Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

sijht

Naam:sijht
Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Game #57566176673: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:44:02 CET [2011/02/12 18:44:02 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 IV' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: urnotindangr ($5772.50 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($5974.50 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
urnotindangr: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
urnotindangr: calls $100
*** FLOP *** {2-Diamonds}{5-Clubs}{10-Diamonds}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $299.50
urnotindangr: raises $750.50 to $1050
Isildur1: calls $750.50
*** TURN *** {2-Diamonds}{5-Clubs}{10-Diamonds} {9-Spades}
urnotindangr: bets $2399.50
Isildur1: raises $2375 to $4774.50 and is all-in
urnotindangr: calls $2173 and is all-in
Uncalled bet ($202) returned to Isildur1
*** RIVER *** {2-Diamonds}{5-Clubs}{10-Diamonds}{9-Spades} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {10-Hearts}{Q-Diamonds}{9-Clubs}{10-Spades} (three of a kind, Tens)
Isildur1: shows {Q-Clubs}{K-Spades}{5-Hearts}{K-Clubs} (a straight, Nine to King)
Isildur1 collected $11544.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $11545 | Rake $0.50
Board {2-Diamonds}{5-Clubs}{10-Diamonds}{9-Spades}{J-Hearts}
Seat 1: urnotindangr (big blind) showed {10-Hearts}{Q-Diamonds}{9-Clubs}{10-Spades} and lost with three of a kind, Tens
Seat 2: Isildur1 (button) (small blind) showed {Q-Clubs}{K-Spades}{5-Hearts}{K-Clubs} and won ($11544.50) with a straight, Nine to King

PokerStars Game #57566164886: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:43:48 CET [2011/02/12 18:43:48 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 IX' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isildur1 ($11598.50 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($5000 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
urnotindangr: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
urnotindangr: raises $300 to $450
Isildur1: calls $300
*** FLOP *** {5-Hearts}{8-Spades}{2-Hearts}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $899.50
urnotindangr: calls $899.50
*** TURN *** {5-Hearts}{8-Spades}{2-Hearts} {10-Diamonds}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $2698.50
urnotindangr: raises $952 to $3650.50 and is all-in
Isildur1: calls $952
*** RIVER *** {5-Hearts}{8-Spades}{2-Hearts}{10-Diamonds} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {9-Hearts}{Q-Spades}{10-Spades}{8-Clubs} (two pair, Tens and Eights)
Isildur1: shows {5-Spades}{2-Spades}{8-Diamonds}{6-Hearts} (two pair, Eights and Fives)
urnotindangr collected $9999.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10000 | Rake $0.50
Board {5-Hearts}{8-Spades}{2-Hearts}{10-Diamonds}{7-Clubs}
Seat 1: Isildur1 (button) (small blind) showed {5-Spades}{2-Spades}{8-Diamonds}{6-Hearts} and lost with two pair, Eights and Fives
Seat 2: urnotindangr (big blind) showed {9-Hearts}{Q-Spades}{10-Spades}{8-Clubs} and won ($9999.50) with two pair, Tens and Eights

PokerStars Game #57566130581: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:43:05 CET [2011/02/12 18:43:05 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 IX' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Isildur1 ($5799.50 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($9299.50 in chips)
urnotindangr: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
urnotindangr: calls $300
*** FLOP *** {3-Diamonds}{J-Diamonds}{7-Clubs}
Isildur1: bets $899.50
urnotindangr: raises $2698.50 to $3598
Isildur1: raises $1751.50 to $5349.50 and is all-in
urnotindangr: calls $1751.50
*** TURN *** {3-Diamonds}{J-Diamonds}{7-Clubs} {K-Clubs}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{J-Diamonds}{7-Clubs}{K-Clubs} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {Q-Diamonds}{6-Hearts}{A-Diamonds}{10-Clubs} (a straight, Nine to King)
urnotindangr: shows {6-Clubs}{J-Spades}{7-Diamonds}{A-Spades} (two pair, Jacks and Sevens)
Isildur1 collected $11598.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $11599 | Rake $0.50
Board {3-Diamonds}{J-Diamonds}{7-Clubs}{K-Clubs}{9-Hearts}
Seat 1: Isildur1 (big blind) showed {Q-Diamonds}{6-Hearts}{A-Diamonds}{10-Clubs} and won ($11598.50) with a straight, Nine to King
Seat 2: urnotindangr (button) (small blind) showed {6-Clubs}{J-Spades}{7-Diamonds}{A-Spades} and lost with two pair, Jacks and Sevens

