Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

timezzz1991

Verstuur bericht

Forum Posts

Out #23

PokerStars Hand #120362882732: Tournament #956207179, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2014/08/20 18:30:00 CET [2014/08/20 12:30:00 ET]
Table '956207179 5' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: h1pnot1cBG (9299 in chips)
Seat 2: kezdogyerek (12029 in chips)
Seat 3: QatareQ (1565 in chips)
Seat 4: LaudaD (8030 in chips)
Seat 5: ElevenSector (8445 in chips)
Seat 6: Luciff (8500 in chips)
Seat 7: mutti8888 (3162 in chips)
Seat 9: timezzz1991 (7976 in chips)
h1pnot1cBG: posts the ante 50
kezdogyerek: posts the ante 50
QatareQ: posts the ante 50
LaudaD: posts the ante 50
ElevenSector: posts the ante 50
Luciff: posts the ante 50
mutti8888: posts the ante 50
timezzz1991: posts the ante 50
LaudaD: posts small blind 300
ElevenSector: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {5-Clubs}{5-Diamonds}
Luciff: calls 600
mutti8888: folds
timezzz1991: raises 600 to 1200
h1pnot1cBG: folds
kezdogyerek: folds
QatareQ: raises 315 to 1515 and is all-in
LaudaD: folds
ElevenSector: calls 915
Luciff: calls 915
timezzz1991: calls 315
*** FLOP *** {2-Diamonds}{3-Clubs}{A-Hearts}
ElevenSector: checks
Luciff: checks
timezzz1991: bets 6411 and is all-in
ElevenSector: raises 469 to 6880 and is all-in
Luciff: folds
Uncalled bet (469) returned to ElevenSector
*** TURN *** {2-Diamonds}{3-Clubs}{A-Hearts} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{3-Clubs}{A-Hearts}{J-Diamonds} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
ElevenSector: shows {A-Diamonds}{A-Spades} (three of a kind, Aces)
timezzz1991: shows {5-Clubs}{5-Diamonds} (a pair of Fives)
ElevenSector collected 12822 from side pot
QatareQ: shows {4-Diamonds}{4-Spades} (a pair of Fours)
ElevenSector collected 6760 from main pot
timezzz1991 finished the tournament in 36th place
QatareQ finished the tournament in 37th place
*** SUMMARY ***
Total pot 19582 Main pot 6760. Side pot 12822. | Rake 0
Board {2-Diamonds}{3-Clubs}{A-Hearts}{J-Diamonds}{8-Hearts}
Seat 1: h1pnot1cBG folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kezdogyerek folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: QatareQ (button) showed {4-Diamonds}{4-Spades} and lost with a pair of Fours
Seat 4: LaudaD (small blind) folded before Flop
Seat 5: ElevenSector (big blind) showed {A-Diamonds}{A-Spades} and won (19582) with three of a kind, Aces
Seat 6: Luciff folded on the Flop
Seat 7: mutti8888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: timezzz1991 showed {5-Clubs}{5-Diamonds} and lost with a pair of Fives

Out #22

PokerStars Hand #120361355439: Tournament #956195787, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2014/08/20 17:52:28 CET [2014/08/20 11:52:28 ET]
Table '956195787 3' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: yxx189 (5406 in chips)
Seat 3: marchisd (5129 in chips)
Seat 4: Tomal_1985 (2914 in chips)
Seat 5: bbu9112 (1357 in chips)
Seat 6: timezzz1991 (4631 in chips)
Seat 7: anx_09 (9140 in chips)
Seat 8: AlatiViimane (4074 in chips)
Seat 9: RHdutra (3175 in chips)
yxx189: posts the ante 25
marchisd: posts the ante 25
Tomal_1985: posts the ante 25
bbu9112: posts the ante 25
timezzz1991: posts the ante 25
anx_09: posts the ante 25
AlatiViimane: posts the ante 25
RHdutra: posts the ante 25
anx_09: posts small blind 150
AlatiViimane: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {7-Diamonds}{7-Hearts}
RHdutra: folds
yxx189: folds
marchisd: raises 300 to 600
Tomal_1985: folds
bbu9112: folds
timezzz1991: raises 4006 to 4606 and is all-in
anx_09: raises 4509 to 9115 and is all-in
AlatiViimane: folds
marchisd: folds
Uncalled bet (4509) returned to anx_09
*** FLOP *** {A-Clubs}{8-Diamonds}{2-Clubs}
*** TURN *** {A-Clubs}{8-Diamonds}{2-Clubs} {2-Spades}
*** RIVER *** {A-Clubs}{8-Diamonds}{2-Clubs}{2-Spades} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
anx_09: shows {A-Spades}{K-Hearts} (two pair, Aces and Deuces)
timezzz1991: shows {7-Diamonds}{7-Hearts} (two pair, Sevens and Deuces)
anx_09 collected 10312 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10312 | Rake 0
Board {A-Clubs}{8-Diamonds}{2-Clubs}{2-Spades}{3-Diamonds}
Seat 1: yxx189 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: marchisd folded before Flop
Seat 4: Tomal_1985 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bbu9112 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: timezzz1991 (button) showed {7-Diamonds}{7-Hearts} and lost with two pair, Sevens and Deuces
Seat 7: anx_09 (small blind) showed {A-Spades}{K-Hearts} and won (10312) with two pair, Aces and Deuces
Seat 8: AlatiViimane (big blind) folded before Flop
Seat 9: RHdutra folded before Flop (didn't bet)

