All The Latest News from the 2015 WSOP
Now Live WSOP WSOP 2015
All The Latest News from the 2015 WSOP

timezzz1991

Verstuur bericht

Forum Posts

werkt je vip multiplier wel in ps casino?

heel graag
timezzz1991

heel graag 33 L
timezzz1991

heel graag
timezzz1991

heel graag
timezzz1991

graag timezzz1991
eventueel psko's erbij

OUT 2,70 ko

PokerStarshand #134248598953: Toernooi #1203598513, $2.00+$0.50+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 24/04/2015 21:22:54 CET [24/04/2015 15:22:54 ET]
Tafel '1203598513 51' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: Wunjo777 (9630 in chips)
Plaats 2: hendy 1985 (2170 in chips)
Plaats 3: Buerginapp (5950 in chips)
Plaats 4: lockat23 (3000 in chips)
Plaats 5: MisieQ88 (12015 in chips)
Plaats 6: nohair88 (2525 in chips)
Plaats 7: Diimmaa31 (3000 in chips)
Plaats 8: peggel06 (3000 in chips)
Plaats 9: timezzz1991 (2045 in chips)
hendy 1985: zet small blind 75
Buerginapp: zet big blind 150
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {K-Diamonds}{J-Diamonds}
lockat23: foldt
MisieQ88: foldt
nohair88: foldt
Diimmaa31: raiset 300 naar 450
peggel06: foldt
timezzz1991: raiset 1595 naar 2045 en is all-in
Wunjo777: foldt
hendy 1985: foldt
Buerginapp: foldt
Diimmaa31: callt 1595
*** FLOP *** {Q-Hearts}{2-Diamonds}{5-Spades}
*** TURN *** {Q-Hearts}{2-Diamonds}{5-Spades} {9-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{2-Diamonds}{5-Spades}{9-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
Diimmaa31: toont {A-Clubs}{7-Clubs} (high card Aas)
timezzz1991: toont {K-Diamonds}{J-Diamonds} (high card Koning)
Diimmaa31 won 4315 van pot
Diimmaa31 wint de bounty van $0.50 voor het uitschakelen van timezzz1991
timezzz1991 is op de 2508e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4315 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{2-Diamonds}{5-Spades}{9-Clubs}{4-Hearts}
Plaats 1: Wunjo777 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: hendy 1985 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: Buerginapp (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: lockat23 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: MisieQ88 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: nohair88 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Diimmaa31 toonde {A-Clubs}{7-Clubs} en won (4315) met high card Aas
Plaats 8: peggel06 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: timezzz1991 toonde {K-Diamonds}{J-Diamonds} en verloor met high card Koning

PokerStarshand #134248226948: Toernooi #1203598513, $2.00+$0.50+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 24/04/2015 21:16:32 CET [24/04/2015 15:16:32 ET]
Tafel '1203598513 51' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: SteveB85 (2875 in chips)
Plaats 2: hendy 1985 (3075 in chips)
Plaats 3: Buerginapp (2790 in chips)
Plaats 4: Filipo_1989 (3605 in chips)
Plaats 5: MisieQ88 (6165 in chips)
Plaats 6: nohair88 (2875 in chips)
Plaats 7: D.Aranha_j8 (3000 in chips)
Plaats 8: lildani9 (3000 in chips)
Plaats 9: timezzz1991 (3510 in chips)
hendy 1985: zet small blind 50
Buerginapp: zet big blind 100
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {A-Spades}{6-Spades}
Filipo_1989: foldt
MisieQ88: foldt
nohair88: foldt
D.Aranha_j8: foldt
lildani9: foldt
timezzz1991: raiset 170 naar 270
SteveB85: foldt
hendy 1985: callt 220
Buerginapp: callt 170
*** FLOP *** {J-Diamonds}{6-Hearts}{5-Clubs}
hendy 1985: checkt
Buerginapp: bet 405
timezzz1991: callt 405
hendy 1985: foldt
*** TURN *** {J-Diamonds}{6-Hearts}{5-Clubs} {Q-Clubs}
Buerginapp: bet 500
timezzz1991: callt 500
*** RIVER *** {J-Diamonds}{6-Hearts}{5-Clubs}{Q-Clubs} {4-Diamonds}
Buerginapp: bet 1615 en is all-in
timezzz1991: callt 1615
*** SHOWDOWN ***
Buerginapp: toont {Q-Hearts}{J-Spades} (twee pair, Vrouwen en Boeren)
timezzz1991: toont {A-Spades}{6-Spades} (een pair Zessen)
Buerginapp won 5850 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5850 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{6-Hearts}{5-Clubs}{Q-Clubs}{4-Diamonds}
Plaats 1: SteveB85 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: hendy 1985 (small blind) foldde op de Flop
Plaats 3: Buerginapp (big blind) toonde {Q-Hearts}{J-Spades} en won (5850) met twee pair, Vrouwen en Boeren
Plaats 4: Filipo_1989 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: MisieQ88 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: nohair88 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: D.Aranha_j8 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: lildani9 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: timezzz1991 toonde {A-Spades}{6-Spades} en verloor met een pair Zessen