PokerStars Game #57566062920: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:41:43 CET [2011/02/12 18:41:43 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 VII' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: urnotindangr ($6899 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($5000 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
urnotindangr: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
urnotindangr: raises $300 to $450
Isildur1: raises $900 to $1350
urnotindangr: calls $900
*** FLOP *** {4-Clubs}{4-Spades}{6-Clubs}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $2699.50
urnotindangr: raises $2699.50 to $5399
Isildur1: calls $950.50 and is all-in
Uncalled bet ($1749) returned to urnotindangr
*** TURN *** {4-Clubs}{4-Spades}{6-Clubs} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Clubs}{4-Spades}{6-Clubs}{6-Diamonds} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {3-Hearts}{5-Clubs}{7-Hearts}{J-Clubs} (a straight, Four to Eight)
Isildur1: shows {10-Clubs}{9-Hearts}{8-Clubs}{K-Clubs} (two pair, Eights and Sixes)
urnotindangr collected $9999.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10000 | Rake $0.50
Board {4-Clubs}{4-Spades}{6-Clubs}{6-Diamonds}{8-Diamonds}
Seat 1: urnotindangr (big blind) showed {3-Hearts}{5-Clubs}{7-Hearts}{J-Clubs} and won ($9999.50) with a straight, Four to Eight
Seat 2: Isildur1 (button) (small blind) showed {10-Clubs}{9-Hearts}{8-Clubs}{K-Clubs} and lost with two pair, Eights and Sixes

PokerStars Game #57565955286: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:39:30 CET [2011/02/12 18:39:30 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 IX' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isildur1 ($6973 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($5050 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
urnotindangr: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
urnotindangr: raises $300 to $450
Isildur1: calls $300
*** FLOP *** {10-Spades}{2-Diamonds}{9-Clubs}
urnotindangr: bets $550
Isildur1: calls $550
*** TURN *** {10-Spades}{2-Diamonds}{9-Clubs} {3-Clubs}
urnotindangr: bets $1999.50
Isildur1: calls $1999.50
*** RIVER *** {10-Spades}{2-Diamonds}{9-Clubs}{3-Clubs} {3-Spades}
urnotindangr: bets $2050.50 and is all-in
Isildur1: calls $2050.50
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {K-Spades}{6-Hearts}{J-Spades}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Threes)
Isildur1: shows {9-Spades}{8-Clubs}{6-Spades}{4-Spades} (two pair, Nines and Threes)
urnotindangr collected $10099.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10100 | Rake $0.50
Board {10-Spades}{2-Diamonds}{9-Clubs}{3-Clubs}{3-Spades}
Seat 1: Isildur1 (button) (small blind) showed {9-Spades}{8-Clubs}{6-Spades}{4-Spades} and lost with two pair, Nines and Threes
Seat 2: urnotindangr (big blind) showed {K-Spades}{6-Hearts}{J-Spades}{K-Diamonds} and won ($10099.50) with two pair, Kings and Threes

PokerStars Game #57565936398: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:39:08 CET [2011/02/12 18:39:08 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 II' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isildur1 ($8548.50 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($7498 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
urnotindangr: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
urnotindangr: raises $300 to $450
Isildur1: calls $300
*** FLOP *** {5-Diamonds}{9-Hearts}{2-Spades}
urnotindangr: checks
Isildur1: checks
*** TURN *** {5-Diamonds}{9-Hearts}{2-Spades} {10-Clubs}
urnotindangr: bets $700
Isildur1: raises $2299.50 to $2999.50
urnotindangr: raises $4048.50 to $7048 and is all-in
Isildur1: calls $4048.50
*** RIVER *** {5-Diamonds}{9-Hearts}{2-Spades}{10-Clubs} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {9-Diamonds}{9-Clubs}{J-Hearts}{K-Hearts} (three of a kind, Nines)
Isildur1: shows {K-Spades}{Q-Clubs}{4-Spades}{10-Hearts} (two pair, Kings and Tens)
urnotindangr collected $14995.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $14996 | Rake $0.50
Board {5-Diamonds}{9-Hearts}{2-Spades}{10-Clubs}{K-Clubs}
Seat 1: Isildur1 (button) (small blind) showed {K-Spades}{Q-Clubs}{4-Spades}{10-Hearts} and lost with two pair, Kings and Tens
Seat 2: urnotindangr (big blind) showed {9-Diamonds}{9-Clubs}{J-Hearts}{K-Hearts} and won ($14995.50) with three of a kind, Nines

