Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

timezzz1991

Verstuur bericht

Forum Posts

Totaal 1,97 is verzonden
Bedankt voor de kans

Out 40

PokerStars Hand #123707635439: Tournament #1015522721, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level XX (800/1600) - 2014/10/22 20:20:23 CET [2014/10/22 14:20:23 ET]
Table '1015522721 30' 9-max Seat #7 is the button
Seat 2: zwart800 (8294 in chips)
Seat 3: mag111115 (12930 in chips)
Seat 4: timezzz1991 (75 in chips)
Seat 5: Voshk@1 (24924 in chips)
Seat 6: pikalevitz (1886 in chips)
Seat 7: begro49 (21894 in chips)
Seat 8: greyhound422 (9880 in chips)
Seat 9: BuBbLiNg888 (6754 in chips)
zwart800: posts the ante 160
mag111115: posts the ante 160
timezzz1991: posts the ante 75 and is all-in
Voshk@1: posts the ante 160
pikalevitz: posts the ante 160
begro49: posts the ante 160
greyhound422: posts the ante 160
BuBbLiNg888: posts the ante 160
greyhound422: posts small blind 800
BuBbLiNg888: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {7-Diamonds}{10-Spades}
zwart800: folds
mag111115: folds
Voshk@1: folds
pikalevitz: raises 126 to 1726 and is all-in
begro49: folds
greyhound422: folds
BuBbLiNg888: calls 126
*** FLOP *** {3-Clubs}{2-Hearts}{J-Clubs}
*** TURN *** {3-Clubs}{2-Hearts}{J-Clubs} {K-Hearts}
*** RIVER *** {3-Clubs}{2-Hearts}{J-Clubs}{K-Hearts} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
BuBbLiNg888: shows {8-Clubs}{2-Clubs} (a pair of Deuces)
pikalevitz: shows {10-Hearts}{Q-Clubs} (high card King)
BuBbLiNg888 collected 4847 from side pot
timezzz1991: shows {7-Diamonds}{10-Spades} (high card King)
BuBbLiNg888 collected 600 from main pot
pikalevitz finished the tournament in 37th place
timezzz1991 finished the tournament in 38th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5447 Main pot 600. Side pot 4847. | Rake 0
Board {3-Clubs}{2-Hearts}{J-Clubs}{K-Hearts}{6-Hearts}
Seat 2: zwart800 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: mag111115 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: timezzz1991 showed {7-Diamonds}{10-Spades} and lost with high card King
Seat 5: Voshk@1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pikalevitz showed {10-Hearts}{Q-Clubs} and lost with high card King
Seat 7: begro49 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: greyhound422 (small blind) folded before Flop
Seat 9: BuBbLiNg888 (big blind) showed {8-Clubs}{2-Clubs} and won (5447) with a pair of Deuces

Out 39

PokerStars Hand #123707061142: Tournament #1015567929, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/10/22 20:11:57 CET [2014/10/22 14:11:57 ET]
Table '1015567929 18' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: soliman1340 (5030 in chips)
Seat 2: timezzz1991 (1945 in chips)
Seat 3: MJ_Hrvatska (2901 in chips)
Seat 4: Olxa32 (2125 in chips)
Seat 5: Peacefulwow (1695 in chips)
Seat 6: nied0bry (4140 in chips)
Seat 7: corte leal (7240 in chips)
Seat 8: slawol40 (2390 in chips)
Seat 9: endriu2510 (1215 in chips)
endriu2510: posts small blind 75
soliman1340: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {10-Diamonds}{K-Clubs}
timezzz1991: raises 1795 to 1945 and is all-in
MJ_Hrvatska: raises 956 to 2901 and is all-in
Olxa32: folds
Peacefulwow: folds
nied0bry: folds
corte leal: folds
slawol40: folds
endriu2510: folds
soliman1340: folds
Uncalled bet (956) returned to MJ_Hrvatska
MJ_Hrvatska said, "hallooooooo"
*** FLOP *** {6-Diamonds}{Q-Hearts}{8-Diamonds}
*** TURN *** {6-Diamonds}{Q-Hearts}{8-Diamonds} {J-Clubs}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{Q-Hearts}{8-Diamonds}{J-Clubs} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {10-Diamonds}{K-Clubs} (a pair of Kings)
MJ_Hrvatska: shows {K-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Kings - Ace kicker)
MJ_Hrvatska collected 4115 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4115 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{Q-Hearts}{8-Diamonds}{J-Clubs}{K-Spades}
Seat 1: soliman1340 (big blind) folded before Flop
Seat 2: timezzz1991 showed {10-Diamonds}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 3: MJ_Hrvatska showed {K-Diamonds}{A-Diamonds} and won (4115) with a pair of Kings
Seat 4: Olxa32 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Peacefulwow folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: nied0bry folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: corte leal folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: slawol40 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: endriu2510 (small blind) folded before Flop

