Poker Forum

21928 leden
184712 topics
6849414 posts

Online: 176 78 geregistreerde leden + 98 gasten

Procenten Verkoop High

Aangeboden procenten I N00it_geluk I 15 Juni

Laatste eerst Oudste eerst
123457

GG Jammer

122  

gg man Sad

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

121  

You finished the tournament in 356th place. A USD 19.15
You finished the tournament in 575th place. A USD 3.48
You finished the tournament in 59th place. A USD 147.07
You finished the tournament in 99th place. A USD 19.71
You finished the tournament in 57th place. A USD 18.56
You finished the tournament in 121st place. A USD 36.36 You have also received USD 10.00 in Knockout Bounties
You finished the tournament in 399th place. A USD 9.39
You finished the tournament in 44th place. A USD 15.60
You finished the tournament in 4th place. A USD 222.30

cancels/vergeten te reggen ;

18:45 5r big 109 15.5
00:45 10.2 hyper
20:00 27.5 cap
===
53.2x.1.2=63.84

12 tekort 3r, 6 over 3rt 6 over 3r, 8 over aan 1r. 8$x 1,2= 9.6$

Maakt totaal van 575$ , stuur t nu, bedankt voor t kopen weer. Ooit zal t wel omslaan i guess

{10-Hearts}{j-Hearts}

120  

ga slapen , reken t morgen uit, std *@#!^$ avond

{10-Hearts}{j-Hearts}

119  

PokerStars Hand #82013012717: Tournament #571440767, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2012/06/16 5:35:27 CET [2012/06/15 23:35:27 ET]
Table '571440767 8' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: tildampi (188320 in chips)
Seat 2: BigFishSFC (27846 in chips)
Seat 3: n00it_geluk (27160 in chips)
Seat 4: al737 (107674 in chips)
tildampi: posts the ante 200
BigFishSFC: posts the ante 200
n00it_geluk: posts the ante 200
al737: posts the ante 200
al737: posts small blind 800
tildampi: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to n00it_geluk {8-Clubs}{9-Clubs}
BigFishSFC: folds
n00it_geluk: raises 25360 to 26960 and is all-in
al737: folds
tildampi: calls 25360
*** FLOP *** {J-Hearts}{10-Diamonds}{7-Diamonds}
*** TURN *** {J-Hearts}{10-Diamonds}{7-Diamonds} {6-Spades}
*** RIVER *** {J-Hearts}{10-Diamonds}{7-Diamonds}{6-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
tildampi: shows {A-Diamonds}{K-Diamonds} (a flush, Ace high)
n00it_geluk: shows {8-Clubs}{9-Clubs} (a straight, Seven to Jack)
tildampi collected 55520 from pot
n00it_geluk finished the tournament in 4th place and received $222.30.
*** SUMMARY ***
Total pot 55520 | Rake 0
Board {J-Hearts}{10-Diamonds}{7-Diamonds}{6-Spades}{J-Diamonds}
Seat 1: tildampi (big blind) showed {A-Diamonds}{K-Diamonds} and won (55520) with a flush, Ace high
Seat 2: BigFishSFC folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: n00it_geluk (button) showed {8-Clubs}{9-Clubs} and lost with a straight, Seven to Jack
Seat 4: al737 (small blind) folded before Flop

{10-Hearts}{j-Hearts}

118  

leuke rollercoaster zit jij in Big Grin gl!

117  

PokerStars Hand #82012672069: Tournament #571440767, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2012/06/16 5:18:29 CET [2012/06/15 23:18:29 ET]
Table '571440767 8' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: tildampi (50300 in chips)
Seat 2: BigFishSFC (37949 in chips)
Seat 3: n00it_geluk (54359 in chips)
Seat 4: al737 (75452 in chips)
Seat 5: #BadLckBrian (117959 in chips)
Seat 6: kryking (14981 in chips)
tildampi: posts the ante 175
BigFishSFC: posts the ante 175
n00it_geluk: posts the ante 175
al737: posts the ante 175
#BadLckBrian: posts the ante 175
kryking: posts the ante 175
al737: posts small blind 700
#BadLckBrian: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to n00it_geluk {K-Spades}{K-Hearts}
kryking: folds
tildampi: raises 1400 to 2800
BigFishSFC: folds
n00it_geluk: raises 3455 to 6255
al737: folds
#BadLckBrian: raises 111529 to 117784 and is all-in
tildampi: calls 47325 and is all-in
n00it_geluk: calls 47929 and is all-in
Uncalled bet (63600) returned to #BadLckBrian
*** FLOP *** {4-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds}
*** TURN *** {4-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds} {9-Spades}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds}{9-Spades} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
#BadLckBrian: shows {3-Hearts}{3-Spades} (two pair, Nines and Threes)
n00it_geluk: shows {K-Spades}{K-Hearts} (two pair, Kings and Nines)
n00it_geluk collected 8118 from side pot
tildampi: shows {A-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Aces and Nines)
tildampi collected 152125 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 160243 Main pot 152125. Side pot 8118. | Rake 0
Board {4-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds}{9-Spades}{7-Clubs}
Seat 1: tildampi showed {A-Diamonds}{A-Hearts} and won (152125) with two pair, Aces and Nines
Seat 2: BigFishSFC folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: n00it_geluk (button) showed {K-Spades}{K-Hearts} and won (8118) with two pair, Kings and Nines
Seat 4: al737 (small blind) folded before Flop
Seat 5: #BadLckBrian (big blind) showed {3-Hearts}{3-Spades} and lost with two pair, Nines and Threes
Seat 6: kryking folded before Flop (didn't bet)