Break

Alleen nog in de 2,70ko

out 2,20 turbo

PokerStarshand #134246787522: Toernooi #1203598128, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 24/04/2015 20:50:04 CET [24/04/2015 14:50:04 ET]
Tafel '1203598128 56' 9-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: Scieronissan (8449 in chips)
Plaats 2: Biatchpeopl3 (2310 in chips)
Plaats 3: Otizhaj (1967 in chips)
Plaats 4: FunkiManki (18809 in chips)
Plaats 5: Dnulke (8104 in chips)
Plaats 6: marios1914 (3195 in chips)
Plaats 7: AAAvi (6970 in chips)
Plaats 8: berget83 (3535 in chips)
Plaats 9: timezzz1991 (3924 in chips)
Scieronissan: zet de ante 40
Biatchpeopl3: zet de ante 40
Otizhaj: zet de ante 40
FunkiManki: zet de ante 40
Dnulke: zet de ante 40
marios1914: zet de ante 40
AAAvi: zet de ante 40
berget83: zet de ante 40
timezzz1991: zet de ante 40
Otizhaj: zet small blind 150
FunkiManki: zet big blind 300
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {A-Clubs}{Q-Spades}
Dnulke: foldt
marios1914: foldt
AAAvi: foldt
berget83: foldt
timezzz1991: raiset 3584 naar 3884 en is all-in
Scieronissan: foldt
Biatchpeopl3: foldt
Otizhaj: callt 1777 en is all-in
FunkiManki: callt 3584
*** FLOP *** {2-Hearts}{9-Hearts}{5-Hearts}
*** TURN *** {2-Hearts}{9-Hearts}{5-Hearts} {7-Spades}
*** RIVER *** {2-Hearts}{9-Hearts}{5-Hearts}{7-Spades} {K-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
FunkiManki: toont {8-Spades}{8-Clubs} (een pair Achten)
timezzz1991: toont {A-Clubs}{Q-Spades} (high card Aas)
FunkiManki won 3914 van bij pot
Otizhaj: toont {9-Diamonds}{10-Diamonds} (een pair Negens)
Otizhaj won 6141 van hoofd pot
timezzz1991 is op de 1307e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 10055 Hoofd pot 6141. Bij pot 3914. | Rake 0
Board {2-Hearts}{9-Hearts}{5-Hearts}{7-Spades}{K-Hearts}
Plaats 1: Scieronissan foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Biatchpeopl3 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Otizhaj (small blind) toonde {9-Diamonds}{10-Diamonds} en won (6141) met een pair Negens
Plaats 4: FunkiManki (big blind) toonde {8-Spades}{8-Clubs} en won (3914) met een pair Achten
Plaats 5: Dnulke foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: marios1914 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: AAAvi foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: berget83 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: timezzz1991 toonde {A-Clubs}{Q-Spades} en verloor met high card Aas

OUT 2,20

PokerStarshand #134246600156: Toernooi #1203598342, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 24/04/2015 20:46:39 CET [24/04/2015 14:46:39 ET]
Tafel '1203598342 4' 6-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: v@Lis aure@ (2970 in chips)
Plaats 2: ZuJIOk (8172 in chips) zit uit
Plaats 3: timezzz1991 (587 in chips)
Plaats 4: Thorfather (3065 in chips)
Plaats 5: Ib_9 (3060 in chips)
v@Lis aure@: zet small blind 15
ZuJIOk: zet big blind 30
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {9-Hearts}{K-Clubs}
timezzz1991: raiset 30 naar 60
Thorfather: callt 60
Ib_9: foldt
v@Lis aure@: foldt
ZuJIOk: foldt
*** FLOP *** {10-Diamonds}{2-Hearts}{K-Diamonds}
timezzz1991: bet 128
Thorfather: raiset 982 naar 1110
timezzz1991: callt 399 en is all-in
De niet-gecallde bet (583) is geretourneerd aan Thorfather
*** TURN *** {10-Diamonds}{2-Hearts}{K-Diamonds} {4-Spades}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{2-Hearts}{K-Diamonds}{4-Spades} {Q-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
timezzz1991: toont {9-Hearts}{K-Clubs} (een pair Koningen)
Thorfather: toont {Q-Spades}{10-Spades} (twee pair, Vrouwen en Tienen)
Thorfather won 1219 van pot
timezzz1991 is op de 549e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 1219 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{2-Hearts}{K-Diamonds}{4-Spades}{Q-Clubs}
Plaats 1: v@Lis aure@ (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: ZuJIOk (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: timezzz1991 toonde {9-Hearts}{K-Clubs} en verloor met een pair Koningen
Plaats 4: Thorfather toonde {Q-Spades}{10-Spades} en won (1219) met twee pair, Vrouwen en Tienen
Plaats 5: Ib_9 (button) foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #134246342116: Toernooi #1203598342, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 24/04/2015 20:41:56 CET [24/04/2015 14:41:56 ET]
Tafel '1203598342 4' 6-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: steffyps (2807 in chips)
Plaats 2: ZuJIOk (2675 in chips)
Plaats 3: timezzz1991 (3307 in chips)
Plaats 4: Thorfather (3020 in chips)
Plaats 5: Ageless92 (3400 in chips)
Plaats 6: Carper13 (2791 in chips)
timezzz1991: zet small blind 15
Thorfather: zet big blind 30
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {A-Hearts}{K-Spades}
Ageless92: foldt
Carper13: foldt
steffyps: callt 30
ZuJIOk: raiset 150 naar 180
timezzz1991: raiset 270 naar 450
Thorfather: foldt
steffyps: foldt
ZuJIOk: raiset 600 naar 1050
timezzz1991: raiset 1890 naar 2940
ZuJIOk: callt 1625 en is all-in
De niet-gecallde bet (265) is geretourneerd aan timezzz1991
*** FLOP *** {6-Diamonds}{7-Clubs}{2-Spades}
*** TURN *** {6-Diamonds}{7-Clubs}{2-Spades} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{7-Clubs}{2-Spades}{10-Diamonds} {3-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
timezzz1991: toont {A-Hearts}{K-Spades} (high card Aas)
ZuJIOk: toont {A-Diamonds}{A-Spades} (een pair Azen)
ZuJIOk won 5410 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5410 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{7-Clubs}{2-Spades}{10-Diamonds}{3-Hearts}
Plaats 1: steffyps foldde voor de Flop
Plaats 2: ZuJIOk (button) toonde {A-Diamonds}{A-Spades} en won (5410) met een pair Azen
Plaats 3: timezzz1991 (small blind) toonde {A-Hearts}{K-Spades} en verloor met high card Aas
Plaats 4: Thorfather (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 5: Ageless92 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Carper13 foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #134245846693: Toernooi #1203598128, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 24/04/2015 20:32:48 CET [24/04/2015 14:32:48 ET]
Tafel '1203598128 56' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: Scieronissan (5247 in chips)
Plaats 2: Jokah1337 (8612 in chips)
Plaats 3: Zbll (2740 in chips)
Plaats 4: Hand72o (1710 in chips)
Plaats 5: Dnulke (3697 in chips)
Plaats 6: PROtester (1805 in chips)
Plaats 7: MakingM0 (2570 in chips)
Plaats 8: love you74 (6310 in chips)
Plaats 9: timezzz1991 (2112 in chips)
Scieronissan: zet de ante 20
Jokah1337: zet de ante 20
Zbll: zet de ante 20
Hand72o: zet de ante 20
Dnulke: zet de ante 20
PROtester: zet de ante 20
MakingM0: zet de ante 20
love you74: zet de ante 20
timezzz1991: zet de ante 20
love you74: zet small blind 75
timezzz1991: zet big blind 150
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {5-Spades}{5-Hearts}
Scieronissan: foldt
Jokah1337: foldt
Zbll: foldt
Hand72o: foldt
Dnulke: foldt
PROtester: foldt
MakingM0: raiset 150 naar 300
love you74: raiset 5990 naar 6290 en is all-in
timezzz1991: callt 1942 en is all-in
MakingM0: foldt
De niet-gecallde bet (4198) is geretourneerd aan love you74
*** FLOP *** {3-Spades}{6-Clubs}{A-Spades}
*** TURN *** {3-Spades}{6-Clubs}{A-Spades} {9-Clubs}
*** RIVER *** {3-Spades}{6-Clubs}{A-Spades}{9-Clubs} {A-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
love you74: toont {K-Spades}{2-Diamonds} (een pair Azen)
timezzz1991: toont {5-Spades}{5-Hearts} (twee pair, Azen en Vijven)
timezzz1991 won 4664 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4664 | Rake 0
Board {3-Spades}{6-Clubs}{A-Spades}{9-Clubs}{A-Diamonds}
Plaats 1: Scieronissan foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Jokah1337 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: Zbll foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Hand72o foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Dnulke foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: PROtester foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: MakingM0 (button) foldde voor de Flop
Plaats 8: love you74 (small blind) toonde {K-Spades}{2-Diamonds} en verloor met een pair Azen
Plaats 9: timezzz1991 (big blind) toonde {5-Spades}{5-Hearts} en won (4664) met twee pair, Azen en Vijven

