts the ante 125
PavelBlazhev: posts the ante 125
HarryPorcoAK: posts the ante 125
schennie: posts the ante 125
jagovdstap: posts the ante 125
Wazmis: posts the ante 125
krasi_ten: posts the ante 125
Racer111x: posts small blind 500
PavelBlazhev: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Spades}{Q-Clubs}
HarryPorcoAK: folds
schennie: raises 1000 to 2000
jagovdstap: folds
Wazmis: raises 3221 to 5221
krasi_ten: folds
Bugiardono: folds
piccola777: folds
Racer111x: folds
PavelBlazhev: folds
schennie: raises 95584 to 100805 and is all-in
Wazmis: calls 18029 and is all-in
Uncalled bet (77555) returned to schennie
*** FLOP *** {5-Spades}{K-Spades}{4-Diamonds}
*** TURN *** {5-Spades}{K-Spades}{4-Diamonds} {3-Hearts}
*** RIVER *** {5-Spades}{K-Spades}{4-Diamonds}{3-Hearts} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
Wazmis: shows {10-Clubs}{A-Spades} (a straight, Ace to Five)
Wazmis collected 49125 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 49125 | Rake 0
Board {5-Spades}{K-Spades}{4-Diamonds}{3-Hearts}{2-Diamonds}
Seat 1: Bugiardono folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: piccola777 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Racer111x (small blind) folded before Flop
Seat 4: PavelBlazhev (big blind) folded before Flop
Seat 5: HarryPorcoAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: schennie showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 7: jagovdstap folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Wazmis showed {10-Clubs}{A-Spades} and won (49125) with a straight, Ace to Five
Seat 9: krasi_ten folded before Flop (didn't bet)

2 bounty's in 1 hand maar werd verplaatst daarna
69k

PokerStars Hand #119368938656: Tournament #944496555, $5.05+$5.00+$0.95 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/07/28 21:47:09 CET [2014/07/28 15:47:09 ET]
Table '944496555 3' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: cokars (3770 in chips)
Seat 2: marcelutz111 (1548 in chips)
Seat 3: riverboy4444 (2353 in chips)
Seat 4: schennie (1925 in chips)
Seat 5: WilliJJ (5468 in chips)
Seat 6: oliverk1971 (3922 in chips)
Seat 7: Genarek227 (4085 in chips)
Seat 8: iRaiseProffs (2905 in chips)
Seat 9: atrabnaj (6316 in chips)
atrabnaj: posts small blind 50
cokars: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Clubs}{Q-Clubs}
marcelutz111: folds
riverboy4444: folds
schennie: raises 100 to 200
WilliJJ: folds
oliverk1971: folds
Genarek227: folds
iRaiseProffs: folds
atrabnaj: folds
cokars: calls 100
*** FLOP *** {10-Spades}{3-Spades}{10-Clubs}
cokars: checks
schennie: checks
*** TURN *** {10-Spades}{3-Spades}{10-Clubs} {Q-Diamonds}
cokars: bets 337
schennie: raises 1388 to 1725 and is all-in
cokars: calls 1388
*** RIVER *** {10-Spades}{3-Spades}{10-Clubs}{Q-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
cokars: shows {10-Diamonds}{9-Spades} (three of a kind, Tens)
schennie: shows {K-Clubs}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Tens)
cokars collected 3900 from pot
cokars wins $2.50 for eliminating schennie and their own bounty increases by $2.50 to $16.25
schennie finished the tournament in 88th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3900 | Rake 0
Board {10-Spades}{3-Spades}{10-Clubs}{Q-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: cokars (big blind) showed {10-Diamonds}{9-Spades} and won (3900) with three of a kind, Tens
Seat 2: marcelutz111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: riverboy4444 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: schennie showed {K-Clubs}{Q-Clubs} and lost with two pair, Queens and Tens
Seat 5: WilliJJ folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: oliverk1971 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Genarek227 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iRaiseProffs (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: atrabnaj (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #119366962310: Tournament #944474044, $5.05+$5.00+$0.95 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/07/28 21:10:37 CET [2014/07/28 15:10:37 ET]
