Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

sijht

Naam:sijht
Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Game #56955880691: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/01 23:38:26 CET [2011/02/01 17:38:26 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 XI' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isildur1 ($49325 in chips)
Seat 2: MrSweets28 ($12099.50 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
MrSweets28: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
MrSweets28: calls $100
*** FLOP *** {5-Spades}{2-Clubs}{K-Clubs}
MrSweets28: checks
Isildur1: bets $299.50
MrSweets28: calls $299.50
*** TURN *** {5-Spades}{2-Clubs}{K-Clubs} {6-Clubs}
MrSweets28: checks
Isildur1: bets $898.50
MrSweets28: calls $898.50
*** RIVER *** {5-Spades}{2-Clubs}{K-Clubs}{6-Clubs} {5-Diamonds}
MrSweets28: checks
Isildur1: bets $2695.50
MrSweets28: raises $4354.50 to $7050
Isildur1: raises $16795.50 to $23845.50
MrSweets28: folds
Uncalled bet ($16795.50) returned to Isildur1
Isildur1 collected $16795.50 from pot
Isildur1: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot $16796 | Rake $0.50
Board {5-Spades}{2-Clubs}{K-Clubs}{6-Clubs}{5-Diamonds}
Seat 1: Isildur1 (button) (small blind) collected ($16795.50)
Seat 2: MrSweets28 (big blind) folded on the River

PokerStars Game #56955720990: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/01 23:35:50 CET [2011/02/01 17:35:50 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 XI' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Isildur1 ($24463 in chips)
Seat 2: MrSweets28 ($30923 in chips)
MrSweets28: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
MrSweets28: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
MrSweets28: raises $900 to $1350
Isildur1: raises $2700 to $4050
MrSweets28: calls $2700
*** FLOP *** {5-Hearts}{A-Clubs}{2-Spades}
Isildur1: bets $3850
MrSweets28: calls $3850
*** TURN *** {5-Hearts}{A-Clubs}{2-Spades} {9-Spades}
Isildur1: bets $15799.50
MrSweets28: raises $7223.50 to $23023 and is all-in
Isildur1: calls $763.50 and is all-in
Uncalled bet ($6460) returned to MrSweets28
*** RIVER *** {5-Hearts}{A-Clubs}{2-Spades}{9-Spades} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {K-Spades}{J-Spades}{Q-Spades}{10-Diamonds} (a flush, King high)
MrSweets28: shows {7-Hearts}{8-Hearts}{A-Hearts}{5-Diamonds} (two pair, Aces and Fives)
Isildur1 collected $48925.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $48926 | Rake $0.50
Board {5-Hearts}{A-Clubs}{2-Spades}{9-Spades}{10-Spades}
Seat 1: Isildur1 (big blind) showed {K-Spades}{J-Spades}{Q-Spades}{10-Diamonds} and won ($48925.50) with a flush, King high
Seat 2: MrSweets28 (button) (small blind) showed {7-Hearts}{8-Hearts}{A-Hearts}{5-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Fives

PokerStars Game #56955742218: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/01 23:36:11 CET [2011/02/01 17:36:11 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 II' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: MrSweets28 ($22771 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($29460.75 in chips)
MrSweets28: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
MrSweets28: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
MrSweets28: raises $900 to $1350
Isildur1: raises $2700 to $4050
MrSweets28: raises $8100 to $12150
Isildur1: calls $8100
*** FLOP *** {3-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Spades}
Isildur1: checks
MrSweets28: bets $10621 and is all-in
Isildur1: calls $10621
*** TURN *** {3-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Spades} {3-Hearts}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Spades}{3-Hearts} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {Q-Diamonds}{10-Hearts}{9-Diamonds}{8-Clubs} (a flush, Queen high)
MrSweets28: shows {5-Diamonds}{6-Clubs}{A-Hearts}{A-Clubs} (a straight, Deuce to Six)
Isildur1 collected $45541.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $45542 | Rake $0.50
Board {3-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Spades}{3-Hearts}{2-Diamonds}
Seat 1: MrSweets28 (button) (small blind) showed {5-Diamonds}{6-Clubs}{A-Hearts}{A-Clubs} and lost with a straight, Deuce to Six
Seat 2: Isildur1 (big blind) showed {Q-Diamonds}{10-Hearts}{9-Diamonds}{8-Clubs} and won ($45541.50) with a flush, Queen high

PokerStars Game #56955268615: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/01 23:28:34 CET [2011/02/01 17:28:34 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 II' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: MrSweets28 ($11174.50 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($41058.75 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
MrSweets28: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
MrSweets28: raises $300 to $450
Isildur1: raises $900 to $1350
MrSweets28: calls $900
*** FLOP *** {8-Hearts}{6-Spades}{10-Hearts}
MrSweets28: checks
Isildur1: checks
*** TURN *** {8-Hearts}{6-Spades}{10-Hearts} {Q-Clubs}
MrSweets28: bets $2050
Isildur1: calls $2050
*** RIVER *** {8-Hearts}{6-Spades}{10-Hearts}{Q-Clubs} {J-Hearts}
MrSweets28: bets $4250
Isildur1: calls $4250
*** SHOW DOWN ***
MrSweets28: shows {7-Diamonds}{4-Hearts}{5-Diamonds}{3-Hearts} (a flush, Jack high)
Isildur1: mucks hand
MrSweets28 collected $15299.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $15300 | Rake $0.50
Board {8-Hearts}{6-Spades}{10-Hearts}{Q-Clubs}{J-Hearts}
Seat 1: MrSweets28 (big blind) showed {7-Diamonds}{4-Hearts}{5-Diamonds}{3-Hearts} and won ($15299.50) with a flush, Jack high
Seat 2: Isildur1 (button) (small blind) mucked

PokerStars Game #56954388107: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/01 23:14:44 CET [2011/02/01 17:14:44 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 III' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Isildur1 ($48270.50 in chips)
Seat 2: MrSweets28 ($10948 in chips)
MrSweets28: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
MrSweets28: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
MrSweets28: calls $300
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{7-Spades}{9-Spades}
Isildur1: checks
MrSweets28: bets $550
Isildur1: calls $550
*** TURN *** {Q-Diamonds}{7-Spades}{9-Spades} {4-Hearts}
Isildur1: checks
MrSweets28: bets $1450
Isildur1: calls $1450
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{7-Spades}{9-Spades}{4-Hearts} {5-Clubs}
Isildur1: bets $4899.50
MrSweets28: calls $4899.50
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {A-Spades}{6-Clubs}{K-Clubs}{2-Spades} (high card Ace)
MrSweets28: shows {7-Clubs}{Q-Spades}{J-Clubs}{6-Hearts} (two pair, Queens and Sevens)
MrSweets28 collected $14698.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $14699 | Rake $0.50
Board {Q-Diamonds}{7-Spades}{9-Spades}{4-Hearts}{5-Clubs}
Seat 1: Isildur1 (big blind) showed {A-Spades}{6-Clubs}{K-Clubs}{2-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: MrSweets28 (button) (small blind) showed {7-Clubs}{Q-Spades}{J-Clubs}{6-Hearts} and won ($14698.50) with two pair, Queens and Sevens

PokerStars Game #56954350895: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/01 23:14:09 CET [2011/02/01 17:14:09 ET]
Table 'Isildur's PLO 50' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Isildur1 ($34244 in chips)
Seat 2: MrSweets28 ($19722.50 in chips)
MrSweets28: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
MrSweets28: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
MrSweets28: calls $300
*** FLOP *** {J-Hearts}{3-Hearts}{7-Clubs}
Isildur1: bets $899.50
MrSweets28: calls $899.50
*** TURN *** {J-Hearts}{3-Hearts}{7-Clubs} {10-Spades}
Isildur1: bets $2698.50
MrSweets28: calls $2698.50
*** RIVER *** {J-Hearts}{3-Hearts}{7-Clubs}{10-Spades} {K-Diamonds}
Isildur1: bets $8095.50
MrSweets28: raises $7579 to $15674.50 and is all-in
Isildur1: calls $7579
*** SHOW DOWN ***
MrSweets28: shows {A-Diamonds}{Q-Hearts}{J-Clubs}{2-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
Isildur1: shows {9-Spades}{10-Hearts}{8-Clubs}{6-Hearts} (a straight, Seven to Jack)
MrSweets28 collected $39444.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $39445 | Rake $0.50
Board {J-Hearts}{3-Hearts}{7-Clubs}{10-Spades}{K-Diamonds}
Seat 1: Isildur1 (big blind) showed {9-Spades}{10-Hearts}{8-Clubs}{6-Hearts} and lost with a straight, Seven to Jack
Seat 2: MrSweets28 (button) (small blind) showed {A-Diamonds}{Q-Hearts}{J-Clubs}{2-Clubs} and won ($39444.50) with a straight, Ten to Ace

PokerStars Game #56954378691: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/01 23:14:35 CET [2011/02/01 17:14:35 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 II' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: MrSweets28 ($21490.50 in chips)
Seat 2: Isildur1 ($25991.25 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
MrSweets28: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
MrSweets28: calls $100
*** FLOP *** {9-Hearts}{A-Spades}{8-Spades}
MrSweets28: checks
Isildur1: bets $299.50
MrSweets28: calls $299.50
*** TURN *** {9-Hearts}{A-Spades}{8-Spades} {10-Hearts}
MrSweets28: checks
Isildur1: bets $898.50
MrSweets28: raises $1951.50 to $2850
Isildur1: calls $1951.50
*** RIVER *** {9-Hearts}{A-Spades}{8-Spades}{10-Hearts} {Q-Spades}
MrSweets28: checks
Isildur1: bets $6598.50
MrSweets28: calls $6598.50
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {A-Diamonds}{7-Spades}{J-Spades}{6-Diamonds} (a flush, Ace high)
MrSweets28: mucks hand
Isildur1 collected $19795.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $19796 | Rake $0.50
Board {9-Hearts}{A-Spades}{8-Spades}{10-Hearts}{Q-Spades}
Seat 1: MrSweets28 (big blind) mucked
Seat 2: Isildur1 (button) (small blind) showed {A-Diamonds}{7-Spades}{J-Spades}{6-Diamonds} and won ($19795.50) with a flush, Ace high

PokerStars Game #56954388107: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/01 23:14:44 CET [2011/02/01 17:14:44 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 III' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Isildur1 ($48270.50 in chips)
Seat 2: MrSweets28 ($10948 in chips)
MrSweets28: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
MrSweets28: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
MrSweets28: calls $300
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{7-Spades}{9-Spades}
Isildur1: checks
MrSweets28: bets $550
Isildur1: calls $550
*** TURN *** {Q-Diamonds}{7-Spades}{9-Spades} {4-Hearts}
Isildur1: checks
MrSweets28: bets $1450
Isildur1: calls $1450
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{7-Spades}{9-Spades}{4-Hearts} {5-Clubs}
Isildur1: bets $4899.50
MrSweets28: calls $4899.50
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {A-Spades}{6-Clubs}{K-Clubs}{2-Spades} (high card Ace)
MrSweets28: shows {7-Clubs}{Q-Spades}{J-Clubs}{6-Hearts} (two pair, Queens and Sevens)
MrSweets28 collected $14698.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $14699 | Rake $0.50
Board {Q-Diamonds}{7-Spades}{9-Spades}{4-Hearts}{5-Clubs}
Seat 1: Isildur1 (big blind) showed {A-Spades}{6-Clubs}{K-Clubs}{2-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: MrSweets28 (button) (small blind) showed {7-Clubs}{Q-Spades}{J-Clubs}{6-Hearts} and won ($14698.50) with two pair, Queens and Sevens

PokerStars Game #56953252472: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/01 22:56:07 CET [2011/02/01 16:56:07 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 III' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Isildur1 ($46775 in chips)
Seat 2: MrSweets28 ($12450 in chips)
MrSweets28: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
MrSweets28: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
MrSweets28: raises $900 to $1350
Isildur1: raises $2700 to $4050
MrSweets28: calls $2700
*** FLOP *** {K-Hearts}{A-Clubs}{J-Diamonds}
Isildur1: bets $8099.50
MrSweets28: raises $300.50 to $8400 and is all-in
Isildur1: calls $300.50
*** TURN *** {K-Hearts}{A-Clubs}{J-Diamonds} {3-Clubs}
*** RIVER *** {K-Hearts}{A-Clubs}{J-Diamonds}{3-Clubs} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {K-Clubs}{5-Clubs}{A-Diamonds}{4-Diamonds} (two pair, Aces and Kings)
MrSweets28: shows {A-Hearts}{Q-Hearts}{8-Spades}{10-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
MrSweets28 collected $24899.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $24900 | Rake $0.50
Board {K-Hearts}{A-Clubs}{J-Diamonds}{3-Clubs}{J-Hearts}
Seat 1: Isildur1 (big blind) showed {K-Clubs}{5-Clubs}{A-Diamonds}{4-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Kings
Seat 2: MrSweets28 (button) (small blind) showed {A-Hearts}{Q-Hearts}{8-Spades}{10-Clubs} and won ($24899.50) with a straight, Ten to Ace

PokerStars Game #56953466825: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/01 23:00:17 CET [2011/02/01 17:00:17 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 III' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isildur1 ($39872 in chips)
Seat 2: MrSweets28 ($19351.50 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
MrSweets28: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
MrSweets28: raises $300 to $450
Isildur1: raises $900 to $1350
MrSweets28: calls $900
*** FLOP *** {7-Diamonds}{10-Spades}{9-Spades}
MrSweets28: checks
Isildur1: checks
*** TURN *** {7-Diamonds}{10-Spades}{9-Spades} {3-Diamonds}
MrSweets28: bets $1750
Isildur1: calls $1750
*** RIVER *** {7-Diamonds}{10-Spades}{9-Spades}{3-Diamonds} {6-Diamonds}
MrSweets28: checks
Isildur1: bets $5650
MrSweets28: calls $5650
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {2-Spades}{K-Clubs}{K-Diamonds}{2-Diamonds} (a flush, King high)
MrSweets28: mucks hand
Isildur1 collected $17499.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $17500 | Rake $0.50
Board {7-Diamonds}{10-Spades}{9-Spades}{3-Diamonds}{6-Diamonds}
Seat 1: Isildur1 (button) (small blind) showed {2-Spades}{K-Clubs}{K-Diamonds}{2-Diamonds} and won ($17499.50) with a flush, King high
Seat 2: MrSweets28 (big blind) mucked

PokerStars Game #56950971468: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/01 22:20:31 CET [2011/02/01 16:20:31 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 IV' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Isildur1 ($22948 in chips)
Seat 2: MrSweets28 ($31876 in chips)
MrSweets28: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
MrSweets28: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
MrSweets28: calls $300
*** FLOP *** {6-Clubs}{3-Diamonds}{J-Hearts}
Isildur1: bets $899.50
MrSweets28: raises $1350.50 to $2250
Isildur1: calls $1350.50
*** TURN *** {6-Clubs}{3-Diamonds}{J-Hearts} {10-Spades}
Isildur1: checks
MrSweets28: checks
*** RIVER *** {6-Clubs}{3-Diamonds}{J-Hearts}{10-Spades} {9-Diamonds}
Isildur1: bets $4650
MrSweets28: calls $4650
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {10-Clubs}{8-Clubs}{7-Diamonds}{Q-Spades} (a straight, Eight to Queen)
MrSweets28: mucks hand
Isildur1 collected $14699.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $14700 | Rake $0.50
Board {6-Clubs}{3-Diamonds}{J-Hearts}{10-Spades}{9-Diamonds}
Seat 1: Isildur1 (big blind) showed {10-Clubs}{8-Clubs}{7-Diamonds}{Q-Spades} and won ($14699.50) with a straight, Eight to Queen
Seat 2: MrSweets28 (button) (small blind) mucked

PokerStars Game #56953527780: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/01 23:01:22 CET [2011/02/01 17:01:22 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 V' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isildur1 ($32991 in chips)
Seat 2: MrSweets28 ($20659.50 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
MrSweets28: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
MrSweets28: raises $300 to $450
Isildur1: raises $900 to $1350
MrSweets28: raises $2700 to $4050
Isildur1: calls $2700
*** FLOP *** {10-Hearts}{J-Clubs}{9-Clubs}
MrSweets28: checks
Isildur1: bets $3850
MrSweets28: raises $12759.50 to $16609.50 and is all-in
Isildur1: calls $12759.50
*** TURN *** {10-Hearts}{J-Clubs}{9-Clubs} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Hearts}{J-Clubs}{9-Clubs}{8-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
MrSweets28: shows {10-Spades}{A-Spades}{A-Hearts}{J-Hearts} (two pair, Aces and Eights)
Isildur1: shows {8-Spades}{J-Spades}{J-Diamonds}{K-Diamonds} (a full house, Jacks full of Eights)
Isildur1 collected $41318.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $41319 | Rake $0.50
Board {10-Hearts}{J-Clubs}{9-Clubs}{8-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: Isildur1 (button) (small blind) showed {8-Spades}{J-Spades}{J-Diamonds}{K-Diamonds} and won ($41318.50) with a full house, Jacks full of Eights
Seat 2: MrSweets28 (big blind) showed {10-Spades}{A-Spades}{A-Hearts}{J-Hearts} and lost with two pair, Aces and Eights

PokerStars Game #56953696486: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/01 23:04:00 CET [2011/02/01 17:04:00 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 V' 2-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isildur1 ($53699.50 in chips)
Seat 2: MrSweets28 ($12450 in chips)
Isildur1: posts small blind $25
MrSweets28: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
Isildur1: raises $100 to $150
MrSweets28: raises $300 to $450
Isildur1: calls $300
*** FLOP *** {6-Spades}{3-Clubs}{Q-Diamonds}
MrSweets28: bets $550
Isildur1: raises $1050 to $1600
MrSweets28: calls $1050
*** TURN *** {6-Spades}{3-Clubs}{Q-Diamonds} {7-Hearts}
MrSweets28: checks
Isildur1: bets $3450
MrSweets28: raises $6950 to $10400 and is all-in
Isildur1: calls $6950
*** RIVER *** {6-Spades}{3-Clubs}{Q-Diamonds}{7-Hearts} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
MrSweets28: shows {K-Spades}{6-Clubs}{6-Hearts}{K-Hearts} (three of a kind, Sixes)
Isildur1: shows {6-Diamonds}{4-Clubs}{2-Hearts}{5-Hearts} (a straight, Three to Seven)
Isildur1 collected $24899.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $24900 | Rake $0.50
Board {6-Spades}{3-Clubs}{Q-Diamonds}{7-Hearts}{5-Clubs}
Seat 1: Isildur1 (button) (small blind) showed {6-Diamonds}{4-Clubs}{2-Hearts}{5-Hearts} and won ($24899.50) with a straight, Three to Seven
Seat 2: MrSweets28 (big blind) showed {K-Spades}{6-Clubs}{6-Hearts}{K-Hearts} and lost with three of a kind, Sixes

PokerStars Game #56953480559: Omaha Pot Limit ($25/$50 USD) - 2011/02/01 23:00:33 CET [2011/02/01 17:00:33 ET]
Table 'Isildur's PLO 50 XI' 2-max Seat #2 is the button
Seat 1: Isildur1 ($25063.50 in chips)
Seat 2: MrSweets28 ($30336 in chips)
MrSweets28: posts small blind $25
Isildur1: posts big blind $50
*** HOLE CARDS ***
MrSweets28: raises $100 to $150
Isildur1: raises $300 to $450
MrSweets28: calls $300
*** FLOP *** {K-Clubs}{K-Diamonds}{A-Clubs}
Isildur1: bets $350
MrSweets28: calls $350
*** TURN *** {K-Clubs}{K-Diamonds}{A-Clubs} {7-Diamonds}
Isildur1: bets $1250
MrSweets28: calls $1250
*** RIVER *** {K-Clubs}{K-Diamonds}{A-Clubs}{7-Diamonds} {7-Spades}
Isildur1: bets $3650
MrSweets28: calls $3650
*** SHOW DOWN ***
Isildur1: shows {A-Diamonds}{K-Spades}{Q-Spades}{Q-Clubs} (a full house, Kings full of Aces)
MrSweets28: mucks hand
Isildur1 collected $11399.50 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $11400 | Rake $0.50
Board {K-Clubs}{K-Diamonds}{A-Clubs}{7-Diamonds}{7-Spades}
Seat 1: Isildur1 (big blind) showed {A-Diamonds}{K-Spades}{Q-Spades}{Q-Clubs} and won ($11399.50) with a full house, Kings full of Aces
Seat 2: MrSweets28 (button) (small blind) mucked

pokerstars schreef

The match is coming up this Sunday at 5:30pm ET. Blom and Cates are scheduled to play 2,500 hands across four no-limit hold'em tables at $50/$100 stakes.

PokerStars Game #56735520044: Hold'em No Limit ($100/$200 USD) - 2011/01/29 0:49:32 CET [2011/01/28 18:49:32 ET]
Table 'Daniel's Rm 200 II' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: Kanu7 ($52736 in chips)
Seat 2: Mr Zahmat ($23048 in chips)
Seat 4: KidPoker ($50850 in chips)
Seat 5: ScHnibL0r ($16750 in chips)
Seat 6: urnotindangr ($86460 in chips)
KidPoker: posts small blind $100
ScHnibL0r: posts big blind $200
Kanu7: posts the ante $50
Mr Zahmat: posts the ante $50
KidPoker: posts the ante $50
ScHnibL0r: posts the ante $50
urnotindangr: posts the ante $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $400 to $600
locoo20 joins the table at seat #3
Kanu7: calls $600
Mr Zahmat: folds
KidPoker: folds
ScHnibL0r: folds
*** FLOP *** {K-Hearts}{10-Spades}{Q-Diamonds}
urnotindangr: checks
Kanu7: bets $1200
locoo20 leaves the table
urnotindangr: calls $1200
*** TURN *** {K-Hearts}{10-Spades}{Q-Diamonds} {3-Clubs}
urnotindangr: checks
Kanu7: bets $3200
urnotindangr: calls $3200
*** RIVER *** {K-Hearts}{10-Spades}{Q-Diamonds}{3-Clubs} {10-Diamonds}
urnotindangr: checks
Kanu7: bets $8200
urnotindangr: raises $18800 to $27000
Kanu7: calls $18800
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {K-Spades}{10-Clubs} (a full house, Tens full of Kings)
Kanu7: mucks hand
urnotindangr collected $64548 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $64550 | Rake $2
Board {K-Hearts}{10-Spades}{Q-Diamonds}{3-Clubs}{10-Diamonds}
Seat 1: Kanu7 mucked
Seat 2: Mr Zahmat (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: KidPoker (small blind) folded before Flop
Seat 5: ScHnibL0r (big blind) folded before Flop
Seat 6: urnotindangr showed {K-Spades}{10-Clubs} and won ($64548) with a full house, Tens full of Kings

PokerStars Game #56735011941: Hold'em No Limit ($100/$200 USD) - 2011/01/29 0:39:44 CET [2011/01/28 18:39:44 ET]
Table 'Daniel's Rm 200 II' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: Kanu7 ($48988 in chips)
Seat 2: Mr Zahmat ($23248 in chips)
Seat 4: KidPoker ($52348 in chips)
Seat 6: urnotindangr ($71564 in chips)
Mr Zahmat: posts small blind $100
KidPoker: posts big blind $200
Kanu7: posts the ante $50
Mr Zahmat: posts the ante $50
KidPoker: posts the ante $50
urnotindangr: posts the ante $50
*** HOLE CARDS ***
urnotindangr: raises $400 to $600
Kanu7: folds
Mr Zahmat: folds
KidPoker: calls $400
*** FLOP *** {7-Clubs}{3-Spades}{Q-Diamonds}
KidPoker: checks
urnotindangr: bets $1200
KidPoker: calls $1200
*** TURN *** {7-Clubs}{3-Spades}{Q-Diamonds} {8-Diamonds}
KidPoker: checks
urnotindangr: bets $3000
KidPoker: calls $3000
*** RIVER *** {7-Clubs}{3-Spades}{Q-Diamonds}{8-Diamonds} {4-Hearts}
KidPoker: checks
urnotindangr: bets $8200
KidPoker: calls $8200
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (three of a kind, Queens)
KidPoker: mucks hand
urnotindangr collected $26298 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $26300 | Rake $2
Board {7-Clubs}{3-Spades}{Q-Diamonds}{8-Diamonds}{4-Hearts}
Seat 1: Kanu7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Mr Zahmat (small blind) folded before Flop
Seat 4: KidPoker (big blind) mucked
Seat 6: urnotindangr showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and won ($26298) with three of a kind, Queens

PokerStars Game #56734830835: Hold'em No Limit ($100/$200 USD) - 2011/01/29 0:36:15 CET [2011/01/28 18:36:15 ET]
Table 'Daniel's Rm 200 II' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: Kanu7 ($50138 in chips)
Seat 2: Mr Zahmat ($20950 in chips)
Seat 4: KidPoker ($50000 in chips)
Seat 6: urnotindangr ($74764 in chips)
Kanu7: posts small blind $100
Mr Zahmat: posts big blind $200
Kanu7: posts the ante $50
Mr Zahmat: posts the ante $50
KidPoker: posts the ante $50
urnotindangr: posts the ante $50
*** HOLE CARDS ***
KidPoker: folds
urnotindangr: raises $200 to $400
Kanu7: folds
Mr Zahmat: calls $200
*** FLOP *** {9-Clubs}{9-Diamonds}{8-Hearts}
Mr Zahmat: checks
urnotindangr: checks
*** TURN *** {9-Clubs}{9-Diamonds}{8-Hearts} {4-Clubs}
Mr Zahmat: bets $750
urnotindangr: calls $750
*** RIVER *** {9-Clubs}{9-Diamonds}{8-Hearts}{4-Clubs} {Q-Diamonds}
Mr Zahmat: bets $1800
urnotindangr: calls $1800
*** SHOW DOWN ***
Mr Zahmat: shows {A-Clubs}{8-Clubs} (two pair, Nines and Eights)
urnotindangr: mucks hand
Mr Zahmat collected $6198 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $6200 | Rake $2
Board {9-Clubs}{9-Diamonds}{8-Hearts}{4-Clubs}{Q-Diamonds}
Seat 1: Kanu7 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Mr Zahmat (big blind) showed {A-Clubs}{8-Clubs} and won ($6198) with two pair, Nines and Eights
Seat 4: KidPoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: urnotindangr (button) mucked

PokerStars Game #56734664259: Hold'em No Limit ($100/$200 USD) - 2011/01/29 0:33:05 CET [2011/01/28 18:33:05 ET]
Table 'Daniel's Rm 200 II' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: Kanu7 ($51188 in chips)
Seat 2: Mr Zahmat ($22897 in chips)
Seat 4: KidPoker ($50000 in chips)
Seat 5: ScHnibL0r ($3547 in chips)
Seat 6: urnotindangr ($66776 in chips)
urnotindangr: posts small blind $100
Kanu7: posts big blind $200
Kanu7: posts the ante $50
Mr Zahmat: posts the ante $50
KidPoker: posts the ante $50
ScHnibL0r: posts the ante $50
urnotindangr: posts the ante $50
*** HOLE CARDS ***
Mr Zahmat: raises $400 to $600
KidPoker: folds
ScHnibL0r: calls $600
urnotindangr: raises $2200 to $2800
Kanu7: folds
Mr Zahmat: calls $2200
ScHnibL0r: raises $697 to $3497 and is all-in
urnotindangr: calls $697
Mr Zahmat: calls $697
*** FLOP *** {7-Spades}{5-Hearts}{3-Spades}
urnotindangr: bets $3600
Mr Zahmat: folds
Uncalled bet ($3600) returned to urnotindangr
*** TURN *** {7-Spades}{5-Hearts}{3-Spades} {8-Hearts}
*** RIVER *** {7-Spades}{5-Hearts}{3-Spades}{8-Hearts} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (a pair of Tens)
ScHnibL0r: mucks hand
urnotindangr collected $10939 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10941 | Rake $2
Board {7-Spades}{5-Hearts}{3-Spades}{8-Hearts}{K-Diamonds}
Seat 1: Kanu7 (big blind) folded before Flop
Seat 2: Mr Zahmat folded on the Flop
Seat 4: KidPoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ScHnibL0r (button) mucked
Seat 6: urnotindangr (small blind) showed {10-Diamonds}{10-Spades} and won ($10939) with a pair of Tens

PokerStars Game #56734608160: Hold'em No Limit ($100/$200 USD) - 2011/01/29 0:32:01 CET [2011/01/28 18:32:01 ET]
Table 'Daniel's Rm 200 II' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: Kanu7 ($45490 in chips)
Seat 2: Mr Zahmat ($22947 in chips)
Seat 4: KidPoker ($50150 in chips)
Seat 5: ScHnibL0r ($3697 in chips)
Seat 6: urnotindangr ($67026 in chips)
ScHnibL0r: posts small blind $100
urnotindangr: posts big blind $200
Kanu7: posts the ante $50
Mr Zahmat: posts the ante $50
KidPoker: posts the ante $50
ScHnibL0r: posts the ante $50
urnotindangr: posts the ante $50
*** HOLE CARDS ***
Kanu7: raises $400 to $600
Mr Zahmat: folds
KidPoker: raises $1400 to $2000
ScHnibL0r: folds
urnotindangr: folds
Kanu7: calls $1400
*** FLOP *** {4-Diamonds}{J-Spades}{J-Diamonds}
Kanu7: checks
KidPoker: bets $3200
Kanu7: calls $3200
*** TURN *** {4-Diamonds}{J-Spades}{J-Diamonds} {7-Diamonds}
Kanu7: checks
KidPoker: checks
*** RIVER *** {4-Diamonds}{J-Spades}{J-Diamonds}{7-Diamonds} {K-Hearts}
Kanu7: checks
KidPoker: checks
*** SHOW DOWN ***
Kanu7: shows {5-Diamonds}{5-Clubs} (two pair, Jacks and Fives)
KidPoker: mucks hand
Kanu7 collected $10948 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $10950 | Rake $2
Board {4-Diamonds}{J-Spades}{J-Diamonds}{7-Diamonds}{K-Hearts}
Seat 1: Kanu7 showed {5-Diamonds}{5-Clubs} and won ($10948) with two pair, Jacks and Fives
Seat 2: Mr Zahmat folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: KidPoker (button) mucked
Seat 5: ScHnibL0r (small blind) folded before Flop
Seat 6: urnotindangr (big blind) folded before Flop

PokerStars Game #56734176702: Hold'em No Limit ($100/$200 USD) - 2011/01/29 0:24:02 CET [2011/01/28 18:24:02 ET]
Table 'Daniel's Rm 200 II' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: Kanu7 ($44890 in chips)
Seat 2: Mr Zahmat ($20000 in chips)
Seat 4: KidPoker ($52348 in chips)
Seat 5: ScHnibL0r ($17430 in chips)
Seat 6: urnotindangr ($50000 in chips)
ScHnibL0r: posts small blind $100
urnotindangr: posts big blind $200
Kanu7: posts the ante $50
Mr Zahmat: posts the ante $50
KidPoker: posts the ante $50
ScHnibL0r: posts the ante $50
urnotindangr: posts the ante $50
*** HOLE CARDS ***
Kanu7: folds
Mr Zahmat: folds
KidPoker: raises $400 to $600
ScHnibL0r: raises $1400 to $2000
urnotindangr: raises $2600 to $4600
KidPoker: folds
ScHnibL0r: raises $12780 to $17380 and is all-in
urnotindangr: calls $12780
*** FLOP *** {2-Clubs}{2-Spades}{J-Spades}
*** TURN *** {2-Clubs}{2-Spades}{J-Spades} {J-Clubs}
*** RIVER *** {2-Clubs}{2-Spades}{J-Spades}{J-Clubs} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
ScHnibL0r: shows {9-Hearts}{9-Clubs} (two pair, Jacks and Nines)
urnotindangr: shows {10-Diamonds}{10-Clubs} (two pair, Jacks and Tens)
urnotindangr collected $35608 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $35610 | Rake $2
Board {2-Clubs}{2-Spades}{J-Spades}{J-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: Kanu7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Mr Zahmat folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: KidPoker (button) folded before Flop
Seat 5: ScHnibL0r (small blind) showed {9-Hearts}{9-Clubs} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 6: urnotindangr (big blind) showed {10-Diamonds}{10-Clubs} and won ($35608) with two pair, Jacks and Tens

PokerStars Game #56733601011: Hold'em No Limit ($100/$200 USD) - 2011/01/29 0:13:42 CET [2011/01/28 18:13:42 ET]
Table 'Daniel's Rm 200 II' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: Kanu7 ($20897 in chips)
Seat 2: Mr Zahmat ($21548 in chips)
Seat 3: ADZ124 ($20750 in chips)
Seat 4: KidPoker ($50000 in chips)
Seat 5: ScHnibL0r ($19132 in chips)
Seat 6: urnotindangr ($61149 in chips)
ScHnibL0r: posts small blind $100
urnotindangr: posts big blind $200
Kanu7: posts the ante $50
Mr Zahmat: posts the ante $50
ADZ124: posts the ante $50
KidPoker: posts the ante $50
ScHnibL0r: posts the ante $50
urnotindangr: posts the ante $50
*** HOLE CARDS ***
Kanu7: raises $400 to $600
Mr Zahmat: folds
ADZ124: folds
KidPoker: calls $600
ScHnibL0r: folds
urnotindangr: calls $400
*** FLOP *** {9-Spades}{10-Clubs}{7-Clubs}
urnotindangr: checks
Kanu7: bets $1500
ADZ124 said, "hows it going"
KidPoker: folds
KidPoker said, "chillin"
urnotindangr: calls $1500
*** TURN *** {9-Spades}{10-Clubs}{7-Clubs} {Q-Spades}
urnotindangr: checks
ADZ124 said, "nice score in bahamas"
KidPoker said, "ty"
Kanu7: bets $4200
urnotindangr: calls $4200
*** RIVER *** {9-Spades}{10-Clubs}{7-Clubs}{Q-Spades} {K-Hearts}
urnotindangr: bets $10600
Kanu7: calls $10600
*** SHOW DOWN ***
urnotindangr: shows {10-Spades}{8-Spades} (a pair of Tens)
Kanu7: shows {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (three of a kind, Queens)
Kanu7 collected $34797 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $34800 | Rake $3
Board {9-Spades}{10-Clubs}{7-Clubs}{Q-Spades}{K-Hearts}
Seat 1: Kanu7 showed {Q-Diamonds}{Q-Clubs} and won ($34797) with three of a kind, Queens
Seat 2: Mr Zahmat folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ADZ124 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: KidPoker (button) folded on the Flop
Seat 5: ScHnibL0r (small blind) folded before Flop
Seat 6: urnotindangr (big blind) showed {10-Spades}{8-Spades} and lost with a pair of Tens

PokerStars Game #56733305889: Hold'em No Limit ($100/$200 USD) - 2011/01/29 0:08:32 CET [2011/01/28 18:08:32 ET]
Table 'Daniel's Rm 200 II' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: Kanu7 ($20997.50 in chips)
Seat 2: Mr Zahmat ($20000 in chips)
Seat 4: KidPoker ($50000 in chips)
Seat 5: ScHnibL0r ($23587 in chips)
Seat 6: urnotindangr ($55596 in chips)
KidPoker said, "uh oh Zahmat is back!"
Kanu7: posts small blind $100
Mr Zahmat: posts big blind $200
Kanu7: posts the ante $50
Mr Zahmat: posts the ante $50
KidPoker: posts the ante $50
ScHnibL0r: posts the ante $50
urnotindangr: posts the ante $50
*** HOLE CARDS ***
KidPoker: folds
ScHnibL0r: raises $300 to $500
urnotindangr: raises $1200 to $1700
Mr Zahmat said, "hi Smile"
Kanu7: folds
Mr Zahmat: folds
KidPoker said, "you 21 yet Zhamat?"
ScHnibL0r: calls $1200
*** FLOP *** {9-Hearts}{K-Hearts}{7-Clubs}
ScHnibL0r: checks
Mr Zahmat said, "yea i am"
urnotindangr: checks
*** TURN *** {9-Hearts}{K-Hearts}{7-Clubs} {9-Spades}
KidPoker said, "happy birthday"
ScHnibL0r: bets $2455
Mr Zahmat said, "hehe thanks"
Mr Zahmat said, "was a couple of months ago tho"
ADZ124 joins the table at seat #3
KidPoker said, "havent seen you since then"
urnotindangr: calls $2455
*** RIVER *** {9-Hearts}{K-Hearts}{7-Clubs}{9-Spades} {9-Diamonds}
ScHnibL0r: checks
urnotindangr: checks
*** SHOW DOWN ***
ScHnibL0r: shows {A-Hearts}{8-Hearts} (three of a kind, Nines)
urnotindangr: shows {10-Hearts}{7-Hearts} (a full house, Nines full of Sevens)
KidPoker said, "we'll start getting these games going again this week"
urnotindangr collected $8858 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot $8860 | Rake $2
Board {9-Hearts}{K-Hearts}{7-Clubs}{9-Spades}{9-Diamonds}
Seat 1: Kanu7 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Mr Zahmat (big blind) folded before Flop
Seat 4: KidPoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ScHnibL0r showed {A-Hearts}{8-Hearts} and lost with three of a kind, Nines
Seat 6: urnotindangr (button) showed {10-Hearts}{7-Hearts} and won ($8858) with a full house, Nines full of Sevens

als hij nou ff wint dan heeft ie geld en kan ie mij backen voor de volgende ept. Want hij heeft dan geld DUS backed ie mij..........YYESSSSSS!!!!

vanaf 6.50......z'n reactie is zooooo vet!!!!

edit: wel het filmpje erbij doen dan .....LUL

Ik ben alleen bang dat een online goksite niet gezien wordt als een partij die gokverslaving tegen zal gaan. Daarbij zal privatiseren niet vertaald worden naar 'hier heb je de sleutel, ga je gang'. er zal nog wel wat jaren overheen gaan en het zal wel weer tegen vallen.

Finally, Patrik Antonius has a taker for prop betting flops. Sam Trickett tried to negotiate down to $10k a pop, but Antonius said he wouldn't agree to anything less than $25k. Trickett agreed and took hearts and diamonds, leaving Antonius with spades and clubs. If a flop comes out with three of their suit, they get $25,000. Be warned, Sam. Antonius runs really well at these.

Read more: http://www.pokernews.com/live-reporting/2011-aussie-millions/million-dollar-cash-game/?page=2

Antonius was the big winner yesterday. He kept changing his suits and finished the night up $275,000 in props.

Happy_Freaked schreef

Het enige wat ik hier op kan zeggen is LOL. De naam van dit onderdeel is On The Button en gaat over mensen van het forum. Ik kan de halve wereld wel interviewen maar dat heeft weinig met deze rubriek te maken. Je weet niet eens hoe de rubriek werkt en toch zeg je dit soort dingen, echt LOL.

zeiken om te zeiken noemen ze dat, zie je in bejaardetehuizen ook veel

17273747576112