Poker Forum

21928 leden
184709 topics
6849304 posts

Online: 81 43 geregistreerde leden + 38 gasten

Backing High & Long-term Backing

HH j v nelle voor FPH longterm

Laatste eerst Oudste eerst
1131132133134135178

tuurlijk deze ook nog even exit 22fo

PokerStars Hand #81333660217: Tournament #575010435, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2012/06/01 19:25:46 CET [2012/06/01 13:25:46 ET]
Table '575010435 59' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: j v nelle (3195 in chips)
Seat 2: Crackdel29 (2865 in chips)
Seat 3: martl50 (5530 in chips)
Seat 5: leorubi (2755 in chips)
Seat 6: dnmanu (3450 in chips)
Seat 7: mandy2aces (3085 in chips)
Seat 8: bcbooner (2980 in chips)
Seat 9: KTheGreat1 (3130 in chips)
bcbooner: posts small blind 20
KTheGreat1: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Hearts}{A-Clubs}
j v nelle: raises 84 to 124
Crackdel29: folds
martl50: folds
leorubi: folds
dnmanu: calls 124
mandy2aces: folds
bcbooner: folds
KTheGreat1: folds
*** FLOP *** {K-Hearts}{5-Clubs}{4-Clubs}
j v nelle: bets 215
dnmanu: raises 369 to 584
j v nelle: raises 1033 to 1617
dnmanu: raises 1709 to 3326 and is all-in
j v nelle: calls 1454 and is all-in
Uncalled bet (255) returned to dnmanu
*** TURN *** {K-Hearts}{5-Clubs}{4-Clubs} {J-Clubs}
*** RIVER *** {K-Hearts}{5-Clubs}{4-Clubs}{J-Clubs} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
dnmanu: shows {K-Spades}{Q-Diamonds} (two pair, Kings and Queens)
dnmanu collected 6450 from pot
j v nelle finished the tournament in 644th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6450 | Rake 0
Board {K-Hearts}{5-Clubs}{4-Clubs}{J-Clubs}{Q-Spades}
Seat 1: j v nelle showed {A-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 2: Crackdel29 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: martl50 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: leorubi folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dnmanu showed {K-Spades}{Q-Diamonds} and won (6450) with two pair, Kings and Queens
Seat 7: mandy2aces (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bcbooner (small blind) folded before Flop
Seat 9: KTheGreat1 (big blind) folded before Flop

2641  

18,00 22 9139
19,00 5,50 out
19,00 22 out
19,15 11 6403
20,00 11

2642  

riverstars vandaag de doom knop nog aanSad

PokerStars Hand #81336089537: Tournament #565752579, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2012/06/01 20:18:23 CET [2012/06/01 14:18:23 ET]
Table '565752579 54' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Whitecloud7 (3915 in chips)
Seat 2: Antwort_42 (3290 in chips)
Seat 3: Boreal Rider (2465 in chips)
Seat 4: mahmud716 (2634 in chips)
Seat 5: j v nelle (5911 in chips)
Seat 6: moglie81 (3835 in chips)
Seat 7: Styxx666 (4009 in chips)
Seat 8: IKraken (3191 in chips)
Seat 9: ciki-liki (2974 in chips)
ciki-liki: posts small blind 40
Whitecloud7: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {J-Clubs}{10-Diamonds}
Antwort_42: calls 80
Boreal Rider: folds
mahmud716: folds
j v nelle: raises 280 to 360
moglie81: folds
Styxx666: folds
IKraken: folds
ciki-liki: folds
Whitecloud7: folds
Antwort_42: calls 280
*** FLOP *** {6-Clubs}{J-Diamonds}{5-Clubs}
Antwort_42: checks
j v nelle: bets 462
Antwort_42: calls 462
*** TURN *** {6-Clubs}{J-Diamonds}{5-Clubs} {10-Spades}
Antwort_42: bets 2468 and is all-in
j v nelle: calls 2468
*** RIVER *** {6-Clubs}{J-Diamonds}{5-Clubs}{10-Spades} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Antwort_42: shows {6-Hearts}{8-Hearts} (three of a kind, Sixes)
j v nelle: shows {J-Clubs}{10-Diamonds} (two pair, Jacks and Tens)
Antwort_42 collected 6700 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6700 | Rake 0
Board {6-Clubs}{J-Diamonds}{5-Clubs}{10-Spades}{6-Diamonds}
Seat 1: Whitecloud7 (big blind) folded before Flop
Seat 2: Antwort_42 showed {6-Hearts}{8-Hearts} and won (6700) with three of a kind, Sixes
Seat 3: Boreal Rider folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mahmud716 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: j v nelle showed {J-Clubs}{10-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Tens
Seat 6: moglie81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Styxx666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: IKraken (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ciki-liki (small blind) folded before Flop