OUT 1.35 ko

PokerStarshand #134244668831: Toernooi #1203597975, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 24/04/2015 20:10:47 CET [24/04/2015 14:10:47 ET]
Tafel '1203597975 37' 9-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: mimaba73 (10528 in chips)
Plaats 2: Azgazz (22925 in chips)
Plaats 3: 2xHolm (255 in chips) zit uit
Plaats 4: Aria Pokoten (6324 in chips)
Plaats 5: timezzz1991 (7714 in chips)
Plaats 6: flagazzi (19989 in chips)
Plaats 7: silver462 (2950 in chips)
Plaats 8: nosf-ds (5287 in chips)
Plaats 9: promoSNG (16427 in chips) zit uit
mimaba73: zet de ante 50
Azgazz: zet de ante 50
2xHolm: zet de ante 50
Aria Pokoten: zet de ante 50
timezzz1991: zet de ante 50
flagazzi: zet de ante 50
silver462: zet de ante 50
nosf-ds: zet de ante 50
promoSNG: zet de ante 50
flagazzi: zet small blind 300
silver462: zet big blind 600
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {A-Spades}{10-Clubs}
nosf-ds: foldt
promoSNG: foldt
mimaba73: callt 600
Azgazz: raiset 900 naar 1500
2xHolm: foldt
Aria Pokoten: foldt
timezzz1991: raiset 6164 naar 7664 en is all-in
flagazzi: foldt
silver462: foldt
mimaba73: foldt
Azgazz: callt 6164
*** FLOP *** {2-Clubs}{2-Spades}{8-Hearts}
*** TURN *** {2-Clubs}{2-Spades}{8-Hearts} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Clubs}{2-Spades}{8-Hearts}{7-Diamonds} {Q-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
Azgazz: toont {K-Clubs}{K-Diamonds} (twee pair, Koningen en Tweeën)
timezzz1991: toont {A-Spades}{10-Clubs} (een pair Tweeën)
Azgazz won 17278 van pot
Azgazz wint de bounty van $0.25 voor het uitschakelen van timezzz1991
timezzz1991 is op de 2086e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 17278 | Rake 0
Board {2-Clubs}{2-Spades}{8-Hearts}{7-Diamonds}{Q-Hearts}
Plaats 1: mimaba73 foldde voor de Flop
Plaats 2: Azgazz toonde {K-Clubs}{K-Diamonds} en won (17278) met twee pair, Koningen en Tweeën
Plaats 3: 2xHolm foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Aria Pokoten foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: timezzz1991 (button) toonde {A-Spades}{10-Clubs} en verloor met een pair Tweeën
Plaats 6: flagazzi (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: silver462 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: nosf-ds foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: promoSNG foldde voor de Flop (bette niet)

