Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

sijht

Naam:sijht
Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Game #57567121665: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 1:05:09 CET [2011/02/12 19:05:09 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 II' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Isildur1 ($10274.50 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($16209 in chips)
urnotindangr: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
urnotindangr: calls $300
*** FLOP *** {2-Spades}{3-Hearts}{A-Diamonds}
Isildur1: bets $899.50
urnotindangr: calls $899.50
*** TURN *** {2-Spades}{3-Hearts}{A-Diamonds} {9-Diamonds}
Isildur1: bets $2698.50
urnotindangr: raises $8095.50 to $10794
Isildur1: calls $6226.50 and is all-in
Uncalled bet ($1869) returned to urnotindangr
*** RIVER *** {2-Spades}{3-Hearts}{A-Diamonds}{9-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {3-Diamonds}{2-Clubs}{4-Spades}{5-Hearts} (a straight, Ace to Five)
urnotindangr: shows {5-Clubs}{9-Clubs}{6-Spades}{A-Clubs} (two pair, Aces and Nines)
Isildur1 collected $20548.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $20549 | Rake $0.50
Board {2-Spades}{3-Hearts}{A-Diamonds}{9-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: Isildur1 (big blind) showed {3-Diamonds}{2-Clubs}{4-Spades}{5-Hearts} and won ($20548.50) with a straight, Ace to Five
Seat 2: urnotindangr (button) (small blind) showed {5-Clubs}{9-Clubs}{6-Spades}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Nines

PokerStars Game #57567121211: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 1:05:08 CET [2011/02/12 19:05:08 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 X' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: urnotindangr ($10194 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($10344.50 in chips)
urnotindangr: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
urnotindangr: raises $900 to $1350
Isildur1: raises $2700 to $4050
urnotindangr: calls $2700
*** FLOP *** {K-Spades}{4-Clubs}{A-Hearts}
Isildur1: bets $6294.50 and is all-in
urnotindangr: folds
Uncalled bet ($6294.50) returned to Isildur1
Isildur1 collected $8099.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $8100 | Rake $0.50
Board {K-Spades}{4-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: urnotindangr (button) (small blind) folded on the Flop
Seat 2: Isildur1 (big blind) collected ($8099.50)

PokerStars Game #57567019827: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 1:03:03 CET [2011/02/12 19:03:03 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 IV' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: urnotindangr ($5000 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($15441 in chips)
urnotindangr: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
urnotindangr: calls $300
*** FLOP *** {2-Hearts}{10-Spades}{J-Diamonds}
Isildur1: bets $899.50
urnotindangr: raises $2698.50 to $3598
Isildur1: raises $2698.50 to $6296.50
urnotindangr: calls $952 and is all-in
Uncalled bet ($1746.50) returned to Isildur1
*** TURN *** {2-Hearts}{10-Spades}{J-Diamonds} {3-Spades}
*** RIVER *** {2-Hearts}{10-Spades}{J-Diamonds}{3-Spades} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {10-Hearts}{A-Spades}{A-Clubs}{8-Spades} (two pair, Tens and Eights)
urnotindangr: shows {9-Spades}{9-Clubs}{K-Clubs}{Q-Diamonds} (a straight, Eight to Queen)
urnotindangr collected $9999.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10000 | Rake $0.50
Board {2-Hearts}{10-Spades}{J-Diamonds}{3-Spades}{8-Clubs}
Seat 1: urnotindangr (button) (small blind) showed {9-Spades}{9-Clubs}{K-Clubs}{Q-Diamonds} and won ($9999.50) with a straight, Eight to Queen
Seat 2: Isildur1 (big blind) showed {10-Hearts}{A-Spades}{A-Clubs}{8-Spades} and lost with two pair, Tens and Eights