2643  

PokerStars Hand #81336948263: Tournament #565752579, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2012/06/01 20:36:01 CET [2012/06/01 14:36:01 ET]
Table '565752579 54' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Whitecloud7 (2925 in chips)
Seat 2: OAnimal74 (8395 in chips)
Seat 3: Boreal Rider (4455 in chips)
Seat 4: mahmud716 (9983 in chips)
Seat 5: j v nelle (1996 in chips)
Seat 6: moglie81 (2314 in chips)
Seat 7: Styxx666 (3640 in chips)
Seat 8: IKraken (5376 in chips)
Seat 9: ciki-liki (1580 in chips)
Whitecloud7: posts the ante 15
OAnimal74: posts the ante 15
Boreal Rider: posts the ante 15
mahmud716: posts the ante 15
j v nelle: posts the ante 15
moglie81: posts the ante 15
Styxx666: posts the ante 15
IKraken: posts the ante 15
ciki-liki: posts the ante 15
IKraken: posts small blind 60
ciki-liki: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {A-Hearts}{A-Clubs}
Whitecloud7: folds
OAnimal74: raises 240 to 360
Boreal Rider: folds
mahmud716: folds
j v nelle: raises 1621 to 1981 and is all-in
moglie81: folds
Styxx666: folds
IKraken: folds
ciki-liki: folds
OAnimal74: calls 1621
*** FLOP *** {2-Spades}{J-Spades}{3-Spades}
*** TURN *** {2-Spades}{J-Spades}{3-Spades} {K-Spades}
*** RIVER *** {2-Spades}{J-Spades}{3-Spades}{K-Spades} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
OAnimal74: shows {K-Hearts}{K-Clubs} (a flush, King high)
j v nelle: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a flush, King high)
OAnimal74 collected 2139 from pot
j v nelle collected 2138 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4277 | Rake 0
Board {2-Spades}{J-Spades}{3-Spades}{K-Spades}{7-Spades}
Seat 1: Whitecloud7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: OAnimal74 showed {K-Hearts}{K-Clubs} and won (2139) with a flush, King high
Seat 3: Boreal Rider folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mahmud716 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: j v nelle showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (2138) with a flush, King high
Seat 6: moglie81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Styxx666 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: IKraken (small blind) folded before Flop
Seat 9: ciki-liki (big blind) folded before Flop

2644  

PokerStars Hand #81337146105: Tournament #575010395, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2012/06/01 20:40:05 CET [2012/06/01 14:40:05 ET]
Table '575010395 18' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: KINGGRAFF (10502 in chips)
Seat 2: Rionnl (29240 in chips)
Seat 3: kili_75 (6056 in chips)
Seat 4: SKArel (11878 in chips)
Seat 5: j v nelle (10655 in chips)
Seat 6: bagginho82 (11847 in chips)
Seat 7: NF2AB (17684 in chips)
Seat 8: Erdbeerwilli (5036 in chips)
Seat 9: gedan5 (43044 in chips)
KINGGRAFF: posts the ante 70
Rionnl: posts the ante 70
kili_75: posts the ante 70
SKArel: posts the ante 70
j v nelle: posts the ante 70
bagginho82: posts the ante 70
NF2AB: posts the ante 70
Erdbeerwilli: posts the ante 70
gedan5: posts the ante 70
gedan5: posts small blind 300
KINGGRAFF: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {10-Diamonds}{10-Spades}
Rionnl: raises 900 to 1500
kili_75: folds
SKArel: folds
j v nelle: raises 9085 to 10585 and is all-in
bagginho82: folds
NF2AB: folds
Erdbeerwilli: folds
gedan5: folds
KINGGRAFF: folds
Rionnl: calls 9085
*** FLOP *** {2-Diamonds}{2-Clubs}{Q-Spades}
*** TURN *** {2-Diamonds}{2-Clubs}{Q-Spades} {4-Hearts}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{2-Clubs}{Q-Spades}{4-Hearts} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Rionnl: shows {A-Hearts}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Deuces)
j v nelle: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (two pair, Tens and Deuces)
Rionnl collected 22700 from pot
j v nelle finished the tournament in 569th place
*** SUMMARY ***
Total pot 22700 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{2-Clubs}{Q-Spades}{4-Hearts}{J-Diamonds}
Seat 1: KINGGRAFF (big blind) folded before Flop
Seat 2: Rionnl showed {A-Hearts}{Q-Clubs} and won (22700) with two pair, Queens and Deuces
Seat 3: kili_75 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: SKArel folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: j v nelle showed {10-Diamonds}{10-Spades} and lost with two pair, Tens and Deuces
Seat 6: bagginho82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: NF2AB folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Erdbeerwilli (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: gedan5 (small blind) folded before Flop