Out #21

PokerStars Hand #120360958253: Tournament #956200947, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/08/20 17:42:40 CET [2014/08/20 11:42:40 ET]
Table '956200947 14' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: RHdutra (3304 in chips)
Seat 2: pokeriisa (2940 in chips)
Seat 3: PopyPKR (3165 in chips)
Seat 4: Hägar311 (3476 in chips) is sitting out
Seat 5: timezzz1991 (681 in chips)
Seat 6: ACM1983 (1463 in chips)
Seat 7: ParistonHill (820 in chips)
Seat 8: Myrmidon2931 (1370 in chips)
Seat 9: nbdger79 (2410 in chips)
nbdger79: posts small blind 50
RHdutra: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {A-Spades}{7-Spades}
pokeriisa: folds
PopyPKR: folds
Hägar311: folds
timezzz1991: raises 581 to 681 and is all-in
ACM1983: folds
ParistonHill: folds
Myrmidon2931: folds
nbdger79: folds
RHdutra: calls 581
*** FLOP *** {Q-Spades}{10-Clubs}{8-Clubs}
*** TURN *** {Q-Spades}{10-Clubs}{8-Clubs} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Spades}{10-Clubs}{8-Clubs}{Q-Hearts} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
RHdutra: shows {J-Spades}{9-Clubs} (a straight, Eight to Queen)
timezzz1991: shows {A-Spades}{7-Spades} (two pair, Queens and Eights)
RHdutra collected 1412 from pot
timezzz1991 finished the tournament in 118th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1412 | Rake 0
Board {Q-Spades}{10-Clubs}{8-Clubs}{Q-Hearts}{8-Hearts}
Seat 1: RHdutra (big blind) showed {J-Spades}{9-Clubs} and won (1412) with a straight, Eight to Queen
Seat 2: pokeriisa folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PopyPKR folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Hägar311 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: timezzz1991 showed {A-Spades}{7-Spades} and lost with two pair, Queens and Eights
Seat 6: ACM1983 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ParistonHill folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Myrmidon2931 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: nbdger79 (small blind) folded before Flop

Out #20

PokerStars Hand #120360592826: Tournament #956177745, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2014/08/20 17:33:40 CET [2014/08/20 11:33:40 ET]
Table '956177745 6' 9-max Seat #9 is the button
Seat 3: MariusAllexx (11729 in chips)
Seat 4: timezzz1991 (2671 in chips)
Seat 5: engel53 (3211 in chips)
Seat 6: Spt.Lokeren (4812 in chips)
Seat 7: pokeriisa (5964 in chips)
Seat 8: chipashka (13399 in chips)
Seat 9: Andreia820 (11255 in chips)
MariusAllexx: posts the ante 75
timezzz1991: posts the ante 75
engel53: posts the ante 75
Spt.Lokeren: posts the ante 75
pokeriisa: posts the ante 75
chipashka: posts the ante 75
Andreia820: posts the ante 75
MariusAllexx: posts small blind 400
timezzz1991: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {9-Diamonds}{K-Clubs}
engel53 has timed out
engel53: folds
engel53 is sitting out
Spt.Lokeren: folds
pokeriisa: folds
chipashka: folds
Andreia820: folds
engel53 has returned
MariusAllexx: raises 10854 to 11654 and is all-in
timezzz1991: calls 1796 and is all-in
Uncalled bet (9058) returned to MariusAllexx
*** FLOP *** {A-Spades}{6-Hearts}{8-Diamonds}
*** TURN *** {A-Spades}{6-Hearts}{8-Diamonds} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Spades}{6-Hearts}{8-Diamonds}{10-Diamonds} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
MariusAllexx: shows {8-Spades}{8-Clubs} (a full house, Eights full of Aces)
timezzz1991: shows {9-Diamonds}{K-Clubs} (a pair of Aces)
MariusAllexx collected 5717 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5717 | Rake 0
Board {A-Spades}{6-Hearts}{8-Diamonds}{10-Diamonds}{A-Hearts}
Seat 3: MariusAllexx (small blind) showed {8-Spades}{8-Clubs} and won (5717) with a full house, Eights full of Aces
Seat 4: timezzz1991 (big blind) showed {9-Diamonds}{K-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 5: engel53 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Spt.Lokeren folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pokeriisa folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: chipashka folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Andreia820 (button) folded before Flop (didn't bet)