PokerStars Game #57566981179: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 1:02:13 CET [2011/02/12 19:02:13 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 III' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isildur1 ($10425 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($9067 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
urnotindangr: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
urnotindangr: calls $100
*** FLOP *** {10-Diamonds}{3-Spades}{7-Spades}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $299.50
urnotindangr: calls $299.50
*** TURN *** {10-Diamonds}{3-Spades}{7-Spades} {Q-Hearts}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $898.50
urnotindangr: calls $898.50
*** RIVER *** {10-Diamonds}{3-Spades}{7-Spades}{Q-Hearts} {2-Hearts}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $2695.50
urnotindangr: calls $2695.50
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {A-Hearts}{5-Clubs}{J-Spades}{4-Diamonds} (high card Ace)
urnotindangr: shows {10-Spades}{4-Clubs}{2-Clubs}{2-Spades} (three of a kind, Deuces)
urnotindangr collected $8086.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $8087 | Rake $0.50
Board {10-Diamonds}{3-Spades}{7-Spades}{Q-Hearts}{2-Hearts}
Seat 1: Isildur1 (button) (small blind) showed {A-Hearts}{5-Clubs}{J-Spades}{4-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 2: urnotindangr (big blind) showed {10-Spades}{4-Clubs}{2-Clubs}{2-Spades} and won ($8086.50) with three of a kind, Deuces

PokerStars Game #57566970716: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 1:02:00 CET [2011/02/12 19:02:00 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 IX' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Isildur1 ($7746 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($20196.50 in chips)
urnotindangr: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
urnotindangr: raises $900 to $1350
Isildur1: raises $2700 to $4050
urnotindangr: calls $2700
*** FLOP *** {2-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Diamonds}
Isildur1: bets $3696 and is all-in
urnotindangr: calls $3696
*** TURN *** {2-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Diamonds} {2-Clubs}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Diamonds}{2-Clubs} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {9-Spades}{4-Hearts}{J-Spades}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Deuces)
urnotindangr: shows {A-Diamonds}{7-Diamonds}{5-Hearts}{6-Clubs} (a flush, Ace high)
urnotindangr collected $15491.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $15492 | Rake $0.50
Board {2-Diamonds}{5-Diamonds}{8-Diamonds}{2-Clubs}{3-Clubs}
Seat 1: Isildur1 (big blind) showed {9-Spades}{4-Hearts}{J-Spades}{J-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Deuces
Seat 2: urnotindangr (button) (small blind) showed {A-Diamonds}{7-Diamonds}{5-Hearts}{6-Clubs} and won ($15491.50) with a flush, Ace high

PokerStars Game #57566968804: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 1:01:58 CET [2011/02/12 19:01:58 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 II' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isildur1 ($5000 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($21484 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
urnotindangr: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
urnotindangr: raises $300 to $450
Isildur1: raises $900 to $1350
urnotindangr: calls $900
*** FLOP *** {A-Spades}{4-Clubs}{6-Clubs}
urnotindangr: bets $2699.50
Isildur1: raises $950.50 to $3650 and is all-in
urnotindangr: calls $950.50
*** TURN *** {A-Spades}{4-Clubs}{6-Clubs} {8-Hearts}
*** RIVER *** {A-Spades}{4-Clubs}{6-Clubs}{8-Hearts} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {9-Hearts}{Q-Diamonds}{10-Clubs}{J-Clubs} (a pair of Fours)
Isildur1: shows {A-Diamonds}{5-Diamonds}{9-Diamonds}{A-Clubs} (a full house, Aces full of Fours)
Isildur1 collected $9999.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10000 | Rake $0.50
Board {A-Spades}{4-Clubs}{6-Clubs}{8-Hearts}{4-Diamonds}
Seat 1: Isildur1 (button) (small blind) showed {A-Diamonds}{5-Diamonds}{9-Diamonds}{A-Clubs} and won ($9999.50) with a full house, Aces full of Fours
Seat 2: urnotindangr (big blind) showed {9-Hearts}{Q-Diamonds}{10-Clubs}{J-Clubs} and lost with a pair of Fours