2645  

ga us creatief worden,,,, vergeet dat petjexl bap gelul..... go beeb show balls geen aj

Tilt zelfs Limboo's met rood haar.

Nee_jij !!!

TeAM bASSIE & Adriaan

2646  

Ik doe toch best creatief, maar dan moet je niet elke hand geriverd worden.

mprivee schreef

riverstars vandaag de doom knop nog aanSad

PokerStars Hand #81336089537: Tournament #565752579, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2012/06/01 20:18:23 CET [2012/06/01 14:18:23 ET]
Table '565752579 54' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Whitecloud7 (3915 in chips)
Seat 2: Antwort_42 (3290 in chips)
Seat 3: Boreal Rider (2465 in chips)
Seat 4: mahmud716 (2634 in chips)
Seat 5: j v nelle (5911 in chips)
Seat 6: moglie81 (3835 in chips)
Seat 7: Styxx666 (4009 in chips)
Seat 8: IKraken (3191 in chips)
Seat 9: ciki-liki (2974 in chips)
ciki-liki: posts small blind 40
Whitecloud7: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {J-Clubs}{10-Diamonds}
Antwort_42: calls 80
Boreal Rider: folds
mahmud716: folds
j v nelle: raises 280 to 360
moglie81: folds
Styxx666: folds
IKraken: folds
ciki-liki: folds
Whitecloud7: folds
Antwort_42: calls 280
*** FLOP *** {6-Clubs}{J-Diamonds}{5-Clubs}
Antwort_42: checks
j v nelle: bets 462
Antwort_42: calls 462
*** TURN *** {6-Clubs}{J-Diamonds}{5-Clubs} {10-Spades}
Antwort_42: bets 2468 and is all-in
j v nelle: calls 2468
*** RIVER *** {6-Clubs}{J-Diamonds}{5-Clubs}{10-Spades} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Antwort_42: shows {6-Hearts}{8-Hearts} (three of a kind, Sixes)
j v nelle: shows {J-Clubs}{10-Diamonds} (two pair, Jacks and Tens)
Antwort_42 collected 6700 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6700 | Rake 0
Board {6-Clubs}{J-Diamonds}{5-Clubs}{10-Spades}{6-Diamonds}
Seat 1: Whitecloud7 (big blind) folded before Flop
Seat 2: Antwort_42 showed {6-Hearts}{8-Hearts} and won (6700) with three of a kind, Sixes
Seat 3: Boreal Rider folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mahmud716 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: j v nelle showed {J-Clubs}{10-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Tens
Seat 6: moglie81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Styxx666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: IKraken (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ciki-liki (small blind) folded before Flop

2647  

raise pre gaat al nergens over , ten eerste veeeeeeeeeeeel te groot. ten tweede wil je blinds oppikken?

mprivee schreef

Ik doe toch best creatief, maar dan moet je niet elke hand geriverd worden.