Out #19

PokerStars Hand #120360147989: Tournament #956189097, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/08/20 17:22:39 CET [2014/08/20 11:22:39 ET]
Table '956189097 19' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Tunjica (1255 in chips)
Seat 3: kirborg (1770 in chips)
Seat 4: Charblie (2960 in chips)
Seat 5: ElevenSector (1952 in chips)
Seat 6: patroneast (1460 in chips)
Seat 7: orpehtymot (1095 in chips)
Seat 8: timezzz1991 (240 in chips)
Seat 9: Trikky94 (4720 in chips)
kirborg: posts small blind 75
Charblie: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {A-Spades}{4-Hearts}
ElevenSector: folds
patroneast: raises 150 to 300
orpehtymot: folds
timezzz1991: calls 240 and is all-in
Trikky94: raises 4420 to 4720 and is all-in
Tunjica: folds
kirborg: calls 1695 and is all-in
Charblie: folds
patroneast: calls 1160 and is all-in
Uncalled bet (2950) returned to Trikky94
*** FLOP *** {Q-Hearts}{9-Clubs}{K-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Hearts}{9-Clubs}{K-Diamonds} {4-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{9-Clubs}{K-Diamonds}{4-Clubs} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
kirborg: shows {J-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Nines)
Trikky94: shows {J-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Nines)
kirborg collected 310 from side pot-2
Trikky94 collected 310 from side pot-2
patroneast: shows {6-Hearts}{6-Diamonds} (two pair, Nines and Sixes)
patroneast collected 3660 from side pot-1
timezzz1991: shows {A-Spades}{4-Hearts} (two pair, Nines and Fours)
patroneast collected 1110 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5390 Main pot 1110. Side pot-1 3660. Side pot-2 620. | Rake 0
Board {Q-Hearts}{9-Clubs}{K-Diamonds}{4-Clubs}{9-Diamonds}
Seat 1: Tunjica (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kirborg (small blind) showed {J-Clubs}{A-Clubs} and won (310) with a pair of Nines
Seat 4: Charblie (big blind) folded before Flop
Seat 5: ElevenSector folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: patroneast showed {6-Hearts}{6-Diamonds} and won (4770) with two pair, Nines and Sixes
Seat 7: orpehtymot folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: timezzz1991 showed {A-Spades}{4-Hearts} and lost with two pair, Nines and Fours
Seat 9: Trikky94 showed {J-Diamonds}{A-Diamonds} and won (310) with a pair of Nine

Out #18

PokerStars Hand #120359447370: Tournament #956172970, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2014/08/20 17:05:07 CET [2014/08/20 11:05:07 ET]
Table '956172970 14' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: NightStarUz (6140 in chips)
Seat 2: coxinhaedóca (5405 in chips)
Seat 3: Vagik555 (2306 in chips)
Seat 4: 28Ever (5145 in chips) is sitting out
Seat 5: pokerman7763 (13660 in chips)
Seat 6: BTyJlKA (3420 in chips)
Seat 7: timezzz1991 (405 in chips)
Seat 8: marczanelli (2995 in chips)
Seat 9: SantehNIK-82 (1970 in chips)
NightStarUz: posts the ante 25
coxinhaedóca: posts the ante 25
Vagik555: posts the ante 25
28Ever: posts the ante 25
pokerman7763: posts the ante 25
BTyJlKA: posts the ante 25
timezzz1991: posts the ante 25
marczanelli: posts the ante 25
SantehNIK-82: posts the ante 25
28Ever: posts small blind 150
pokerman7763: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {Q-Hearts}{9-Clubs}
BTyJlKA: folds
timezzz1991: raises 80 to 380 and is all-in
marczanelli: folds
SantehNIK-82: folds
NightStarUz: folds
coxinhaedóca: folds
Vagik555: calls 380
28Ever: folds
pokerman7763: folds
*** FLOP *** {8-Diamonds}{6-Clubs}{6-Spades}
*** TURN *** {8-Diamonds}{6-Clubs}{6-Spades} {2-Spades}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{6-Clubs}{6-Spades}{2-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {Q-Hearts}{9-Clubs} (a pair of Sixes)
Vagik555: shows {A-Spades}{Q-Diamonds} (a pair of Sixes - Ace kicker)
Vagik555 collected 1435 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1435 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{6-Clubs}{6-Spades}{2-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: NightStarUz folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: coxinhaedóca folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Vagik555 (button) showed {A-Spades}{Q-Diamonds} and won (1435) with a pair of Sixes
Seat 4: 28Ever (small blind) folded before Flop
Seat 5: pokerman7763 (big blind) folded before Flop
Seat 6: BTyJlKA folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: timezzz1991 showed {Q-Hearts}{9-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 8: marczanelli folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SantehNIK-82 folded before Flop (didn't bet)

Out #17

PokerStars Hand #120358871756: Tournament #956166383, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2014/08/20 16:49:20 CET [2014/08/20 10:49:20 ET]
Table '956166383 7' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Palev0 (3940 in chips)
Seat 2: c.flos (990 in chips) is sitting out
Seat 3: rafaelura10 (2641 in chips)
Seat 4: jorge_hit (3282 in chips)
Seat 5: RAPdragon16 (185 in chips) is sitting out
Seat 6: 77WILD ANGEL (25006 in chips)
Seat 7: timezzz1991 (4197 in chips)
Seat 8: eamonn2009 (4520 in chips)
Palev0: posts the ante 25
c.flos: posts the ante 25
rafaelura10: posts the ante 25
jorge_hit: posts the ante 25
RAPdragon16: posts the ante 25
77WILD ANGEL: posts the ante 25
timezzz1991: posts the ante 25
eamonn2009: posts the ante 25
c.flos: posts small blind 150
rafaelura10: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {Q-Spades}{Q-Clubs}
jorge_hit: folds
RAPdragon16: folds
77WILD ANGEL: raises 600 to 900
timezzz1991: raises 3272 to 4172 and is all-in
eamonn2009: raises 323 to 4495 and is all-in
Palev0: folds
c.flos: folds
rafaelura10: folds
77WILD ANGEL: folds
Uncalled bet (323) returned to eamonn2009
*** FLOP *** {10-Diamonds}{3-Spades}{5-Spades}
*** TURN *** {10-Diamonds}{3-Spades}{5-Spades} {J-Clubs}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{3-Spades}{5-Spades}{J-Clubs} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
eamonn2009: shows {A-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Aces)
eamonn2009 collected 9894 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9894 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{3-Spades}{5-Spades}{J-Clubs}{K-Diamonds}
Seat 1: Palev0 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: c.flos (small blind) folded before Flop
Seat 3: rafaelura10 (big blind) folded before Flop
Seat 4: jorge_hit folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: RAPdragon16 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 77WILD ANGEL folded before Flop
Seat 7: timezzz1991 showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 8: eamonn2009 showed {A-Diamonds}{A-Spades} and won (9894) with a pair of Aces