Table '944474044 12' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: mavrea (1600 in chips)
Seat 2: kaepernick (5003 in chips)
Seat 3: RamsGold (1480 in chips)
Seat 4: TELPOKER (6829 in chips)
Seat 5: schennie (285 in chips)
Seat 6: marghy123 (718 in chips)
Seat 7: oloveme (1855 in chips)
Seat 8: RusBear1988 (6149 in chips)
Seat 9: carlitos350 (6331 in chips)
marghy123: posts small blind 50
oloveme: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Hearts}{A-Clubs}
RusBear1988: folds
carlitos350: folds
mavrea: folds
kaepernick: folds
RamsGold: folds
TELPOKER: folds
schennie: raises 185 to 285 and is all-in
marghy123: raises 433 to 718 and is all-in
oloveme: calls 618
*** FLOP *** {9-Hearts}{J-Hearts}{7-Diamonds}
*** TURN *** {9-Hearts}{J-Hearts}{7-Diamonds} {3-Hearts}
*** RIVER *** {9-Hearts}{J-Hearts}{7-Diamonds}{3-Hearts} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
marghy123: shows {A-Hearts}{4-Diamonds} (high card Ace)
oloveme: shows {8-Diamonds}{8-Spades} (a pair of Eights)
oloveme collected 866 from side pot
schennie: shows {10-Hearts}{A-Clubs} (high card Ace)
oloveme collected 855 from main pot
oloveme wins $2.50 for eliminating schennie and their own bounty increases by $2.50 to $7.50
oloveme wins $2.50 for eliminating marghy123 and their own bounty increases by $2.50 to $10
marghy123 finished the tournament in 72nd place
schennie finished the tournament in 73rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 1721 Main pot 855. Side pot 866. | Rake 0
Board {9-Hearts}{J-Hearts}{7-Diamonds}{3-Hearts}{2-Spades}
Seat 1: mavrea folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kaepernick folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: RamsGold folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: TELPOKER folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: schennie (button) showed {10-Hearts}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 6: marghy123 (small blind) showed {A-Hearts}{4-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 7: oloveme (big blind) showed {8-Diamonds}{8-Spades} and won (1721) with a pair of Eights
Seat 8: RusBear1988 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: carlitos350 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119366207107: Tournament #942949580, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2014/07/28 20:54:42 CET [2014/07/28 14:54:42 ET]
Table '942949580 75' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: aple6 (2475 in chips)
Seat 2: pavelrma (25592 in chips)
Seat 3: harrycash79 (16856 in chips)
Seat 4: dank555 (9110 in chips)
Seat 5: mikefrombyto (20434 in chips)
Seat 6: Fan@†1k (11440 in chips)
Seat 7: schennie (24153 in chips)
Seat 9: bakkie886 (7110 in chips)
aple6: posts the ante 40
pavelrma: posts the ante 40
harrycash79: posts the ante 40
dank555: posts the ante 40
mikefrombyto: posts the ante 40
Fan@†1k: posts the ante 40
schennie: posts the ante 40
bakkie886: posts the ante 40
pavelrma: posts small blind 150
harrycash79: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Spades}{J-Diamonds}
dank555: raises 600 to 900
mikefrombyto: folds
Fan@†1k: folds
schennie: calls 900
bakkie886: folds
aple6: folds
pavelrma: folds
harrycash79: calls 600
*** FLOP *** {K-Diamonds}{4-Clubs}{8-Spades}
harrycash79: checks
dank555: bets 600
schennie: raises 1200 to 1800
harrycash79: folds
dank555: calls 1200
*** TURN *** {K-Diamonds}{4-Clubs}{8-Spades} {9-Clubs}
dank555: checks
schennie: bets 1600
dank555: raises 1600 to 3200
schennie: calls 1600
*** RIVER *** {K-Diamonds}{4-Clubs}{8-Spades}{9-Clubs} {Q-Hearts}
dank555: bets 3170 and is all-in
schennie: calls 3170
*** SHOW DOWN ***
dank555: shows {K-Clubs}{K-Spades} (three of a kind, Kings)
schennie: shows {10-Spades}{J-Diamonds} (a straight, Nine to King)
schennie collected 19510 from pot
schennie wins $2.50 for eliminating dank555 and their own bounty increases by $2.50 to $12.50
dank555 finished the tournament in 1038th place
*** SUMMARY ***
Total pot 19510 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{4-Clubs}{8-Spades}{9-Clubs}{Q-Hearts}