mprivee schreef

riverstars vandaag de doom knop nog aanSad

PokerStars Hand #81336089537: Tournament #565752579, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2012/06/01 20:18:23 CET [2012/06/01 14:18:23 ET]
Table '565752579 54' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Whitecloud7 (3915 in chips)
Seat 2: Antwort_42 (3290 in chips)
Seat 3: Boreal Rider (2465 in chips)
Seat 4: mahmud716 (2634 in chips)
Seat 5: j v nelle (5911 in chips)
Seat 6: moglie81 (3835 in chips)
Seat 7: Styxx666 (4009 in chips)
Seat 8: IKraken (3191 in chips)
Seat 9: ciki-liki (2974 in chips)
ciki-liki: posts small blind 40
Whitecloud7: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {J-Clubs}{10-Diamonds}
Antwort_42: calls 80
Boreal Rider: folds
mahmud716: folds
j v nelle: raises 280 to 360
moglie81: folds
Styxx666: folds
IKraken: folds
ciki-liki: folds
Whitecloud7: folds
Antwort_42: calls 280
*** FLOP *** {6-Clubs}{J-Diamonds}{5-Clubs}
Antwort_42: checks
j v nelle: bets 462
Antwort_42: calls 462
*** TURN *** {6-Clubs}{J-Diamonds}{5-Clubs} {10-Spades}
Antwort_42: bets 2468 and is all-in
j v nelle: calls 2468
*** RIVER *** {6-Clubs}{J-Diamonds}{5-Clubs}{10-Spades} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Antwort_42: shows {6-Hearts}{8-Hearts} (three of a kind, Sixes)
j v nelle: shows {J-Clubs}{10-Diamonds} (two pair, Jacks and Tens)
Antwort_42 collected 6700 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6700 | Rake 0
Board {6-Clubs}{J-Diamonds}{5-Clubs}{10-Spades}{6-Diamonds}
Seat 1: Whitecloud7 (big blind) folded before Flop
Seat 2: Antwort_42 showed {6-Hearts}{8-Hearts} and won (6700) with three of a kind, Sixes
Seat 3: Boreal Rider folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mahmud716 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: j v nelle showed {J-Clubs}{10-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Tens
Seat 6: moglie81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Styxx666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: IKraken (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ciki-liki (small blind) folded before Flop

Tilt zelfs Limboo's met rood haar.

Nee_jij !!!

TeAM bASSIE & Adriaan

2648  

Die gast speelde 52% en calde als hij gehit had elke keer alles af.
Dus wilde wel een hand in positie tegen hem spelen.

2649  

das ok als blinds 250+ oid zijn maar dan nog is je positie niet optimaal met een zillioen man achter je die allemaal wakker kunnen worden met een hand. Het levert gewoon nix op. Je kan desnoods inlimpen en hopen op goede draw of hit. Als ie toch alles afstacked maakt je raise pre weinig uit.

Tilt zelfs Limboo's met rood haar.

Nee_jij !!!

TeAM bASSIE & Adriaan

2650  

GL vandaag!

Board {10-Clubs}{a-Clubs}{8-Diamonds}{6-Clubs}{q-Clubs}
Plaats 1: ploenk (small blind) toonde {k-Clubs}{j-Clubs} en won (1400) met een Royal Flush

2651  

Tyty

2652  

15,00 5,50
16,45 11
1700 8,80 big
18,00 22big
19,00 5,50
19,15 11
19,30 11 ss
20,00 11 big

2653  

glgl

2654  

bimi1974 schreef

glgl

tyty

2655  

succes Thumbs Up

2656  

polley27 schreef

succes Thumbs Up

thanks

2657  

PokerStars Hand #81758500938: Tournament #576010287, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2012/06/10 16:21:54 CET [2012/06/10 10:21:54 ET]
Table '576010287 369' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: jessicanuts (10166 in chips)
Seat 2: $HARKYMATTO$ (7181 in chips)
Seat 3: xrabreneca (1662 in chips)
Seat 4: Fanjow (5636 in chips)
Seat 5: j v nelle (1255 in chips)
Seat 6: seeli82 (4054 in chips)
Seat 7: cüker (13010 in chips)
Seat 8: Onix28 (1963 in chips)
Seat 9: nurder (2851 in chips)
jessicanuts: posts the ante 10
$HARKYMATTO$: posts the ante 10
xrabreneca: posts the ante 10
Fanjow: posts the ante 10
j v nelle: posts the ante 10
seeli82: posts the ante 10
cüker: posts the ante 10
Onix28: posts the ante 10
nurder: posts the ante 10
nurder: posts small blind 50
jessicanuts: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {5-Spades}{5-Diamonds}
$HARKYMATTO$: folds
xrabreneca: folds
Fanjow: folds
j v nelle: raises 1145 to 1245 and is all-in
seeli82: folds
cüker: calls 1245
Onix28: folds
nurder: folds
jessicanuts: folds
*** FLOP *** {3-Clubs}{2-Diamonds}{A-Spades}
*** TURN *** {3-Clubs}{2-Diamonds}{A-Spades} {9-Spades}
*** RIVER *** {3-Clubs}{2-Diamonds}{A-Spades}{9-Spades} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
j v nelle: shows {5-Spades}{5-Diamonds} (a pair of Fives)
cüker: shows {A-Clubs}{8-Hearts} (a pair of Aces)
cüker collected 2730 from pot
j v nelle finished the tournament in 4631st place
*** SUMMARY ***
Total pot 2730 | Rake 0
Board {3-Clubs}{2-Diamonds}{A-Spades}{9-Spades}{10-Hearts}
Seat 1: jessicanuts (big blind) folded before Flop
Seat 2: $HARKYMATTO$ folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: xrabreneca folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Fanjow folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: j v nelle showed {5-Spades}{5-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 6: seeli82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: cüker showed {A-Clubs}{8-Hearts} and won (2730) with a pair of Aces
Seat 8: Onix28 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: nurder (small blind) folded before Flop

