Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

timezzz1991

Verstuur bericht

Forum Posts

Oke verzonden
Thanks voor de kans, helaas weer aardig wat pech

OUT #20
A5<AQ

Totaal $1,73

break:

#1-17 OUT
#18 OUT $1,21
#19 OUT $0,52
#20 2,414

OUT 19
$0,52

PokerStarshand #119137210440: Toernooi #941908439, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 23/07/2014 16:53:18 CET [23/07/2014 10:53:18 ET]
Tafel '941908439 13' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 2: timezzz1991 (5706 in chips)
Plaats 3: Shebanutiy (19228 in chips)
Plaats 4: TXS 09 (31349 in chips)
Plaats 5: mayouska (24800 in chips)
Plaats 8: ptpokerfreak (4109 in chips)
timezzz1991: zet de ante 125
Shebanutiy: zet de ante 125
TXS 09: zet de ante 125
mayouska: zet de ante 125
ptpokerfreak: zet de ante 125
Shebanutiy: zet small blind 600
TXS 09: zet big blind 1200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {Q-Spades}{A-Spades}
mayouska: foldt
ptpokerfreak: foldt
timezzz1991: raiset 4381 naar 5581 en is all-in
Shebanutiy: callt 4981
TXS 09: foldt
*** FLOP *** {3-Hearts}{3-Clubs}{8-Spades}
*** TURN *** {3-Hearts}{3-Clubs}{8-Spades} {2-Spades}
*** RIVER *** {3-Hearts}{3-Clubs}{8-Spades}{2-Spades} {J-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
Shebanutiy: toont {J-Spades}{9-Spades} (twee pair, Boeren en Drieën)
timezzz1991: toont {Q-Spades}{A-Spades} (een pair Drieën)
Shebanutiy won 12987 van pot
timezzz1991 is op de 20e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $0.52 ontvangen.
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 12987 | Rake 0
Board {3-Hearts}{3-Clubs}{8-Spades}{2-Spades}{J-Hearts}
Plaats 2: timezzz1991 (button) toonde {Q-Spades}{A-Spades} en verloor met een pair Drieën
Plaats 3: Shebanutiy (small blind) toonde {J-Spades}{9-Spades} en won (12987) met twee pair, Boeren en Drieën
Plaats 4: TXS 09 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 5: mayouska foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: ptpokerfreak foldde voor de Flop (bette niet)

OUT #18
$1,21 (9e)

A6<AQ

OUT#17

PokerStarshand #119136664339: Toernooi #941916201, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 23/07/2014 16:38:12 CET [23/07/2014 10:38:12 ET]
Tafel '941916201 15' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: timezzz1991 (560 in chips)
Plaats 2: dizid3nt (11761 in chips)
Plaats 3: anukum (4831 in chips)
Plaats 4: grff42 (7282 in chips)
Plaats 6: kaaappowwwww (3360 in chips)
Plaats 7: antonl82 (2845 in chips)
Plaats 8: sararmsantos (4462 in chips)
Plaats 9: akcedent (3180 in chips)
timezzz1991: zet de ante 25
dizid3nt: zet de ante 25
anukum: zet de ante 25
grff42: zet de ante 25
kaaappowwwww: zet de ante 25
antonl82: zet de ante 25
sararmsantos: zet de ante 25
akcedent: zet de ante 25
kaaappowwwww: zet small blind 150
antonl82: zet big blind 300
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {10-Diamonds}{J-Clubs}
sararmsantos: raiset 300 naar 600
akcedent: foldt
timezzz1991: callt 535 en is all-in
dizid3nt: foldt
anukum: foldt
grff42: raiset 600 naar 1200
kaaappowwwww: foldt
antonl82: foldt
sararmsantos: foldt
De niet-gecallde bet (600) is geretourneerd aan grff42
*** FLOP *** {K-Spades}{7-Hearts}{K-Diamonds}
*** TURN *** {K-Spades}{7-Hearts}{K-Diamonds} {9-Spades}
*** RIVER *** {K-Spades}{7-Hearts}{K-Diamonds}{9-Spades} {4-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
grff42: toont {Q-Spades}{J-Hearts} (een pair Koningen)
grff42 won 130 van bij pot
timezzz1991: toont {10-Diamonds}{J-Clubs} (een pair Koningen - is lager kicker)
grff42 won 2255 van hoofd pot
timezzz1991 is op de 52e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 2385 Hoofd pot 2255. Bij pot 130. | Rake 0
Board {K-Spades}{7-Hearts}{K-Diamonds}{9-Spades}{4-Hearts}
Plaats 1: timezzz1991 toonde {10-Diamonds}{J-Clubs} en verloor met een pair Koningen
Plaats 2: dizid3nt foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: anukum foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: grff42 (button) toonde {Q-Spades}{J-Hearts} en won (2385) met een pair Koningen
Plaats 6: kaaappowwwww (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: antonl82 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: sararmsantos foldde voor de Flop
Plaats 9: akcedent foldde voor de Flop (bette niet)

