Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

timezzz1991

Verstuur bericht

Forum Posts

Totaal $22,08

Bedankt voor de kans!

Out #50
$0,52

PokerStars Hand #120416559236: Tournament #956817583, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2014/08/21 22:20:36 CET [2014/08/21 16:20:36 ET]
Table '956817583 2' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: JLopes25 (1527 in chips)
Seat 3: Risru (7088 in chips)
Seat 4: Nagual C (9405 in chips)
Seat 6: FatalisTUA (9675 in chips)
Seat 7: SiMwRe96 (77323 in chips)
Seat 8: timezzz1991 (6285 in chips)
Seat 9: avrach (6006 in chips)
JLopes25: posts the ante 125
Risru: posts the ante 125
Nagual C: posts the ante 125
FatalisTUA: posts the ante 125
SiMwRe96: posts the ante 125
timezzz1991: posts the ante 125
avrach: posts the ante 125
FatalisTUA: posts small blind 600
SiMwRe96: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {A-Diamonds}{7-Hearts}
timezzz1991: raises 4960 to 6160 and is all-in
avrach: folds
JLopes25: calls 1402 and is all-in
Risru: raises 803 to 6963 and is all-in
Nagual C: folds
FatalisTUA: folds
SiMwRe96: folds
Uncalled bet (803) returned to Risru
*** FLOP *** {10-Spades}{2-Spades}{7-Spades}
*** TURN *** {10-Spades}{2-Spades}{7-Spades} {5-Spades}
*** RIVER *** {10-Spades}{2-Spades}{7-Spades}{5-Spades} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {A-Diamonds}{7-Hearts} (a pair of Sevens)
Risru: shows {9-Diamonds}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
Risru collected 9516 from side pot
JLopes25: shows {5-Clubs}{5-Diamonds} (three of a kind, Fives)
JLopes25 collected 6881 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 16397 Main pot 6881. Side pot 9516. | Rake 0
Board {10-Spades}{2-Spades}{7-Spades}{5-Spades}{4-Hearts}
Seat 1: JLopes25 showed {5-Clubs}{5-Diamonds} and won (6881) with three of a kind, Fives
Seat 3: Risru showed {9-Diamonds}{10-Diamonds} and won (9516) with a pair of Tens
Seat 4: Nagual C (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: FatalisTUA (small blind) folded before Flop
Seat 7: SiMwRe96 (big blind) folded before Flop
Seat 8: timezzz1991 showed {A-Diamonds}{7-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 9: avrach folded before Flop (didn't bet)

Out #49

PokerStars Hand #120414966708: Tournament #956824677, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/08/21 21:49:22 CET [2014/08/21 15:49:22 ET]
Table '956824677 19' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: AlexNottz (2800 in chips)
Seat 2: SkygenGG (2648 in chips)
Seat 3: timezzz1991 (2700 in chips)
Seat 4: vujojana (3402 in chips)
Seat 5: jonhf90 (3123 in chips)
Seat 6: Druminus (1573 in chips)
Seat 8: Eeck27 (1085 in chips)
Seat 9: Tigren0kKVV (3913 in chips)
AlexNottz: posts small blind 75
SkygenGG: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {A-Diamonds}{9-Diamonds}
timezzz1991: raises 150 to 300
vujojana: calls 300
jonhf90: folds
Druminus: folds
Eeck27: folds
Tigren0kKVV: raises 3613 to 3913 and is all-in
AlexNottz: folds
SkygenGG: folds
timezzz1991: calls 2400 and is all-in
vujojana: calls 3102 and is all-in
Uncalled bet (511) returned to Tigren0kKVV
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{3-Hearts}{10-Spades}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{3-Hearts}{10-Spades} {5-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{3-Hearts}{10-Spades}{5-Hearts} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
vujojana: shows {J-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Fives)
Tigren0kKVV: shows {K-Spades}{A-Hearts} (a pair of Fives - Ace+King kicker)
Tigren0kKVV collected 1404 from side pot
timezzz1991: shows {A-Diamonds}{9-Diamonds} (a pair of Fives - lower kicker)
Tigren0kKVV collected 8325 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9729 Main pot 8325. Side pot 1404. | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{3-Hearts}{10-Spades}{5-Hearts}{5-Spades}
Seat 1: AlexNottz (small blind) folded before Flop
Seat 2: SkygenGG (big blind) folded before Flop
Seat 3: timezzz1991 showed {A-Diamonds}{9-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 4: vujojana showed {J-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Fives
Seat 5: jonhf90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Druminus folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Eeck27 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Tigren0kKVV (button) showed {K-Spades}{A-Hearts} and won (9729) with a pair of Fives