Seat 1: aple6 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pavelrma (small blind) folded before Flop
Seat 3: harrycash79 (big blind) folded on the Flop
Seat 4: dank555 showed {K-Clubs}{K-Spades} and lost with three of a kind, Kings
Seat 5: mikefrombyto folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Fan@†1k folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: schennie showed {10-Spades}{J-Diamonds} and won (19510) with a straight, Nine to King
Seat 9: bakkie886 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119366131036: Tournament #944453521, $5.05+$5.00+$0.95 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/07/28 20:53:09 CET [2014/07/28 14:53:09 ET]
Table '944453521 2' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: PingvinPS (19954 in chips)
Seat 2: Brydzis1982 (4965 in chips) is sitting out
Seat 3: myro1 (8261 in chips)
Seat 5: schennie (2498 in chips)
Seat 6: J0hnny_Dr@m@ (19122 in chips)
Seat 7: zloben79 (8322 in chips)
Seat 8: Peter23777 (5131 in chips)
zloben79: posts small blind 100
Peter23777: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {6-Spades}{6-Hearts}
PingvinPS: raises 200 to 400
Brydzis1982: folds
myro1: calls 400
schennie: raises 2098 to 2498 and is all-in
J0hnny_Dr@m@: folds
zloben79: folds
Peter23777: folds
PingvinPS: raises 17456 to 19954 and is all-in
myro1: folds
Uncalled bet (17456) returned to PingvinPS
*** FLOP *** {Q-Clubs}{A-Hearts}{Q-Spades}
*** TURN *** {Q-Clubs}{A-Hearts}{Q-Spades} {2-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{A-Hearts}{Q-Spades}{2-Hearts} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
PingvinPS: shows {8-Clubs}{8-Spades} (two pair, Queens and Eights)
schennie: shows {6-Spades}{6-Hearts} (two pair, Queens and Sixes)
PingvinPS collected 5696 from pot
PingvinPS wins $5.63 for eliminating schennie and their own bounty increases by $5.62 to $26.87
schennie finished the tournament in 41st place
*** SUMMARY ***
Total pot 5696 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{A-Hearts}{Q-Spades}{2-Hearts}{10-Spades}
Seat 1: PingvinPS showed {8-Clubs}{8-Spades} and won (5696) with two pair, Queens and Eights
Seat 2: Brydzis1982 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: myro1 folded before Flop
Seat 5: schennie showed {6-Spades}{6-Hearts} and lost with two pair, Queens and Sixes
Seat 6: J0hnny_Dr@m@ (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: zloben79 (small blind) folded before Flop
Seat 8: Peter23777 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #119365911068: Tournament #944453521, $5.05+$5.00+$0.95 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/07/28 20:48:44 CET [2014/07/28 14:48:44 ET]
Table '944453521 2' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: PingvinPS (7950 in chips)
Seat 3: myro1 (11222 in chips)
Seat 4: marghy123 (7616 in chips)
Seat 5: schennie (1450 in chips)
Seat 7: rauldaniliuc (1348 in chips)
Seat 8: Peter23777 (5131 in chips)
Seat 9: ParlimenT96 (4788 in chips)
marghy123: posts small blind 100
schennie: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Spades}{J-Hearts}
rauldaniliuc: raises 1148 to 1348 and is all-in
Peter23777: folds
ParlimenT96: folds
PingvinPS: folds
myro1: folds
marghy123: folds
schennie: calls 1148
*** FLOP *** {10-Hearts}{3-Diamonds}{A-Hearts}
*** TURN *** {10-Hearts}{3-Diamonds}{A-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Hearts}{3-Diamonds}{A-Hearts}{10-Diamonds} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {A-Spades}{J-Hearts} (two pair, Aces and Tens)
rauldaniliuc: shows {2-Diamonds}{2-Clubs} (two pair, Tens and Threes)
schennie collected 2796 from pot
schennie wins $3.75 for eliminating rauldaniliuc and their own bounty increases by $3.75 to $11.25
rauldaniliuc finished the tournament in 48th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2796 | Rake 0
Board {10-Hearts}{3-Diamonds}{A-Hearts}{10-Diamonds}{3-Clubs}
Seat 1: PingvinPS folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: myro1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: marghy123 (small blind) folded before Flop
Seat 5: schennie (big blind) showed {A-Spades}{J-Hearts} and won (2796) with two pair, Aces and Tens