#16 OUT

PokerStarshand #119135968814: Toernooi #941904472, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 23/07/2014 16:18:43 CET [23/07/2014 10:18:43 ET]
Tafel '941904472 21' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: Knightens (7244 in chips)
Plaats 2: ramutchatcho (4805 in chips)
Plaats 3: king_KB24_ (2680 in chips)
Plaats 4: Pjuss (2235 in chips)
Plaats 5: Rast31 (2918 in chips)
Plaats 6: manookyl (2075 in chips)
Plaats 7: timezzz1991 (2490 in chips)
Plaats 8: gabrielsnow7 (8911 in chips)
Plaats 9: mariellka28 (2000 in chips)
Knightens: zet de ante 20
ramutchatcho: zet de ante 20
king_KB24_: zet de ante 20
Pjuss: zet de ante 20
Rast31: zet de ante 20
manookyl: zet de ante 20
timezzz1991: zet de ante 20
gabrielsnow7: zet de ante 20
mariellka28: zet de ante 20
manookyl: zet small blind 100
timezzz1991: zet big blind 200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {10-Hearts}{6-Clubs}
gabrielsnow7: foldt
Knightens zei, "ty"
mariellka28: foldt
Knightens: foldt
ramutchatcho: callt 200
king_KB24_: foldt
Pjuss: foldt
Rast31: foldt
gabrielsnow7 zei, "idiot"
manookyl: callt 100
timezzz1991: checkt
*** FLOP *** {A-Hearts}{A-Spades}{A-Diamonds}
manookyl: checkt
timezzz1991: checkt
ramutchatcho: checkt
*** TURN *** {A-Hearts}{A-Spades}{A-Diamonds} {10-Spades}
manookyl: bet 200
timezzz1991: raiset 590 naar 790
ramutchatcho: callt 790
manookyl: foldt
*** RIVER *** {A-Hearts}{A-Spades}{A-Diamonds}{10-Spades} {6-Spades}
timezzz1991: bet 1480 en is all-in
ramutchatcho: callt 1480
*** SHOWDOWN ***
timezzz1991: toont {10-Hearts}{6-Clubs} (een full house, Azen over Tienen)
ramutchatcho: toont {A-Clubs}{7-Clubs} (four of a kind, Azen)
ramutchatcho won 5520 van pot
timezzz1991 is op de 144e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5520 | Rake 0
Board {A-Hearts}{A-Spades}{A-Diamonds}{10-Spades}{6-Spades}
Plaats 1: Knightens foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: ramutchatcho toonde {A-Clubs}{7-Clubs} en won (5520) met four of a kind, Azen
Plaats 3: king_KB24_ foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Pjuss foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Rast31 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: manookyl (small blind) foldde op de Turn
Plaats 7: timezzz1991 (big blind) toonde {10-Hearts}{6-Clubs} en verloor met een full house, Azen over Tienen
Plaats 8: gabrielsnow7 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: mariellka28 foldde voor de Flop (bette niet)