Out #48

PokerStars Hand #120414361469: Tournament #956821140, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/08/21 21:38:19 CET [2014/08/21 15:38:19 ET]
Table '956821140 11' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: MadEd1 (1195 in chips)
Seat 2: frezzer28 (1480 in chips)
Seat 3: utrechtnr1 (1315 in chips)
Seat 4: timezzz1991 (1684 in chips)
Seat 5: Arman0707 (4583 in chips)
Seat 6: xatgisbmw66 (1950 in chips)
Seat 7: 7uckingmind (1885 in chips)
Seat 8: redupreikuC (1420 in chips)
Seat 9: AmOrisLumiNe (2685 in chips)
utrechtnr1: posts small blind 50
timezzz1991: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {7-Clubs}{7-Hearts}
Arman0707: folds
xatgisbmw66: raises 1850 to 1950 and is all-in
7uckingmind: calls 1885 and is all-in
redupreikuC: folds
AmOrisLumiNe: folds
MadEd1: folds
frezzer28: folds
utrechtnr1: folds
timezzz1991: calls 1584 and is all-in
Uncalled bet (65) returned to xatgisbmw66
*** FLOP *** {3-Hearts}{3-Diamonds}{A-Spades}
*** TURN *** {3-Hearts}{3-Diamonds}{A-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Hearts}{3-Diamonds}{A-Spades}{4-Diamonds} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
xatgisbmw66: shows {K-Clubs}{J-Clubs} (a pair of Threes)
7uckingmind: shows {A-Diamonds}{K-Spades} (two pair, Aces and Threes)
7uckingmind collected 402 from side pot
timezzz1991: shows {7-Clubs}{7-Hearts} (two pair, Sevens and Threes)
7uckingmind collected 5102 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5504 Main pot 5102. Side pot 402. | Rake 0
Board {3-Hearts}{3-Diamonds}{A-Spades}{4-Diamonds}{10-Hearts}
Seat 1: MadEd1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: frezzer28 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: utrechtnr1 (small blind) folded before Flop
Seat 4: timezzz1991 (big blind) showed {7-Clubs}{7-Hearts} and lost with two pair, Sevens and Threes
Seat 5: Arman0707 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: xatgisbmw66 showed {K-Clubs}{J-Clubs} and lost with a pair of Threes
Seat 7: 7uckingmind showed {A-Diamonds}{K-Spades} and won (5504) with two pair, Aces and Threes
Seat 8: redupreikuC folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: AmOrisLumiNe folded before Flop (didn't bet)

Out #47

PokerStars Hand #120413991787: Tournament #956807709, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/08/21 21:31:29 CET [2014/08/21 15:31:29 ET]
Table '956807709 16' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: JackTrefl (3332 in chips)
Seat 3: art_ultras (2450 in chips)
Seat 4: Smulmeister (11063 in chips)
Seat 5: AR17L (6880 in chips)
Seat 6: kallem70 (865 in chips) is sitting out
Seat 7: princeton244 (3050 in chips)
Seat 8: MaTeS55 (9080 in chips)
Seat 9: timezzz1991 (634 in chips)
JackTrefl: posts the ante 25
art_ultras: posts the ante 25
Smulmeister: posts the ante 25
AR17L: posts the ante 25
kallem70: posts the ante 25
princeton244: posts the ante 25
MaTeS55: posts the ante 25
timezzz1991: posts the ante 25
MaTeS55: posts small blind 125
timezzz1991: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {10-Diamonds}{9-Clubs}
JackTrefl: folds
art_ultras: folds
Smulmeister: calls 250
AR17L: folds
kallem70: folds
princeton244: folds
MaTeS55: folds
timezzz1991: raises 359 to 609 and is all-in
Smulmeister: calls 359
*** FLOP *** {J-Spades}{2-Hearts}{5-Clubs}
*** TURN *** {J-Spades}{2-Hearts}{5-Clubs} {4-Spades}
*** RIVER *** {J-Spades}{2-Hearts}{5-Clubs}{4-Spades} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {10-Diamonds}{9-Clubs} (a pair of Fives)
Smulmeister: shows {J-Hearts}{K-Diamonds} (two pair, Jacks and Fives)
Smulmeister collected 1543 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1543 | Rake 0
Board {J-Spades}{2-Hearts}{5-Clubs}{4-Spades}{5-Hearts}
Seat 1: JackTrefl folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: art_ultras folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Smulmeister showed {J-Hearts}{K-Diamonds} and won (1543) with two pair, Jacks and Fives
Seat 5: AR17L folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kallem70 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: princeton244 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MaTeS55 (small blind) folded before Flop
Seat 9: timezzz1991 (big blind) showed {10-Diamonds}{9-Clubs} and lost with a pair of Fives