Seat 7: rauldaniliuc showed {2-Diamonds}{2-Clubs} and lost with two pair, Tens and Threes
Seat 8: Peter23777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ParlimenT96 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119365795352: Tournament #942949597, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2014/07/28 20:46:23 CET [2014/07/28 14:46:23 ET]
Table '942949597 75' 9-max Seat #6 is the button
Seat 2: florin.bozai (8179 in chips)
Seat 3: colorado0054 (5084 in chips)
Seat 4: DIL_737 (6245 in chips)
Seat 5: Ali_Fares (7764 in chips)
Seat 6: wampie2 (9159 in chips)
Seat 7: bobiloi (1894 in chips)
Seat 8: Lassiter0605 (2597 in chips)
Seat 9: schennie (6978 in chips)
bobiloi: posts small blind 40
Lassiter0605: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Hearts}{A-Clubs}
schennie: calls 80
florin.bozai: folds
colorado0054: folds
DIL_737: folds
Ali_Fares: raises 160 to 240
wampie2: folds
bobiloi: folds
Lassiter0605: folds
schennie: calls 160
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{A-Diamonds}{6-Clubs}
schennie: checks
Ali_Fares: bets 160
schennie: raises 480 to 640
Ali_Fares: raises 1120 to 1760
schennie: raises 4978 to 6738 and is all-in
Ali_Fares: calls 4978
*** TURN *** {Q-Diamonds}{A-Diamonds}{6-Clubs} {5-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{A-Diamonds}{6-Clubs}{5-Hearts} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {Q-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Aces and Queens)
Ali_Fares: shows {J-Diamonds}{10-Diamonds} (a flush, Ace high)
Ali_Fares collected 14076 from pot
Ali_Fares wins $1.13 for eliminating schennie and their own bounty increases by $1.12 to $4.12
schennie finished the tournament in 3004th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14076 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{A-Diamonds}{6-Clubs}{5-Hearts}{9-Diamonds}
Seat 2: florin.bozai folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: colorado0054 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DIL_737 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Ali_Fares showed {J-Diamonds}{10-Diamonds} and won (14076) with a flush, Ace high
Seat 6: wampie2 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bobiloi (small blind) folded before Flop
Seat 8: Lassiter0605 (big blind) folded before Flop
Seat 9: schennie showed {Q-Hearts}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Queens

PokerStars Hand #119365730888: Tournament #944453521, $5.05+$5.00+$0.95 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/07/28 20:45:04 CET [2014/07/28 14:45:04 ET]
Table '944453521 2' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: PingvinPS (8250 in chips)
Seat 2: lacey120513 (1699 in chips)
Seat 3: myro1 (12022 in chips)
Seat 4: marghy123 (2693 in chips)
Seat 5: schennie (5443 in chips)
Seat 7: rauldaniliuc (1348 in chips)
Seat 8: Peter23777 (5606 in chips)
Seat 9: ParlimenT96 (2444 in chips)
Peter23777: posts small blind 75
ParlimenT96: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Clubs}{A-Diamonds}
PingvinPS: folds
lacey120513: raises 1549 to 1699 and is all-in
myro1: folds
marghy123: folds
schennie: calls 1699
rauldaniliuc: folds
Peter23777: folds
ParlimenT96: folds
*** FLOP *** {5-Spades}{9-Clubs}{A-Spades}
*** TURN *** {5-Spades}{9-Clubs}{A-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{9-Clubs}{A-Spades}{4-Diamonds} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
lacey120513: shows {4-Hearts}{4-Spades} (three of a kind, Fours)
schennie: shows {10-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
lacey120513 collected 3623 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3623 | Rake 0
Board {5-Spades}{9-Clubs}{A-Spades}{4-Diamonds}{2-Diamonds}
Seat 1: PingvinPS folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: lacey120513 showed {4-Hearts}{4-Spades} and won (3623) with three of a kind, Fours
Seat 3: myro1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: marghy123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: schennie showed {10-Clubs}{A-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 7: rauldaniliuc (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Peter23777 (small blind) folded before Flop