Out 38

PokerStars Hand #123706658809: Tournament #1015544893, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/10/22 20:06:05 CET [2014/10/22 14:06:05 ET]
Table '1015544893 27' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: DuckEkki (1435 in chips)
Seat 2: Thom_Sok (2960 in chips)
Seat 3: LEOPOLD_DK (3030 in chips)
Seat 4: mirexc (2824 in chips) is sitting out
Seat 5: effece (4590 in chips) is sitting out
Seat 6: Becksheep (2510 in chips)
Seat 7: timezzz1991 (745 in chips)
Seat 8: Piotr Guz (2420 in chips)
Seat 9: <PuncheR-68> (1025 in chips)
DuckEkki: posts the ante 20
Thom_Sok: posts the ante 20
LEOPOLD_DK: posts the ante 20
mirexc: posts the ante 20
effece: posts the ante 20
Becksheep: posts the ante 20
timezzz1991: posts the ante 20
Piotr Guz: posts the ante 20
<PuncheR-68>: posts the ante 20
Piotr Guz: posts small blind 100
<PuncheR-68>: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {K-Diamonds}{9-Spades}
DuckEkki: folds
Thom_Sok: folds
LEOPOLD_DK: folds
mirexc: folds
effece: folds
Becksheep: raises 2290 to 2490 and is all-in
timezzz1991: calls 725 and is all-in
mirexc has returned
Piotr Guz: folds
<PuncheR-68>: calls 805 and is all-in
Uncalled bet (1485) returned to Becksheep
*** FLOP *** {3-Clubs}{A-Spades}{7-Diamonds}
*** TURN *** {3-Clubs}{A-Spades}{7-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Clubs}{A-Spades}{7-Diamonds}{Q-Diamonds} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
<PuncheR-68>: shows {K-Spades}{A-Hearts} (a pair of Aces)
Becksheep: shows {5-Spades}{5-Clubs} (a pair of Fives)
<PuncheR-68> collected 560 from side pot
timezzz1991: shows {K-Diamonds}{9-Spades} (high card Ace)
<PuncheR-68> collected 2455 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3015 Main pot 2455. Side pot 560. | Rake 0
Board {3-Clubs}{A-Spades}{7-Diamonds}{Q-Diamonds}{10-Hearts}
Seat 1: DuckEkki folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Thom_Sok folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: LEOPOLD_DK folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mirexc folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: effece folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Becksheep showed {5-Spades}{5-Clubs} and lost with a pair of Fives
Seat 7: timezzz1991 (button) showed {K-Diamonds}{9-Spades} and lost with high card Ace
Seat 8: Piotr Guz (small blind) folded before Flop
Seat 9: <PuncheR-68> (big blind) showed {K-Spades}{A-Hearts} and won (3015) with a pair of Aces

Out 37

PokerStars Hand #123704832654: Tournament #1015495971, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2014/10/22 19:38:02 CET [2014/10/22 13:38:02 ET]
Table '1015495971 2' 9-max Seat #2 is the button
Seat 2: igorigor500 (17879 in chips)
Seat 3: TTpoker510 (17903 in chips)
Seat 4: Fefu77 (2649 in chips)
Seat 6: aleks.buil (2549 in chips)
Seat 7: robertosi92 (4699 in chips)
Seat 8: timezzz1991 (5489 in chips)
Seat 9: GuNegger (14084 in chips)
igorigor500: posts the ante 50
TTpoker510: posts the ante 50
Fefu77: posts the ante 50
aleks.buil: posts the ante 50
robertosi92: posts the ante 50
timezzz1991: posts the ante 50
GuNegger: posts the ante 50
TTpoker510: posts small blind 300
Fefu77: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {6-Diamonds}{6-Clubs}
aleks.buil: folds
robertosi92: folds
timezzz1991: raises 4839 to 5439 and is all-in
GuNegger: raises 8595 to 14034 and is all-in
igorigor500: folds
TTpoker510: folds
Fefu77: folds
Uncalled bet (8595) returned to GuNegger
*** FLOP *** {4-Diamonds}{9-Diamonds}{3-Hearts}
*** TURN *** {4-Diamonds}{9-Diamonds}{3-Hearts} {K-Clubs}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{9-Diamonds}{3-Hearts}{K-Clubs} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {6-Diamonds}{6-Clubs} (two pair, Nines and Sixes)
GuNegger: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Tens and Nines)
GuNegger collected 12128 from pot
timezzz1991 finished the tournament in 37th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12128 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{9-Diamonds}{3-Hearts}{K-Clubs}{9-Clubs}
Seat 2: igorigor500 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: TTpoker510 (small blind) folded before Flop
Seat 4: Fefu77 (big blind) folded before Flop
Seat 6: aleks.buil folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: robertosi92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: timezzz1991 showed {6-Diamonds}{6-Clubs} and lost with two pair, Nines and Sixes
Seat 9: GuNegger showed {10-Clubs}{10-Hearts} and won (12128) with two pair, Tens and Nines