Out #46

PokerStars Hand #120413510508: Tournament #956800281, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/08/21 21:22:23 CET [2014/08/21 15:22:23 ET]
Table '956800281 14' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: andrealoca13 (5010 in chips)
Seat 2: _C.D.H.U_KK (3602 in chips)
Seat 3: Poruchik Nik (4226 in chips)
Seat 4: timezzz1991 (2108 in chips)
Seat 5: Infinitegame (6736 in chips)
Seat 6: zzzaets (895 in chips)
Seat 7: TRIZ1 (1010 in chips)
Seat 8: chris3to8 (4447 in chips)
Seat 9: celibat (4250 in chips)
andrealoca13: posts the ante 25
_C.D.H.U_KK: posts the ante 25
Poruchik Nik: posts the ante 25
timezzz1991: posts the ante 25
Infinitegame: posts the ante 25
zzzaets: posts the ante 25
TRIZ1: posts the ante 25
chris3to8: posts the ante 25
celibat: posts the ante 25
Infinitegame: posts small blind 125
zzzaets: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {3-Hearts}{A-Hearts}
TRIZ1: folds
chris3to8: folds
celibat: folds
andrealoca13: raises 500 to 750
_C.D.H.U_KK: folds
Poruchik Nik: folds
timezzz1991: raises 1333 to 2083 and is all-in
Infinitegame: folds
zzzaets: folds
andrealoca13: calls 1333
*** FLOP *** {2-Diamonds}{Q-Spades}{9-Hearts}
*** TURN *** {2-Diamonds}{Q-Spades}{9-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{Q-Spades}{9-Hearts}{10-Spades} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
andrealoca13: shows {8-Spades}{K-Spades} (a flush, King high)
timezzz1991: shows {3-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Deuces)
andrealoca13 collected 4766 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4766 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{Q-Spades}{9-Hearts}{10-Spades}{2-Spades}
Seat 1: andrealoca13 showed {8-Spades}{K-Spades} and won (4766) with a flush, King high
Seat 2: _C.D.H.U_KK folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Poruchik Nik folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: timezzz1991 (button) showed {3-Hearts}{A-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 5: Infinitegame (small blind) folded before Flop
Seat 6: zzzaets (big blind) folded before Flop
Seat 7: TRIZ1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: chris3to8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: celibat folded before Flop (didn't bet)

Out #45

PokerStars Hand #120413251300: Tournament #956812204, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/08/21 21:17:30 CET [2014/08/21 15:17:30 ET]
Table '956812204 20' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: ze_vitoria (985 in chips) is sitting out
Seat 2: dinotimo (1340 in chips)
Seat 3: hermaus (4215 in chips)
Seat 5: Dyxle$$ (1635 in chips)
Seat 6: lollyAA (1837 in chips)
Seat 7: capocapon74 (1193 in chips)
Seat 8: timezzz1991 (3795 in chips)
Seat 9: TRIZ1 (1515 in chips)
capocapon74: posts small blind 25
timezzz1991: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {10-Hearts}{4-Hearts}
TRIZ1: folds
ze_vitoria: folds
dinotimo: folds
hermaus: calls 50
Dyxle$$: folds
lollyAA: folds
capocapon74: folds
timezzz1991: checks
*** FLOP *** {4-Diamonds}{Q-Spades}{10-Spades}
timezzz1991: bets 62
hermaus: calls 62
*** TURN *** {4-Diamonds}{Q-Spades}{10-Spades} {2-Hearts}
timezzz1991: bets 124
hermaus: raises 326 to 450
timezzz1991: raises 3233 to 3683 and is all-in
hermaus: calls 3233
*** RIVER *** {4-Diamonds}{Q-Spades}{10-Spades}{2-Hearts} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {10-Hearts}{4-Hearts} (two pair, Tens and Fours)
hermaus: shows {2-Clubs}{2-Spades} (three of a kind, Deuces)
hermaus collected 7615 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7615 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{Q-Spades}{10-Spades}{2-Hearts}{K-Clubs}
Seat 1: ze_vitoria folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: dinotimo folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: hermaus showed {2-Clubs}{2-Spades} and won (7615) with three of a kind, Deuces
Seat 5: Dyxle$$ folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: lollyAA (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: capocapon74 (small blind) folded before Flop
Seat 8: timezzz1991 (big blind) showed {10-Hearts}{4-Hearts} and lost with two pair, Tens and Fours
Seat 9: TRIZ1 folded before Flop (didn't bet)

Out #44

PokerStars Hand #120412569444: Tournament #956803634, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/08/21 21:04:43 CET [2014/08/21 15:04:43 ET]
Table '956803634 17' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: danny_f1sher (1440 in chips)
Seat 2: R toetenel (2345 in chips)
Seat 3: Scrach face (1440 in chips)
Seat 4: timezzz1991 (340 in chips)
Seat 5: toto1268 (1335 in chips)
Seat 6: Perepecheche (1420 in chips)
Seat 7: coxinhaedóca (1260 in chips)
Seat 8: Cabo7706 (1510 in chips)
Seat 9: DILERASESINO (2410 in chips)
Scrach face: posts small blind 15
timezzz1991: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {K-Diamonds}{9-Hearts}
toto1268: folds
Perepecheche: folds
coxinhaedóca: folds
Cabo7706: raises 330 to 360
DILERASESINO: folds
danny_f1sher: folds
R toetenel: folds
Scrach face: folds
timezzz1991: calls 310 and is all-in
Uncalled bet (20) returned to Cabo7706
*** FLOP *** {8-Diamonds}{2-Clubs}{2-Hearts}
*** TURN *** {8-Diamonds}{2-Clubs}{2-Hearts} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{2-Clubs}{2-Hearts}{Q-Clubs} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {K-Diamonds}{9-Hearts} (a pair of Deuces)
Cabo7706: shows {A-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Aces and Deuces)
Cabo7706 collected 695 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 695 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{2-Clubs}{2-Hearts}{Q-Clubs}{7-Clubs}
Seat 1: danny_f1sher folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: R toetenel (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Scrach face (small blind) folded before Flop
Seat 4: timezzz1991 (big blind) showed {K-Diamonds}{9-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 5: toto1268 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Perepecheche folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: coxinhaedóca folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Cabo7706 showed {A-Diamonds}{A-Clubs} and won (695) with two pair, Aces and Deuces
Seat 9: DILERASESINO folded before Flop (didn't bet)

job1973 schreef

je speelt er 50?