Seat 9: ParlimenT96 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #119364760194: Tournament #942949580, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2014/07/28 20:25:02 CET [2014/07/28 14:25:02 ET]
Table '942949580 75' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: thek1sser (3615 in chips)
Seat 2: pavelrma (23517 in chips)
Seat 3: harrycash79 (16712 in chips)
Seat 4: dank555 (5325 in chips)
Seat 5: mikefrombyto (4921 in chips)
Seat 6: Fan@†1k (5915 in chips)
Seat 7: schennie (27621 in chips)
Seat 8: o0 PaPa 0o (15987 in chips)
Seat 9: crusader100 (1007 in chips)
thek1sser: posts the ante 20
pavelrma: posts the ante 20
harrycash79: posts the ante 20
dank555: posts the ante 20
mikefrombyto: posts the ante 20
Fan@†1k: posts the ante 20
schennie: posts the ante 20
o0 PaPa 0o: posts the ante 20
crusader100: posts the ante 20
pavelrma: posts small blind 75
harrycash79: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Spades}{J-Diamonds}
dank555: folds
mikefrombyto: folds
Fan@†1k: folds
schennie: raises 150 to 300
o0 PaPa 0o: folds
crusader100: raises 687 to 987 and is all-in
thek1sser: folds
pavelrma: folds
harrycash79: folds
schennie: calls 687
*** FLOP *** {3-Diamonds}{A-Spades}{K-Spades}
*** TURN *** {3-Diamonds}{A-Spades}{K-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{A-Spades}{K-Spades}{4-Diamonds} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {10-Spades}{J-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
crusader100: shows {A-Clubs}{9-Clubs} (a pair of Aces)
schennie collected 2379 from pot
schennie wins $1 for eliminating crusader100 and their own bounty increases by $1 to $10
crusader100 finished the tournament in 1861st place
*** SUMMARY ***
Total pot 2379 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{A-Spades}{K-Spades}{4-Diamonds}{Q-Hearts}
Seat 1: thek1sser (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pavelrma (small blind) folded before Flop
Seat 3: harrycash79 (big blind) folded before Flop
Seat 4: dank555 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mikefrombyto folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Fan@†1k folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: schennie showed {10-Spades}{J-Diamonds} and won (2379) with a straight, Ten to Ace
Seat 8: o0 PaPa 0o folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: crusader100 showed {A-Clubs}{9-Clubs} and lost with a pair of Aces

PokerStars Hand #119364586295: Tournament #942949580, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2014/07/28 20:21:24 CET [2014/07/28 14:21:24 ET]
Table '942949580 75' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: thek1sser (7935 in chips)
Seat 2: pavelrma (23877 in chips)
Seat 3: Charmeroids (5778 in chips)
Seat 4: dank555 (5300 in chips)
Seat 5: mikefrombyto (4981 in chips)
Seat 6: Fan@†1k (5975 in chips)
Seat 7: schennie (20468 in chips)
Seat 8: o0 PaPa 0o (16122 in chips)
Seat 9: crusader100 (1292 in chips)
thek1sser: posts the ante 20
pavelrma: posts the ante 20
Charmeroids: posts the ante 20
dank555: posts the ante 20
mikefrombyto: posts the ante 20
Fan@†1k: posts the ante 20
schennie: posts the ante 20
o0 PaPa 0o: posts the ante 20
crusader100: posts the ante 20
o0 PaPa 0o: posts small blind 75
crusader100: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {7-Hearts}{6-Diamonds}
thek1sser: raises 150 to 300
pavelrma: folds
Charmeroids: calls 300
dank555: calls 300
mikefrombyto: folds
Fan@†1k: folds
schennie: calls 300
o0 PaPa 0o: folds
crusader100: folds
*** FLOP *** {4-Clubs}{7-Diamonds}{2-Hearts}
thek1sser: checks
Charmeroids: bets 450
dank555: folds
schennie: calls 450
thek1sser: calls 450
*** TURN *** {4-Clubs}{7-Diamonds}{2-Hearts} {8-Clubs}
thek1sser: checks
Charmeroids: bets 750
schennie: calls 750
thek1sser: folds
*** RIVER *** {4-Clubs}{7-Diamonds}{2-Hearts}{8-Clubs} {7-Spades}
Charmeroids: bets 2227
schennie: raises 16721 to 18948 and is all-in
Charmeroids: calls 2031 and is all-in
Uncalled bet (14690) returned to schennie
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {7-Hearts}{6-Diamonds} (three of a kind, Sevens)
Charmeroids: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Sevens)
schennie collected 12971 from pot
schennie wins $1.50 for eliminating Charmeroids and their own bounty increases by $1.50 to $9
Charmeroids finished the tournament in 1924th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12971 | Rake 0
Board {4-Clubs}{7-Diamonds}{2-Hearts}{8-Clubs}{7-Spades}
Seat 1: thek1sser folded on the Turn
Seat 2: pavelrma folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Charmeroids showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Sevens
Seat 4: dank555 folded on the Flop
Seat 5: mikefrombyto folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Fan@†1k folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: schennie (button) showed {7-Hearts}{6-Diamonds} and won (12971) with three of a kind, Sevens
Seat 8: o0 PaPa 0o (small blind) folded before Flop
Seat 9: crusader100 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #119364409068: Tournament #942949580, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2014/07/28 20:17:43 CET [2014/07/28 14:17:43 ET]
Table '942949580 75' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: thek1sser (8005 in chips)
Seat 2: pavelrma (24277 in chips)
Seat 3: Charmeroids (5548 in chips)
Seat 4: dank555 (5205 in chips)
Seat 5: mikefrombyto (5231 in chips)
Seat 6: Fan@†1k (6240 in chips)
Seat 7: schennie (13754 in chips)
Seat 8: Slowak75 (6709 in chips)
Seat 9: crusader100 (1362 in chips)
thek1sser: posts the ante 15
pavelrma: posts the ante 15
Charmeroids: posts the ante 15
dank555: posts the ante 15
mikefrombyto: posts the ante 15
Fan@†1k: posts the ante 15
schennie: posts the ante 15
Slowak75: posts the ante 15
crusader100: posts the ante 15
dank555: posts small blind 60
mikefrombyto: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Diamonds}{Q-Diamonds}
Fan@†1k: folds
schennie: raises 120 to 240
Slowak75: calls 240
crusader100: folds
thek1sser: folds
pavelrma: folds
Charmeroids: folds
dank555: calls 180
mikefrombyto: folds
*** FLOP *** {7-Diamonds}{3-Spades}{9-Diamonds}
dank555: checks
schennie: bets 360
Slowak75: calls 360
dank555: folds
*** TURN *** {7-Diamonds}{3-Spades}{9-Diamonds} {5-Diamonds}
schennie: bets 840
Slowak75: calls 840
*** RIVER *** {7-Diamonds}{3-Spades}{9-Diamonds}{5-Diamonds} {8-Hearts}
schennie: bets 1200
Slowak75: raises 4054 to 5254 and is all-in
schennie: calls 4054
*** SHOW DOWN ***
Slowak75: shows {J-Diamonds}{10-Clubs} (a straight, Seven to Jack)
schennie: shows {10-Diamonds}{Q-Diamonds} (a flush, Queen high)
schennie collected 13883 from pot
schennie wins $1 for eliminating Slowak75 and their own bounty increases by $1 to $7.50
Slowak75 finished the tournament in 2082nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 13883 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{3-Spades}{9-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Hearts}
Seat 1: thek1sser folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pavelrma folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Charmeroids (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: dank555 (small blind) folded on the Flop
Seat 5: mikefrombyto (big blind) folded before Flop
Seat 6: Fan@†1k folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: schennie showed {10-Diamonds}{Q-Diamonds} and won (13883) with a flush, Queen high
Seat 8: Slowak75 showed {J-Diamonds}{10-Clubs} and lost with a straight, Seven to Jack
Seat 9: crusader100 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119364350338: Tournament #942949597, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level II (20/40) - 2014/07/28 20:16:30 CET [2014/07/28 14:16:30 ET]
Table '942949597 75' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: marques115 (2840 in chips)
Seat 2: DORYNEL7 (2440 in chips)
Seat 3: colorado0054 (3165 in chips)
Seat 4: DIL_737 (2371 in chips)
Seat 5: Ali_Fares (2581 in chips)
Seat 6: wampie2 (8713 in chips)
Seat 7: bobiloi (3000 in chips)
Seat 8: Lassiter0605 (3692 in chips)