#1-#15 OUT
#16 2.927
#17 1.415
#18 2.960

OUT #15

66<JJ

OUT#14

PokerStarshand #119134633086: Toernooi #941879229, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (600/1200) - 23/07/2014 15:38:21 CET [23/07/2014 9:38:21 ET]
Tafel '941879229 37' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: kert359 (9510 in chips)
Plaats 2: kylie21-02 (14282 in chips)
Plaats 3: Voshk@1 (22488 in chips)
Plaats 4: Texn36 (3355 in chips) zit uit
Plaats 5: PbI6HAg30P (5900 in chips)
Plaats 6: x_sava (10767 in chips)
Plaats 7: timezzz1991 (4716 in chips)
Plaats 8: IVO1310 (6720 in chips)
Plaats 9: German629 (9995 in chips)
kert359: zet de ante 120
kylie21-02: zet de ante 120
Voshk@1: zet de ante 120
Texn36: zet de ante 120
PbI6HAg30P: zet de ante 120
x_sava: zet de ante 120
timezzz1991: zet de ante 120
IVO1310: zet de ante 120
German629: zet de ante 120
PbI6HAg30P: zet small blind 600
x_sava: zet big blind 1200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {K-Clubs}{10-Clubs}
timezzz1991: raiset 3396 naar 4596 en is all-in
IVO1310: raiset 2004 naar 6600 en is all-in
German629: foldt
kert359: foldt
kylie21-02: foldt
Voshk@1: foldt
Texn36: foldt
PbI6HAg30P: foldt
x_sava: foldt
De niet-gecallde bet (2004) is geretourneerd aan IVO1310
*** FLOP *** {6-Hearts}{7-Spades}{4-Hearts}
*** TURN *** {6-Hearts}{7-Spades}{4-Hearts} {7-Hearts}
*** RIVER *** {6-Hearts}{7-Spades}{4-Hearts}{7-Hearts} {3-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
timezzz1991: toont {K-Clubs}{10-Clubs} (een pair Zevens)
IVO1310: toont {K-Hearts}{A-Hearts} (een flush, Aas hoog)
IVO1310 won 12072 van pot
timezzz1991 is op de 53e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 12072 | Rake 0
Board {6-Hearts}{7-Spades}{4-Hearts}{7-Hearts}{3-Clubs}
Plaats 1: kert359 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: kylie21-02 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Voshk@1 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Texn36 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: PbI6HAg30P (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: x_sava (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: timezzz1991 toonde {K-Clubs}{10-Clubs} en verloor met een pair Zevens
Plaats 8: IVO1310 toonde {K-Hearts}{A-Hearts} en won (12072) met een flush, Aas hoog
Plaats 9: German629 foldde voor de Flop (bette niet)

OUT #13

PokerStarshand #119133954181: Toernooi #941894288, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 23/07/2014 15:18:32 CET [23/07/2014 9:18:32 ET]
Tafel '941894288 13' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: Belmundo13 (1435 in chips)
Plaats 2: ProTrap* (1385 in chips)
Plaats 3: timezzz1991 (1335 in chips)
Plaats 4: PintoAmado (3490 in chips)
Plaats 5: RPousada (1120 in chips)
Plaats 6: vintal086 (2220 in chips)
Plaats 7: smeggie28 (2515 in chips)
Plaats 8: joybluffer (1775 in chips)
Plaats 9: za5t3r (1415 in chips)
RPousada: zet small blind 25
vintal086: zet big blind 50
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {Q-Clubs}{Q-Spades}
smeggie28: foldt
joybluffer: foldt
za5t3r: foldt
Belmundo13: foldt
ProTrap*: raiset 85 naar 135
timezzz1991: raiset 115 naar 250
PintoAmado: foldt
RPousada: foldt
vintal086: callt 200
ProTrap*: callt 115
*** FLOP *** {7-Spades}{10-Hearts}{3-Hearts}
vintal086: bet 775
ProTrap*: callt 775
timezzz1991: raiset 310 naar 1085 en is all-in
vintal086: callt 310
ProTrap*: callt 310
*** TURN *** {7-Spades}{10-Hearts}{3-Hearts} {6-Hearts}
vintal086: checkt
ProTrap*: bet 50 en is all-in
vintal086: callt 50
*** RIVER *** {7-Spades}{10-Hearts}{3-Hearts}{6-Hearts} {2-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
vintal086: toont {A-Clubs}{4-Diamonds} (high card Aas)
ProTrap*: toont {10-Spades}{10-Diamonds} (three of a kind, Tienen)
ProTrap* won 100 van bij pot
timezzz1991: toont {Q-Clubs}{Q-Spades} (een pair Vrouwen)
ProTrap* won 4030 van hoofd pot
timezzz1991 is op de 142e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4130 Hoofd pot 4030. Bij pot 100. | Rake 0
Board {7-Spades}{10-Hearts}{3-Hearts}{6-Hearts}{2-Hearts}
Plaats 1: Belmundo13 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: ProTrap* toonde {10-Spades}{10-Diamonds} en won (4130) met three of a kind, Tienen
Plaats 3: timezzz1991 toonde {Q-Clubs}{Q-Spades} en verloor met een pair Vrouwen
Plaats 4: PintoAmado (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: RPousada (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: vintal086 (big blind) toonde {A-Clubs}{4-Diamonds} en verloor met high card Aas
Plaats 7: smeggie28 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: joybluffer foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: za5t3r foldde voor de Flop (bette niet)