Ja klopt

Out #43

PokerStars Hand #120412035731: Tournament #956796531, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/08/21 20:52:44 CET [2014/08/21 14:52:44 ET]
Table '956796531 5' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: AAnogod (2070 in chips)
Seat 2: pokeriisa (1415 in chips)
Seat 3: A.Gumennuy (4346 in chips)
Seat 4: na666 (1310 in chips)
Seat 5: timezzz1991 (939 in chips)
Seat 6: pitbull4o (3040 in chips)
Seat 7: Cocoy Peña (700 in chips)
Seat 8: SERGIOGYN (2190 in chips)
Seat 9: DenGalickij (3470 in chips)
SERGIOGYN: posts small blind 50
DenGalickij: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {Q-Diamonds}{A-Diamonds}
AAnogod: folds
pokeriisa: folds
A.Gumennuy: folds
na666: folds
timezzz1991: raises 839 to 939 and is all-in
pitbull4o: folds
Cocoy Peña: folds
SERGIOGYN: calls 889
DenGalickij: folds
*** FLOP *** {Q-Spades}{9-Hearts}{6-Clubs}
*** TURN *** {Q-Spades}{9-Hearts}{6-Clubs} {J-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Spades}{9-Hearts}{6-Clubs}{J-Hearts} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
SERGIOGYN: shows {10-Spades}{K-Clubs} (a straight, Nine to King)
timezzz1991: shows {Q-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Queens)
SERGIOGYN collected 1978 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1978 | Rake 0
Board {Q-Spades}{9-Hearts}{6-Clubs}{J-Hearts}{3-Clubs}
Seat 1: AAnogod folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pokeriisa folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: A.Gumennuy folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: na666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: timezzz1991 showed {Q-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 6: pitbull4o folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Cocoy Peña (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SERGIOGYN (small blind) showed {10-Spades}{K-Clubs} and won (1978) with a straight, Nine to King
Seat 9: DenGalickij (big blind) folded before Flop

Out #42

PokerStars Hand #120411695493: Tournament #956786475, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/08/21 20:46:07 CET [2014/08/21 14:46:07 ET]
Table '956786475 20' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: pokervenis (2350 in chips)
Seat 2: Catana890 (2245 in chips)
Seat 3: ewi4000s (11494 in chips)
Seat 4: reznik11 (6029 in chips)
Seat 5: DDarkPrincEE (4445 in chips)
Seat 6: timezzz1991 (263 in chips)
Seat 8: Nihuus (1190 in chips)
Seat 9: zoki75 (3680 in chips)
pokervenis: posts the ante 25
Catana890: posts the ante 25
ewi4000s: posts the ante 25
reznik11: posts the ante 25
DDarkPrincEE: posts the ante 25
timezzz1991: posts the ante 25
Nihuus: posts the ante 25
zoki75: posts the ante 25
Catana890: posts small blind 125
ewi4000s: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {J-Clubs}{K-Hearts}
reznik11: folds
DDarkPrincEE: raises 250 to 500
timezzz1991: calls 238 and is all-in
Nihuus: raises 665 to 1165 and is all-in
zoki75: folds
pokervenis: folds
Catana890: folds
ewi4000s: folds
DDarkPrincEE: calls 665
*** FLOP *** {5-Diamonds}{6-Clubs}{10-Spades}
*** TURN *** {5-Diamonds}{6-Clubs}{10-Spades} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{6-Clubs}{10-Spades}{6-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
DDarkPrincEE: shows {9-Spades}{9-Hearts} (two pair, Nines and Sixes)
Nihuus: shows {K-Spades}{J-Spades} (a pair of Sixes)
DDarkPrincEE collected 1866 from side pot
timezzz1991: shows {J-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Sixes)
DDarkPrincEE collected 1277 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3143 Main pot 1277. Side pot 1866. | Rake 0
Board {5-Diamonds}{6-Clubs}{10-Spades}{6-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: pokervenis (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Catana890 (small blind) folded before Flop
Seat 3: ewi4000s (big blind) folded before Flop
Seat 4: reznik11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: DDarkPrincEE showed {9-Spades}{9-Hearts} and won (3143) with two pair, Nines and Sixes
Seat 6: timezzz1991 showed {J-Clubs}{K-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 8: Nihuus showed {K-Spades}{J-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 9: zoki75 folded