PokerStars Game #57566941301: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 1:01:21 CET [2011/02/12 19:01:21 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 VII' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: urnotindangr ($9899.50 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($12239 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
urnotindangr: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
urnotindangr: raises $300 to $450
Isildur1: raises $900 to $1350
urnotindangr: calls $900
*** FLOP *** {J-Diamonds}{2-Spades}{6-Hearts}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $2699.50
urnotindangr: raises $5850 to $8549.50 and is all-in
Isildur1: calls $5850
*** TURN *** {J-Diamonds}{2-Spades}{6-Hearts} {8-Spades}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{2-Spades}{6-Hearts}{8-Spades} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {5-Diamonds}{10-Hearts}{A-Diamonds}{J-Spades} (a pair of Jacks)
Isildur1: shows {9-Hearts}{3-Diamonds}{6-Diamonds}{7-Hearts} (a pair of Sixes)
urnotindangr collected $19798.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $19799 | Rake $0.50
Board {J-Diamonds}{2-Spades}{6-Hearts}{8-Spades}{K-Clubs}
Seat 1: urnotindangr (big blind) showed {5-Diamonds}{10-Hearts}{A-Diamonds}{J-Spades} and won ($19798.50) with a pair of Jacks
Seat 2: Isildur1 (button) (small blind) showed {9-Hearts}{3-Diamonds}{6-Diamonds}{7-Hearts} and lost with a pair of Sixes

PokerStars Game #57566871398: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:59:36 CET [2011/02/12 18:59:36 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 II' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isildur1 ($10748.50 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($10517.50 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
urnotindangr: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
urnotindangr: raises $300 to $450
Isildur1: calls $300
*** FLOP *** {Q-Spades}{Q-Diamonds}{A-Spades}
urnotindangr: bets $550
Isildur1: calls $550
*** TURN *** {Q-Spades}{Q-Diamonds}{A-Spades} {8-Hearts}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $1999.50
urnotindangr: raises $1999.50 to $3999
Isildur1: calls $1999.50
*** RIVER *** {Q-Spades}{Q-Diamonds}{A-Spades}{8-Hearts} {2-Diamonds}
urnotindangr: bets $5518.50 and is all-in
Isildur1: calls $5518.50
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {Q-Clubs}{A-Diamonds}{9-Diamonds}{8-Clubs} (a full house, Queens full of Aces)
Isildur1: shows {4-Clubs}{6-Spades}{Q-Hearts}{8-Spades} (a full house, Queens full of Eights)
urnotindangr collected $21034.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $21035 | Rake $0.50
Board {Q-Spades}{Q-Diamonds}{A-Spades}{8-Hearts}{2-Diamonds}
Seat 1: Isildur1 (button) (small blind) showed {4-Clubs}{6-Spades}{Q-Hearts}{8-Spades} and lost with a full house, Queens full of Eights
Seat 2: urnotindangr (big blind) showed {Q-Clubs}{A-Diamonds}{9-Diamonds}{8-Clubs} and won ($21034.50) with a full house, Queens full of Aces

PokerStars Game #57566863150: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:59:22 CET [2011/02/12 18:59:22 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 III' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isildur1 ($13144 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($6349 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
urnotindangr: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
urnotindangr: calls $100
*** FLOP *** {8-Hearts}{10-Hearts}{2-Spades}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $299.50
urnotindangr: calls $299.50
*** TURN *** {8-Hearts}{10-Hearts}{2-Spades} {3-Diamonds}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $898.50
urnotindangr: calls $898.50
*** RIVER *** {8-Hearts}{10-Hearts}{2-Spades}{3-Diamonds} {2-Hearts}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $2695.50
urnotindangr: calls $2695.50
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {J-Clubs}{3-Clubs}{9-Diamonds}{K-Diamonds} (two pair, Threes and Deuces)
urnotindangr: shows {4-Hearts}{3-Hearts}{7-Clubs}{5-Diamonds} (a flush, Ten high)
urnotindangr collected $8086.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $8087 | Rake $0.50
Board {8-Hearts}{10-Hearts}{2-Spades}{3-Diamonds}{2-Hearts}
Seat 1: Isildur1 (button) (small blind) showed {J-Clubs}{3-Clubs}{9-Diamonds}{K-Diamonds} and lost with two pair, Threes and Deuces
Seat 2: urnotindangr (big blind) showed {4-Hearts}{3-Hearts}{7-Clubs}{5-Diamonds} and won ($8086.50) with a flush, Ten high