OUT #12

AQ<99

OUT #11

PokerStarshand #119133377667: Toernooi #941887582, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 23/07/2014 15:02:27 CET [23/07/2014 9:02:27 ET]
Tafel '941887582 17' 9-max Plaats #3 is de button
Plaats 1: g.lebowski (538 in chips)
Plaats 2: holeinone565 (1445 in chips)
Plaats 3: Grivuss74 (1820 in chips)
Plaats 4: KADETT3 (3160 in chips)
Plaats 5: timezzz1991 (80 in chips)
Plaats 6: DJ.Antoi (3085 in chips)
Plaats 7: angler1317 (1320 in chips) zit uit
Plaats 8: NameRoger (2840 in chips)
Plaats 9: Alkanyr89 (3030 in chips)
KADETT3: zet small blind 15
timezzz1991: zet big blind 30
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {A-Hearts}{J-Diamonds}
DJ.Antoi: raiset 30 naar 60
angler1317: foldt
NameRoger: foldt
angler1317 is terug
Alkanyr89: callt 60
g.lebowski: foldt
holeinone565: foldt
Grivuss74: foldt
KADETT3: foldt
timezzz1991: raiset 20 naar 80 en is all-in
DJ.Antoi: callt 20
Alkanyr89: callt 20
*** FLOP *** {4-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts}
DJ.Antoi: checkt
Alkanyr89: bet 30
DJ.Antoi: callt 30
*** TURN *** {4-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts} {10-Spades}
DJ.Antoi: checkt
Alkanyr89: checkt
*** RIVER *** {4-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts}{10-Spades} {5-Diamonds}
DJ.Antoi: bet 315
Alkanyr89: callt 315
*** SHOWDOWN ***
DJ.Antoi: toont {K-Diamonds}{Q-Diamonds} (een flush, Koning hoog)
Alkanyr89: gooit hand weg
DJ.Antoi won 690 van bij pot
timezzz1991: gooit hand weg
DJ.Antoi won 255 van hoofd pot
timezzz1991 is op de 148e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 945 Hoofd pot 255. Bij pot 690. | Rake 0
Board {4-Diamonds}{9-Diamonds}{2-Hearts}{10-Spades}{5-Diamonds}
Plaats 1: g.lebowski foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: holeinone565 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Grivuss74 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: KADETT3 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 5: timezzz1991 (big blind) gooide weg {A-Hearts}{J-Diamonds}
Plaats 6: DJ.Antoi toonde {K-Diamonds}{Q-Diamonds} en won (945) met een flush, Koning hoog
Plaats 7: angler1317 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: NameRoger foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Alkanyr89 gooide weg {9-Spades}{K-Clubs}

break:

OUT #1-#10
#11: 2.362
#12: 1.924
#13: 1.600

OUT #10

PokerStarshand #119132751811: Toernooi #941865613, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 23/07/2014 14:41:54 CET [23/07/2014 8:41:54 ET]
Tafel '941865613 24' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: timezzz1991 (2705 in chips)
Plaats 2: g.lebowski (2445 in chips)
Plaats 3: PopSRB85 (2030 in chips)
Plaats 4: filik78 (10260 in chips)
Plaats 5: jyuxt (3016 in chips)
Plaats 6: qamaniq (1995 in chips)
Plaats 7: Stanislavleg (2720 in chips)
Plaats 8: deryaba2014 (4399 in chips)
Plaats 9: donsel85 (2930 in chips)
timezzz1991: zet de ante 40
g.lebowski: zet de ante 40
PopSRB85: zet de ante 40
filik78: zet de ante 40
jyuxt: zet de ante 40
qamaniq: zet de ante 40
Stanislavleg: zet de ante 40
deryaba2014: zet de ante 40
donsel85: zet de ante 40
qamaniq: zet small blind 200
Stanislavleg: zet big blind 400
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {K-Spades}{A-Spades}
deryaba2014: foldt
donsel85: foldt
timezzz1991: raiset 2265 naar 2665 en is all-in
g.lebowski: foldt
PopSRB85: foldt
filik78: callt 2665
jyuxt: foldt
qamaniq is door zijn tijd heen terwijl je geen verbinding hebt
qamaniq: foldt
qamaniq zit uit
Stanislavleg: foldt
*** FLOP *** {10-Diamonds}{2-Clubs}{6-Spades}
*** TURN *** {10-Diamonds}{2-Clubs}{6-Spades} {8-Hearts}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{2-Clubs}{6-Spades}{8-Hearts} {10-Spades}
*** SHOWDOWN ***
timezzz1991: toont {K-Spades}{A-Spades} (een pair Tienen)
filik78: toont {7-Hearts}{7-Spades} (twee pair, Tienen en Zevens)
filik78 won 6290 van pot
timezzz1991 is op de 103e plaats in het toernooi geëindigd
qamaniq heeft geen verbinding
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 6290 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{2-Clubs}{6-Spades}{8-Hearts}{10-Spades}
Plaats 1: timezzz1991 toonde {K-Spades}{A-Spades} en verloor met een pair Tienen
Plaats 2: g.lebowski foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: PopSRB85 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: filik78 toonde {7-Hearts}{7-Spades} en won (6290) met twee pair, Tienen en Zevens
Plaats 5: jyuxt (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: qamaniq (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: Stanislavleg (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: deryaba2014 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: donsel85 foldde voor de Flop (bette niet)