Out #41

PokerStars Hand #120411573696: Tournament #956789257, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/08/21 20:43:47 CET [2014/08/21 14:43:47 ET]
Table '956789257 9' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Lechuxd1 (560 in chips)
Seat 2: orgil.0525 (7083 in chips)
Seat 3: aidaaaaa (1535 in chips)
Seat 5: timezzz1991 (1305 in chips)
Seat 6: jimbo91992 (5810 in chips)
Seat 7: peterpan1002 (2723 in chips)
Seat 8: czaczar (2290 in chips)
Seat 9: Dimboss7777 (1395 in chips)
jimbo91992: posts small blind 75
peterpan1002: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {A-Clubs}{A-Diamonds}
czaczar: folds
Dimboss7777: folds
Lechuxd1: folds
orgil.0525: calls 150
aidaaaaa: folds
timezzz1991: raises 150 to 300
jimbo91992: folds
peterpan1002: folds
orgil.0525: raises 150 to 450
timezzz1991: raises 855 to 1305 and is all-in
orgil.0525: calls 855
*** FLOP *** {4-Hearts}{3-Spades}{J-Diamonds}
*** TURN *** {4-Hearts}{3-Spades}{J-Diamonds} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {4-Hearts}{3-Spades}{J-Diamonds}{Q-Clubs} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
orgil.0525: shows {K-Spades}{J-Hearts} (two pair, Kings and Jacks)
timezzz1991: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
orgil.0525 collected 2835 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2835 | Rake 0
Board {4-Hearts}{3-Spades}{J-Diamonds}{Q-Clubs}{K-Diamonds}
Seat 1: Lechuxd1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: orgil.0525 showed {K-Spades}{J-Hearts} and won (2835) with two pair, Kings and Jacks
Seat 3: aidaaaaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: timezzz1991 (button) showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 6: jimbo91992 (small blind) folded before Flop
Seat 7: peterpan1002 (big blind) folded before Flop
Seat 8: czaczar folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dimboss7777 folded before Flop (didn't bet)

Out #40

Tournament #956792934, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/08/21 20:42:45 CET [2014/08/21 14:42:45 ET]
Table '956792934 1' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Buzinebrik (2805 in chips)
Seat 2: fvieira1313 (2820 in chips)
Seat 3: Mr.Shvets (3510 in chips)
Seat 4: VieTrader (1395 in chips)
Seat 5: timezzz1991 (95 in chips)
Seat 6: chichi582 (4405 in chips)
Seat 7: BJStr8 (1185 in chips)
Seat 8: podabaka (1075 in chips)
Seat 9: yfoolson (1940 in chips)
VieTrader: posts small blind 25
timezzz1991: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {Q-Clubs}{K-Clubs}
chichi582: folds
BJStr8: folds
podabaka: raises 1025 to 1075 and is all-in
yfoolson: folds
Buzinebrik: folds
fvieira1313: folds
Mr.Shvets: folds
VieTrader: folds
timezzz1991: calls 45 and is all-in
Uncalled bet (980) returned to podabaka
*** FLOP *** {8-Spades}{5-Hearts}{J-Diamonds}
*** TURN *** {8-Spades}{5-Hearts}{J-Diamonds} {6-Spades}
*** RIVER *** {8-Spades}{5-Hearts}{J-Diamonds}{6-Spades} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {Q-Clubs}{K-Clubs} (a pair of Jacks)
podabaka: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (two pair, Jacks and Tens)
podabaka collected 215 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 215 | Rake 0
Board {8-Spades}{5-Hearts}{J-Diamonds}{6-Spades}{J-Spades}
Seat 1: Buzinebrik folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: fvieira1313 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Mr.Shvets (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: VieTrader (small blind) folded before Flop
Seat 5: timezzz1991 (big blind) showed {Q-Clubs}{K-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 6: chichi582 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: BJStr8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: podabaka showed {10-Diamonds}{10-Hearts} and won (215) with two pair, Jacks and Tens
Seat 9: yfoolson folded before Flop (didn't bet)

Out #39

PokerStars Hand #120411411735: Tournament #956777230, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2014/08/21 20:40:41 CET [2014/08/21 14:40:41 ET]
Table '956777230 17' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Pagey1980 (5575 in chips)
Seat 2: Bastoaca75 (2533 in chips)
Seat 3: WRunis (6522 in chips)
Seat 4: FuncyCat (5135 in chips)
Seat 5: profety (7745 in chips)
Seat 6: INFERNO <RS> (11475 in chips)
Seat 7: Trilubite (4327 in chips)
Seat 8: Alexan999 (10001 in chips)
Seat 9: timezzz1991 (4412 in chips)
Pagey1980: posts the ante 50
Bastoaca75: posts the ante 50
WRunis: posts the ante 50
FuncyCat: posts the ante 50
profety: posts the ante 50
INFERNO <RS>: posts the ante 50
Trilubite: posts the ante 50
Alexan999: posts the ante 50
timezzz1991: posts the ante 50
timezzz1991: posts small blind 200
Pagey1980: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {9-Hearts}{9-Clubs}
Bastoaca75: folds
WRunis: folds
FuncyCat: folds
profety: raises 400 to 800
INFERNO <RS>: folds
Trilubite: folds
Alexan999: folds
timezzz1991: raises 3562 to 4362 and is all-in
Pagey1980: raises 1163 to 5525 and is all-in
profety: calls 4725
*** FLOP *** {10-Spades}{4-Spades}{7-Spades}
*** TURN *** {10-Spades}{4-Spades}{7-Spades} {Q-Spades}
*** RIVER *** {10-Spades}{4-Spades}{7-Spades}{Q-Spades} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Pagey1980: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (a flush, Queen high)
profety: shows {J-Spades}{A-Hearts} (a flush, Queen high - Jack higher)
profety collected 2326 from side pot
timezzz1991: shows {9-Hearts}{9-Clubs} (a flush, Queen high - lower cards)
profety collected 13536 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 15862 Main pot 13536. Side pot 2326. | Rake 0
Board {10-Spades}{4-Spades}{7-Spades}{Q-Spades}{5-Spades}
Seat 1: Pagey1980 (big blind) showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and lost with a flush, Queen high
Seat 2: Bastoaca75 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: WRunis folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: FuncyCat folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: profety showed {J-Spades}{A-Hearts} and won (15862) with a flush, Queen high
Seat 6: INFERNO <RS> folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Trilubite folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Alexan999 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: timezzz1991 (small blind) showed {9-Hearts}{9-Clubs} and lost with a flush, Queen high