PokerStars Game #57566854133: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:59:07 CET [2011/02/12 18:59:07 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 VII' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: urnotindangr ($5000 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($17139.50 in chips)
urnotindangr: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
urnotindangr: raises $900 to $1350
Isildur1: calls $900
*** FLOP *** {6-Hearts}{K-Diamonds}{4-Hearts}
Isildur1: checks
urnotindangr: bets $2699.50
Isildur1: raises $2699.50 to $5399
urnotindangr: calls $950.50 and is all-in
Uncalled bet ($1749) returned to Isildur1
*** TURN *** {6-Hearts}{K-Diamonds}{4-Hearts} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Hearts}{K-Diamonds}{4-Hearts}{3-Diamonds} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {K-Spades}{9-Spades}{7-Spades}{Q-Hearts} (a pair of Kings)
urnotindangr: shows {8-Hearts}{A-Hearts}{7-Diamonds}{9-Diamonds} (a flush, King high)
urnotindangr collected $9999.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10000 | Rake $0.50
Board {6-Hearts}{K-Diamonds}{4-Hearts}{3-Diamonds}{J-Diamonds}
Seat 1: urnotindangr (button) (small blind) showed {8-Hearts}{A-Hearts}{7-Diamonds}{9-Diamonds} and won ($9999.50) with a flush, King high
Seat 2: Isildur1 (big blind) showed {K-Spades}{9-Spades}{7-Spades}{Q-Hearts} and lost with a pair of Kings

PokerStars Game #57566664473: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:54:11 CET [2011/02/12 18:54:11 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 VII' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: urnotindangr ($10374 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($8545 in chips)
urnotindangr: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
urnotindangr: raises $900 to $1350
Isildur1: calls $900
*** FLOP *** {5-Clubs}{9-Spades}{4-Hearts}
Isildur1: bets $2699.50
urnotindangr: raises $6324.50 to $9024 and is all-in
Isildur1: calls $4495.50 and is all-in
Uncalled bet ($1829) returned to urnotindangr
*** TURN *** {5-Clubs}{9-Spades}{4-Hearts} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Clubs}{9-Spades}{4-Hearts}{3-Diamonds} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {A-Diamonds}{3-Clubs}{5-Spades}{5-Diamonds} (a straight, Ace to Five)
urnotindangr: shows {A-Clubs}{J-Spades}{8-Spades}{A-Hearts} (a pair of Aces)
Isildur1 collected $17089.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $17090 | Rake $0.50
Board {5-Clubs}{9-Spades}{4-Hearts}{3-Diamonds}{2-Hearts}
Seat 1: urnotindangr (button) (small blind) showed {A-Clubs}{J-Spades}{8-Spades}{A-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 2: Isildur1 (big blind) showed {A-Diamonds}{3-Clubs}{5-Spades}{5-Diamonds} and won ($17089.50) with a straight, Ace to Five

PokerStars Game #57566585665: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:52:31 CET [2011/02/12 18:52:31 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 X' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: urnotindangr ($8672 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($11871 in chips)
urnotindangr: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
urnotindangr: calls $300
*** FLOP *** {7-Hearts}{9-Hearts}{6-Diamonds}
Isildur1: checks
urnotindangr: checks
*** TURN *** {7-Hearts}{9-Hearts}{6-Diamonds} {10-Clubs}
Isildur1: bets $899.50
urnotindangr: calls $899.50
*** RIVER *** {7-Hearts}{9-Hearts}{6-Diamonds}{10-Clubs} {3-Hearts}
Isildur1: bets $2698.50
urnotindangr: calls $2698.50
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {10-Hearts}{J-Diamonds}{7-Clubs}{J-Clubs} (two pair, Tens and Sevens)
urnotindangr: shows {Q-Clubs}{Q-Hearts}{6-Hearts}{3-Clubs} (a flush, Queen high)
urnotindangr collected $8095.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $8096 | Rake $0.50
Board {7-Hearts}{9-Hearts}{6-Diamonds}{10-Clubs}{3-Hearts}
Seat 1: urnotindangr (button) (small blind) showed {Q-Clubs}{Q-Hearts}{6-Hearts}{3-Clubs} and won ($8095.50) with a flush, Queen high
Seat 2: Isildur1 (big blind) showed {10-Hearts}{J-Diamonds}{7-Clubs}{J-Clubs} and lost with two pair, Tens and Sevens