PokerStarshand #134244318831: Toernooi #1203597975, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 24/04/2015 20:04:10 CET [24/04/2015 14:04:10 ET]
Tafel '1203597975 37' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: mimaba73 (12994 in chips)
Plaats 2: Azgazz (22975 in chips)
Plaats 3: 2xHolm (1355 in chips) zit uit
Plaats 4: Aria Pokoten (3678 in chips)
Plaats 5: timezzz1991 (5191 in chips)
Plaats 6: flagazzi (16339 in chips)
Plaats 7: caopozz (3525 in chips)
Plaats 8: Tunesierin (1923 in chips)
Plaats 9: promoSNG (17527 in chips) zit uit
mimaba73: zet de ante 50
Azgazz: zet de ante 50
2xHolm: zet de ante 50
Aria Pokoten: zet de ante 50
timezzz1991: zet de ante 50
flagazzi: zet de ante 50
caopozz: zet de ante 50
Tunesierin: zet de ante 50
promoSNG: zet de ante 50
timezzz1991: zet small blind 200
flagazzi: zet big blind 400
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {A-Clubs}{8-Hearts}
caopozz: raiset 3075 naar 3475 en is all-in
Tunesierin: foldt
promoSNG: foldt
mimaba73: foldt
Azgazz: foldt
2xHolm: foldt
Aria Pokoten: foldt
timezzz1991: raiset 1666 naar 5141 en is all-in
flagazzi: foldt
De niet-gecallde bet (1666) is geretourneerd aan timezzz1991
*** FLOP *** {J-Diamonds}{10-Hearts}{9-Clubs}
*** TURN *** {J-Diamonds}{10-Hearts}{9-Clubs} {K-Hearts}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{10-Hearts}{9-Clubs}{K-Hearts} {J-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
timezzz1991: toont {A-Clubs}{8-Hearts} (een pair Boeren)
caopozz: toont {4-Clubs}{4-Hearts} (twee pair, Boeren en Vieren)
caopozz won 7800 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 7800 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{10-Hearts}{9-Clubs}{K-Hearts}{J-Clubs}
Plaats 1: mimaba73 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: Azgazz foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: 2xHolm foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Aria Pokoten (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: timezzz1991 (small blind) toonde {A-Clubs}{8-Hearts} en verloor met een pair Boeren
Plaats 6: flagazzi (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: caopozz toonde {4-Clubs}{4-Hearts} en won (7800) met twee pair, Boeren en Vieren
Plaats 8: Tunesierin foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: promoSNG foldde voor de Flop (bette niet)

break

1915 $1,35 TKO 5.516
1930 $0,55 Turbo OUT
1945 $2,20 Turbo 3.073
2030 $2,20 6-Max
2100 $2,70 TKO

gelukje

PokerStarshand #134243763991: Toernooi #1203597975, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 24/04/2015 19:52:08 CET [24/04/2015 13:52:08 ET]
Tafel '1203597975 37' 9-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: mimaba73 (4465 in chips)
Plaats 2: MARLIN SC (3125 in chips)
Plaats 3: 2xHolm (1955 in chips) zit uit
Plaats 4: Aria Pokoten (4278 in chips)
Plaats 5: timezzz1991 (1772 in chips)
Plaats 6: flagazzi (16489 in chips)
Plaats 7: caopozz (3175 in chips)
Plaats 8: Tunesierin (2871 in chips)
Plaats 9: lezozo (6800 in chips)
mimaba73: zet de ante 25
MARLIN SC: zet de ante 25
2xHolm: zet de ante 25
Aria Pokoten: zet de ante 25
timezzz1991: zet de ante 25
flagazzi: zet de ante 25
caopozz: zet de ante 25
Tunesierin: zet de ante 25
lezozo: zet de ante 25
caopozz: zet small blind 150
Tunesierin: zet big blind 300
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {J-Hearts}{K-Clubs}
lezozo: foldt
mimaba73: foldt
MARLIN SC: callt 300
2xHolm: foldt
Aria Pokoten: foldt
timezzz1991: raiset 1447 naar 1747 en is all-in
flagazzi: foldt
caopozz: foldt
Tunesierin: raiset 1099 naar 2846 en is all-in
MARLIN SC: callt 2546
*** FLOP *** {J-Diamonds}{6-Spades}{5-Spades}
*** TURN *** {J-Diamonds}{6-Spades}{5-Spades} {7-Hearts}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{6-Spades}{5-Spades}{7-Hearts} {K-Spades}
*** SHOWDOWN ***
Tunesierin: toont {A-Diamonds}{A-Clubs} (een pair Azen)
MARLIN SC: toont {4-Spades}{4-Clubs} (een pair Vieren)
Tunesierin won 2198 van bij pot
timezzz1991: toont {J-Hearts}{K-Clubs} (twee pair, Koningen en Boeren)
timezzz1991 won 5616 van hoofd pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 7814 Hoofd pot 5616. Bij pot 2198. | Rake 0
Board {J-Diamonds}{6-Spades}{5-Spades}{7-Hearts}{K-Spades}
Plaats 1: mimaba73 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: MARLIN SC toonde {4-Spades}{4-Clubs} en verloor met een pair Vieren
Plaats 3: 2xHolm foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Aria Pokoten foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: timezzz1991 toonde {J-Hearts}{K-Clubs} en won (5616) met twee pair, Koningen en Boeren
Plaats 6: flagazzi (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: caopozz (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 8: Tunesierin (big blind) toonde {A-Diamonds}{A-Clubs} en won (2198) met een pair Azen
Plaats 9: lezozo foldde voor de Flop (bette niet)

out 0,55

PokerStarshand #134243411169: Toernooi #1203598027, $0.50+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 24/04/2015 19:45:20 CET [24/04/2015 13:45:20 ET]
Tafel '1203598027 172' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: larry000498 (2328 in chips)
Plaats 2: kalvindr (2885 in chips)
Plaats 3: camy1234 (4224 in chips)
Plaats 4: ognjen1989do (3750 in chips)
Plaats 5: Moonzy (2960 in chips)
Plaats 6: basilis10 (3140 in chips)
Plaats 7: LabrosP (3350 in chips)
Plaats 8: timezzz1991 (2368 in chips)
Plaats 9: headman555 (2420 in chips)
Moonzy: zet small blind 25
basilis10: zet big blind 50
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {J-Diamonds}{A-Diamonds}
LabrosP: foldt
timezzz1991: raiset 85 naar 135
headman555: raiset 215 naar 350
larry000498: foldt
kalvindr: foldt
camy1234: foldt
ognjen1989do: foldt
Moonzy: foldt
basilis10: foldt
timezzz1991: callt 215
*** FLOP *** {5-Hearts}{6-Hearts}{J-Hearts}
timezzz1991: bet 550
headman555: callt 550
*** TURN *** {5-Hearts}{6-Hearts}{J-Hearts} {6-Spades}
timezzz1991: bet 1468 en is all-in
headman555: callt 1468
*** RIVER *** {5-Hearts}{6-Hearts}{J-Hearts}{6-Spades} {K-Spades}
*** SHOWDOWN ***
timezzz1991: toont {J-Diamonds}{A-Diamonds} (twee pair, Boeren en Zessen)
headman555: toont {K-Hearts}{A-Spades} (twee pair, Koningen en Zessen)
headman555 won 4811 van pot
timezzz1991 is op de 1627e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4811 | Rake 0
Board {5-Hearts}{6-Hearts}{J-Hearts}{6-Spades}{K-Spades}
Plaats 1: larry000498 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: kalvindr foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: camy1234 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: ognjen1989do (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Moonzy (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 6: basilis10 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: LabrosP foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: timezzz1991 toonde {J-Diamonds}{A-Diamonds} en verloor met twee pair, Boeren en Zessen
Plaats 9: headman555 toonde {K-Hearts}{A-Spades} en won (4811) met twee pair, Koningen en Zessen

PokerStarshand #134243320246: Toernooi #1203597975, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 24/04/2015 19:43:34 CET [24/04/2015 13:43:34 ET]
Tafel '1203597975 37' 9-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: mimaba73 (3000 in chips)
Plaats 2: XxMrBrAiNxX (1740 in chips)
Plaats 3: 2xHolm (2530 in chips) zit uit
Plaats 4: Aria Pokoten (5151 in chips)
Plaats 5: timezzz1991 (4772 in chips)
Plaats 6: flagazzi (17439 in chips)
Plaats 7: caopozz (3000 in chips)
Plaats 8: Tunesierin (1298 in chips)
Plaats 9: lezozo (3000 in chips)
timezzz1991: zet small blind 100
flagazzi: zet big blind 200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {A-Spades}{Q-Hearts}
caopozz: foldt
Tunesierin: foldt
lezozo: raiset 2800 naar 3000 en is all-in
mimaba73: foldt
XxMrBrAiNxX: foldt
2xHolm: foldt
Aria Pokoten: foldt
timezzz1991: raiset 1772 naar 4772 en is all-in
flagazzi: foldt
De niet-gecallde bet (1772) is geretourneerd aan timezzz1991
*** FLOP *** {7-Clubs}{J-Spades}{7-Hearts}
*** TURN *** {7-Clubs}{J-Spades}{7-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Clubs}{J-Spades}{7-Hearts}{10-Diamonds} {10-Clubs}
*** SHOWDOWN ***
timezzz1991: toont {A-Spades}{Q-Hearts} (twee pair, Tienen en Zevens)
lezozo: toont {9-Hearts}{9-Spades} (twee pair, Tienen en Negens)
lezozo won 6200 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 6200 | Rake 0
Board {7-Clubs}{J-Spades}{7-Hearts}{10-Diamonds}{10-Clubs}
Plaats 1: mimaba73 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: XxMrBrAiNxX foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: 2xHolm foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Aria Pokoten (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: timezzz1991 (small blind) toonde {A-Spades}{Q-Hearts} en verloor met twee pair, Tienen en Zevens
Plaats 6: flagazzi (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 7: caopozz foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Tunesierin foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: lezozo toonde {9-Hearts}{9-Spades} en won (6200) met twee pair, Tienen en Negens

PokerStarshand #134243177332: Toernooi #1203597975, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 24/04/2015 19:40:47 CET [24/04/2015 13:40:47 ET]
Tafel '1203597975 37' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: timojens (3450 in chips)
Plaats 2: XxMrBrAiNxX (1740 in chips)
Plaats 3: 2xHolm (2630 in chips) zit uit
Plaats 4: Aria Pokoten (5550 in chips)
Plaats 5: timezzz1991 (2336 in chips)
Plaats 6: flagazzi (11125 in chips)
Plaats 7: caopozz (3000 in chips)
Plaats 8: Tunesierin (699 in chips)
Plaats 9: megeTk (5400 in chips)
Tunesierin: zet small blind 100
megeTk: zet big blind 200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan timezzz1991 {5-Hearts}{5-Clubs}
timojens: raiset 3250 naar 3450 en is all-in
XxMrBrAiNxX: foldt
2xHolm: foldt
Aria Pokoten: foldt
timezzz1991: callt 2336 en is all-in
flagazzi: foldt
caopozz: foldt
Tunesierin: foldt
megeTk: foldt
De niet-gecallde bet (1114) is geretourneerd aan timojens
*** FLOP *** {Q-Spades}{7-Hearts}{4-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Spades}{7-Hearts}{4-Diamonds} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Spades}{7-Hearts}{4-Diamonds}{3-Diamonds} {8-Spades}
*** SHOWDOWN ***
timojens: toont {K-Spades}{9-Spades} (high card Koning)
timezzz1991: toont {5-Hearts}{5-Clubs} (een pair Vijven)
timezzz1991 won 4972 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4972 | Rake 0
Board {Q-Spades}{7-Hearts}{4-Diamonds}{3-Diamonds}{8-Spades}
Plaats 1: timojens toonde {K-Spades}{9-Spades} en verloor met high card Koning
Plaats 2: XxMrBrAiNxX foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: 2xHolm foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Aria Pokoten foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: timezzz1991 toonde {5-Hearts}{5-Clubs} en won (4972) met een pair Vijven
Plaats 6: flagazzi foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: caopozz (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Tunesierin (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: megeTk (big blind) foldde voor de Flop

12345119