Out #38

PokerStars Hand #120411065250: Tournament #956773031, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2014/08/21 20:34:05 CET [2014/08/21 14:34:05 ET]
Table '956773031 1' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: zzzaets (8932 in chips)
Seat 2: timezzz1991 (874 in chips)
Seat 3: fabio199179 (5804 in chips)
Seat 4: zumo40 (3882 in chips)
Seat 6: JackTrefl (6619 in chips)
Seat 7: phpaulo (8395 in chips)
Seat 9: MoraisAL (8700 in chips)
zzzaets: posts the ante 25
timezzz1991: posts the ante 25
fabio199179: posts the ante 25
zumo40: posts the ante 25
JackTrefl: posts the ante 25
phpaulo: posts the ante 25
MoraisAL: posts the ante 25
JackTrefl: posts small blind 150
phpaulo: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {J-Clubs}{10-Diamonds}
MoraisAL: folds
zzzaets: calls 300
timezzz1991: raises 549 to 849 and is all-in
fabio199179: folds
zumo40: calls 849
JackTrefl: folds
phpaulo: folds
zzzaets: calls 549
*** FLOP *** {A-Hearts}{A-Spades}{4-Spades}
zzzaets: checks
zumo40: checks
*** TURN *** {A-Hearts}{A-Spades}{4-Spades} {7-Hearts}
zzzaets: checks
zumo40: checks
*** RIVER *** {A-Hearts}{A-Spades}{4-Spades}{7-Hearts} {4-Clubs}
zzzaets: checks
zumo40: checks
*** SHOW DOWN ***
zzzaets: shows {3-Diamonds}{3-Clubs} (two pair, Aces and Fours)
timezzz1991: shows {J-Clubs}{10-Diamonds} (two pair, Aces and Fours - Jack kicker)
zumo40: shows {5-Spades}{5-Clubs} (two pair, Aces and Fives)
zumo40 collected 3172 from pot
timezzz1991 finished the tournament in 46th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3172 | Rake 0
Board {A-Hearts}{A-Spades}{4-Spades}{7-Hearts}{4-Clubs}
Seat 1: zzzaets showed {3-Diamonds}{3-Clubs} and lost with two pair, Aces and Fours
Seat 2: timezzz1991 showed {J-Clubs}{10-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Fours
Seat 3: fabio199179 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: zumo40 (button) showed {5-Spades}{5-Clubs} and won (3172) with two pair, Aces and Fives
Seat 6: JackTrefl (small blind) folded before Flop
Seat 7: phpaulo (big blind) folded before Flop
Seat 9: MoraisAL fold

Out #37

PokerStars Hand #120410955600: Tournament #956781287, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/08/21 20:32:00 CET [2014/08/21 14:32:00 ET]
Table '956781287 20' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: dymek470 (3370 in chips)
Seat 2: 19Roma19 (1415 in chips)
Seat 3: dainutis (915 in chips)
Seat 4: sarina170 (1985 in chips)
Seat 5: Sloàn (1960 in chips)
Seat 6: St.Thiras (3122 in chips)
Seat 7: timezzz1991 (1960 in chips)
Seat 8: slh1980 (1650 in chips)
Seat 9: Dyszka90 (2155 in chips)
sarina170: posts small blind 75
Sloàn: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {6-Diamonds}{6-Clubs}
St.Thiras: folds
timezzz1991: raises 150 to 300
slh1980: folds
Dyszka90: folds
dymek470: raises 3070 to 3370 and is all-in
19Roma19: folds
dainutis: folds
sarina170: folds
Sloàn: calls 1810 and is all-in
timezzz1991: calls 1660 and is all-in
Uncalled bet (1410) returned to dymek470
*** FLOP *** {10-Hearts}{A-Spades}{10-Spades}
*** TURN *** {10-Hearts}{A-Spades}{10-Spades} {10-Clubs}
*** RIVER *** {10-Hearts}{A-Spades}{10-Spades}{10-Clubs} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Sloàn: shows {A-Hearts}{5-Diamonds} (a full house, Tens full of Aces)
timezzz1991: shows {6-Diamonds}{6-Clubs} (a full house, Tens full of Sixes)
dymek470: shows {A-Clubs}{Q-Diamonds} (a full house, Tens full of Aces)
Sloàn collected 2978 from pot
dymek470 collected 2977 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5955 | Rake 0
Board {10-Hearts}{A-Spades}{10-Spades}{10-Clubs}{K-Diamonds}
Seat 1: dymek470 showed {A-Clubs}{Q-Diamonds} and won (2977) with a full house, Tens full of Aces
Seat 2: 19Roma19 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dainutis (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: sarina170 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Sloàn (big blind) showed {A-Hearts}{5-Diamonds} and won (2978) with a full house, Tens full of Aces
Seat 6: St.Thiras folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: timezzz1991 showed {6-Diamonds}{6-Clubs} and lost with a full house, Tens full of Sixes
Seat 8: slh1980 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dyszka90 folded before Flop (didn't bet)

Out #36

PokerStars Hand #120404777827: Tournament #956698322, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2014/08/21 18:20:04 CET [2014/08/21 12:20:04 ET]
Table '956698322 9' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Fetzo84 (6830 in chips)
Seat 2: timezzz1991 (1625 in chips)
Seat 3: Baks909 (3270 in chips)
Seat 4: Serh296 (1212 in chips)
Seat 5: nikkxx (10951 in chips)
Seat 6: Ivanich1951 (2123 in chips)
Seat 7: TOLSTY Ace (4902 in chips)
Seat 9: tango12x (7190 in chips)
Fetzo84: posts the ante 50
timezzz1991: posts the ante 50
Baks909: posts the ante 50
Serh296: posts the ante 50
nikkxx: posts the ante 50
Ivanich1951: posts the ante 50
TOLSTY Ace: posts the ante 50
tango12x: posts the ante 50
Serh296: posts small blind 300
nikkxx: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {A-Spades}{5-Clubs}
Ivanich1951: raises 1473 to 2073 and is all-in
TOLSTY Ace: folds
tango12x: folds
Fetzo84: folds
timezzz1991: calls 1575 and is all-in
Baks909: folds
Serh296: folds
nikkxx: folds
Uncalled bet (498) returned to Ivanich1951
*** FLOP *** {2-Clubs}{10-Hearts}{2-Diamonds}
*** TURN *** {2-Clubs}{10-Hearts}{2-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Clubs}{10-Hearts}{2-Diamonds}{Q-Diamonds} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Ivanich1951: shows {4-Spades}{A-Clubs} (two pair, Fours and Deuces)
timezzz1991: shows {A-Spades}{5-Clubs} (a pair of Deuces)
Ivanich1951 collected 4450 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4450 | Rake 0
Board {2-Clubs}{10-Hearts}{2-Diamonds}{Q-Diamonds}{4-Clubs}
Seat 1: Fetzo84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: timezzz1991 showed {A-Spades}{5-Clubs} and lost with a pair of Deuces
Seat 3: Baks909 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Serh296 (small blind) folded before Flop
Seat 5: nikkxx (big blind) folded before Flop
Seat 6: Ivanich1951 showed {4-Spades}{A-Clubs} and won (4450) with two pair, Fours and Deuces
Seat 7: TOLSTY Ace folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: tango12x folded before Flop (didn't bet)

Out #35
$0,76

PokerStars Hand #120404334055: Tournament #956686734, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2014/08/21 18:10:08 CET [2014/08/21 12:10:08 ET]
Table '956686734 7' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: standart141 (17014 in chips)
Seat 3: darealwonder (33357 in chips)
Seat 4: 50DollaBillz (10801 in chips)
Seat 5: McElz (14334 in chips)
Seat 6: timezzz1991 (7978 in chips)
Seat 7: s8c8 (16302 in chips)
Seat 8: tinojan (26517 in chips)
standart141: posts the ante 125
darealwonder: posts the ante 125
50DollaBillz: posts the ante 125
McElz: posts the ante 125
timezzz1991: posts the ante 125
s8c8: posts the ante 125
tinojan: posts the ante 125
darealwonder: posts small blind 600
50DollaBillz: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {A-Diamonds}{J-Spades}
McElz: folds
timezzz1991: raises 6653 to 7853 and is all-in
s8c8: raises 6653 to 14506
tinojan: folds
standart141: folds
darealwonder: folds
50DollaBillz: folds
Uncalled bet (6653) returned to s8c8
*** FLOP *** {9-Hearts}{9-Clubs}{8-Hearts}
*** TURN *** {9-Hearts}{9-Clubs}{8-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{9-Clubs}{8-Hearts}{10-Diamonds} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {A-Diamonds}{J-Spades} (three of a kind, Nines)
s8c8: shows {K-Diamonds}{10-Clubs} (a full house, Nines full of Tens)
s8c8 collected 18381 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 18381 | Rake 0
Board {9-Hearts}{9-Clubs}{8-Hearts}{10-Diamonds}{9-Diamonds}
Seat 1: standart141 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: darealwonder (small blind) folded before Flop
Seat 4: 50DollaBillz (big blind) folded before Flop
Seat 5: McElz folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: timezzz1991 showed {A-Diamonds}{J-Spades} and lost with three of a kind, Nines
Seat 7: s8c8 showed {K-Diamonds}{10-Clubs} and won (18381) with a full house, Nines full of Tens
Seat 8: tinojan folded before Flop (didn't bet)