PokerStars Game #57566553935: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:51:51 CET [2011/02/12 18:51:51 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 II' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isildur1 ($5000 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($16267.50 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
urnotindangr: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
urnotindangr: raises $300 to $450
Isildur1: raises $900 to $1350
urnotindangr: calls $900
*** FLOP *** {5-Hearts}{10-Hearts}{Q-Hearts}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $750
urnotindangr: raises $4199.50 to $4949.50
Isildur1: calls $2900 and is all-in
Uncalled bet ($1299.50) returned to urnotindangr
*** TURN *** {5-Hearts}{10-Hearts}{Q-Hearts} {J-Clubs}
*** RIVER *** {5-Hearts}{10-Hearts}{Q-Hearts}{J-Clubs} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {A-Clubs}{5-Spades}{10-Clubs}{K-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
Isildur1: shows {K-Hearts}{7-Diamonds}{5-Diamonds}{9-Hearts} (a flush, King high)
Isildur1 collected $9999.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10000 | Rake $0.50
Board {5-Hearts}{10-Hearts}{Q-Hearts}{J-Clubs}{4-Diamonds}
Seat 1: Isildur1 (button) (small blind) showed {K-Hearts}{7-Diamonds}{5-Diamonds}{9-Hearts} and won ($9999.50) with a flush, King high
Seat 2: urnotindangr (big blind) showed {A-Clubs}{5-Spades}{10-Clubs}{K-Diamonds} and lost with a straight, Ten to Ace

PokerStars Game #57566530793: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:51:22 CET [2011/02/12 18:51:22 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 VII' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: urnotindangr ($5000 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($13920 in chips)
urnotindangr: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
urnotindangr: calls $300
*** FLOP *** {4-Diamonds}{9-Hearts}{8-Spades}
Isildur1: checks
urnotindangr: bets $550
Isildur1: calls $550
*** TURN *** {4-Diamonds}{9-Hearts}{8-Spades} {8-Hearts}
Isildur1: bets $1999.50
urnotindangr: raises $2000.50 to $4000 and is all-in
Isildur1: calls $2000.50
*** RIVER *** {4-Diamonds}{9-Hearts}{8-Spades}{8-Hearts} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {8-Diamonds}{A-Diamonds}{7-Hearts}{2-Hearts} (three of a kind, Eights)
urnotindangr: shows {4-Clubs}{K-Hearts}{10-Hearts}{4-Hearts} (a full house, Fours full of Nines)
urnotindangr collected $9999.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10000 | Rake $0.50
Board {4-Diamonds}{9-Hearts}{8-Spades}{8-Hearts}{9-Spades}
Seat 1: urnotindangr (button) (small blind) showed {4-Clubs}{K-Hearts}{10-Hearts}{4-Hearts} and won ($9999.50) with a full house, Fours full of Nines
Seat 2: Isildur1 (big blind) showed {8-Diamonds}{A-Diamonds}{7-Hearts}{2-Hearts} and lost with three of a kind, Eights

PokerStars Game #57566445217: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:49:34 CET [2011/02/12 18:49:34 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 III' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Isildur1 ($9096 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($5000 in chips)
urnotindangr: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
urnotindangr: calls $300
*** FLOP *** {3-Diamonds}{10-Spades}{2-Diamonds}
Isildur1: checks
urnotindangr: bets $550
Isildur1: calls $550
*** TURN *** {3-Diamonds}{10-Spades}{2-Diamonds} {3-Spades}
Isildur1: bets $1999.50
urnotindangr: raises $2000.50 to $4000 and is all-in
Isildur1: calls $2000.50
*** RIVER *** {3-Diamonds}{10-Spades}{2-Diamonds}{3-Spades} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {Q-Clubs}{A-Hearts}{Q-Hearts}{6-Hearts} (two pair, Queens and Threes)
urnotindangr: shows {J-Diamonds}{4-Diamonds}{J-Hearts}{7-Diamonds} (two pair, Jacks and Threes)
Isildur1 collected $9999.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10000 | Rake $0.50
Board {3-Diamonds}{10-Spades}{2-Diamonds}{3-Spades}{9-Spades}
Seat 1: Isildur1 (big blind) showed {Q-Clubs}{A-Hearts}{Q-Hearts}{6-Hearts} and won ($9999.50) with two pair, Queens and Threes
Seat 2: urnotindangr (button) (small blind) showed {J-Diamonds}{4-Diamonds}{J-Hearts}{7-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Threes

PokerStars Game #57566349736: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:47:35 CET [2011/02/12 18:47:35 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 VII' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: urnotindangr ($11598.50 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($6648.50 in chips)
urnotindangr: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
urnotindangr: raises $900 to $1350
Isildur1: calls $900
*** FLOP *** {2-Hearts}{4-Spades}{10-Clubs}
Isildur1: checks
urnotindangr: bets $1700
Isildur1: raises $3598.50 to $5298.50 and is all-in
urnotindangr: calls $3598.50
*** TURN *** {2-Hearts}{4-Spades}{10-Clubs} {8-Spades}
*** RIVER *** {2-Hearts}{4-Spades}{10-Clubs}{8-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {6-Clubs}{2-Diamonds}{4-Clubs}{7-Hearts} (a straight, Four to Eight)
urnotindangr: shows {9-Diamonds}{10-Diamonds}{K-Clubs}{Q-Hearts} (a pair of Tens)
Isildur1 collected $13296.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $13297 | Rake $0.50
Board {2-Hearts}{4-Spades}{10-Clubs}{8-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: urnotindangr (button) (small blind) showed {9-Diamonds}{10-Diamonds}{K-Clubs}{Q-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 2: Isildur1 (big blind) showed {6-Clubs}{2-Diamonds}{4-Clubs}{7-Hearts} and won ($13296.50) with a straight, Four to Eight

PokerStars Game #57566297820: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:46:31 CET [2011/02/12 18:46:31 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 IX' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isildur1 ($5499.50 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($16097.50 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
urnotindangr: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
urnotindangr: raises $300 to $450
Isildur1: calls $300
*** FLOP *** {2-Clubs}{9-Diamonds}{3-Spades}
urnotindangr: bets $550
Isildur1: raises $1999.50 to $2549.50
urnotindangr: raises $5998.50 to $8548
Isildur1: calls $2500 and is all-in
Uncalled bet ($3498.50) returned to urnotindangr
*** TURN *** {2-Clubs}{9-Diamonds}{3-Spades} {6-Spades}
*** RIVER *** {2-Clubs}{9-Diamonds}{3-Spades}{6-Spades} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {8-Spades}{3-Hearts}{3-Diamonds}{8-Hearts} (three of a kind, Threes)
Isildur1: shows {9-Hearts}{Q-Hearts}{4-Spades}{7-Spades} (two pair, Queens and Nines)
urnotindangr collected $10998.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10999 | Rake $0.50
Board {2-Clubs}{9-Diamonds}{3-Spades}{6-Spades}{Q-Clubs}
Seat 1: Isildur1 (button) (small blind) showed {9-Hearts}{Q-Hearts}{4-Spades}{7-Spades} and lost with two pair, Queens and Nines
Seat 2: urnotindangr (big blind) showed {8-Spades}{3-Hearts}{3-Diamonds}{8-Hearts} and won ($10998.50) with three of a kind, Threes

PokerStars Game #57566209746: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:44:43 CET [2011/02/12 18:44:43 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 IX' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Isildur1 ($6598.50 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($9999.50 in chips)
urnotindangr: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
urnotindangr: calls $300
*** FLOP *** {A-Spades}{3-Diamonds}{10-Hearts}
Isildur1: bets $899.50
urnotindangr: calls $899.50
*** TURN *** {A-Spades}{3-Diamonds}{10-Hearts} {8-Hearts}
Isildur1: bets $2698.50
urnotindangr: raises $2698.50 to $5397
Isildur1: calls $2550.50 and is all-in
Uncalled bet ($148) returned to urnotindangr
*** RIVER *** {A-Spades}{3-Diamonds}{10-Hearts}{8-Hearts} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {3-Hearts}{A-Diamonds}{K-Spades}{4-Spades} (two pair, Aces and Threes)
urnotindangr: shows {9-Diamonds}{A-Clubs}{Q-Diamonds}{2-Spades} (two pair, Aces and Queens)
urnotindangr collected $13196.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $13197 | Rake $0.50
Board {A-Spades}{3-Diamonds}{10-Hearts}{8-Hearts}{Q-Spades}
Seat 1: Isildur1 (big blind) showed {3-Hearts}{A-Diamonds}{K-Spades}{4-Spades} and lost with two pair, Aces and Threes
Seat 2: urnotindangr (button) (small blind) showed {9-Diamonds}{A-Clubs}{Q-Diamonds}{2-Spades} and won ($13196.50) with two pair, Aces and Queens

PokerStars Game #57566176673: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:44:02 CET [2011/02/12 18:44:02 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 IV' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: urnotindangr ($5772.50 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($5974.50 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
urnotindangr: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
urnotindangr: calls $100
*** FLOP *** {2-Diamonds}{5-Clubs}{10-Diamonds}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $299.50
urnotindangr: raises $750.50 to $1050
Isildur1: calls $750.50
*** TURN *** {2-Diamonds}{5-Clubs}{10-Diamonds} {9-Spades}
urnotindangr: bets $2399.50
Isildur1: raises $2375 to $4774.50 and is all-in
urnotindangr: calls $2173 and is all-in
Uncalled bet ($202) returned to Isildur1
*** RIVER *** {2-Diamonds}{5-Clubs}{10-Diamonds}{9-Spades} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {10-Hearts}{Q-Diamonds}{9-Clubs}{10-Spades} (three of a kind, Tens)
Isildur1: shows {Q-Clubs}{K-Spades}{5-Hearts}{K-Clubs} (a straight, Nine to King)
Isildur1 collected $11544.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $11545 | Rake $0.50
Board {2-Diamonds}{5-Clubs}{10-Diamonds}{9-Spades}{J-Hearts}
Seat 1: urnotindangr (big blind) showed {10-Hearts}{Q-Diamonds}{9-Clubs}{10-Spades} and lost with three of a kind, Tens
Seat 2: Isildur1 (button) (small blind) showed {Q-Clubs}{K-Spades}{5-Hearts}{K-Clubs} and won ($11544.50) with a straight, Nine to King

PokerStars Game #57566164886: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/13 0:43:48 CET [2011/02/12 18:43:48 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 IX' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isildur1 ($11598.50 in chips)
Seat 2: urnotindangr ($5000 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
urnotindangr: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
urnotindangr: raises $300 to $450
Isildur1: calls $300
*** FLOP *** {5-Hearts}{8-Spades}{2-Hearts}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $899.50
urnotindangr: calls $899.50
*** TURN *** {5-Hearts}{8-Spades}{2-Hearts} {10-Diamonds}
urnotindangr: checks
Isildur1: bets $2698.50
urnotindangr: raises $952 to $3650.50 and is all-in
Isildur1: calls $952
*** RIVER *** {5-Hearts}{8-Spades}{2-Hearts}{10-Diamonds} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {9-Hearts}{Q-Spades}{10-Spades}{8-Clubs} (two pair, Tens and Eights)
Isildur1: shows {5-Spades}{2-Spades}{8-Diamonds}{6-Hearts} (two pair, Eights and Fives)
urnotindangr collected $9999.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10000 | Rake $0.50
Board {5-Hearts}{8-Spades}{2-Hearts}{10-Diamonds}{7-Clubs}
Seat 1: Isildur1 (button) (small blind) showed {5-Spades}{2-Spades}{8-Diamonds}{6-Hearts} and lost with two pair, Eights and Fives
Seat 2: urnotindangr (big blind) showed {9-Hearts}{Q-Spades}{10-Spades}{8-Clubs} and won ($9999.50) with two pair, Tens and Eights

17273747576115