Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

schennie

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #124168421116: Tournament #1017823036, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2014/10/30 14:47:44 CET [2014/10/30 9:47:44 ET]
Table '1017823036 58' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Fabsss90 (52026 in chips)
Seat 2: schennie (15964 in chips)
Seat 3: azevedofla (38125 in chips)
Seat 4: ak407gun (23896 in chips)
Seat 5: waldy1893 (15189 in chips)
Seat 6: Syla1980 (60742 in chips)
Seat 7: Clarkson7 (75984 in chips)
Seat 8: AsjBaaaf (46322 in chips)
Seat 9: Cem1994 (24300 in chips)
Fabsss90: posts the ante 200
schennie: posts the ante 200
azevedofla: posts the ante 200
ak407gun: posts the ante 200
waldy1893: posts the ante 200
Syla1980: posts the ante 200
Clarkson7: posts the ante 200
AsjBaaaf: posts the ante 200
Cem1994: posts the ante 200
waldy1893: posts small blind 800
Syla1980: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Hearts}{9-Clubs}
Clarkson7: folds
AsjBaaaf: folds
Cem1994: folds
Fabsss90: folds
schennie: raises 14164 to 15764 and is all-in
azevedofla: folds
ak407gun: raises 7932 to 23696 and is all-in
waldy1893: folds
Syla1980: folds
Uncalled bet (7932) returned to ak407gun
*** FLOP *** {6-Diamonds}{9-Hearts}{Q-Clubs}
*** TURN *** {6-Diamonds}{9-Hearts}{Q-Clubs} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{9-Hearts}{Q-Clubs}{3-Diamonds} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {K-Hearts}{9-Clubs} (a pair of Nines)
ak407gun: shows {J-Diamonds}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
ak407gun collected 35728 from pot
schennie finished the tournament in 71st place and received $83.47.
*** SUMMARY ***
Total pot 35728 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{9-Hearts}{Q-Clubs}{3-Diamonds}{A-Spades}
Seat 1: Fabsss90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: schennie showed {K-Hearts}{9-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 3: azevedofla folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ak407gun (button) showed {J-Diamonds}{J-Clubs} and won (35728) with a pair of Jacks
Seat 5: waldy1893 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Syla1980 (big blind) folded before Flop
Seat 7: Clarkson7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: AsjBaaaf folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Cem1994 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124168137383: Tournament #1017823036, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2014/10/30 14:40:59 CET [2014/10/30 9:40:59 ET]
Table '1017823036 71' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: feedme12 (11299 in chips)
Seat 2: Aquarius248 (58093 in chips)
Seat 3: weena29 (49634 in chips)
Seat 4: schennie (53198 in chips)
Seat 5: addicted.pl (37434 in chips)
Seat 6: kire_J81 (51788 in chips)
Seat 8: Feral777 (36038 in chips)
Seat 9: r5120 (62343 in chips)
feedme12: posts the ante 175
Aquarius248: posts the ante 175
weena29: posts the ante 175
schennie: posts the ante 175
addicted.pl: posts the ante 175
kire_J81: posts the ante 175
Feral777: posts the ante 175
r5120: posts the ante 175
addicted.pl: posts small blind 700
kire_J81: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {5-Diamonds}{5-Clubs}
Feral777: folds
r5120: folds
feedme12: folds
Aquarius248: folds
weena29: folds
schennie: raises 1400 to 2800
addicted.pl: raises 4200 to 7000
kire_J81: folds
schennie: raises 46023 to 53023 and is all-in
addicted.pl: calls 30259 and is all-in
Uncalled bet (15764) returned to schennie
*** FLOP *** {Q-Spades}{2-Clubs}{J-Clubs}
*** TURN *** {Q-Spades}{2-Clubs}{J-Clubs} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Spades}{2-Clubs}{J-Clubs}{2-Diamonds} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
addicted.pl: shows {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (a full house, Queens full of Deuces)
schennie: shows {5-Diamonds}{5-Clubs} (a full house, Fives full of Deuces)
addicted.pl collected 77318 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 77318 | Rake 0
Board {Q-Spades}{2-Clubs}{J-Clubs}{2-Diamonds}{5-Hearts}
Seat 1: feedme12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Aquarius248 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: weena29 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: schennie (button) showed {5-Diamonds}{5-Clubs} and lost with a full house, Fives full of Deuces
Seat 5: addicted.pl (small blind) showed {Q-Diamonds}{Q-Clubs} and won (77318) with a full house, Queens full of Deuces
Seat 6: kire_J81 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Feral777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: r5120 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124168044853: Tournament #1017823036, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2014/10/30 14:38:46 CET [2014/10/30 9:38:46 ET]
Table '1017823036 71' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: AMANA0311 (9922 in chips)
Seat 2: Aquarius248 (57743 in chips)
Seat 3: weena29 (33334 in chips)
Seat 4: schennie (21007 in chips)
Seat 5: goodytheowl (21610 in chips)
Seat 6: kire_J81 (52488 in chips)
Seat 7: IceCoolAnge (10659 in chips)
Seat 8: Feral777 (38138 in chips)
Seat 9: r5120 (64443 in chips)
AMANA0311: posts the ante 175
Aquarius248: posts the ante 175
weena29: posts the ante 175
schennie: posts the ante 175
goodytheowl: posts the ante 175
kire_J81: posts the ante 175
IceCoolAnge: posts the ante 175
Feral777: posts the ante 175
r5120: posts the ante 175
AMANA0311: posts small blind 700
Aquarius248: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {J-Spades}{J-Hearts}
weena29: folds
schennie: raises 19432 to 20832 and is all-in
goodytheowl: raises 603 to 21435 and is all-in
kire_J81: folds
IceCoolAnge: calls 10484 and is all-in
Feral777: folds
r5120: folds
AMANA0311: folds
Aquarius248: folds
Uncalled bet (603) returned to goodytheowl
*** FLOP *** {2-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Spades}
*** TURN *** {2-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Spades} {9-Spades}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Spades}{9-Spades} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {J-Spades}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Fours)
goodytheowl: shows {Q-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Fours)
schennie collected 20696 from side pot
IceCoolAnge: shows {A-Spades}{K-Clubs} (a pair of Fours)
schennie collected 35127 from main pot
IceCoolAnge finished the tournament in 81st place and received $76.79.
*** SUMMARY ***
Total pot 55823 Main pot 35127. Side pot 20696. | Rake 0
Board {2-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Spades}{9-Spades}{4-Diamonds}
Seat 1: AMANA0311 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Aquarius248 (big blind) folded before Flop
Seat 3: weena29 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: schennie showed {J-Spades}{J-Hearts} and won (55823) with two pair, Jacks and Fours
Seat 5: goodytheowl showed {Q-Hearts}{A-Hearts} and lost with a pair of Fours
Seat 6: kire_J81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: IceCoolAnge showed {A-Spades}{K-Clubs} and lost with a pair of Fours
Seat 8: Feral777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: r5120 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124167905322: Tournament #1017823036, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2014/10/30 14:35:28 CET [2014/10/30 9:35:28 ET]
Table '1017823036 71' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: AMANA0311 (43806 in chips)
Seat 2: Aquarius248 (58618 in chips)
Seat 4: schennie (4319 in chips)
Seat 5: goodytheowl (25985 in chips)
Seat 6: kire_J81 (51907 in chips)
Seat 7: IceCoolAnge (13634 in chips)
Seat 8: Feral777 (45257 in chips)
Seat 9: r5120 (32309 in chips)
AMANA0311: posts the ante 175
Aquarius248: posts the ante 175
schennie: posts the ante 175
goodytheowl: posts the ante 175
kire_J81: posts the ante 175
IceCoolAnge: posts the ante 175
Feral777: posts the ante 175
r5120: posts the ante 175
goodytheowl: posts small blind 700
kire_J81: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Spades}{J-Clubs}
IceCoolAnge: folds
Feral777: raises 1400 to 2800
r5120: folds
AMANA0311: folds
Aquarius248: folds
schennie: raises 1344 to 4144 and is all-in
goodytheowl: folds
kire_J81: calls 2744
Feral777: calls 1344
*** FLOP *** {3-Clubs}{A-Clubs}{J-Hearts}
kire_J81: checks
Feral777: checks
*** TURN *** {3-Clubs}{A-Clubs}{J-Hearts} {A-Hearts}
kire_J81: checks
Feral777: bets 2800
kire_J81: folds
Uncalled bet (2800) returned to Feral777
*** RIVER *** {3-Clubs}{A-Clubs}{J-Hearts}{A-Hearts} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Feral777: shows {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (two pair, Aces and Queens)
schennie: shows {A-Spades}{J-Clubs} (a full house, Aces full of Jacks)
schennie collected 14532 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14532 | Rake 0
Board {3-Clubs}{A-Clubs}{J-Hearts}{A-Hearts}{9-Spades}
Seat 1: AMANA0311 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Aquarius248 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: schennie (button) showed {A-Spades}{J-Clubs} and won (14532) with a full house, Aces full of Jacks
Seat 5: goodytheowl (small blind) folded before Flop
Seat 6: kire_J81 (big blind) folded on the Turn
Seat 7: IceCoolAnge folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Feral777 showed {Q-Diamonds}{Q-Clubs} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 9: r5120 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124167880689: Tournament #1017823036, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2014/10/30 14:34:53 CET [2014/10/30 9:34:53 ET]
Table '1017823036 71' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: AMANA0311 (18140 in chips)
Seat 2: Aquarius248 (58793 in chips)
Seat 3: sukkab0i (5076 in chips)
Seat 4: schennie (22459 in chips)
Seat 5: goodytheowl (27560 in chips)
Seat 6: kire_J81 (52082 in chips)
Seat 7: IceCoolAnge (13809 in chips)
Seat 8: Feral777 (45432 in chips)
Seat 9: r5120 (32484 in chips)
AMANA0311: posts the ante 175
Aquarius248: posts the ante 175
sukkab0i: posts the ante 175
schennie: posts the ante 175
goodytheowl: posts the ante 175
kire_J81: posts the ante 175
IceCoolAnge: posts the ante 175
Feral777: posts the ante 175
r5120: posts the ante 175
schennie: posts small blind 700
goodytheowl: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {7-Clubs}{7-Spades}
kire_J81: folds
IceCoolAnge: folds
Feral777: folds
r5120: folds
AMANA0311: raises 16565 to 17965 and is all-in
Aquarius248: folds
sukkab0i: calls 4901 and is all-in
schennie: raises 4319 to 22284 and is all-in
goodytheowl: folds
Uncalled bet (4319) returned to schennie
*** FLOP *** {6-Clubs}{J-Hearts}{K-Spades}
*** TURN *** {6-Clubs}{J-Hearts}{K-Spades} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Clubs}{J-Hearts}{K-Spades}{9-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {7-Clubs}{7-Spades} (a pair of Sevens)
AMANA0311: shows {K-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Kings)
AMANA0311 collected 26128 from side pot
sukkab0i: shows {A-Spades}{9-Spades} (a pair of Nines)
AMANA0311 collected 17678 from main pot
sukkab0i finished the tournament in 88th place and received $73.45.
*** SUMMARY ***
Total pot 43806 Main pot 17678. Side pot 26128. | Rake 0
Board {6-Clubs}{J-Hearts}{K-Spades}{9-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: AMANA0311 showed {K-Diamonds}{A-Clubs} and won (43806) with a pair of Kings
Seat 2: Aquarius248 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sukkab0i (button) showed {A-Spades}{9-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 4: schennie (small blind) showed {7-Clubs}{7-Spades} and lost with a pair of Sevens
Seat 5: goodytheowl (big blind) folded before Flop
Seat 6: kire_J81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: IceCoolAnge folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Feral777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: r5120 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124166924274: Tournament #1017823036, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/10/30 14:12:10 CET [2014/10/30 9:12:10 ET]
Table '1017823036 71' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: AMANA0311 (18565 in chips) is sitting out
Seat 2: Aquarius248 (44303 in chips)
Seat 3: sukkab0i (18436 in chips)
Seat 4: schennie (4542 in chips)
Seat 5: aljaslk (13597 in chips)
Seat 6: oldbutnew (43544 in chips)
Seat 7: IceCoolAnge (9717 in chips)
Seat 8: Feral777 (4410 in chips)
Seat 9: Markudre (8695 in chips)
AMANA0311: posts the ante 125
Aquarius248: posts the ante 125
sukkab0i: posts the ante 125
schennie: posts the ante 125
aljaslk: posts the ante 125
oldbutnew: posts the ante 125
IceCoolAnge: posts the ante 125
Feral777: posts the ante 125
Markudre: posts the ante 125
schennie: posts small blind 500
aljaslk: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {J-Clubs}{10-Clubs}
oldbutnew: folds
IceCoolAnge: folds
Feral777: folds
Markudre: folds
AMANA0311: folds
Aquarius248: folds
sukkab0i: folds
schennie: raises 3417 to 4417 and is all-in
aljaslk: calls 3417
*** FLOP *** {4-Clubs}{8-Diamonds}{K-Clubs}
*** TURN *** {4-Clubs}{8-Diamonds}{K-Clubs} {9-Clubs}
*** RIVER *** {4-Clubs}{8-Diamonds}{K-Clubs}{9-Clubs} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {J-Clubs}{10-Clubs} (a flush, King high)
aljaslk: shows {8-Clubs}{J-Hearts} (two pair, Kings and Eights)
schennie collected 9959 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9959 | Rake 0
Board {4-Clubs}{8-Diamonds}{K-Clubs}{9-Clubs}{K-Hearts}
Seat 1: AMANA0311 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Aquarius248 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sukkab0i (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: schennie (small blind) showed {J-Clubs}{10-Clubs} and won (9959) with a flush, King high
Seat 5: aljaslk (big blind) showed {8-Clubs}{J-Hearts} and lost with two pair, Kings and Eights
Seat 6: oldbutnew folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: IceCoolAnge folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Feral777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Markudre folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124166871904: Tournament #1017823036, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/10/30 14:10:56 CET [2014/10/30 9:10:56 ET]
Table '1017823036 71' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: AMANA0311 (18665 in chips) is sitting out
Seat 2: Aquarius248 (44403 in chips)
Seat 3: sukkab0i (8868 in chips)
Seat 4: schennie (13410 in chips)
Seat 5: aljaslk (13697 in chips)
Seat 6: oldbutnew (43644 in chips)
Seat 7: IceCoolAnge (9817 in chips)
Seat 8: Feral777 (4510 in chips)
Seat 9: Markudre (8795 in chips)
AMANA0311: posts the ante 100
Aquarius248: posts the ante 100
sukkab0i: posts the ante 100
schennie: posts the ante 100
aljaslk: posts the ante 100
oldbutnew: posts the ante 100
IceCoolAnge: posts the ante 100
Feral777: posts the ante 100
Markudre: posts the ante 100
sukkab0i: posts small blind 400
schennie: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Spades}{5-Hearts}
aljaslk: folds
oldbutnew: folds
AMANA0311 has returned
IceCoolAnge: folds
Feral777: folds
Markudre: folds
AMANA0311 has timed out
AMANA0311: folds
AMANA0311 is sitting out
Aquarius248: folds
sukkab0i: raises 7968 to 8768 and is all-in
schennie: calls 7968
*** FLOP *** {4-Diamonds}{2-Diamonds}{3-Diamonds}
*** TURN *** {4-Diamonds}{2-Diamonds}{3-Diamonds} {K-Hearts}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{2-Diamonds}{3-Diamonds}{K-Hearts} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
sukkab0i: shows {J-Diamonds}{10-Diamonds} (a flush, Jack high)
schennie: shows {A-Spades}{5-Hearts} (a straight, Ace to Five)
sukkab0i collected 18436 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 18436 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{2-Diamonds}{3-Diamonds}{K-Hearts}{Q-Spades}
Seat 1: AMANA0311 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Aquarius248 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sukkab0i (small blind) showed {J-Diamonds}{10-Diamonds} and won (18436) with a flush, Jack high
Seat 4: schennie (big blind) showed {A-Spades}{5-Hearts} and lost with a straight, Ace to Five
Seat 5: aljaslk folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: oldbutnew folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: IceCoolAnge folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Feral777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Markudre folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124163603206: Tournament #1017822920, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2014/10/30 12:43:43 CET [2014/10/30 7:43:43 ET]
Table '1017822920 24' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: imjubei2 (6842 in chips)
Seat 2: Pieczara (8427 in chips)
Seat 3: schennie (7273 in chips)
Seat 4: buffyslayer1 (18410 in chips)
Seat 5: luis_faria (4916 in chips)
Seat 6: T.AGZ.10 (11642 in chips)
Seat 7: RebuyFinal (10184 in chips)
Seat 8: moglobal300 (12110 in chips)
Seat 9: V1rtuozzzzzz (35307 in chips)
imjubei2: posts the ante 25
Pieczara: posts the ante 25
schennie: posts the ante 25
buffyslayer1: posts the ante 25
luis_faria: posts the ante 25
T.AGZ.10: posts the ante 25
RebuyFinal: posts the ante 25
moglobal300: posts the ante 25
V1rtuozzzzzz: posts the ante 25
luis_faria: posts small blind 150
T.AGZ.10: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Clubs}{A-Clubs}
RebuyFinal: raises 600 to 900
moglobal300: calls 900
V1rtuozzzzzz: calls 900
imjubei2: folds
Pieczara: folds
schennie: raises 6348 to 7248 and is all-in
buffyslayer1: folds
luis_faria: folds
T.AGZ.10: folds
RebuyFinal: raises 2911 to 10159 and is all-in
moglobal300: raises 1926 to 12085 and is all-in
V1rtuozzzzzz: folds
Uncalled bet (1926) returned to moglobal300
*** FLOP *** {7-Spades}{6-Spades}{7-Clubs}
*** TURN *** {7-Spades}{6-Spades}{7-Clubs} {Q-Spades}
*** RIVER *** {7-Spades}{6-Spades}{7-Clubs}{Q-Spades} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
RebuyFinal: shows {8-Clubs}{8-Diamonds} (two pair, Eights and Sevens)
moglobal300: shows {K-Clubs}{K-Hearts} (two pair, Kings and Sevens)
moglobal300 collected 5822 from side pot
schennie: shows {Q-Clubs}{A-Clubs} (two pair, Queens and Sevens)
moglobal300 collected 23319 from main pot
RebuyFinal finished the tournament in 218th place
schennie finished the tournament in 219th place
*** SUMMARY ***
Total pot 29141 Main pot 23319. Side pot 5822. | Rake 0
Board {7-Spades}{6-Spades}{7-Clubs}{Q-Spades}{2-Diamonds}
Seat 1: imjubei2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Pieczara folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: schennie showed {Q-Clubs}{A-Clubs} and lost with two pair, Queens and Sevens
Seat 4: buffyslayer1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: luis_faria (small blind) folded before Flop
Seat 6: T.AGZ.10 (big blind) folded before Flop
Seat 7: RebuyFinal showed {8-Clubs}{8-Diamonds} and lost with two pair, Eights and Sevens
Seat 8: moglobal300 showed {K-Clubs}{K-Hearts} and won (29141) with two pair, Kings and Sevens
Seat 9: V1rtuozzzzzz folded before Flop

PokerStars Hand #124163259096: Tournament #1017823144, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2014/10/30 12:33:53 CET [2014/10/30 7:33:53 ET]
Table '1017823144 26' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Roman236 (10571 in chips)
Seat 2: Typfoudt (8428 in chips)
Seat 3: MG10tze (3286 in chips)
Seat 4: I-MOLOT-I (2750 in chips)
Seat 5: foili (5880 in chips)
Seat 6: SEREGA1976SV (6614 in chips)
Seat 7: GeorgeJGB (2310 in chips)
Seat 8: schennie (473 in chips)
Seat 9: DanyRaad (4834 in chips)
Roman236: posts the ante 10
Typfoudt: posts the ante 10
MG10tze: posts the ante 10
I-MOLOT-I: posts the ante 10
foili: posts the ante 10
SEREGA1976SV: posts the ante 10
GeorgeJGB: posts the ante 10
schennie: posts the ante 10
DanyRaad: posts the ante 10
foili: posts small blind 50
SEREGA1976SV: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Diamonds}{J-Hearts}
GeorgeJGB: folds
schennie: raises 100 to 200
DanyRaad: folds
Roman236: folds
Typfoudt has timed out
Typfoudt: folds
Typfoudt is sitting out
MG10tze: folds
I-MOLOT-I: raises 2540 to 2740 and is all-in
foili: folds
SEREGA1976SV: folds
schennie: calls 263 and is all-in
Uncalled bet (2277) returned to I-MOLOT-I
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{10-Hearts}{2-Clubs}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{10-Hearts}{2-Clubs} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{10-Hearts}{2-Clubs}{6-Diamonds} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {K-Diamonds}{J-Hearts} (high card King)
I-MOLOT-I: shows {7-Diamonds}{7-Clubs} (a pair of Sevens)
I-MOLOT-I collected 1166 from pot
I-MOLOT-I wins $6.13 for eliminating schennie and their own bounty increases by $6.12 to $18.37
schennie finished the tournament in 494th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1166 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{10-Hearts}{2-Clubs}{6-Diamonds}{3-Diamonds}
Seat 1: Roman236 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Typfoudt folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: MG10tze folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: I-MOLOT-I (button) showed {7-Diamonds}{7-Clubs} and won (1166) with a pair of Sevens
Seat 5: foili (small blind) folded before Flop
Seat 6: SEREGA1976SV (big blind) folded before Flop
Seat 7: GeorgeJGB folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: schennie showed {K-Diamonds}{J-Hearts} and lost with high card King
Seat 9: DanyRaad folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124163298394: Tournament #1017823134, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/10/30 12:35:00 CET [2014/10/30 7:35:00 ET]
Table '1017823134 26' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: jackdaniel66 (4790 in chips)
Seat 2: halissouky (15389 in chips)
Seat 3: achilleos9 (5315 in chips)
Seat 4: JoBet86 (8735 in chips)
Seat 5: legulas (4160 in chips)
Seat 6: safonov18 (1635 in chips)
Seat 7: Saunaboy22 (7334 in chips)
Seat 8: schennie (1745 in chips)
Seat 9: d0ntCRYb@by (21465 in chips)
jackdaniel66: posts the ante 40
halissouky: posts the ante 40
achilleos9: posts the ante 40
JoBet86: posts the ante 40
legulas: posts the ante 40
safonov18: posts the ante 40
Saunaboy22: posts the ante 40
schennie: posts the ante 40
d0ntCRYb@by: posts the ante 40
d0ntCRYb@by: posts small blind 150
jackdaniel66: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Diamonds}{Q-Diamonds}
halissouky: calls 300
achilleos9: folds
JoBet86: calls 300
legulas: folds
safonov18: raises 1295 to 1595 and is all-in
Saunaboy22: folds
schennie: raises 110 to 1705 and is all-in
d0ntCRYb@by: folds
jackdaniel66: folds
halissouky: folds
JoBet86: calls 1405
*** FLOP *** {J-Diamonds}{5-Spades}{10-Clubs}
*** TURN *** {J-Diamonds}{5-Spades}{10-Clubs} {3-Spades}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{5-Spades}{10-Clubs}{3-Spades} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
JoBet86: shows {9-Clubs}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
schennie: shows {A-Diamonds}{Q-Diamonds} (high card Ace)
JoBet86 collected 220 from side pot
safonov18: shows {10-Spades}{10-Hearts} (three of a kind, Tens)
safonov18 collected 5895 from main pot
schennie finished the tournament in 1343rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 6115 Main pot 5895. Side pot 220. | Rake 0
Board {J-Diamonds}{5-Spades}{10-Clubs}{3-Spades}{7-Hearts}
Seat 1: jackdaniel66 (big blind) folded before Flop
Seat 2: halissouky folded before Flop
Seat 3: achilleos9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: JoBet86 showed {9-Clubs}{J-Clubs} and won (220) with a pair of Jacks
Seat 5: legulas folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: safonov18 showed {10-Spades}{10-Hearts} and won (5895) with three of a kind, Tens
Seat 7: Saunaboy22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: schennie (button) showed {A-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 9: d0ntCRYb@by (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #124161048124: Tournament #1017822920, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/10/30 11:25:13 CET [2014/10/30 6:25:13 ET]
Table '1017822920 24' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: rnb333 (848 in chips)
Seat 2: Pieczara (5615 in chips)
Seat 3: schennie (2436 in chips)
Seat 4: gansofoz (1970 in chips)
Seat 5: luis_faria (2016 in chips)
Seat 6: paulos2poker (2375 in chips)
Seat 7: manos181207 (6240 in chips)
Seat 8: moglobal300 (3000 in chips)
Seat 9: yhsimplicio (5271 in chips)
gansofoz: posts small blind 50
luis_faria: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Diamonds}{Q-Hearts}
paulos2poker: folds
manos181207: folds
moglobal300: folds
yhsimplicio: folds
rnb333: folds
Pieczara: folds
schennie: raises 100 to 200
gansofoz: folds
luis_faria: raises 1816 to 2016 and is all-in
schennie: calls 1816
*** FLOP *** {K-Clubs}{J-Clubs}{K-Diamonds}
*** TURN *** {K-Clubs}{J-Clubs}{K-Diamonds} {4-Hearts}
*** RIVER *** {K-Clubs}{J-Clubs}{K-Diamonds}{4-Hearts} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
luis_faria: shows {6-Diamonds}{6-Spades} (two pair, Kings and Sixes)
schennie: shows {A-Diamonds}{Q-Hearts} (a pair of Kings)
luis_faria collected 4082 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4082 | Rake 0
Board {K-Clubs}{J-Clubs}{K-Diamonds}{4-Hearts}{8-Spades}
Seat 1: rnb333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Pieczara folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: schennie (button) showed {A-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 4: gansofoz (small blind) folded before Flop
Seat 5: luis_faria (big blind) showed {6-Diamonds}{6-Spades} and won (4082) with two pair, Kings and Sixes
Seat 6: paulos2poker folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: manos181207 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: moglobal300 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: yhsimplicio folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124160747199: Tournament #1017822811, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/10/30 11:15:23 CET [2014/10/30 6:15:23 ET]
Table '1017822811 33' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: tigoran (18281 in chips)
Seat 2: Igor Nemtsov (21083 in chips)
Seat 3: schennie (3177 in chips)
Seat 4: berg4545 (18340 in chips)
Seat 5: collett626 (16239 in chips)
Seat 6: WOLKJE 1000 (19707 in chips)
tigoran: posts the ante 85
Igor Nemtsov: posts the ante 85
schennie: posts the ante 85
berg4545: posts the ante 85
collett626: posts the ante 85
WOLKJE 1000: posts the ante 85
collett626: posts small blind 350
WOLKJE 1000: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {8-Hearts}{K-Diamonds}
tigoran: folds
Igor Nemtsov: folds
schennie: raises 2392 to 3092 and is all-in
berg4545: folds
collett626: calls 2742
WOLKJE 1000: folds
*** FLOP *** {3-Diamonds}{A-Diamonds}{7-Spades}
*** TURN *** {3-Diamonds}{A-Diamonds}{7-Spades} {6-Spades}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{A-Diamonds}{7-Spades}{6-Spades} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
collett626: shows {A-Spades}{2-Spades} (a pair of Aces)
schennie: shows {8-Hearts}{K-Diamonds} (high card Ace)
collett626 collected 7394 from pot
schennie finished the tournament in 86th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7394 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{A-Diamonds}{7-Spades}{6-Spades}{9-Clubs}
Seat 1: tigoran folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Igor Nemtsov folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: schennie showed {8-Hearts}{K-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 4: berg4545 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: collett626 (small blind) showed {A-Spades}{2-Spades} and won (7394) with a pair of Aces
Seat 6: WOLKJE 1000 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #124160711626: Tournament #1017822811, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/10/30 11:14:12 CET [2014/10/30 6:14:12 ET]
Table '1017822811 33' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: tigoran (20201 in chips)
Seat 2: Igor Nemtsov (17943 in chips)
Seat 3: schennie (12638 in chips)
Seat 4: berg4545 (19560 in chips)
Seat 5: collett626 (17109 in chips)
Seat 6: WOLKJE 1000 (9376 in chips)
tigoran: posts the ante 85
Igor Nemtsov: posts the ante 85
schennie: posts the ante 85
berg4545: posts the ante 85
collett626: posts the ante 85
WOLKJE 1000: posts the ante 85
schennie: posts small blind 350
berg4545: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Diamonds}{10-Clubs}
collett626: folds
WOLKJE 1000: raises 8591 to 9291 and is all-in
tigoran: folds
Igor Nemtsov: folds
schennie: raises 3262 to 12553 and is all-in
berg4545: folds
Uncalled bet (3262) returned to schennie
*** FLOP *** {4-Hearts}{5-Spades}{2-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{5-Spades}{2-Spades} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Hearts}{5-Spades}{2-Spades}{7-Diamonds} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {A-Diamonds}{10-Clubs} (high card Ace)
WOLKJE 1000: shows {A-Spades}{8-Diamonds} (a straight, Four to Eight)
WOLKJE 1000 collected 19792 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 19792 | Rake 0
Board {4-Hearts}{5-Spades}{2-Spades}{7-Diamonds}{6-Clubs}
Seat 1: tigoran folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Igor Nemtsov (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: schennie (small blind) showed {A-Diamonds}{10-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 4: berg4545 (big blind) folded before Flop
Seat 5: collett626 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: WOLKJE 1000 showed {A-Spades}{8-Diamonds} and won (19792) with a straight, Four to Eight

PokerStars Hand #124159984010: Tournament #1017822779, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/10/30 10:48:37 CET [2014/10/30 5:48:37 ET]
Table '1017822779 94' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Eisblock1 (8154 in chips)
Seat 2: martynasst1 (6121 in chips)
Seat 3: WadyU (7717 in chips)
Seat 4: schennie (4306 in chips)
Seat 5: fotogr@fos (43863 in chips)
Seat 6: TalH0tBlond (13963 in chips)
Seat 7: razvanio13 (7400 in chips)
Seat 8: Clemi0510 (11939 in chips)
Seat 9: assvondegass (2253 in chips)
Eisblock1: posts the ante 70
martynasst1: posts the ante 70
WadyU: posts the ante 70
schennie: posts the ante 70
fotogr@fos: posts the ante 70
TalH0tBlond: posts the ante 70
razvanio13: posts the ante 70
Clemi0510: posts the ante 70
assvondegass: posts the ante 70
assvondegass: posts small blind 300
Eisblock1: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {A-Hearts}{Q-Spades}
martynasst1: folds
WadyU: raises 7047 to 7647 and is all-in
schennie: calls 4236 and is all-in
fotogr@fos: folds
TalH0tBlond: folds
razvanio13: folds
Clemi0510: folds
assvondegass: folds
Eisblock1: folds
Uncalled bet (3411) returned to WadyU
*** FLOP *** {5-Spades}{8-Diamonds}{8-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{8-Diamonds}{8-Clubs} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{8-Diamonds}{8-Clubs}{10-Diamonds} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
WadyU: shows {J-Clubs}{J-Spades} (two pair, Jacks and Eights)
schennie: shows {A-Hearts}{Q-Spades} (two pair, Eights and Fives)
WadyU collected 10002 from pot
schennie finished the tournament in 665th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10002 | Rake 0
Board {5-Spades}{8-Diamonds}{8-Clubs}{10-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 1: Eisblock1 (big blind) folded before Flop
Seat 2: martynasst1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: WadyU showed {J-Clubs}{J-Spades} and won (10002) with two pair, Jacks and Eights
Seat 4: schennie showed {A-Hearts}{Q-Spades} and lost with two pair, Eights and Fives
Seat 5: fotogr@fos folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TalH0tBlond folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: razvanio13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Clemi0510 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: assvondegass (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #124159283081: Tournament #1017822632, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/10/30 10:22:58 CET [2014/10/30 5:22:58 ET]
Table '1017822632 49' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: larvasan (7145 in chips)
Seat 3: woxix (8198 in chips)
Seat 4: DIAVOLAKOS78 (780 in chips)
Seat 5: mally2222 (7938 in chips)
Seat 6: Minh_RaiseAU (4996 in chips)
Seat 7: schennie (10129 in chips)
Seat 8: Ugnis (17463 in chips)
Seat 9: Go Home76 (6660 in chips)
larvasan: posts the ante 25
woxix: posts the ante 25
DIAVOLAKOS78: posts the ante 25
mally2222: posts the ante 25
Minh_RaiseAU: posts the ante 25
schennie: posts the ante 25
Ugnis: posts the ante 25
Go Home76: posts the ante 25
schennie: posts small blind 100
Ugnis: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Hearts}{9-Hearts}
Go Home76: folds
larvasan: raises 200 to 400
woxix: folds
DIAVOLAKOS78: folds
mally2222: folds
Minh_RaiseAU: folds
schennie: calls 300
Ugnis: calls 200
*** FLOP *** {7-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds}
schennie: checks
Ugnis: bets 1050
larvasan: folds
schennie: calls 1050
*** TURN *** {7-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds} {7-Clubs}
schennie: checks
Ugnis: bets 2625
schennie: raises 6029 to 8654 and is all-in
Ugnis: calls 6029
*** RIVER *** {7-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds}{7-Clubs} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {Q-Hearts}{9-Hearts} (two pair, Nines and Sevens)
Ugnis: shows {4-Diamonds}{7-Hearts} (three of a kind, Sevens)
Ugnis collected 20808 from pot
schennie finished the tournament in 617th place
*** SUMMARY ***
Total pot 20808 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds}{7-Clubs}{3-Hearts}
Seat 1: larvasan folded on the Flop
Seat 3: woxix folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DIAVOLAKOS78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mally2222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Minh_RaiseAU (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: schennie (small blind) showed {Q-Hearts}{9-Hearts} and lost with two pair, Nines and Sevens
Seat 8: Ugnis (big blind) showed {4-Diamonds}{7-Hearts} and won (20808) with three of a kind, Sevens
Seat 9: Go Home76 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124158993559: Tournament #1017822603, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/10/30 10:12:01 CET [2014/10/30 5:12:01 ET]
Table '1017822603 61' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: RoyEL7 (36131 in chips)
Seat 2: Mr druqs (21301 in chips)
Seat 3: Junnu91 (14073 in chips)
Seat 4: kfrede (21260 in chips)
Seat 5: schennie (12999 in chips)
Seat 6: oWALLACEo (18460 in chips)
Seat 7: fighter8242 (18258 in chips)
Seat 8: ))GaIvan(( (19340 in chips)
Seat 9: konjoslav (31564 in chips)
RoyEL7: posts the ante 100
Mr druqs: posts the ante 100
Junnu91: posts the ante 100
kfrede: posts the ante 100
schennie: posts the ante 100
oWALLACEo: posts the ante 100
fighter8242: posts the ante 100
))GaIvan((: posts the ante 100
konjoslav: posts the ante 100
RoyEL7: posts small blind 400
Mr druqs: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {10-Clubs}{10-Diamonds}
Junnu91: folds
kfrede: folds
schennie: raises 800 to 1600
oWALLACEo: folds
fighter8242: calls 1600
))GaIvan((: folds
konjoslav: folds
RoyEL7: folds
Mr druqs: calls 800
*** FLOP *** {A-Diamonds}{6-Hearts}{9-Spades}
Mr druqs: checks
schennie: checks
fighter8242: checks
*** TURN *** {A-Diamonds}{6-Hearts}{9-Spades} {6-Spades}
Mr druqs: checks
schennie: checks
fighter8242: bets 1600
Mr druqs: folds
schennie: raises 9699 to 11299 and is all-in
fighter8242: calls 9699
*** RIVER *** {A-Diamonds}{6-Hearts}{9-Spades}{6-Spades} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {10-Clubs}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Sixes)
fighter8242: shows {A-Hearts}{Q-Clubs} (two pair, Aces and Sixes)
fighter8242 collected 28698 from pot
schennie finished the tournament in 507th place
*** SUMMARY ***
Total pot 28698 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{6-Hearts}{9-Spades}{6-Spades}{8-Hearts}
Seat 1: RoyEL7 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Mr druqs (big blind) folded on the Turn
Seat 3: Junnu91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kfrede folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: schennie showed {10-Clubs}{10-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Sixes
Seat 6: oWALLACEo folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: fighter8242 showed {A-Hearts}{Q-Clubs} and won (28698) with two pair, Aces and Sixes
Seat 8: ))GaIvan(( folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: konjoslav (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124158515508: Tournament #1017822811, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/10/30 9:52:18 CET [2014/10/30 4:52:18 ET]
Table '1017822811 1' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: Avi Popo (2955 in chips)
Seat 3: Paddycunn (3398 in chips)
Seat 4: schennie (2879 in chips)
Seat 5: DontCallMe07 (2764 in chips)
Seat 6: ttmmee (2934 in chips)
Paddycunn: posts small blind 15
schennie: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Diamonds}{A-Clubs}
DontCallMe07: raises 30 to 60
ttmmee: folds
Avi Popo: raises 120 to 180
Paddycunn: folds
schennie: calls 150
DontCallMe07: calls 120
*** FLOP *** {A-Spades}{Q-Hearts}{8-Hearts}
schennie: checks
DontCallMe07: checks
Avi Popo: bets 270
schennie: calls 270
DontCallMe07: calls 270
*** TURN *** {A-Spades}{Q-Hearts}{8-Hearts} {Q-Clubs}
schennie: checks
DontCallMe07: bets 810
Avi Popo: calls 810
schennie: folds
*** RIVER *** {A-Spades}{Q-Hearts}{8-Hearts}{Q-Clubs} {6-Diamonds}
DontCallMe07: bets 1504 and is all-in
Avi Popo: calls 1504
*** SHOW DOWN ***
DontCallMe07: shows {A-Hearts}{4-Clubs} (two pair, Aces and Queens)
Avi Popo: shows {A-Diamonds}{Q-Diamonds} (a full house, Queens full of Aces)
Avi Popo collected 5993 from pot
DontCallMe07 finished the tournament in 235th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5993 | Rake 0
Board {A-Spades}{Q-Hearts}{8-Hearts}{Q-Clubs}{6-Diamonds}
Seat 1: Avi Popo (button) showed {A-Diamonds}{Q-Diamonds} and won (5993) with a full house, Queens full of Aces
Seat 3: Paddycunn (small blind) folded before Flop
Seat 4: schennie (big blind) folded on the Turn
Seat 5: DontCallMe07 showed {A-Hearts}{4-Clubs} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 6: ttmmee folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124158521889: Tournament #1017785459, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/10/30 9:52:34 CET [2014/10/30 4:52:34 ET]
Table '1017785459 18' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: dasOne!990 (1803 in chips)
Seat 2: schennie (785 in chips)
Seat 3: fromRU33SIA (3175 in chips)
Seat 4: S1monas (1918 in chips)
Seat 5: Gman1991 (2302 in chips)
Seat 6: *Delies* (1077 in chips)
Seat 7: Samerald (2739 in chips)
Seat 8: mamamille (1015 in chips)
Seat 9: pan72953 (1277 in chips)
Gman1991: posts small blind 75
*Delies*: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {K-Spades}{J-Spades}
Samerald: folds
mamamille: folds
pan72953: calls 150
dasOne!990: folds
schennie: raises 635 to 785 and is all-in
fromRU33SIA: folds
S1monas: folds
Gman1991: folds
*Delies*: folds
pan72953: calls 635
*** FLOP *** {7-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Clubs}
*** TURN *** {7-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Clubs} {2-Spades}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Clubs}{2-Spades} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
pan72953: shows {A-Spades}{6-Spades} (high card Ace)
schennie: shows {K-Spades}{J-Spades} (high card King)
pan72953 collected 1795 from pot
pan72953 wins the $2.50 bounty for eliminating schennie
schennie finished the tournament in 128th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1795 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Clubs}{2-Spades}{Q-Clubs}
Seat 1: dasOne!990 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: schennie showed {K-Spades}{J-Spades} and lost with high card King
Seat 3: fromRU33SIA folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: S1monas (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Gman1991 (small blind) folded before Flop
Seat 6: *Delies* (big blind) folded before Flop
Seat 7: Samerald folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: mamamille folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: pan72953 showed {A-Spades}{6-Spades} and won (1795) with high card Ace

PokerStars Hand #124158177702: Tournament #1017822632, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2014/10/30 9:38:08 CET [2014/10/30 4:38:08 ET]
Table '1017822632 49' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Dustman89 (1907 in chips)
Seat 2: RJ_HAGER (2505 in chips)
Seat 3: woxix (3010 in chips)
Seat 4: jimaras889 (4855 in chips)
Seat 5: GHITHAKJSGY (3765 in chips)
Seat 6: er77768 (2780 in chips)
Seat 7: schennie (6280 in chips)
Seat 8: Ugnis (4679 in chips)
Seat 9: Jekos_K (3682 in chips)
Dustman89: posts the ante 10
RJ_HAGER: posts the ante 10
woxix: posts the ante 10
jimaras889: posts the ante 10
GHITHAKJSGY: posts the ante 10
er77768: posts the ante 10
schennie: posts the ante 10
Ugnis: posts the ante 10
Jekos_K: posts the ante 10
schennie: posts small blind 50
Ugnis: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {Q-Spades}{Q-Hearts}
Jekos_K: folds
Dustman89: calls 100
RJ_HAGER: folds
woxix: folds
jimaras889: folds
GHITHAKJSGY: folds
er77768: folds
schennie: raises 390 to 490
Ugnis: folds
Dustman89: raises 1407 to 1897 and is all-in
schennie: calls 1407
*** FLOP *** {J-Hearts}{K-Spades}{2-Spades}
*** TURN *** {J-Hearts}{K-Spades}{2-Spades} {6-Spades}
*** RIVER *** {J-Hearts}{K-Spades}{2-Spades}{6-Spades} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {Q-Spades}{Q-Hearts} (a flush, King high)
Dustman89: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (a pair of Tens)
schennie collected 3984 from pot
Dustman89 finished the tournament in 714th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3984 | Rake 0
Board {J-Hearts}{K-Spades}{2-Spades}{6-Spades}{5-Spades}
Seat 1: Dustman89 showed {10-Clubs}{10-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 2: RJ_HAGER folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: woxix folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: jimaras889 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: GHITHAKJSGY folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: er77768 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: schennie (small blind) showed {Q-Spades}{Q-Hearts} and won (3984) with a flush, King high
Seat 8: Ugnis (big blind) folded before Flop
Seat 9: Jekos_K folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #124158057227: Tournament #1017822632, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/10/30 9:32:52 CET [2014/10/30 4:32:52 ET]
Table '1017822632 49' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Dustman89 (2471 in chips)
Seat 2: RJ_HAGER (3009 in chips)
Seat 3: woxix (2630 in chips)
Seat 4: jimaras889 (5119 in chips)
Seat 5: GHITHAKJSGY (3565 in chips)
Seat 6: buzzley (2900 in chips)
Seat 7: schennie (3140 in chips)
Seat 8: Ugnis (4739 in chips)
Seat 9: Jekos_K (2890 in chips)
Dustman89: posts the ante 10
RJ_HAGER: posts the ante 10
woxix: posts the ante 10
jimaras889: posts the ante 10
GHITHAKJSGY: posts the ante 10
buzzley: posts the ante 10
schennie: posts the ante 10
Ugnis: posts the ante 10
Jekos_K: posts the ante 10
Dustman89: posts small blind 40
RJ_HAGER: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to schennie {9-Diamonds}{9-Hearts}
woxix: folds
jimaras889: folds
GHITHAKJSGY: folds
buzzley: raises 160 to 240
schennie: calls 240
Ugnis: folds
Jekos_K: folds
Dustman89: calls 200
RJ_HAGER: folds
*** FLOP *** {9-Clubs}{3-Diamonds}{2-Hearts}
Dustman89: checks
buzzley: bets 320
schennie: calls 320
Dustman89: folds
*** TURN *** {9-Clubs}{3-Diamonds}{2-Hearts} {K-Spades}
buzzley: bets 400
schennie: raises 400 to 800
buzzley: calls 400
*** RIVER *** {9-Clubs}{3-Diamonds}{2-Hearts}{K-Spades} {A-Spades}
buzzley: bets 1530 and is all-in
schennie: calls 1530
*** SHOW DOWN ***
buzzley: shows {Q-Hearts}{Q-Spades} (a pair of Queens)
schennie: shows {9-Diamonds}{9-Hearts} (three of a kind, Nines)
schennie collected 6190 from pot
buzzley finished the tournament in 703rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 6190 | Rake 0
Board {9-Clubs}{3-Diamonds}{2-Hearts}{K-Spades}{A-Spades}
Seat 1: Dustman89 (small blind) folded on the Flop
Seat 2: RJ_HAGER (big blind) folded before Flop
Seat 3: woxix folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: jimaras889 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: GHITHAKJSGY folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: buzzley showed {Q-Hearts}{Q-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 7: schennie showed {9-Diamonds}{9-Hearts} and won (6190) with three of a kind, Nines
Seat 8: Ugnis folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Jekos_K (button) folded before Flop (didn't bet)

12345223