Out 36

PokerStars Hand #123704664310: Tournament #1015556934, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/10/22 19:35:30 CET [2014/10/22 13:35:30 ET]
Table '1015556934 9' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Artem154 (3090 in chips)
Seat 2: BJStr8 (1440 in chips)
Seat 3: NATADF (1610 in chips)
Seat 4: timezzz1991 (1480 in chips)
Seat 5: andrewoz (1380 in chips)
Seat 6: asyy (1500 in chips)
Seat 7: No_to_peszek (1500 in chips)
Seat 8: Schuppler (1500 in chips)
timezzz1991: posts small blind 10
andrewoz: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {10-Hearts}{10-Diamonds}
asyy: folds
No_to_peszek: raises 40 to 60
Schuppler: folds
Artem154: folds
BJStr8: folds
NATADF: folds
timezzz1991: raises 140 to 200
andrewoz: folds
No_to_peszek: raises 200 to 400
timezzz1991: calls 200
*** FLOP *** {Q-Spades}{2-Diamonds}{8-Clubs}
timezzz1991: checks
No_to_peszek: bets 369
timezzz1991: calls 369
*** TURN *** {Q-Spades}{2-Diamonds}{8-Clubs} {2-Spades}
timezzz1991: checks
No_to_peszek: bets 731 and is all-in
timezzz1991: calls 711 and is all-in
Uncalled bet (20) returned to No_to_peszek
*** RIVER *** {Q-Spades}{2-Diamonds}{8-Clubs}{2-Spades} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Deuces)
No_to_peszek: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a full house, Aces full of Deuces)
No_to_peszek collected 2980 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2980 | Rake 0
Board {Q-Spades}{2-Diamonds}{8-Clubs}{2-Spades}{A-Spades}
Seat 1: Artem154 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: BJStr8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: NATADF (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: timezzz1991 (small blind) showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Deuces
Seat 5: andrewoz (big blind) folded before Flop
Seat 6: asyy folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: No_to_peszek showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (2980) with a full house, Aces full of Deuces
Seat 8: Schuppler folded before Flop (didn't bet)

Out 35

PokerStars Hand #123703852366: Tournament #1015536757, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/10/22 19:23:11 CET [2014/10/22 13:23:11 ET]
Table '1015536757 10' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: mistrsvetu (1305 in chips)
Seat 2: Navarro381 (1270 in chips)
Seat 3: ciupy205 (1470 in chips)
Seat 4: Ruslanoof (1605 in chips)
Seat 5: jktu662 (1230 in chips)
Seat 6: timezzz1991 (1440 in chips)
Seat 7: tragaras (2150 in chips)
Seat 8: sashok16bim (1500 in chips)
Seat 9: Valentim903 (3030 in chips)
timezzz1991: posts small blind 15
tragaras: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {A-Spades}{K-Spades}
sashok16bim: folds
Valentim903: folds
mistrsvetu: folds
Navarro381: calls 30
ciupy205: raises 90 to 120
Ruslanoof: calls 120
jktu662: folds
timezzz1991: raises 420 to 540
tragaras: folds
Navarro381: folds
ciupy205: calls 420
Ruslanoof: folds
*** FLOP *** {6-Hearts}{7-Clubs}{A-Hearts}
timezzz1991: bets 900 and is all-in
ciupy205: calls 900
*** TURN *** {6-Hearts}{7-Clubs}{A-Hearts} {J-Hearts}
*** RIVER *** {6-Hearts}{7-Clubs}{A-Hearts}{J-Hearts} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {A-Spades}{K-Spades} (a pair of Aces)
ciupy205: shows {6-Spades}{7-Spades} (two pair, Sevens and Sixes)
ciupy205 collected 3060 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3060 | Rake 0
Board {6-Hearts}{7-Clubs}{A-Hearts}{J-Hearts}{2-Clubs}
Seat 1: mistrsvetu folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Navarro381 folded before Flop
Seat 3: ciupy205 showed {6-Spades}{7-Spades} and won (3060) with two pair, Sevens and Sixes
Seat 4: Ruslanoof folded before Flop
Seat 5: jktu662 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: timezzz1991 (small blind) showed {A-Spades}{K-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 7: tragaras (big blind) folded before Flop
Seat 8: sashok16bim folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Valentim903 folded before Flop (didn't bet)

Out 34

PokerStars Hand #123703343846: Tournament #1015526505, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/10/22 19:15:31 CET [2014/10/22 13:15:31 ET]
Table '1015526505 5' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Uzb ProPoker (1730 in chips)
Seat 2: timezzz1991 (1540 in chips)
Seat 3: 1AndreiStar1 (1355 in chips)
Seat 4: traktopist (1600 in chips)
Seat 5: Yoshio.Ho (1440 in chips) is sitting out
Seat 6: cthulhulak (1470 in chips)
Seat 7: 777pogran777 (3964 in chips)
Seat 8: LuckyDKV (1360 in chips)
Seat 9: avdeevas777 (2960 in chips)
Yoshio.Ho: posts small blind 15
cthulhulak: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {Q-Diamonds}{A-Clubs}
777pogran777: raises 60 to 90
LuckyDKV: folds
avdeevas777: folds
Uzb ProPoker: folds
timezzz1991: raises 225 to 315
1AndreiStar1: folds
traktopist: raises 1285 to 1600 and is all-in
Yoshio.Ho: folds
Yoshio.Ho has returned
cthulhulak: folds
777pogran777: folds
timezzz1991: calls 1225 and is all-in
Uncalled bet (60) returned to traktopist
*** FLOP *** {4-Clubs}{2-Spades}{5-Hearts}
*** TURN *** {4-Clubs}{2-Spades}{5-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {4-Clubs}{2-Spades}{5-Hearts}{10-Spades} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {Q-Diamonds}{A-Clubs} (high card Ace)
traktopist: shows {K-Spades}{K-Clubs} (three of a kind, Kings)
traktopist collected 3215 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3215 | Rake 0
Board {4-Clubs}{2-Spades}{5-Hearts}{10-Spades}{K-Hearts}
Seat 1: Uzb ProPoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: timezzz1991 showed {Q-Diamonds}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: 1AndreiStar1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: traktopist (button) showed {K-Spades}{K-Clubs} and won (3215) with three of a kind, Kings
Seat 5: Yoshio.Ho (small blind) folded before Flop
Seat 6: cthulhulak (big blind) folded before Flop
Seat 7: 777pogran777 folded before Flop
Seat 8: LuckyDKV folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: avdeevas777 folded before Flop (didn't bet)

Out 33

PokerStars Hand #123703081616: Tournament #1015501409, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/10/22 19:11:31 CET [2014/10/22 13:11:31 ET]
Table '1015501409 7' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: kallem70 (4640 in chips)
Seat 2: timezzz1991 (1000 in chips)
Seat 3: jon foreve1 (1285 in chips)
Seat 4: brad1244 (2715 in chips)
Seat 5: Theof51 (920 in chips)
Seat 6: Curselolz (1470 in chips)
Seat 7: os-psychodad (1580 in chips)
Seat 8: dronzki (1450 in chips)
Seat 9: dolya172 (1440 in chips)
Curselolz: posts small blind 30
os-psychodad: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {A-Spades}{A-Hearts}
dronzki: folds
dolya172: folds
kallem70: folds
timezzz1991: raises 60 to 120
jon foreve1: folds
brad1244: calls 120
Theof51: calls 120
Curselolz: folds
os-psychodad: raises 360 to 480
timezzz1991: raises 520 to 1000 and is all-in
brad1244: folds
Theof51: calls 800 and is all-in
os-psychodad: calls 520
*** FLOP *** {10-Spades}{J-Clubs}{K-Hearts}
*** TURN *** {10-Spades}{J-Clubs}{K-Hearts} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Spades}{J-Clubs}{K-Hearts}{K-Diamonds} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
os-psychodad: shows {J-Diamonds}{J-Spades} (a full house, Jacks full of Kings)
timezzz1991: shows {A-Spades}{A-Hearts} (two pair, Aces and Kings)
os-psychodad collected 160 from side pot
Theof51: shows {4-Clubs}{6-Diamonds} (two pair, Kings and Tens)
os-psychodad collected 2910 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3070 Main pot 2910. Side pot 160. | Rake 0
Board {10-Spades}{J-Clubs}{K-Hearts}{K-Diamonds}{10-Hearts}
Seat 1: kallem70 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: timezzz1991 showed {A-Spades}{A-Hearts} and lost with two pair, Aces and Kings
Seat 3: jon foreve1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: brad1244 folded before Flop
Seat 5: Theof51 (button) showed {4-Clubs}{6-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Tens
Seat 6: Curselolz (small blind) folded before Flop
Seat 7: os-psychodad (big blind) showed {J-Diamonds}{J-Spades} and won (3070) with a full house, Jacks full of Kings
Seat 8: dronzki folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: dolya172 folded before Flop (didn't bet)

Out 32:

PokerStars Hand #123702582095: Tournament #1015515949, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/10/22 19:03:54 CET [2014/10/22 13:03:54 ET]
Table '1015515949 7' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: divaldo191 (1500 in chips) is sitting out
Seat 2: timezzz1991 (1490 in chips)
Seat 3: ZAMEZ94 (1280 in chips)
Seat 4: elenastars10 (1810 in chips)
Seat 5: Yarro88 (1500 in chips)
Seat 6: cthulhulak (1440 in chips)
Seat 7: Leqteezy (1500 in chips)
Seat 8: Adii07 (1500 in chips)
Seat 9: Dimanok911 (1480 in chips)
elenastars10: posts small blind 10
Yarro88: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {K-Hearts}{A-Spades}
cthulhulak: folds
Leqteezy: folds
Adii07: folds
Dimanok911: folds
divaldo191: folds
timezzz1991: raises 40 to 60
ZAMEZ94: folds
elenastars10: folds
Yarro88: raises 60 to 120
timezzz1991: raises 1370 to 1490 and is all-in
Yarro88: calls 1370
*** FLOP *** {6-Clubs}{K-Clubs}{6-Diamonds}
*** TURN *** {6-Clubs}{K-Clubs}{6-Diamonds} {8-Spades}
*** RIVER *** {6-Clubs}{K-Clubs}{6-Diamonds}{8-Spades} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Yarro88: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (a full house, Queens full of Sixes)
timezzz1991: shows {K-Hearts}{A-Spades} (two pair, Kings and Sixes)
Yarro88 collected 2990 from pot
timezzz1991 finished the tournament in 172nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 2990 | Rake 0
Board {6-Clubs}{K-Clubs}{6-Diamonds}{8-Spades}{Q-Hearts}
Seat 1: divaldo191 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: timezzz1991 showed {K-Hearts}{A-Spades} and lost with two pair, Kings and Sixes
Seat 3: ZAMEZ94 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: elenastars10 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Yarro88 (big blind) showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and won (2990) with a full house, Queens full of Sixes
Seat 6: cthulhulak folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Leqteezy folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Adii07 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dimanok911 folded before Flop (didn't bet)

Out 31:

PokerStars Hand #123701949628: Tournament #1015505921, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/10/22 18:52:43 CET [2014/10/22 12:52:43 ET]
Table '1015505921 11' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: DANEE P666 (1500 in chips)
Seat 2: millie01 (1500 in chips)
Seat 3: RRomancans (1500 in chips)
Seat 4: MishkaKala (1500 in chips)
Seat 5: xokum (1500 in chips)
Seat 6: hansulrich12 (1500 in chips)
Seat 7: Airat7775057 (1500 in chips)
Seat 8: THEMAROS (1500 in chips)
Seat 9: timezzz1991 (1500 in chips)
millie01: posts small blind 10
RRomancans: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {Q-Clubs}{A-Hearts}
MishkaKala: folds
xokum: calls 20
hansulrich12: folds
Airat7775057: calls 20
THEMAROS: calls 20
timezzz1991: raises 110 to 130
DANEE P666: folds
millie01: folds
RRomancans: folds
xokum: calls 110
Airat7775057: calls 110
THEMAROS: calls 110
*** FLOP *** {10-Diamonds}{K-Hearts}{K-Diamonds}
xokum: checks
Airat7775057: checks
THEMAROS: checks
timezzz1991: checks
*** TURN *** {10-Diamonds}{K-Hearts}{K-Diamonds} {A-Diamonds}
xokum: bets 275
Airat7775057: folds
THEMAROS: folds
timezzz1991: calls 275
*** RIVER *** {10-Diamonds}{K-Hearts}{K-Diamonds}{A-Diamonds} {J-Hearts}
xokum: bets 1095 and is all-in
timezzz1991: calls 1095 and is all-in
*** SHOW DOWN ***
xokum: shows {7-Diamonds}{3-Diamonds} (a flush, Ace high)
timezzz1991: shows {Q-Clubs}{A-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
xokum collected 3290 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3290 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{K-Hearts}{K-Diamonds}{A-Diamonds}{J-Hearts}
Seat 1: DANEE P666 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: millie01 (small blind) folded before Flop
Seat 3: RRomancans (big blind) folded before Flop
Seat 4: MishkaKala folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: xokum showed {7-Diamonds}{3-Diamonds} and won (3290) with a flush, Ace high
Seat 6: hansulrich12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Airat7775057 folded on the Turn
Seat 8: THEMAROS folded on the Turn
Seat 9: timezzz1991 showed {Q-Clubs}{A-Hearts} and lost with a straight, Ten to Ace

Speel vanavond de laatste 10

Out #30:

PokerStars Hand #123698269848: Tournament #1015398234, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/10/22 17:49:29 CET [2014/10/22 11:49:29 ET]
Table '1015398234 14' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: cruz the win (2271 in chips)
Seat 2: Wanksi (1890 in chips)
Seat 3: DNBalage90 (2965 in chips)
Seat 4: timezzz1991 (1270 in chips)
Seat 5: canonert (3270 in chips)
Seat 6: Silhouette83 (3180 in chips)
Seat 7: tommynose (4095 in chips)
Seat 8: YYR00000815 (1433 in chips)
Seat 9: Q4er-off (2579 in chips)
canonert: posts small blind 100
Silhouette83: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {3-Clubs}{3-Spades}
tommynose: folds
YYR00000815: folds
Q4er-off: folds
cruz the win: folds
Wanksi: folds
DNBalage90: raises 200 to 400
timezzz1991: raises 870 to 1270 and is all-in
canonert: folds
Silhouette83: folds
DNBalage90: calls 870
*** FLOP *** {Q-Spades}{K-Spades}{7-Clubs}
*** TURN *** {Q-Spades}{K-Spades}{7-Clubs} {2-Spades}
*** RIVER *** {Q-Spades}{K-Spades}{7-Clubs}{2-Spades} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
DNBalage90: shows {8-Spades}{8-Clubs} (two pair, Eights and Sevens)
timezzz1991: shows {3-Clubs}{3-Spades} (two pair, Sevens and Threes)
DNBalage90 collected 2840 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2840 | Rake 0
Board {Q-Spades}{K-Spades}{7-Clubs}{2-Spades}{7-Hearts}
Seat 1: cruz the win folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Wanksi folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DNBalage90 showed {8-Spades}{8-Clubs} and won (2840) with two pair, Eights and Sevens
Seat 4: timezzz1991 (button) showed {3-Clubs}{3-Spades} and lost with two pair, Sevens and Threes
Seat 5: canonert (small blind) folded before Flop
Seat 6: Silhouette83 (big blind) folded before Flop
Seat 7: tommynose folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: YYR00000815 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Q4er-off folded before Flop (didn't bet)

Out 29:

PokerStars Hand #123698238372: Tournament #1015383900, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/10/22 17:48:55 CET [2014/10/22 11:48:55 ET]
Table '1015383900 5' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: gallipoli193 (2340 in chips)
Seat 2: neadekwat (2803 in chips)
Seat 3: timezzz1991 (1597 in chips)
Seat 4: costanzajpeg (1205 in chips)
Seat 5: Dallom (1345 in chips)
Seat 6: davyhuiskes (2273 in chips)
Seat 7: MaTitheone (915 in chips)
Seat 8: konsta681 (2515 in chips)
Seat 9: VAnESKAAA (1912 in chips)
konsta681: posts small blind 75
VAnESKAAA: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {A-Diamonds}{10-Clubs}
gallipoli193: calls 150
neadekwat: folds
timezzz1991: raises 1447 to 1597 and is all-in
costanzajpeg: folds
Dallom: folds
davyhuiskes: folds
MaTitheone: folds
konsta681: folds
VAnESKAAA: folds
gallipoli193: calls 1447
*** FLOP *** {Q-Hearts}{8-Hearts}{2-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Hearts}{8-Hearts}{2-Diamonds} {6-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{8-Hearts}{2-Diamonds}{6-Clubs} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
gallipoli193: shows {A-Spades}{6-Hearts} (two pair, Eights and Sixes)
timezzz1991: shows {A-Diamonds}{10-Clubs} (a pair of Eights)
gallipoli193 collected 3419 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3419 | Rake 0
Board {Q-Hearts}{8-Hearts}{2-Diamonds}{6-Clubs}{8-Diamonds}
Seat 1: gallipoli193 showed {A-Spades}{6-Hearts} and won (3419) with two pair, Eights and Sixes
Seat 2: neadekwat folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: timezzz1991 showed {A-Diamonds}{10-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 4: costanzajpeg folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dallom folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: davyhuiskes folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MaTitheone (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: konsta681 (small blind) folded before Flop
Seat 9: VAnESKAAA (big blind) folded before Flop

Out 28:

PokerStars Hand #123697290796: Tournament #1015385776, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/10/22 17:32:02 CET [2014/10/22 11:32:02 ET]
Table '1015385776 12' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Sergejkrup (1638 in chips)
Seat 2: Jacktheman77 (1240 in chips)
Seat 3: Verylucky333 (1560 in chips)
Seat 4: timezzz1991 (299 in chips)
Seat 5: Koresh153 (2870 in chips)
Seat 6: artek1983 (1398 in chips)
Seat 7: vilnic (3191 in chips)
Seat 8: tamaco (6029 in chips)
Seat 9: tito167 (970 in chips)
tamaco: posts small blind 75
tito167: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {A-Clubs}{2-Spades}
Sergejkrup: folds
Jacktheman77: folds
Verylucky333: folds
timezzz1991: raises 149 to 299 and is all-in
Koresh153: folds
artek1983: raises 149 to 448
vilnic: calls 448
tamaco: calls 373
tito167: raises 522 to 970 and is all-in
artek1983: raises 428 to 1398 and is all-in
vilnic: folds
tamaco: calls 950
*** FLOP *** {Q-Clubs}{3-Diamonds}{9-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Clubs}{3-Diamonds}{9-Diamonds} {10-Spades}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{3-Diamonds}{9-Diamonds}{10-Spades} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
tamaco: shows {A-Hearts}{6-Hearts} (a pair of Queens)
artek1983: shows {J-Hearts}{J-Diamonds} (two pair, Queens and Jacks)
artek1983 collected 856 from side pot-2
tito167: shows {K-Spades}{Q-Hearts} (three of a kind, Queens)
tito167 collected 2162 from side pot-1
timezzz1991: shows {A-Clubs}{2-Spades} (a pair of Queens)
tito167 collected 1495 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4513 Main pot 1495. Side pot-1 2162. Side pot-2 856. | Rake 0
Board {Q-Clubs}{3-Diamonds}{9-Diamonds}{10-Spades}{Q-Spades}
Seat 1: Sergejkrup folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Jacktheman77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Verylucky333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: timezzz1991 showed {A-Clubs}{2-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 5: Koresh153 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: artek1983 showed {J-Hearts}{J-Diamonds} and won (856) with two pair, Queens and Jacks
Seat 7: vilnic (button) folded before Flop
Seat 8: tamaco (small blind) showed {A-Hearts}{6-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 9: tito167 (big blind) showed {K-Spades}{Q-Hearts} and won (3657) with three of a kind, Queens

Out 27:

PokerStars Hand #123697217180: Tournament #1015371495, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/10/22 17:30:43 CET [2014/10/22 11:30:43 ET]
Table '1015371495 2' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: ordep açaliv (6500 in chips)
Seat 2: greml1n (11004 in chips)
Seat 3: POTT$AU666x (4105 in chips)
Seat 4: gacek18 (6885 in chips)
Seat 5: grayka78 (6125 in chips)
Seat 6: swiru_90 (3550 in chips)
Seat 7: Koresh153 (5385 in chips)
Seat 8: timezzz1991 (1350 in chips)
Seat 9: leo3620 (6270 in chips)
ordep açaliv: posts the ante 25
greml1n: posts the ante 25
POTT$AU666x: posts the ante 25
gacek18: posts the ante 25
grayka78: posts the ante 25
swiru_90: posts the ante 25
Koresh153: posts the ante 25
timezzz1991: posts the ante 25
leo3620: posts the ante 25
leo3620: posts small blind 125
ordep açaliv: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {2-Spades}{2-Clubs}
greml1n: folds
POTT$AU666x: folds
gacek18: folds
grayka78: raises 250 to 500
swiru_90: folds
Koresh153: folds
timezzz1991: raises 825 to 1325 and is all-in
leo3620: folds
ordep açaliv: folds
grayka78: calls 825
*** FLOP *** {3-Spades}{9-Spades}{A-Clubs}
*** TURN *** {3-Spades}{9-Spades}{A-Clubs} {4-Spades}
*** RIVER *** {3-Spades}{9-Spades}{A-Clubs}{4-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
grayka78: shows {10-Hearts}{8-Spades} (a pair of Eights)
timezzz1991: shows {2-Spades}{2-Clubs} (a pair of Deuces)
grayka78 collected 3250 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3250 | Rake 0
Board {3-Spades}{9-Spades}{A-Clubs}{4-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: ordep açaliv (big blind) folded before Flop
Seat 2: greml1n folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: POTT$AU666x folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: gacek18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: grayka78 showed {10-Hearts}{8-Spades} and won (3250) with a pair of Eights
Seat 6: swiru_90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Koresh153 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: timezzz1991 (button) showed {2-Spades}{2-Clubs} and lost with a pair of Deuces
Seat 9: leo3620 (small blind) folded before Flop

Out 26:

PokerStars Hand #123697206872: Tournament #1015332600, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 2014/10/22 17:30:32 CET [2014/10/22 11:30:32 ET]
Table '1015332600 5' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Trufanov A. (9885 in chips)
Seat 2: ekamgpo (5845 in chips) is sitting out
Seat 3: Tim.638 (5080 in chips)
Seat 4: valmar6688 (3742 in chips)
Seat 5: karel915 (2953 in chips)
Seat 6: tamashii84 (20270 in chips)
Seat 7: timezzz1991 (2990 in chips)
Seat 8: erivaldo.509 (14950 in chips)
Seat 9: GeorgeN80 (1228 in chips)
Trufanov A.: posts the ante 100
ekamgpo: posts the ante 100
Tim.638: posts the ante 100
valmar6688: posts the ante 100
karel915: posts the ante 100
tamashii84: posts the ante 100
timezzz1991: posts the ante 100
erivaldo.509: posts the ante 100
GeorgeN80: posts the ante 100
ekamgpo: posts small blind 500
Tim.638: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {K-Diamonds}{9-Clubs}
valmar6688: folds
karel915: calls 1000
tamashii84: folds
timezzz1991: raises 1890 to 2890 and is all-in
erivaldo.509: calls 2890
GeorgeN80: folds
Trufanov A.: folds
ekamgpo: folds
Tim.638: folds
karel915: calls 1853 and is all-in
*** FLOP *** {A-Hearts}{J-Spades}{6-Diamonds}
*** TURN *** {A-Hearts}{J-Spades}{6-Diamonds} {Q-Spades}
*** RIVER *** {A-Hearts}{J-Spades}{6-Diamonds}{Q-Spades} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
timezzz1991: shows {K-Diamonds}{9-Clubs} (high card Ace)
erivaldo.509: shows {10-Spades}{J-Diamonds} (a pair of Jacks)
erivaldo.509 collected 74 from side pot
karel915: shows {K-Hearts}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
karel915 collected 10959 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11033 Main pot 10959. Side pot 74. | Rake 0
Board {A-Hearts}{J-Spades}{6-Diamonds}{Q-Spades}{5-Spades}
Seat 1: Trufanov A. (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ekamgpo (small blind) folded before Flop
Seat 3: Tim.638 (big blind) folded before Flop
Seat 4: valmar6688 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: karel915 showed {K-Hearts}{Q-Diamonds} and won (10959) with a pair of Queens
Seat 6: tamashii84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: timezzz1991 showed {K-Diamonds}{9-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 8: erivaldo.509 showed {10-Spades}{J-Diamonds} and won (74) with a pair of Jacks
Seat 9: GeorgeN80 folded before Flop (didn't bet)

Out 25:

PokerStars Hand #123696431037: Tournament #1015359750, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2014/10/22 17:16:21 CET [2014/10/22 11:16:21 ET]
Table '1015359750 19' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: magaeveraek (3960 in chips)
Seat 2: Trynyth (1205 in chips)
Seat 3: twozzle (1850 in chips)
Seat 4: timezzz1991 (1295 in chips)
Seat 5: dmmimmi (320 in chips)
Seat 6: GreenGrowers (2560 in chips)
Seat 7: DANA2272 (2440 in chips)
Seat 8: Kosmos505 (1385 in chips)
Seat 9: Irina200000 (2805 in chips) is sitting out
dmmimmi: posts small blind 50
GreenGrowers: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {Q-Spades}{Q-Diamonds}
DANA2272: raises 100 to 200
Kosmos505: folds
Irina200000: folds
magaeveraek: calls 200
Trynyth: raises 1005 to 1205 and is all-in
twozzle: folds
timezzz1991: raises 90 to 1295 and is all-in
dmmimmi: calls 270 and is all-in
GreenGrowers: raises 1265 to 2560 and is all-in
DANA2272: folds
magaeveraek: folds
Uncalled bet (1265) returned to GreenGrowers
*** FLOP *** {2-Spades}{8-Hearts}{K-Diamonds}
*** TURN *** {2-Spades}{8-Hearts}{K-Diamonds} {9-Spades}
*** RIVER *** {2-Spades}{8-Hearts}{K-Diamonds}{9-Spades} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
GreenGrowers: shows {J-Clubs}{K-Spades} (a pair of Kings)
timezzz1991: shows {Q-Spades}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
GreenGrowers collected 180 from side pot-2
Trynyth: shows {6-Hearts}{6-Spades} (a pair of Sixes)
GreenGrowers collected 2655 from side pot-1
dmmimmi: shows {9-Clubs}{5-Hearts} (a pair of Nines)
GreenGrowers collected 1680 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4515 Main pot 1680. Side pot-1 2655. Side pot-2 180. | Rake 0
Board {2-Spades}{8-Hearts}{K-Diamonds}{9-Spades}{3-Clubs}
Seat 1: magaeveraek folded before Flop
Seat 2: Trynyth showed {6-Hearts}{6-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 3: twozzle folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: timezzz1991 (button) showed {Q-Spades}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 5: dmmimmi (small blind) showed {9-Clubs}{5-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 6: GreenGrowers (big blind) showed {J-Clubs}{K-Spades} and won (4515) with a pair of Kings
Seat 7: DANA2272 folded before Flop
Seat 8: Kosmos505 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Irina200000 folded before Flop (didn't bet)

Break

1-24 out
Totaal $1,97

25: 2.500 (94/204) (50/100)
26: 1.500

Out 24:

PokerStars Hand #123695225766: Tournament #1015362343, $0.45+$0.05 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/10/22 16:53:05 CET [2014/10/22 10:53:05 ET]
Table '1015362343 9' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: EJIe4ka (1480 in chips) is sitting out
Seat 2: PaulTy AA (4550 in chips)
Seat 3: ##KANT#6# (1470 in chips)
Seat 4: lianadel (1470 in chips) is sitting out
Seat 5: prohvetAKJ (1345 in chips)
Seat 6: timezzz1991 (1470 in chips)
Seat 7: INT99 (1575 in chips)
Seat 8: meuks (1620 in chips)
Seat 9: MarkPagliari (1692 in chips)
meuks: posts small blind 15
MarkPagliari: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to timezzz1991 {J-Spades}{A-Diamonds}
EJIe4ka: folds
PaulTy AA: raises 60 to 90
##KANT#6#: folds
lianadel: folds
prohvetAKJ: folds
EJIe4ka has returned
timezzz1991: raises 120 to 210
INT99: folds
meuks: raises 120 to 330
MarkPagliari: folds
PaulTy AA: calls 240
timezzz1991: calls 120
*** FLOP *** {A-Hearts}{J-Hearts}{8-Clubs}
lianadel has returned
meuks: bets 150
PaulTy AA: folds
timezzz1991: raises 990 to 1140 and is all-in
meuks: calls 990
*** TURN *** {A-Hearts}{J-Hearts}{8-Clubs} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {A-Hearts}{J-Hearts}{8-Clubs}{Q-Hearts} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
meuks: shows {K-Hearts}{K-Diamonds} (a flush, Ace high)
timezzz1991: shows {J-Spades}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Jacks)
meuks collected 3300 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3300 | Rake 0
Board {A-Hearts}{J-Hearts}{8-Clubs}{Q-Hearts}{6-Hearts}
Seat 1: EJIe4ka folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PaulTy AA folded on the Flop
Seat 3: ##KANT#6# folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: lianadel folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: prohvetAKJ folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: timezzz1991 showed {J-Spades}{A-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Jacks
Seat 7: INT99 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: meuks (small blind) showed {K-Hearts}{K-Diamonds} and won (3300) with a flush, Ace high
Seat 9: MarkPagliari (big blind) folded before Flop

1234599