Out #34
$0,76

PokerStars Hand #120404027655: Tournament #956681744, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2014/08/21 18:03:12 CET [2014/08/21 12:03:12 ET]
Table '956681744 18' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: timezzz1991 (2023 in chips)
Seat 2: WRunis (10953 in chips)
Seat 4: Gabdin (31266 in chips)
Seat 5: Dimboss7777 (11788 in chips)
Seat 6: missTrippze (18912 in chips)
Seat 7: 1zegri1 (8715 in chips)
Seat 8: titatel (22537 in chips)
Seat 9: papou976 (53478 in chips)
timezzz1991: posts the ante 125
WRunis: posts the ante 125
Gabdin: posts the ante 125
Dimboss7777: posts the ante 125
missTrippze: posts the ante 125
1zegri1: posts the ante 125
titatel: posts the ante 125
papou976: posts the ante 125
missTrippze: posts small blind 600
1zegri1: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {A-Spades}{7-Diamonds}
titatel: folds
papou976: folds
timezzz1991: raises 698 to 1898 and is all-in
WRunis: folds
Gabdin: folds
Dimboss7777: raises 9765 to 11663 and is all-in
missTrippze: folds
1zegri1: calls 7390 and is all-in
Uncalled bet (3073) returned to Dimboss7777
*** FLOP *** {Q-Hearts}{9-Diamonds}{K-Hearts}
*** TURN *** {Q-Hearts}{9-Diamonds}{K-Hearts} {6-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{9-Diamonds}{K-Hearts}{6-Clubs} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
1zegri1: shows {3-Clubs}{3-Spades} (a pair of Threes)
Dimboss7777: shows {7-Clubs}{A-Hearts} (high card Ace)
1zegri1 collected 13384 from side pot
timezzz1991: shows {A-Spades}{7-Diamonds} (high card Ace)
1zegri1 collected 7294 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 20678 Main pot 7294. Side pot 13384. | Rake 0
Board {Q-Hearts}{9-Diamonds}{K-Hearts}{6-Clubs}{5-Hearts}
Seat 1: timezzz1991 showed {A-Spades}{7-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 2: WRunis folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Gabdin folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dimboss7777 (button) showed {7-Clubs}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 6: missTrippze (small blind) folded before Flop
Seat 7: 1zegri1 (big blind) showed {3-Clubs}{3-Spades} and won (20678) with a pair of Threes
Seat 8: titatel folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: papou976 folded before Flop (didn't bet)

Out #33

PokerStars Hand #120403582063: Tournament #956692538, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2014/08/21 17:51:21 CET [2014/08/21 11:51:21 ET]
Table '956692538 17' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Trick_Me_81 (6432 in chips)
Seat 2: Arachnotobia (652 in chips)
Seat 3: fextser (1190 in chips)
Seat 4: rJIe6Ka (7637 in chips)
Seat 5: MAG.Sk (4470 in chips)
Seat 6: mauzao669 (1899 in chips)
Seat 7: timezzz1991 (1275 in chips)
Seat 8: Calamighty J (6885 in chips)
Seat 9: lkngs (17905 in chips)
Trick_Me_81: posts the ante 25
Arachnotobia: posts the ante 25
fextser: posts the ante 25
rJIe6Ka: posts the ante 25
MAG.Sk: posts the ante 25
mauzao669: posts the ante 25
timezzz1991: posts the ante 25
Calamighty J: posts the ante 25
lkngs: posts the ante 25
Trick_Me_81: posts small blind 150
Arachnotobia: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {A-Diamonds}{9-Hearts}
fextser: folds
Calamighty J said, "Oh My!"
rJIe6Ka: folds
MAG.Sk: folds
mauzao669: folds
timezzz1991: raises 950 to 1250 and is all-in
Calamighty J: calls 1250
lkngs: folds
Trick_Me_81: folds
Arachnotobia: folds
*** FLOP *** {Q-Clubs}{2-Diamonds}{4-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Clubs}{2-Diamonds}{4-Diamonds} {A-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{2-Diamonds}{4-Diamonds}{A-Clubs} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {A-Diamonds}{9-Hearts} (a pair of Aces)
Calamighty J: shows {Q-Spades}{J-Diamonds} (two pair, Queens and Jacks)
Calamighty J collected 3175 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3175 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{2-Diamonds}{4-Diamonds}{A-Clubs}{J-Spades}
Seat 1: Trick_Me_81 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Arachnotobia (big blind) folded before Flop
Seat 3: fextser folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: rJIe6Ka folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MAG.Sk folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mauzao669 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: timezzz1991 showed {A-Diamonds}{9-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 8: Calamighty J showed {Q-Spades}{J-Diamonds} and won (3175) with two pair, Queens and Jacks
Seat 9: lkngs (button) folded before Flop (didn't bet)

1234595