Seat 9: schennie (4513 in chips)
colorado0054: posts small blind 20
DIL_737: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {5-Hearts}{4-Hearts}
Ali_Fares: folds
wampie2: raises 40 to 80
bobiloi: folds
Lassiter0605: folds
schennie: calls 80
marques115: calls 80
DORYNEL7: folds
colorado0054: folds
DIL_737: folds
*** FLOP *** {2-Hearts}{3-Hearts}{Q-Clubs}
wampie2: checks
schennie: bets 80
marques115: raises 2680 to 2760 and is all-in
wampie2: folds
schennie: calls 2680
*** TURN *** {2-Hearts}{3-Hearts}{Q-Clubs} {A-Clubs}
*** RIVER *** {2-Hearts}{3-Hearts}{Q-Clubs}{A-Clubs} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {5-Hearts}{4-Hearts} (a straight, Deuce to Six)
marques115: shows {Q-Spades}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Queens)
schennie collected 5820 from pot
schennie wins $0.75 for eliminating marques115 and their own bounty increases by $0.75 to $2.25
marques115 finished the tournament in 2745th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5820 | Rake 0
Board {2-Hearts}{3-Hearts}{Q-Clubs}{A-Clubs}{6-Spades}
Seat 1: marques115 showed {Q-Spades}{A-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 2: DORYNEL7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: colorado0054 (small blind) folded before Flop
Seat 4: DIL_737 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Ali_Fares folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: wampie2 folded on the Flop
Seat 7: bobiloi folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Lassiter0605 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: schennie showed {5-Hearts}{4-Hearts} and won (5820) with a straight, Deuce to Six

PokerStars Hand #119363999569: Tournament #942949580, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2014/07/28 20:09:07 CET [2014/07/28 14:09:07 ET]
Table '942949580 75' 9-max Seat #2 is the button
Seat 2: pavelrma (22417 in chips)
Seat 3: Charmeroids (8060 in chips) is sitting out
Seat 4: vladohazarta (5675 in chips)
Seat 5: mikefrombyto (5426 in chips)
Seat 6: Fan@†1k (5145 in chips)
Seat 7: schennie (8274 in chips)
Seat 8: Slowak75 (7016 in chips)
Seat 9: crusader100 (1550 in chips)
pavelrma: posts the ante 15
Charmeroids: posts the ante 15
vladohazarta: posts the ante 15
mikefrombyto: posts the ante 15
Fan@†1k: posts the ante 15
schennie: posts the ante 15
Slowak75: posts the ante 15
crusader100: posts the ante 15
Charmeroids: posts small blind 60
vladohazarta: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {9-Spades}{9-Diamonds}
mikefrombyto: folds
Fan@†1k: calls 120
schennie: calls 120
Slowak75: folds
crusader100: folds
Charmeroids has returned
pavelrma: calls 120
Charmeroids: folds
vladohazarta: raises 240 to 360
Fan@†1k: calls 240
schennie: calls 240
pavelrma: calls 240
*** FLOP *** {7-Hearts}{9-Hearts}{10-Diamonds}
vladohazarta: bets 5300 and is all-in
Fan@†1k: folds
schennie: raises 2599 to 7899 and is all-in
pavelrma: folds
Uncalled bet (2599) returned to schennie
*** TURN *** {7-Hearts}{9-Hearts}{10-Diamonds} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Hearts}{9-Hearts}{10-Diamonds}{5-Diamonds} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
vladohazarta: shows {J-Clubs}{10-Clubs} (two pair, Jacks and Tens)
schennie: shows {9-Spades}{9-Diamonds} (three of a kind, Nines)
schennie collected 12220 from pot
schennie wins $2.50 for eliminating vladohazarta and their own bounty increases by $2.50 to $6.50
vladohazarta finished the tournament in 2430th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12220 | Rake 0
Board {7-Hearts}{9-Hearts}{10-Diamonds}{5-Diamonds}{J-Diamonds}
Seat 2: pavelrma (button) folded on the Flop
Seat 3: Charmeroids (small blind) folded before Flop
Seat 4: vladohazarta (big blind) showed {J-Clubs}{10-Clubs} and lost with two pair, Jacks and Tens
Seat 5: mikefrombyto folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Fan@†1k folded on the Flop
Seat 7: schennie showed {9-Spades}{9-Diamonds} and won (12220) with three of a kind, Nines
Seat 8: Slowak75 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: crusader100 folded before Flop (didn't bet)

12345188