OUT #9

Tafel sloot
AK vs AK vs 85s
5 op de flop

Probeer m later nog te vinden

OUT #8

PokerStarshand #119131874591: Toernooi #941873119, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 23/07/2014 14:12:35 CET [23/07/2014 8:12:35 ET]
Tafel '941873119 4' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: Alexsunset (1550 in chips)
Plaats 2: PopSRB85 (1490 in chips)
Plaats 3: timezzz1991 (1470 in chips)
Plaats 4: caxumbro (1495 in chips)
Plaats 5: Stevie'sBank (1480 in chips)
Plaats 6: PrinceChazz (1440 in chips)
Plaats 7: 666DAGGER666 (1485 in chips)
Plaats 8: tchumi (1650 in chips)
Plaats 9: Luniso (1440 in chips)
Stevie'sBank: zet small blind 10
PrinceChazz: zet big blind 20
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {K-Spades}{A-Spades}
666DAGGER666: callt 20
tchumi: callt 20
Luniso: foldt
Alexsunset: foldt
PopSRB85: foldt
timezzz1991: raiset 100 naar 120
caxumbro: foldt
Stevie'sBank: foldt
PrinceChazz: foldt
666DAGGER666: foldt
tchumi: callt 100
*** FLOP *** {8-Spades}{7-Hearts}{5-Spades}
tchumi: bet 60
timezzz1991: callt 60
*** TURN *** {8-Spades}{7-Hearts}{5-Spades} {7-Diamonds}
tchumi: checkt
timezzz1991: checkt
*** RIVER *** {8-Spades}{7-Hearts}{5-Spades}{7-Diamonds} {Q-Spades}
tchumi: bet 180
timezzz1991: raiset 385 naar 565
tchumi: raiset 385 naar 950
timezzz1991: raiset 340 naar 1290 en is all-in
tchumi: callt 340
*** SHOWDOWN ***
timezzz1991: toont {K-Spades}{A-Spades} (een flush, Aas hoog)
tchumi: toont {7-Clubs}{8-Hearts} (een full house, Zevens over Achten)
tchumi won 2990 van pot
timezzz1991 is op de 165e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 2990 | Rake 0
Board {8-Spades}{7-Hearts}{5-Spades}{7-Diamonds}{Q-Spades}
Plaats 1: Alexsunset foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: PopSRB85 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: timezzz1991 toonde {K-Spades}{A-Spades} en verloor met een flush, Aas hoog
Plaats 4: caxumbro (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Stevie'sBank (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: PrinceChazz (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: 666DAGGER666 foldde voor de Flop
Plaats 8: tchumi toonde {7-Clubs}{8-Hearts} en won (2990) met een full house, Zevens over Achten
Plaats 9: Luniso foldde voor de Flop (bette niet)

break:

OUT #1-#7
#8: 1.395

OUT #7

PokerStarshand #119131151680: Toernooi #941858765, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 23/07/2014 13:45:38 CET [23/07/2014 7:45:38 ET]
Tafel '941858765 12' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: baaaaddyyyy (1165 in chips)
Plaats 3: MaJIb4uIlIka (2143 in chips)
Plaats 4: tuborg123456 (1405 in chips)
Plaats 5: HAL7000 (2965 in chips)
Plaats 6: SuckOut549 (4116 in chips)
Plaats 7: emprowize (2365 in chips)
Plaats 8: timezzz1991 (1015 in chips)
Plaats 9: wildwillwon (756 in chips)
SuckOut549: zet small blind 50
emprowize: zet big blind 100
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {10-Hearts}{Q-Hearts}
timezzz1991: raiset 915 naar 1015 en is all-in
wildwillwon: foldt
baaaaddyyyy: foldt
MaJIb4uIlIka: foldt
tuborg123456: foldt
HAL7000: foldt
SuckOut549: raiset 3101 naar 4116 en is all-in
emprowize: foldt
De niet-gecallde bet (3101) is geretourneerd aan SuckOut549
*** FLOP *** {7-Clubs}{3-Spades}{7-Hearts}
*** TURN *** {7-Clubs}{3-Spades}{7-Hearts} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Clubs}{3-Spades}{7-Hearts}{3-Diamonds} {2-Spades}
*** SHOWDOWN ***
SuckOut549: toont {A-Diamonds}{8-Diamonds} (twee pair, Zevens en Drieën)
timezzz1991: toont {10-Hearts}{Q-Hearts} (twee pair, Zevens en Drieën - is lager kicker)
SuckOut549 won 2130 van pot
timezzz1991 is op de 116e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 2130 | Rake 0
Board {7-Clubs}{3-Spades}{7-Hearts}{3-Diamonds}{2-Spades}
Plaats 1: baaaaddyyyy foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: MaJIb4uIlIka foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: tuborg123456 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: HAL7000 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: SuckOut549 (small blind) toonde {A-Diamonds}{8-Diamonds} en won (2130) met twee pair, Zevens en Drieën
Plaats 7: emprowize (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: timezzz1991 toonde {10-Hearts}{Q-Hearts} en verloor met twee pair, Zevens en Drieën
Plaats 9: wildwillwon foldde voor de Flop (bette niet)

OUT #6
Natuurlijk dit weer

PokerStarshand #119130897967: Toernooi #941851213, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 23/07/2014 13:36:08 CET [23/07/2014 7:36:08 ET]
Tafel '941851213 15' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: andre261083 (450 in chips)
Plaats 2: Jeka705 (1855 in chips)
Plaats 3: tuborg123456 (5050 in chips)
Plaats 4: ZubenInzage (2905 in chips)
Plaats 5: JustMF (4060 in chips)
Plaats 6: FVB_21 (3605 in chips)
Plaats 8: timezzz1991 (620 in chips)
Plaats 9: Schmuck1409 (1895 in chips)
andre261083: zet de ante 25
Jeka705: zet de ante 25
tuborg123456: zet de ante 25
ZubenInzage: zet de ante 25
JustMF: zet de ante 25
FVB_21: zet de ante 25
timezzz1991: zet de ante 25
Schmuck1409: zet de ante 25
andre261083: zet small blind 125
Jeka705: zet big blind 250
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {4-Clubs}{A-Diamonds}
tuborg123456: foldt
ZubenInzage: foldt
JustMF: foldt
FVB_21: foldt
timezzz1991: raiset 345 naar 595 en is all-in
Schmuck1409: callt 595
andre261083: callt 300 en is all-in
Jeka705: foldt
*** FLOP *** {7-Diamonds}{Q-Clubs}{K-Clubs}
*** TURN *** {7-Diamonds}{Q-Clubs}{K-Clubs} {K-Spades}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{Q-Clubs}{K-Clubs}{K-Spades} {K-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
timezzz1991: toont {4-Clubs}{A-Diamonds} (three of a kind, Koningen)
Schmuck1409: toont {9-Diamonds}{K-Diamonds} (four of a kind, Koningen)
Schmuck1409 won 340 van bij pot
andre261083: toont {9-Hearts}{10-Diamonds} (three of a kind, Koningen)
Schmuck1409 won 1725 van hoofd pot
timezzz1991 is op de 68e plaats in het toernooi geëindigd
andre261083 is op de 69e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 2065 Hoofd pot 1725. Bij pot 340. | Rake 0
Board {7-Diamonds}{Q-Clubs}{K-Clubs}{K-Spades}{K-Hearts}
Plaats 1: andre261083 (small blind) toonde {9-Hearts}{10-Diamonds} en verloor met three of a kind, Koningen
Plaats 2: Jeka705 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: tuborg123456 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: ZubenInzage foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: JustMF foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: FVB_21 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: timezzz1991 toonde {4-Clubs}{A-Diamonds} en verloor met three of a kind, Koningen
Plaats 9: Schmuck1409 (button) toonde {9-Diamonds}{K-Diamonds} en won (2065) met four of a kind, Koningen

1234588