2658  

PokerStars Hand #81761273756: Tournament #569339508, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2012/06/10 17:26:15 CET [2012/06/10 11:26:15 ET]
Table '569339508 31' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: omyg0t (3340 in chips)
Seat 2: DzynasLt (2730 in chips)
Seat 3: TykkiJutila (3070 in chips)
Seat 4: Lyanchic (3000 in chips)
Seat 5: j v nelle (2985 in chips)
Seat 6: DarkScorpioS (2880 in chips)
Seat 7: Geraldo22 (3040 in chips)
Seat 8: 9ball13 (4365 in chips)
Seat 9: Felipefam (2565 in chips)
DzynasLt: posts small blind 25
TykkiJutila: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {K-Diamonds}{K-Hearts}
Lyanchic: folds
j v nelle: raises 105 to 155
DarkScorpioS: calls 155
Geraldo22: folds
9ball13: folds
Felipefam: folds
omyg0t: folds
DzynasLt: folds
TykkiJutila: folds
*** FLOP *** {3-Diamonds}{2-Clubs}{A-Hearts}
j v nelle: checks
DarkScorpioS: bets 254
j v nelle: folds
Uncalled bet (254) returned to DarkScorpioS
DarkScorpioS collected 385 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 385 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{2-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: omyg0t (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DzynasLt (small blind) folded before Flop
Seat 3: TykkiJutila (big blind) folded before Flop
Seat 4: Lyanchic folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: j v nelle folded on the Flop
Seat 6: DarkScorpioS collected (385)
Seat 7: Geraldo22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 9ball13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Felipefam folded before Flop (didn't bet)

2659  

PokerStars Hand #81762128650: Tournament #576011337, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2012/06/10 17:45:16 CET [2012/06/10 11:45:16 ET]
Table '576011337 59' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: stariyhohol (2550 in chips)
Seat 2: j v nelle (2325 in chips)
Seat 3: rmh1971 (6995 in chips)
Seat 4: ludo87 (5470 in chips)
Seat 5: pokatomas (2460 in chips)
Seat 6: Traveller HK (5425 in chips)
Seat 7: ShadowVX (2550 in chips)
Seat 8: dimixel6223 (15255 in chips)
Seat 9: Jacek861 (1920 in chips)
Traveller HK: posts small blind 25
ShadowVX: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to j v nelle {10-Diamonds}{10-Spades}
dimixel6223: calls 50
Jacek861: folds
stariyhohol: folds
j v nelle: raises 200 to 250
rmh1971: folds
ludo87: folds
pokatomas: folds
Traveller HK: folds
ShadowVX: calls 200
dimixel6223: calls 200
*** FLOP *** {4-Spades}{9-Spades}{2-Spades}
ShadowVX: checks
dimixel6223: bets 350
j v nelle: raises 1032 to 1382
ShadowVX: raises 918 to 2300 and is all-in
dimixel6223: folds
j v nelle: calls 693 and is all-in
Uncalled bet (225) returned to ShadowVX
*** TURN *** {4-Spades}{9-Spades}{2-Spades} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Spades}{9-Spades}{2-Spades}{J-Diamonds} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ShadowVX: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (three of a kind, Nines)
j v nelle: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (a pair of Tens)
ShadowVX collected 5275 from pot
j v nelle finished the tournament in 4414th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5275 | Rake 0
Board {4-Spades}{9-Spades}{2-Spades}{J-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 1: stariyhohol folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: j v nelle showed {10-Diamonds}{10-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 3: rmh1971 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ludo87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: pokatomas (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Traveller HK (small blind) folded before Flop
Seat 7: ShadowVX (big blind) showed {9-Diamonds}{9-Clubs} and won (5275) with three of a kind, Nines
Seat 8: dimixel6223 folded on the Flop
Seat 9: Jacek861 folded before Flop (didn't bet)

2660  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic