Now Live Unibet Open Antwerpen

SpinnrDinnr

Naam:simon
Mijn onderschrift:

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

Verstuur bericht

Forum Posts

Speel straks graag zoiets voor iemand:

23:00 7.50t
23:30 11psko
23:30 7.50the hot
00:00 4.40psko
tot: 30.40

bib60/40 & 150+ bib50/50
spinnrdinnr

Zou straks graag het volgende (of een selectie hiervan) voor iemand spelen:

23:00 7.50t
23:15 27psko
23:30 11psko
23:30 7.50the hotter
23:45 11t
00:00 4.40psko
tot 68.40

deal in overleg
spinnrdinnr

slavendrijvert...

voorzien

out voor $8.18 thnx voor de kans!
PokerStars Hand #142584228465: Zoom Tournament #1348637339, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2015/10/21 20:17:46 ET
Table '1348637339 11' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: jackaoliver (14253 in chips)
Seat 2: vanov04 (6664 in chips)
Seat 3: batric (18648 in chips)
Seat 4: Karambasik (21738 in chips)
Seat 5: Bow8 (81776 in chips)
Seat 6: SpinnrDinnr (8792 in chips)
Seat 7: Casillias08 (75918 in chips)
Seat 8: srynhty (21706 in chips)
Seat 9: maverick_a77 (14075 in chips)
jackaoliver: posts the ante 100
vanov04: posts the ante 100
batric: posts the ante 100
Karambasik: posts the ante 100
Bow8: posts the ante 100
SpinnrDinnr: posts the ante 100
Casillias08: posts the ante 100
srynhty: posts the ante 100
maverick_a77: posts the ante 100
vanov04: posts small blind 400
batric: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {K-Clubs}{A-Hearts}
Karambasik: folds
Bow8: folds
SpinnrDinnr: raises 7892 to 8692 and is all-in
Casillias08: folds
srynhty: folds
maverick_a77: folds
jackaoliver: folds
vanov04: folds
batric: calls 7892
*** FLOP *** {9-Hearts}{8-Clubs}{Q-Spades}
*** TURN *** {9-Hearts}{8-Clubs}{Q-Spades} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{8-Clubs}{Q-Spades}{A-Diamonds} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
batric: shows {10-Hearts}{8-Hearts} (a straight, Eight to Queen)
SpinnrDinnr: shows {K-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Aces)
batric collected 18684 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 18684 | Rake 0
Board {9-Hearts}{8-Clubs}{Q-Spades}{A-Diamonds}{J-Hearts}
Seat 1: jackaoliver (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vanov04 (small blind) folded before Flop
Seat 3: batric (big blind) showed {10-Hearts}{8-Hearts} and won (18684) with a straight, Eight to Queen
Seat 4: Karambasik folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Bow8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SpinnrDinnr showed {K-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 7: Casillias08 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: srynhty folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: maverick_a77 folded before Flop (didn't bet)

break:
4.40psko out
2.20t out
4.40zoom 23k

out
PokerStars Hand #142582513738: Tournament #1348637264, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2015/10/21 19:29:18 ET
Table '1348637264 12' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: TOPvv (4850 in chips)
Seat 2: AntoniogozAn (6740 in chips)
Seat 3: jay-dee2332 (6965 in chips)
Seat 4: yanicklefou (2385 in chips)
Seat 5: SpinnrDinnr (2780 in chips)
Seat 6: ThePhyrexian (2970 in chips)
TOPvv: posts the ante 30
AntoniogozAn: posts the ante 30
jay-dee2332: posts the ante 30
yanicklefou: posts the ante 30
SpinnrDinnr: posts the ante 30
ThePhyrexian: posts the ante 30
SpinnrDinnr: posts small blind 125
ThePhyrexian: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {A-Hearts}{9-Clubs}
TOPvv: folds
AntoniogozAn: folds
jay-dee2332: folds
yanicklefou: folds
SpinnrDinnr: raises 2500 to 2750 and is all-in
ThePhyrexian: calls 2500
*** FLOP *** {9-Spades}{Q-Diamonds}{8-Diamonds}
*** TURN *** {9-Spades}{Q-Diamonds}{8-Diamonds} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Spades}{Q-Diamonds}{8-Diamonds}{6-Diamonds} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
SpinnrDinnr: shows {A-Hearts}{9-Clubs} (a pair of Nines)
ThePhyrexian: shows {J-Clubs}{10-Diamonds} (a straight, Eight to Queen)
ThePhyrexian collected 5680 from pot
SpinnrDinnr finished the tournament in 685th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5680 | Rake 0
Board {9-Spades}{Q-Diamonds}{8-Diamonds}{6-Diamonds}{2-Spades}
Seat 1: TOPvv folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: AntoniogozAn folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jay-dee2332 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: yanicklefou (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SpinnrDinnr (small blind) showed {A-Hearts}{9-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 6: ThePhyrexian (big blind) showed {J-Clubs}{10-Diamonds} and won (5680) with a straight, Eight to Queen

break
4.40psko out
2.20t 2.5k
4.40zoom 4.6k

out
PokerStars Hand #142580061258: Tournament #1348637215, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2015/10/21 18:32:15 ET
Table '1348637215 44' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: SpinnrDinnr (2910 in chips)
Seat 2: Ugniusv (5955 in chips)
Seat 3: ThauaMOX (2472 in chips)
Seat 4: Mordicus06 (11176 in chips) is sitting out
Seat 5: meekhai (5102 in chips)
Seat 6: nocasic (5596 in chips)
Seat 7: Level 9001 (5350 in chips)
Seat 8: j0gum4n (3818 in chips)
Seat 9: PokerBozzie (5150 in chips)
SpinnrDinnr: posts the ante 10
Ugniusv: posts the ante 10
ThauaMOX: posts the ante 10
Mordicus06: posts the ante 10
meekhai: posts the ante 10
nocasic: posts the ante 10
Level 9001: posts the ante 10
j0gum4n: posts the ante 10
PokerBozzie: posts the ante 10
nocasic: posts small blind 50
Level 9001: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {Q-Diamonds}{A-Hearts}
j0gum4n: raises 138 to 238
PokerBozzie: folds
SpinnrDinnr: raises 262 to 500
Ugniusv: folds
ThauaMOX: folds
Mordicus06: folds
meekhai: folds
nocasic: folds
Level 9001: folds
j0gum4n: calls 262
*** FLOP *** {9-Diamonds}{7-Hearts}{3-Hearts}
j0gum4n: checks
PokerBozzie is sitting out
SpinnrDinnr: bets 508
j0gum4n: calls 508
*** TURN *** {9-Diamonds}{7-Hearts}{3-Hearts} {5-Hearts}
j0gum4n: checks
SpinnrDinnr: bets 1892 and is all-in
j0gum4n: calls 1892
*** RIVER *** {9-Diamonds}{7-Hearts}{3-Hearts}{5-Hearts} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
j0gum4n: shows {7-Spades}{7-Clubs} (three of a kind, Sevens)
SpinnrDinnr: shows {Q-Diamonds}{A-Hearts} (high card Ace)
j0gum4n collected 6040 from pot
j0gum4n wins $1 for eliminating SpinnrDinnr and their own bounty increases by $1 to $3
SpinnrDinnr finished the tournament in 1978th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6040 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{7-Hearts}{3-Hearts}{5-Hearts}{2-Clubs}
Seat 1: SpinnrDinnr showed {Q-Diamonds}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 2: Ugniusv folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ThauaMOX folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mordicus06 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: meekhai (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: nocasic (small blind) folded before Flop
Seat 7: Level 9001 (big blind) folded before Flop
Seat 8: j0gum4n showed {7-Spades}{7-Clubs} and won (6040) with three of a kind, Sevens
Seat 9: PokerBozzie folded before Flop (didn't bet)

Is goed!

wil hem wel late reggen.
nick is spinnrdinnr
cake zou ik even moeten opzoeken

Trainspotting (5.5)

Show spoiler

Speel graag het volgende voor iemand:

23:30 11psko
23:30 7.50the hot
23:45 11t
00:00 4.40psko
tot: 33.90

bib60/40 & 100+ bib50/50

spinnrdinnr

Zou zoiets graag voor je klikken:

23:30 11psko
23:30 7.50the hot
23:45 11t
00:00 4.40psko
tot: 33.90

spinnrdinnr

GL!

Zou zoiets graag voor je klikken:

23:30 11psko
23:30 7.50the hot
23:45 11t
00:00 4.40psko
tot: 33.90

spinnrdinnr

Show spoiler

GL!

'only the blingbling'

Is hier ook een stream van?

Hoezo levensgevaarlijk?

GLGL TiD!

voorzien

12345731