Out #16

PokerStars Hand #120358547386: Tournament #956151851, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2014/08/20 16:41:01 CET [2014/08/20 10:41:01 ET]
Table '956151851 14' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: E-Sheiik (19128 in chips)
Seat 2: nightfish972 (5000 in chips)
Seat 3: pokeriisa (2445 in chips)
Seat 4: HUNGRY_GHOUL (2949 in chips)
Seat 5: akcedent (13211 in chips)
Seat 6: Cezar6666 (15478 in chips)
Seat 7: Bastoaca75 (1991 in chips)
Seat 9: timezzz1991 (1887 in chips)
E-Sheiik: posts the ante 75
nightfish972: posts the ante 75
pokeriisa: posts the ante 75
HUNGRY_GHOUL: posts the ante 75
akcedent: posts the ante 75
Cezar6666: posts the ante 75
Bastoaca75: posts the ante 75
timezzz1991: posts the ante 75
Cezar6666: posts small blind 400
Bastoaca75: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {A-Spades}{6-Diamonds}
timezzz1991: raises 1012 to 1812 and is all-in
E-Sheiik: folds
nightfish972: folds
pokeriisa: folds
HUNGRY_GHOUL: raises 1062 to 2874 and is all-in
akcedent: folds
Cezar6666: folds
Bastoaca75: folds
Uncalled bet (1062) returned to HUNGRY_GHOUL
*** FLOP *** {A-Hearts}{2-Hearts}{2-Diamonds}
*** TURN *** {A-Hearts}{2-Hearts}{2-Diamonds} {K-Hearts}
*** RIVER *** {A-Hearts}{2-Hearts}{2-Diamonds}{K-Hearts} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {A-Spades}{6-Diamonds} (two pair, Aces and Deuces)
HUNGRY_GHOUL: shows {Q-Hearts}{A-Clubs} (a flush, Ace high)
HUNGRY_GHOUL collected 5424 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5424 | Rake 0
Board {A-Hearts}{2-Hearts}{2-Diamonds}{K-Hearts}{4-Hearts}
Seat 1: E-Sheiik folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: nightfish972 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pokeriisa folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: HUNGRY_GHOUL showed {Q-Hearts}{A-Clubs} and won (5424) with a flush, Ace high
Seat 5: akcedent (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Cezar6666 (small blind) folded before Flop
Seat 7: Bastoaca75 (big blind) folded before Flop
Seat 9: timezzz1991 showed {A-Spades}{6-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Deuces

Out #15

PokerStars Hand #120357706330: Tournament #956146898, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2014/08/20 16:19:10 CET [2014/08/20 10:19:10 ET]
Table '956146898 6' 9-max Seat #7 is the button
Seat 2: danybran (3550 in chips)
Seat 3: hermantamas (3540 in chips)
Seat 4: dtri123 (4290 in chips)
Seat 5: biqso13 (19905 in chips)
Seat 6: King_86_rus (15691 in chips)
Seat 7: timezzz1991 (5072 in chips)
Seat 8: gu6i69 (13252 in chips)
Seat 9: brbq-oscar (10043 in chips)
danybran: posts the ante 50
hermantamas: posts the ante 50
dtri123: posts the ante 50
biqso13: posts the ante 50
King_86_rus: posts the ante 50
timezzz1991: posts the ante 50
gu6i69: posts the ante 50
brbq-oscar: posts the ante 50
gu6i69: posts small blind 300
brbq-oscar: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {A-Clubs}{2-Clubs}
danybran: folds
hermantamas: calls 600
dtri123: folds
biqso13: folds
King_86_rus: folds
timezzz1991: raises 4422 to 5022 and is all-in
gu6i69: raises 8180 to 13202 and is all-in
brbq-oscar: folds
hermantamas: folds
Uncalled bet (8180) returned to gu6i69
*** FLOP *** {3-Diamonds}{2-Hearts}{J-Hearts}
*** TURN *** {3-Diamonds}{2-Hearts}{J-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{2-Hearts}{J-Hearts}{4-Spades} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
gu6i69: shows {10-Spades}{10-Hearts} (a pair of Tens)
timezzz1991: shows {A-Clubs}{2-Clubs} (a pair of Deuces)
gu6i69 collected 11644 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11644 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{2-Hearts}{J-Hearts}{4-Spades}{6-Hearts}
Seat 2: danybran folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: hermantamas folded before Flop
Seat 4: dtri123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: biqso13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: King_86_rus folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: timezzz1991 (button) showed {A-Clubs}{2-Clubs} and lost with a pair of Deuces
Seat 8: gu6i69 (small blind) showed {10-Spades}{10-Hearts} and won (11644) with a pair of Tens
Seat 9: brbq-oscar (big blind) folded before Flop

Out #14

PokerStars Hand #120356981193: Tournament #956159589, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/08/20 15:59:31 CET [2014/08/20 9:59:31 ET]
Table '956159589 20' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Gavrila3010 (3120 in chips)
Seat 2: timezzz1991 (1490 in chips)
Seat 3: riverman705 (3160 in chips)
Seat 4: Champi0ns1 (1460 in chips)
Seat 5: ZHEKAN1987 (1500 in chips)
Seat 6: kokoop (1500 in chips) is sitting out
Seat 7: MendramoSone (1640 in chips)
Seat 8: GlobalFriday (1500 in chips)
Seat 9: conner62 (1250 in chips)
Champi0ns1: posts small blind 10
ZHEKAN1987: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {10-Clubs}{10-Hearts}
kokoop: folds
MendramoSone: folds
GlobalFriday: folds
conner62: folds
Gavrila3010: calls 20
timezzz1991: raises 70 to 90
riverman705: raises 3070 to 3160 and is all-in
Champi0ns1: folds
ZHEKAN1987: folds
Gavrila3010: folds
timezzz1991: calls 1400 and is all-in
Uncalled bet (1670) returned to riverman705
*** FLOP *** {A-Spades}{3-Diamonds}{7-Diamonds}
*** TURN *** {A-Spades}{3-Diamonds}{7-Diamonds} {9-Spades}
*** RIVER *** {A-Spades}{3-Diamonds}{7-Diamonds}{9-Spades} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (a pair of Tens)
riverman705: shows {Q-Clubs}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
riverman705 collected 3030 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3030 | Rake 0
Board {A-Spades}{3-Diamonds}{7-Diamonds}{9-Spades}{6-Diamonds}
Seat 1: Gavrila3010 folded before Flop
Seat 2: timezzz1991 showed {10-Clubs}{10-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 3: riverman705 (button) showed {Q-Clubs}{Q-Hearts} and won (3030) with a pair of Queens
Seat 4: Champi0ns1 (small blind) folded before Flop
Seat 5: ZHEKAN1987 (big blind) folded before Flop
Seat 6: kokoop folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MendramoSone folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: GlobalFriday folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: conner62 folded before Flop (didn't bet)

Out #13

PokerStars Hand #120356694373: Tournament #956133001, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2014/08/20 15:50:36 CET [2014/08/20 9:50:36 ET]
Table '956133001 17' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: MrPrettyTony (7060 in chips)
Seat 2: oxotnik511 (5119 in chips)
Seat 3: timezzz1991 (824 in chips)
Seat 4: fuchs286 (46712 in chips)
Seat 5: SUPERSERJ1K (6968 in chips)
Seat 6: grif2008 (6816 in chips)
Seat 8: Alexikos (2694 in chips)
Seat 9: h1pnot1cBG (6870 in chips)
MrPrettyTony: posts the ante 50
oxotnik511: posts the ante 50
timezzz1991: posts the ante 50
fuchs286: posts the ante 50
SUPERSERJ1K: posts the ante 50
grif2008: posts the ante 50
Alexikos: posts the ante 50
h1pnot1cBG: posts the ante 50
oxotnik511: posts small blind 300
timezzz1991: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {6-Diamonds}{10-Diamonds}
fuchs286: folds
SUPERSERJ1K: raises 6318 to 6918 and is all-in
grif2008: folds
Alexikos: folds
h1pnot1cBG: folds
MrPrettyTony: folds
oxotnik511: calls 4769 and is all-in
timezzz1991: calls 174 and is all-in
Uncalled bet (1849) returned to SUPERSERJ1K
*** FLOP *** {9-Clubs}{3-Spades}{2-Hearts}
*** TURN *** {9-Clubs}{3-Spades}{2-Hearts} {10-Clubs}
*** RIVER *** {9-Clubs}{3-Spades}{2-Hearts}{10-Clubs} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
oxotnik511: shows {5-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Fives)
SUPERSERJ1K: shows {10-Spades}{K-Spades} (a pair of Tens)
SUPERSERJ1K collected 8590 from side pot
timezzz1991: shows {6-Diamonds}{10-Diamonds} (a pair of Tens - lower kicker)
SUPERSERJ1K collected 2722 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11312 Main pot 2722. Side pot 8590. | Rake 0
Board {9-Clubs}{3-Spades}{2-Hearts}{10-Clubs}{5-Spades}
Seat 1: MrPrettyTony (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: oxotnik511 (small blind) showed {5-Hearts}{A-Hearts} and lost with a pair of Fives
Seat 3: timezzz1991 (big blind) showed {6-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 4: fuchs286 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SUPERSERJ1K showed {10-Spades}{K-Spades} and won (11312) with a pair of Tens
Seat 6: grif2008 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Alexikos folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: h1pnot1cBG folded before Flop (didn't bet)

Out #12
$0,76

PokerStars Hand #120356492876: Tournament #956125504, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2014/08/20 15:44:55 CET [2014/08/20 9:44:55 ET]
Table '956125504 16' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: jareid619 (17747 in chips)
Seat 2: timezzz1991 (11484 in chips)
Seat 3: public210 (12016 in chips)
Seat 4: Mr.Snacki (10688 in chips)
Seat 5: KochA_92 (15592 in chips)
Seat 6: nucleu (18002 in chips)
Seat 7: violacc (4468 in chips)
Seat 8: apmand (21355 in chips)
Seat 9: phil_iceman (32014 in chips)
jareid619: posts the ante 125
timezzz1991: posts the ante 125
public210: posts the ante 125
Mr.Snacki: posts the ante 125
KochA_92: posts the ante 125
nucleu: posts the ante 125
violacc: posts the ante 125
apmand: posts the ante 125
phil_iceman: posts the ante 125
nucleu: posts small blind 600
violacc: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {10-Diamonds}{A-Diamonds}
apmand: raises 20030 to 21230 and is all-in
phil_iceman: folds
jareid619: folds
timezzz1991: calls 11359 and is all-in
public210: folds
Mr.Snacki: folds
KochA_92: folds
nucleu: folds
violacc is disconnected
violacc has timed out while disconnected
violacc: folds
Uncalled bet (9871) returned to apmand
violacc is sitting out
*** FLOP *** {5-Hearts}{7-Diamonds}{10-Hearts}
*** TURN *** {5-Hearts}{7-Diamonds}{10-Hearts} {2-Hearts}
*** RIVER *** {5-Hearts}{7-Diamonds}{10-Hearts}{2-Hearts} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
apmand: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
timezzz1991: shows {10-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Tens)
apmand collected 25643 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 25643 | Rake 0
Board {5-Hearts}{7-Diamonds}{10-Hearts}{2-Hearts}{9-Diamonds}
Seat 1: jareid619 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: timezzz1991 showed {10-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 3: public210 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mr.Snacki folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: KochA_92 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: nucleu (small blind) folded before Flop
Seat 7: violacc (big blind) folded before Flop
Seat 8: apmand showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (25643) with a pair of Aces
Seat 9: phil_iceman folded before Flop (didn't bet)

Out #11

PokerStars Hand #120355974973: Tournament #956140174, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/08/20 15:30:18 CET [2014/08/20 9:30:18 ET]
Table '956140174 11' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Lois289 (3396 in chips)
Seat 2: lupul alb13 (1045 in chips)
Seat 3: timezzz1991 (1085 in chips)
Seat 4: tukai37 (1335 in chips)
Seat 5: JJCARDOSO90 (3060 in chips)
Seat 6: NZUFQ (824 in chips)
Seat 7: PbI6HAg30P (2458 in chips)
Seat 8: Kyrra Jewel (3116 in chips)
Seat 9: dpnsousa (1647 in chips)
PbI6HAg30P: posts small blind 50
Kyrra Jewel: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {8-Hearts}{8-Clubs}
dpnsousa: folds
Lois289: folds
lupul alb13: folds
timezzz1991: raises 985 to 1085 and is all-in
tukai37: folds
JJCARDOSO90: folds
NZUFQ: folds
PbI6HAg30P: folds
Kyrra Jewel: calls 985
*** FLOP *** {6-Spades}{A-Diamonds}{9-Spades}
*** TURN *** {6-Spades}{A-Diamonds}{9-Spades} {8-Spades}
*** RIVER *** {6-Spades}{A-Diamonds}{9-Spades}{8-Spades} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Kyrra Jewel: shows {10-Spades}{Q-Diamonds} (a flush, King high)
timezzz1991: shows {8-Hearts}{8-Clubs} (three of a kind, Eights)
Kyrra Jewel collected 2220 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2220 | Rake 0
Board {6-Spades}{A-Diamonds}{9-Spades}{8-Spades}{K-Spades}
Seat 1: Lois289 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: lupul alb13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: timezzz1991 showed {8-Hearts}{8-Clubs} and lost with three of a kind, Eights
Seat 4: tukai37 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: JJCARDOSO90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: NZUFQ (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: PbI6HAg30P (small blind) folded before Flop
Seat 8: Kyrra Jewel (big blind) showed {10-Spades}{Q-Diamonds} and won (2220) with a flush, King high
Seat 9: dpnsousa folded before Flop (didn't bet)

Out #10

PokerStars Hand #120355002156: Tournament #956118105, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2014/08/20 15:02:47 CET [2014/08/20 9:02:47 ET]
Table '956118105 10' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: zoki75 (1770 in chips)
Seat 2: Gerardozt (11645 in chips)
Seat 3: rogerinho541 (3720 in chips)
Seat 4: L_aPPa4Ka (385 in chips) is sitting out
Seat 5: Edimarrs (6341 in chips)
Seat 6: qwert73 (4414 in chips) is sitting out
Seat 7: timezzz1991 (4776 in chips)
Seat 9: melooo79 (8975 in chips)
zoki75: posts the ante 25
Gerardozt: posts the ante 25
rogerinho541: posts the ante 25
L_aPPa4Ka: posts the ante 25
Edimarrs: posts the ante 25
qwert73: posts the ante 25
timezzz1991: posts the ante 25
melooo79: posts the ante 25
L_aPPa4Ka: posts small blind 150
Edimarrs: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {K-Diamonds}{Q-Hearts}
qwert73: folds
qwert73 has returned
timezzz1991: raises 300 to 600
melooo79: calls 600
zoki75: folds
Gerardozt: folds
rogerinho541: folds
L_aPPa4Ka: folds
Edimarrs: folds
*** FLOP *** {A-Spades}{Q-Spades}{2-Hearts}
timezzz1991: bets 925
melooo79: calls 925
*** TURN *** {A-Spades}{Q-Spades}{2-Hearts} {A-Hearts}
timezzz1991: bets 1850
melooo79: raises 1850 to 3700
timezzz1991: calls 1376 and is all-in
Uncalled bet (474) returned to melooo79
*** RIVER *** {A-Spades}{Q-Spades}{2-Hearts}{A-Hearts} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {K-Diamonds}{Q-Hearts} (two pair, Aces and Queens)
melooo79: shows {8-Clubs}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
melooo79 collected 10152 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10152 | Rake 0
Board {A-Spades}{Q-Spades}{2-Hearts}{A-Hearts}{9-Diamonds}
Seat 1: zoki75 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Gerardozt folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: rogerinho541 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: L_aPPa4Ka (small blind) folded before Flop
Seat 5: Edimarrs (big blind) folded before Flop
Seat 6: qwert73 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: timezzz1991 showed {K-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 9: melooo79 showed {8-Clubs}{A-Diamonds} and won (10152) with three of a kind, Aces