PokerStars Game #57565881811: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:38:00 CET [2011/02/12 18:38:00 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 X' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: urnotindangr ($9999 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($5149.50 in chips)
urnotindangr: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
urnotindangr: calls $300
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{5-Hearts}{K-Clubs}
Isildur1: checks
urnotindangr: bets $550
Isildur1: raises $1999.50 to $2549.50
urnotindangr: raises $2050.50 to $4600
Isildur1: raises $99.50 to $4699.50 and is all-in
urnotindangr: calls $99.50
*** TURN *** {Q-Diamonds}{5-Hearts}{K-Clubs} {J-Spades}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{5-Hearts}{K-Clubs}{J-Spades} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {10-Clubs}{K-Hearts}{9-Hearts}{6-Diamonds} (a straight, Nine to King)
urnotindangr: shows {6-Clubs}{K-Diamonds}{10-Diamonds}{Q-Clubs} (a full house, Queens full of Kings)
urnotindangr collected $10298.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10299 | Rake $0.50
Board {Q-Diamonds}{5-Hearts}{K-Clubs}{J-Spades}{Q-Spades}
Seat 1: urnotindangr (button) (small blind) showed {6-Clubs}{K-Diamonds}{10-Diamonds}{Q-Clubs} and won ($10298.50) with a full house, Queens full of Kings
Seat 2: Isildur1 (big blind) showed {10-Clubs}{K-Hearts}{9-Hearts}{6-Diamonds} and lost with a straight, Nine to King

PokerStars Game #57565716947: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:34:39 CET [2011/02/12 18:34:39 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 X' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: urnotindangr ($5000 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($5000 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
urnotindangr: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
urnotindangr: raises $300 to $450
Isildur1: raises $900 to $1350
urnotindangr: calls $900
*** FLOP *** {K-Clubs}{8-Spades}{8-Hearts}
urnotindangr: checks
Isildur1: checks
*** TURN *** {K-Clubs}{8-Spades}{8-Hearts} {Q-Hearts}
urnotindangr: bets $1250
Isildur1: raises $2400 to $3650 and is all-in
urnotindangr: calls $2400 and is all-in
*** RIVER *** {K-Clubs}{8-Spades}{8-Hearts}{Q-Hearts} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {K-Hearts}{9-Spades}{9-Hearts}{J-Hearts} (a straight, Nine to King)
Isildur1: shows {7-Hearts}{A-Clubs}{2-Clubs}{A-Hearts} (two pair, Aces and Eights)
urnotindangr collected $9999.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10000 | Rake $0.50
Board {K-Clubs}{8-Spades}{8-Hearts}{Q-Hearts}{10-Clubs}
Seat 1: urnotindangr (big blind) showed {K-Hearts}{9-Spades}{9-Hearts}{J-Hearts} and won ($9999.50) with a straight, Nine to King
Seat 2: Isildur1 (button) (small blind) showed {7-Hearts}{A-Clubs}{2-Clubs}{A-Hearts} and lost with two pair, Aces and Eights

PokerStars Game #57565639959: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:33:05 CET [2011/02/12 18:33:05 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 II' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Isildur1 ($5999 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($5000 in chips)
urnotindangr: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
urnotindangr: calls $300
*** FLOP *** {J-Spades}{Q-Spades}{4-Clubs}
Isildur1: bets $899.50
urnotindangr: raises $2698.50 to $3598
Isildur1: raises $1951 to $5549 and is all-in
urnotindangr: calls $952 and is all-in
Uncalled bet ($999) returned to Isildur1
*** TURN *** {J-Spades}{Q-Spades}{4-Clubs} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Spades}{Q-Spades}{4-Clubs}{8-Diamonds} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {K-Clubs}{K-Spades}{5-Clubs}{9-Spades} (a pair of Kings)
urnotindangr: shows {A-Spades}{6-Diamonds}{10-Spades}{3-Clubs} (high card Ace)
Isildur1 collected $9999.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10000 | Rake $0.50
Board {J-Spades}{Q-Spades}{4-Clubs}{8-Diamonds}{7-Clubs}
Seat 1: Isildur1 (big blind) showed {K-Clubs}{K-Spades}{5-Clubs}{9-Spades} and won ($9999.50) with a pair of Kings
Seat 2: urnotindangr (button) (small blind) showed {A-Spades}{6-Diamonds}{10-Spades}{3-Clubs} and lost with high card Ace

PokerStars Game #57565233109: Hold'em No Limit ($50/$100 USD) - 2011/02/13 0:24:59 CET [2011/02/12 18:24:59 ET]
Table 'Isildur's NLHE 100 X' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: urnotindangr ($22690.75 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($18247.25 in chips)
Isildur1: posts small blind $50
urnotindangr: posts big blind $100
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $200 to $300
urnotindangr: calls $200
*** FLOP *** {Q-Clubs}{8-Spades}{4-Clubs}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $500
urnotindangr: raises $1200 to $1700
Isildur1: calls $1200
*** TURN *** {Q-Clubs}{8-Spades}{4-Clubs} {6-Hearts}
urnotindangr: bets $3200
Isildur1: calls $3200
*** RIVER *** {Q-Clubs}{8-Spades}{4-Clubs}{6-Hearts} {6-Clubs}
urnotindangr: bets $8600
Isildur1: calls $8600
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {7-Diamonds}{6-Diamonds} (three of a kind, Sixes)
Isildur1: mucks hand
urnotindangr collected $27599.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $27600 | Rake $0.50
Board {Q-Clubs}{8-Spades}{4-Clubs}{6-Hearts}{6-Clubs}
Seat 1: urnotindangr (big blind) showed {7-Diamonds}{6-Diamonds} and won ($27599.50) with three of a kind, Sixes
Seat 2: Isildur1 (button) (small blind) mucked

PokerStars Game #57564926685: Hold'em No Limit ($50/$100 USD) - 2011/02/13 0:18:56 CET [2011/02/12 18:18:56 ET]
Table 'T #850089745' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: urnotindangr ($71109.25 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($23696.50 in chips)
urnotindangr: posts small blind $50
Isildur1: posts big blind $100
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $200 to $300
Isildur1: raises $800 to $1100
urnotindangr: raises $1900 to $3000
Isildur1: calls $1900
*** FLOP *** {K-Diamonds}{10-Diamonds}{A-Diamonds}
Isildur1: checks
urnotindangr: bets $2400
Isildur1: calls $2400
*** TURN *** {K-Diamonds}{10-Diamonds}{A-Diamonds} {5-Hearts}
Isildur1: checks
urnotindangr: bets $5700
Isildur1: calls $5700
*** RIVER *** {K-Diamonds}{10-Diamonds}{A-Diamonds}{5-Hearts} {Q-Hearts}
Isildur1: checks
urnotindangr: checks
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {5-Spades}{A-Clubs} (two pair, Aces and Fives)
urnotindangr: shows {A-Hearts}{K-Clubs} (two pair, Aces and Kings)
urnotindangr collected $22199.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $22200 | Rake $0.50
Board {K-Diamonds}{10-Diamonds}{A-Diamonds}{5-Hearts}{Q-Hearts}
Seat 1: urnotindangr (button) (small blind) showed {A-Hearts}{K-Clubs} and won ($22199.50) with two pair, Aces and Kings
Seat 2: Isildur1 (big blind) showed {5-Spades}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Fives

PokerStars Game #57564729840: Hold'em No Limit ($50/$100 USD) - 2011/02/13 0:15:08 CET [2011/02/12 18:15:08 ET]
Table 'T #850351467' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isildur1 ($14247 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($37823 in chips)
Isildur1: posts small blind $50
urnotindangr: posts big blind $100
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $200 to $300
urnotindangr: raises $700 to $1000
Isildur1: calls $700
*** FLOP *** {J-Hearts}{J-Spades}{6-Diamonds}
urnotindangr: bets $1200
Isildur1: raises $1650 to $2850
urnotindangr: raises $1650 to $4500
Isildur1: calls $1650
*** TURN *** {J-Hearts}{J-Spades}{6-Diamonds} {7-Clubs}
urnotindangr: bets $2500
Isildur1: calls $2500
*** RIVER *** {J-Hearts}{J-Spades}{6-Diamonds}{7-Clubs} {5-Diamonds}
urnotindangr: bets $29823 and is all-in
Isildur1: folds
Uncalled bet ($29823) returned to urnotindangr
urnotindangr collected $15999.50 from pot
urnotindangr: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot $16000 | Rake $0.50
Board {J-Hearts}{J-Spades}{6-Diamonds}{7-Clubs}{5-Diamonds}
Seat 1: Isildur1 (button) (small blind) folded on the River
Seat 2: urnotindangr (big blind) collected ($15999.50)

PokerStars Game #57564532728: Hold'em No Limit ($50/$100 USD) - 2011/02/13 0:11:18 CET [2011/02/12 18:11:18 ET]
Table 'Isildur's NLHE 100 I' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: urnotindangr ($32240.50 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($30221 in chips)
Isildur1: posts small blind $50
urnotindangr: posts big blind $100
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $200 to $300
urnotindangr: calls $200
*** FLOP *** {4-Diamonds}{K-Clubs}{7-Clubs}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $500
urnotindangr: raises $1300 to $1800
Isildur1: raises $1850 to $3650
urnotindangr: calls $1850
*** TURN *** {4-Diamonds}{K-Clubs}{7-Clubs} {9-Spades}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $5150
urnotindangr: calls $5150
*** RIVER *** {4-Diamonds}{K-Clubs}{7-Clubs}{9-Spades} {9-Diamonds}
urnotindangr: checks
Isildur1: checks
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {9-Clubs}{10-Clubs} (three of a kind, Nines)
Isildur1: mucks hand
urnotindangr collected $18199.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $18200 | Rake $0.50
Board {4-Diamonds}{K-Clubs}{7-Clubs}{9-Spades}{9-Diamonds}
Seat 1: urnotindangr (big blind) showed {9-Clubs}{10-Clubs} and won ($18199.50) with three of a kind, Nines
Seat 2: Isildur1 (button) (small blind) mucked

PokerStars Game #57564249783: Hold'em No Limit ($50/$100 USD) - 2011/02/13 0:05:57 CET [2011/02/12 18:05:57 ET]
Table 'Isildur's NLHE 100 I' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: urnotindangr ($16346 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($46118 in chips)
urnotindangr: posts small blind $50
Isildur1: posts big blind $100
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $200 to $300
Isildur1: raises $900 to $1200
urnotindangr: calls $900
*** FLOP *** {7-Diamonds}{4-Spades}{4-Clubs}
Isildur1: bets $1500
urnotindangr: calls $1500
*** TURN *** {7-Diamonds}{4-Spades}{4-Clubs} {8-Hearts}
Isildur1: checks
urnotindangr: bets $3600
Isildur1: raises $39818 to $43418 and is all-in
urnotindangr: calls $10046 and is all-in
Uncalled bet ($29772) returned to Isildur1
*** RIVER *** {7-Diamonds}{4-Spades}{4-Clubs}{8-Hearts} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {8-Spades}{10-Spades} (two pair, Eights and Sevens)
urnotindangr: shows {4-Hearts}{3-Hearts} (a full house, Fours full of Sevens)
urnotindangr collected $32691.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $32692 | Rake $0.50
Board {7-Diamonds}{4-Spades}{4-Clubs}{8-Hearts}{7-Clubs}
Seat 1: urnotindangr (button) (small blind) showed {4-Hearts}{3-Hearts} and won ($32691.50) with a full house, Fours full of Sevens
Seat 2: Isildur1 (big blind) showed {8-Spades}{10-Spades} and lost with two pair, Eights and Sevens

PokerStars Game #57564273105: Hold'em No Limit ($50/$100 USD) - 2011/02/13 0:06:23 CET [2011/02/12 18:06:23 ET]
Table 'Isildur's NLHE 100 X' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: urnotindangr ($17447.75 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($13496.25 in chips)
urnotindangr: posts small blind $50
Isildur1: posts big blind $100
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $200 to $300
Isildur1: raises $800 to $1100
urnotindangr: calls $800
*** FLOP *** {3-Diamonds}{10-Clubs}{7-Hearts}
Isildur1: bets $1300
urnotindangr: calls $1300
*** TURN *** {3-Diamonds}{10-Clubs}{7-Hearts} {4-Hearts}
Isildur1: checks
urnotindangr: bets $2800
Isildur1: raises $8296.25 to $11096.25 and is all-in
urnotindangr: calls $8296.25
*** RIVER *** {3-Diamonds}{10-Clubs}{7-Hearts}{4-Hearts} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {Q-Hearts}{J-Hearts} (a pair of Threes)
urnotindangr: shows {9-Spades}{10-Spades} (two pair, Tens and Threes)
urnotindangr collected $26992 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $26992.50 | Rake $0.50
Board {3-Diamonds}{10-Clubs}{7-Hearts}{4-Hearts}{3-Clubs}
Seat 1: urnotindangr (button) (small blind) showed {9-Spades}{10-Spades} and won ($26992) with two pair, Tens and Threes
Seat 2: Isildur1 (big blind) showed {Q-Hearts}{J-Hearts} and lost with a pair of Threes

PokerStars Game #57563850838: Hold'em No Limit ($50/$100 USD) - 2011/02/12 23:57:26 CET [2011/02/12 17:57:26 ET]
Table 'Isildur's NLHE 100 V' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Isildur1 ($33568.50 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($27893.50 in chips)
urnotindangr: posts small blind $50
Isildur1: posts big blind $100
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $200 to $300
Isildur1: raises $900 to $1200
urnotindangr: calls $900
*** FLOP *** {6-Spades}{6-Clubs}{J-Hearts}
Isildur1: bets $1500
urnotindangr: calls $1500
*** TURN *** {6-Spades}{6-Clubs}{J-Hearts} {2-Clubs}
Isildur1: bets $3650
urnotindangr: calls $3650
*** RIVER *** {6-Spades}{6-Clubs}{J-Hearts}{2-Clubs} {10-Spades}
Isildur1: checks
urnotindangr: checks
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {9-Clubs}{8-Clubs} (a pair of Sixes)
urnotindangr: shows {J-Spades}{A-Diamonds} (two pair, Jacks and Sixes)
urnotindangr collected $12699.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $12700 | Rake $0.50
Board {6-Spades}{6-Clubs}{J-Hearts}{2-Clubs}{10-Spades}
Seat 1: Isildur1 (big blind) showed {9-Clubs}{8-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 2: urnotindangr (button) (small blind) showed {J-Spades}{A-Diamonds} and won ($12699.50) with two pair, Jacks and Sixes

PokerStars Game #57563882924: Hold'em No Limit ($50/$100 USD) - 2011/02/12 23:58:15 CET [2011/02/12 17:58:15 ET]
Table 'T #850351467' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Isildur1 ($13747.50 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($28327.50 in chips)
urnotindangr: posts small blind $50
Isildur1: posts big blind $100
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $200 to $300
Isildur1: raises $800 to $1100
urnotindangr: raises $1300 to $2400
Isildur1: calls $1300
*** FLOP *** {9-Spades}{K-Diamonds}{9-Diamonds}
Isildur1: checks
urnotindangr: checks
*** TURN *** {9-Spades}{K-Diamonds}{9-Diamonds} {Q-Hearts}
Isildur1: bets $2850
urnotindangr: calls $2850
*** RIVER *** {9-Spades}{K-Diamonds}{9-Diamonds}{Q-Hearts} {4-Diamonds}
Isildur1: bets $8497.50 and is all-in
urnotindangr: calls $8497.50
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {9-Hearts}{8-Diamonds} (three of a kind, Nines)
urnotindangr: shows {Q-Clubs}{Q-Diamonds} (a full house, Queens full of Nines)
urnotindangr collected $27494.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $27495 | Rake $0.50
Board {9-Spades}{K-Diamonds}{9-Diamonds}{Q-Hearts}{4-Diamonds}
Seat 1: Isildur1 (big blind) showed {9-Hearts}{8-Diamonds} and lost with three of a kind, Nines
Seat 2: urnotindangr (button) (small blind) showed {Q-Clubs}{Q-Diamonds} and won ($27494.50) with a full house, Queens full of Nines

PokerStars Game #57563955850: Hold'em No Limit ($50/$100 USD) - 2011/02/13 0:00:04 CET [2011/02/12 18:00:04 ET]
Table 'T #850089745' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: urnotindangr ($73411.75 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($11199 in chips)
urnotindangr: posts small blind $50
Isildur1: posts big blind $100
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $200 to $300
Isildur1: raises $800 to $1100
urnotindangr: raises $1300 to $2400
Isildur1: raises $8799 to $11199 and is all-in
urnotindangr: calls $8799
*** FLOP *** {4-Hearts}{7-Hearts}{3-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{7-Hearts}{3-Spades} {5-Hearts}
*** RIVER *** {4-Hearts}{7-Hearts}{3-Spades}{5-Hearts} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {Q-Clubs}{K-Hearts} (high card King)
urnotindangr: shows {A-Spades}{K-Clubs} (high card Ace)
urnotindangr collected $22397.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $22398 | Rake $0.50
Board {4-Hearts}{7-Hearts}{3-Spades}{5-Hearts}{9-Clubs}
Seat 1: urnotindangr (button) (small blind) showed {A-Spades}{K-Clubs} and won ($22397.50) with high card Ace
Seat 2: Isildur1 (big blind) showed {Q-Clubs}{K-Hearts} and lost with high card King

PokerStars Game #57564005114: Hold'em No Limit ($50/$100 USD) - 2011/02/13 0:01:13 CET [2011/02/12 18:01:13 ET]
Table 'Isildur's NLHE 100 X' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: urnotindangr ($18048.50 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($12897 in chips)
Isildur1: posts small blind $50
urnotindangr: posts big blind $100
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $200 to $300
urnotindangr: raises $700 to $1000
Isildur1: calls $700
*** FLOP *** {5-Hearts}{J-Spades}{8-Clubs}
urnotindangr: bets $1200
Isildur1: calls $1200
*** TURN *** {5-Hearts}{J-Spades}{8-Clubs} {A-Clubs}
urnotindangr: bets $2800
Isildur1: calls $2800
*** RIVER *** {5-Hearts}{J-Spades}{8-Clubs}{A-Clubs} {6-Clubs}
urnotindangr: bets $13048.50 and is all-in
Isildur1: calls $7897 and is all-in
Uncalled bet ($5151.50) returned to urnotindangr
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {A-Hearts}{K-Spades} (a pair of Aces)
Isildur1: shows {A-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Aces)
urnotindangr collected $12896.75 from pot
Isildur1 collected $12896.75 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $25794 | Rake $0.50
Board {5-Hearts}{J-Spades}{8-Clubs}{A-Clubs}{6-Clubs}
Seat 1: urnotindangr (big blind) showed {A-Hearts}{K-Spades} and won ($12896.75) with a pair of Aces
Seat 2: Isildur1 (button) (small blind) showed {A-Diamonds}{K-Diamonds} and won ($12896.75) with a pair of Aces

RealKidPoker Daniel Negreanu
Played 1343 hands and had a very swingy day. Donated 50k in a hand to ADZ. Was up 40k down 120k ended -13789. 100-200 total 13,023 +133,748.
12 hours ago Favorite Retweet Reply

PokerStars Game #57343681409: Hold'em No Limit ($50/$100 USD) - 2011/02/08 22:47:33 CET [2011/02/08 16:47:33 ET]
Table 'Daniel's Rm 100 V' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: Halozination ($21377.90 in chips)
Seat 2: Mr Zahmat ($12619 in chips)
Seat 3: Axelf82 ($33815.50 in chips)
Seat 4: Sleyde ($10000 in chips)
Seat 5: rubenrtv ($34878.70 in chips)
Seat 6: Dragonxz ($18746.20 in chips)
Axelf82: posts small blind $50
Sleyde: posts big blind $100
Halozination: posts the ante $25
Mr Zahmat: posts the ante $25
Axelf82: posts the ante $25
Sleyde: posts the ante $25
rubenrtv: posts the ante $25
Dragonxz: posts the ante $25
*** HOLE CARDS ***
rubenrtv: raises $200 to $300
Dragonxz: folds
Halozination: folds
Mr Zahmat: calls $300
Axelf82: folds
Sleyde: raises $1100 to $1400
rubenrtv: raises $1400 to $2800
Mr Zahmat: folds
Sleyde: raises $7175 to $9975 and is all-in
rubenrtv: calls $7175
*** FLOP *** {5-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {5-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Diamonds} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Diamonds}{8-Diamonds} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Sleyde: shows {A-Hearts}{K-Clubs} (two pair, Aces and Fives)
rubenrtv: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (a full house, Aces full of Fives)
rubenrtv collected $20447 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $20450 | Rake $3
Board {5-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Diamonds}{8-Diamonds}{A-Spades}
Seat 1: Halozination folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Mr Zahmat (button) folded before Flop
Seat 3: Axelf82 (small blind) folded before Flop
Seat 4: Sleyde (big blind) showed {A-Hearts}{K-Clubs} and lost with two pair, Aces and Fives
Seat 5: rubenrtv showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and won ($20447) with a full house, Aces full of Fives
Seat 6: Dragonxz folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Game #57343981293: Hold'em No Limit ($50/$100 USD) - 2011/02/08 22:52:19 CET [2011/02/08 16:52:19 ET]
Table 'Daniel's Rm 100 V' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: Halozination ($20252.90 in chips)
Seat 2: Mr Zahmat ($11594 in chips)
Seat 3: Axelf82 ($35937.50 in chips)
Seat 4: Sleyde ($10247 in chips)
Seat 5: rubenrtv ($45222.70 in chips)
Seat 6: Dragonxz ($18168.20 in chips)
Sleyde: posts small blind $50
rubenrtv: posts big blind $100
Halozination: posts the ante $25
Mr Zahmat: posts the ante $25
Axelf82: posts the ante $25
Sleyde: posts the ante $25
rubenrtv: posts the ante $25
Dragonxz: posts the ante $25
*** HOLE CARDS ***
Dragonxz: raises $300 to $400
Halozination: folds
Mr Zahmat: folds
Axelf82: folds
Sleyde: folds
rubenrtv: calls $300
*** FLOP *** {8-Spades}{Q-Clubs}{A-Spades}
rubenrtv: checks
Dragonxz: bets $600
rubenrtv: raises $1300 to $1900
Dragonxz: calls $1300
*** TURN *** {8-Spades}{Q-Clubs}{A-Spades} {2-Hearts}
rubenrtv: bets $3950
Dragonxz: calls $3950
*** RIVER *** {8-Spades}{Q-Clubs}{A-Spades}{2-Hearts} {7-Diamonds}
rubenrtv: checks
Dragonxz: bets $11893.20 and is all-in
rubenrtv: calls $11893.20
*** SHOW DOWN ***
Dragonxz: shows {7-Hearts}{7-Spades} (three of a kind, Sevens)
rubenrtv: shows {Q-Diamonds}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Queens)
Dragonxz collected $36483.40 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $36486.40 | Rake $3
Board {8-Spades}{Q-Clubs}{A-Spades}{2-Hearts}{7-Diamonds}
Seat 1: Halozination folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Mr Zahmat folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Axelf82 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Sleyde (small blind) folded before Flop
Seat 5: rubenrtv (big blind) showed {Q-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 6: Dragonxz showed {7-Hearts}{7-Spades} and won ($36483.40) with three of a kind, Sevens

PokerStars Game #57342701395: Hold'em No Limit ($50/$100 USD) - 2011/02/08 22:32:09 CET [2011/02/08 16:32:09 ET]
Table 'Daniel's Rm 100 V' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: Halozination ($11408.90 in chips)
Seat 2: Mr Zahmat ($12572 in chips)
Seat 3: Axelf82 ($30179.50 in chips)
Seat 4: Sleyde ($10872 in chips)
Seat 5: rubenrtv ($22319.70 in chips)
Seat 6: Dragonxz ($11318 in chips)
Mr Zahmat: posts small blind $50
Axelf82: posts big blind $100
Halozination: posts the ante $25
Mr Zahmat: posts the ante $25
Axelf82: posts the ante $25
Sleyde: posts the ante $25
rubenrtv: posts the ante $25
Dragonxz: posts the ante $25
*** HOLE CARDS ***
Sleyde: folds
rubenrtv: raises $200 to $300
Dragonxz: calls $300
Halozination: folds
Mr Zahmat: folds
Axelf82: folds
*** FLOP *** {Q-Clubs}{8-Clubs}{Q-Hearts}
rubenrtv: bets $550
Dragonxz: calls $550
*** TURN *** {Q-Clubs}{8-Clubs}{Q-Hearts} {9-Hearts}
rubenrtv: bets $1250
Dragonxz: raises $2150 to $3400
rubenrtv: raises $18044.70 to $21444.70 and is all-in
Dragonxz: calls $7043 and is all-in
Uncalled bet ($11001.70) returned to rubenrtv
*** RIVER *** {Q-Clubs}{8-Clubs}{Q-Hearts}{9-Hearts} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
rubenrtv: shows {8-Spades}{8-Diamonds} (a full house, Eights full of Queens)
Dragonxz: shows {10-Clubs}{J-Spades} (a straight, Eight to Queen)
rubenrtv collected $22883 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $22886 | Rake $3
Board {Q-Clubs}{8-Clubs}{Q-Hearts}{9-Hearts}{J-Diamonds}
Seat 1: Halozination (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Mr Zahmat (small blind) folded before Flop
Seat 3: Axelf82 (big blind) folded before Flop
Seat 4: Sleyde folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: rubenrtv showed {8-Spades}{8-Diamonds} and won ($22883) with a full house, Eights full of Queens
Seat 6: Dragonxz showed {10-Clubs}{J-Spades} and lost with a straight, Eight to Queen

PokerStars Game #57342236221: Hold'em No Limit ($50/$100 USD) - 2011/02/08 22:25:01 CET [2011/02/08 16:25:01 ET]
Table 'Daniel's Rm 100 V' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: Halozination ($16784.90 in chips)
Seat 2: Mr Zahmat ($10000 in chips)
Seat 3: Axelf82 ($29654.50 in chips)
Seat 4: Sleyde ($11747 in chips)
Seat 5: rubenrtv ($23194.70 in chips)
Seat 6: Dragonxz ($7301 in chips)
Axelf82: posts small blind $50
Sleyde: posts big blind $100
Halozination: posts the ante $25
Mr Zahmat: posts the ante $25
Axelf82: posts the ante $25
Sleyde: posts the ante $25
rubenrtv: posts the ante $25
Dragonxz: posts the ante $25
*** HOLE CARDS ***
rubenrtv: folds
Dragonxz: raises $200 to $300
Halozination: calls $300
Mr Zahmat: calls $300
Axelf82: folds
Sleyde: folds
*** FLOP *** {6-Hearts}{K-Diamonds}{4-Diamonds}
Dragonxz: bets $600
Halozination: folds
Mr Zahmat: calls $600
*** TURN *** {6-Hearts}{K-Diamonds}{4-Diamonds} {5-Diamonds}
Dragonxz: checks
Mr Zahmat: checks
*** RIVER *** {6-Hearts}{K-Diamonds}{4-Diamonds}{5-Diamonds} {7-Diamonds}
Dragonxz: checks
Mr Zahmat: bets $1600
Dragonxz: calls $1600
*** SHOW DOWN ***
Mr Zahmat: shows {A-Diamonds}{10-Diamonds} (a flush, Ace high)
Dragonxz: mucks hand
Mr Zahmat collected $5597 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $5600 | Rake $3
Board {6-Hearts}{K-Diamonds}{4-Diamonds}{5-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: Halozination folded on the Flop
Seat 2: Mr Zahmat (button) showed {A-Diamonds}{10-Diamonds} and won ($5597) with a flush, Ace high
Seat 3: Axelf82 (small blind) folded before Flop
Seat 4: Sleyde (big blind) folded before Flop
Seat 5: rubenrtv folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dragonxz mucked

17273747576114