Out #9
$0,52

PokerStars Hand #120354373359: Tournament #956100229, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2014/08/20 14:42:41 CET [2014/08/20 8:42:41 ET]
Table '956100229 3' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: E. Gorkunov (5853 in chips)
Seat 2: timezzz1991 (6531 in chips)
Seat 4: MightyMharf (17730 in chips)
Seat 5: WRunis (17665 in chips)
Seat 6: kristina1119 (11822 in chips)
Seat 7: cosmincsm1 (18663 in chips)
Seat 8: nele srbenda (41838 in chips)
E. Gorkunov: posts the ante 125
timezzz1991: posts the ante 125
MightyMharf: posts the ante 125
WRunis: posts the ante 125
kristina1119: posts the ante 125
cosmincsm1: posts the ante 125
nele srbenda: posts the ante 125
nele srbenda: posts small blind 600
E. Gorkunov: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {3-Hearts}{A-Clubs}
timezzz1991: raises 5206 to 6406 and is all-in
MightyMharf: folds
WRunis: folds
kristina1119: raises 5291 to 11697 and is all-in
cosmincsm1: folds
nele srbenda: folds
E. Gorkunov: folds
Uncalled bet (5291) returned to kristina1119
*** FLOP *** {3-Diamonds}{8-Spades}{J-Spades}
*** TURN *** {3-Diamonds}{8-Spades}{J-Spades} {5-Spades}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{8-Spades}{J-Spades}{5-Spades} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {3-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Threes)
kristina1119: shows {K-Spades}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
kristina1119 collected 15487 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 15487 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{8-Spades}{J-Spades}{5-Spades}{Q-Hearts}
Seat 1: E. Gorkunov (big blind) folded before Flop
Seat 2: timezzz1991 showed {3-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Threes
Seat 4: MightyMharf folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: WRunis folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kristina1119 showed {K-Spades}{Q-Diamonds} and won (15487) with a pair of Queens
Seat 7: cosmincsm1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: nele srbenda (small blind) folded before Flop

Out #8

PokerStars Hand #120353491614: Tournament #956110028, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/08/20 14:14:43 CET [2014/08/20 8:14:43 ET]
Table '956110028 19' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: MishaAK8 (1160 in chips)
Seat 2: Cold7Sun (3535 in chips) is sitting out
Seat 3: danybran (1410 in chips)
Seat 4: Jornie90 (2210 in chips)
Seat 6: dekorator.b (6490 in chips)
Seat 8: timezzz1991 (615 in chips)
Seat 9: frezzer28 (1790 in chips)
timezzz1991: posts small blind 50
frezzer28: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {10-Hearts}{10-Diamonds}
MishaAK8: folds
Cold7Sun: folds
danybran: folds
Jornie90: raises 100 to 200
dekorator.b: folds
timezzz1991: raises 415 to 615 and is all-in
frezzer28: folds
Jornie90: calls 415
*** FLOP *** {Q-Hearts}{J-Spades}{9-Spades}
*** TURN *** {Q-Hearts}{J-Spades}{9-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{J-Spades}{9-Spades}{4-Diamonds} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
Jornie90: shows {4-Spades}{4-Clubs} (three of a kind, Fours)
Jornie90 collected 1330 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1330 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{J-Spades}{9-Spades}{4-Diamonds}{A-Diamonds}
Seat 1: MishaAK8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Cold7Sun folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: danybran folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Jornie90 showed {4-Spades}{4-Clubs} and won (1330) with three of a kind, Fours
Seat 6: dekorator.b (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: timezzz1991 (small blind) showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 9: frezzer28 (big blind) folded before Flop

Out #7

PokerStars Hand #120351132601: Tournament #956083596, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/08/20 12:49:13 CET [2014/08/20 6:49:13 ET]
Table '956083596 19' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: sagivt86 (1500 in chips)
Seat 2: faisca25 (1450 in chips)
Seat 3: stan.937 (2930 in chips)
Seat 4: Sanyaba28 (1555 in chips)
Seat 5: Pnnkaznk (1585 in chips)
Seat 6: shupaev_d.g. (1470 in chips)
Seat 7: mesike.taki (1480 in chips)
Seat 8: timezzz1991 (30 in chips)
Seat 9: kucya241 (1500 in chips) is sitting out
mesike.taki: posts small blind 10
timezzz1991: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {5-Clubs}{10-Hearts}
kucya241: folds
sagivt86: folds
faisca25: folds
kucya241 has returned
stan.937: folds
Sanyaba28: folds
Pnnkaznk: folds
shupaev_d.g.: folds
mesike.taki: calls 10
timezzz1991: checks
*** FLOP *** {4-Clubs}{3-Hearts}{2-Diamonds}
mesike.taki: checks
timezzz1991: bets 10 and is all-in
mesike.taki: calls 10
*** TURN *** {4-Clubs}{3-Hearts}{2-Diamonds} {8-Spades}
*** RIVER *** {4-Clubs}{3-Hearts}{2-Diamonds}{8-Spades} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
mesike.taki: shows {6-Clubs}{8-Hearts} (a pair of Eights)
timezzz1991: shows {5-Clubs}{10-Hearts} (high card Ten)
mesike.taki collected 60 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 60 | Rake 0
Board {4-Clubs}{3-Hearts}{2-Diamonds}{8-Spades}{9-Clubs}
Seat 1: sagivt86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: faisca25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: stan.937 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Sanyaba28 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Pnnkaznk folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: shupaev_d.g. (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: mesike.taki (small blind) showed {6-Clubs}{8-Hearts} and won (60) with a pair of Eights
Seat 8: timezzz1991 (big blind) showed {5-Clubs}{10-Hearts} and lost with high card Ten
Seat 9: kucya241 folded before Flop (didn't bet)

Out #6

PokerStars Hand #120350712852: Tournament #956076438, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/08/20 12:32:55 CET [2014/08/20 6:32:55 ET]
Table '956076438 9' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: b3b3sabi3 (1234 in chips)
Seat 2: lukeganz (1535 in chips)
Seat 3: AlatiViimane (1635 in chips)
Seat 4: donkmincer92 (1385 in chips)
Seat 5: timezzz1991 (1216 in chips)
Seat 6: Xanlex (4089 in chips)
Seat 7: zeka82512k (5308 in chips)
Seat 8: wsnbbxy (1960 in chips)
Seat 9: slabar (1200 in chips)
wsnbbxy: posts small blind 50
slabar: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {J-Clubs}{J-Spades}
b3b3sabi3: folds
lukeganz: calls 100
AlatiViimane: folds
donkmincer92: folds
timezzz1991: raises 300 to 400
Xanlex: folds
zeka82512k: folds
wsnbbxy: folds
slabar: folds
lukeganz: calls 300
*** FLOP *** {9-Diamonds}{A-Hearts}{5-Hearts}
lukeganz: bets 1135 and is all-in
timezzz1991: calls 816 and is all-in
Uncalled bet (319) returned to lukeganz
*** TURN *** {9-Diamonds}{A-Hearts}{5-Hearts} {3-Spades}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{A-Hearts}{5-Hearts}{3-Spades} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
lukeganz: shows {8-Spades}{9-Clubs} (two pair, Nines and Eights)
timezzz1991: shows {J-Clubs}{J-Spades} (a pair of Jacks)
lukeganz collected 2582 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2582 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{A-Hearts}{5-Hearts}{3-Spades}{8-Clubs}
Seat 1: b3b3sabi3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: lukeganz showed {8-Spades}{9-Clubs} and won (2582) with two pair, Nines and Eights
Seat 3: AlatiViimane folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: donkmincer92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: timezzz1991 showed {J-Clubs}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 6: Xanlex folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: zeka82512k (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: wsnbbxy (small blind) folded before Flop
Seat 9: slabar (big blind) folded before Flop

Out #5

PokerStars Hand #120349977504: Tournament #956066247, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/08/20 12:03:53 CET [2014/08/20 6:03:53 ET]
Table '956066247 1' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: ev9en1y (1590 in chips)
Seat 2: 8luckyDay... (1430 in chips)
Seat 3: timezzz1991 (1470 in chips)
Seat 4: binua (1470 in chips)
Seat 5: ismaelNN (1690 in chips)
Seat 6: albertik (1550 in chips)
Seat 7: Ciupakabra77 (1440 in chips)
Seat 8: Dimboss7777 (1400 in chips)
Seat 9: shlomiel (1460 in chips)
shlomiel: posts small blind 10
ev9en1y: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {9-Diamonds}{9-Spades}
8luckyDay...: folds
timezzz1991: raises 50 to 70
binua: folds
ismaelNN: raises 190 to 260
albertik: folds
Ciupakabra77: folds
Dimboss7777: folds
shlomiel: folds
ev9en1y: folds
timezzz1991: calls 190
*** FLOP *** {7-Diamonds}{10-Spades}{Q-Diamonds}
timezzz1991: checks
ismaelNN: bets 160
timezzz1991: calls 160
*** TURN *** {7-Diamonds}{10-Spades}{Q-Diamonds} {6-Diamonds}
timezzz1991: checks
ismaelNN: bets 1270 and is all-in
timezzz1991: calls 1050 and is all-in
Uncalled bet (220) returned to ismaelNN
*** RIVER *** {7-Diamonds}{10-Spades}{Q-Diamonds}{6-Diamonds} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (a pair of Nines)
ismaelNN: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (three of a kind, Tens)
ismaelNN collected 2970 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2970 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{10-Spades}{Q-Diamonds}{6-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 1: ev9en1y (big blind) folded before Flop
Seat 2: 8luckyDay... folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: timezzz1991 showed {9-Diamonds}{9-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 4: binua folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ismaelNN showed {10-Diamonds}{10-Hearts} and won (2970) with three of a kind, Tens
Seat 6: albertik folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ciupakabra77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dimboss7777 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: shlomiel (small blind) folded before Flop

Doopie18 schreef

GL! Smile

Ty

1234594