{10-Hearts}{j-Hearts}

116  

ft buble echt kk toch eens op

PokerStars Hand #82012335418: Tournament #571440767, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2012/06/16 5:02:00 CET [2012/06/15 23:02:00 ET]
Table '571440767 8' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: tildampi (46120 in chips)
Seat 2: BigFishSFC (15952 in chips)
Seat 3: n00it_geluk (38248 in chips)
Seat 4: al737 (67202 in chips)
tildampi: posts the ante 125
BigFishSFC: posts the ante 125
n00it_geluk: posts the ante 125
al737: posts the ante 125
BigFishSFC: posts small blind 500
n00it_geluk: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to n00it_geluk {A-Diamonds}{8-Clubs}
BigFishSFC said, "LOL"
BigFishSFC said, "SICK"
BigFishSFC said, "NH"
al737: folds
BigFishSFC said, "lol"
tildampi: folds
BigFishSFC said, "what a sick spot, ****ing rigged site"
BigFishSFC: raises 14827 to 15827 and is all-in
n00it_geluk: calls 14827
*** FLOP *** {A-Spades}{8-Hearts}{J-Hearts}
*** TURN *** {A-Spades}{8-Hearts}{J-Hearts} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Spades}{8-Hearts}{J-Hearts}{Q-Diamonds} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
BigFishSFC: shows {6-Hearts}{A-Hearts} (a flush, Ace high)
n00it_geluk: shows {A-Diamonds}{8-Clubs} (two pair, Aces and Eights)
BigFishSFC collected 32154 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 32154 | Rake 0
Board {A-Spades}{8-Hearts}{J-Hearts}{Q-Diamonds}{7-Hearts}
Seat 1: tildampi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: BigFishSFC (small blind) showed {6-Hearts}{A-Hearts} and won (32154) with a flush, Ace high
Seat 3: n00it_geluk (big blind) showed {A-Diamonds}{8-Clubs} and lost with two pair, Aces and Eights
Seat 4: al737 folded before Flop (didn't bet)

{10-Hearts}{j-Hearts}

115  

PokerStars Hand #82011819549: Tournament #577010875, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2012/06/16 4:36:39 CET [2012/06/15 22:36:39 ET]
Table '577010875 12' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Aquila II (10592 in chips)
Seat 2: kryking (16051 in chips)
Seat 3: wullieboy (18643 in chips)
Seat 4: 20shark (28068 in chips)
Seat 5: baduy_vzla (17694 in chips)
Seat 6: Mortan23 (25428 in chips)
Seat 7: n00it_geluk (17616 in chips)
Seat 8: GMorros (25618 in chips)
Seat 9: u-haft (10892 in chips)
Aquila II: posts the ante 100
kryking: posts the ante 100
wullieboy: posts the ante 100
20shark: posts the ante 100
baduy_vzla: posts the ante 100
Mortan23: posts the ante 100
n00it_geluk: posts the ante 100
GMorros: posts the ante 100
u-haft: posts the ante 100
n00it_geluk: posts small blind 500
GMorros: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to n00it_geluk {3-Diamonds}{3-Hearts}
u-haft: folds
Aquila II: folds
kryking: folds
wullieboy: folds
20shark: raises 1000 to 2000
baduy_vzla: folds
Mortan23: folds
n00it_geluk: raises 15516 to 17516 and is all-in
GMorros: folds
20shark: calls 15516
*** FLOP *** {2-Hearts}{6-Spades}{2-Clubs}
*** TURN *** {2-Hearts}{6-Spades}{2-Clubs} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {2-Hearts}{6-Spades}{2-Clubs}{Q-Hearts} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
n00it_geluk: shows {3-Diamonds}{3-Hearts} (two pair, Threes and Deuces)
20shark: shows {J-Spades}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Deuces)
20shark collected 36932 from pot
n00it_geluk finished the tournament in 75th place
*** SUMMARY ***
Total pot 36932 | Rake 0
Board {2-Hearts}{6-Spades}{2-Clubs}{Q-Hearts}{K-Clubs}
Seat 1: Aquila II folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kryking folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: wullieboy folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 20shark showed {J-Spades}{Q-Clubs} and won (36932) with two pair, Queens and Deuces
Seat 5: baduy_vzla folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Mortan23 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: n00it_geluk (small blind) showed {3-Diamonds}{3-Hearts} and lost with two pair, Threes and Deuces
Seat 8: GMorros (big blind) folded before Flop
Seat 9: u-haft folded before Flop (didn't bet)

{10-Hearts}{j-Hearts}

114  

PokerStars Hand #82011802943: Tournament #577010875, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2012/06/16 4:35:55 CET [2012/06/15 22:35:55 ET]
Table '577010875 12' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Aquila II (10692 in chips)
Seat 2: kryking (16151 in chips)
Seat 3: wullieboy (18743 in chips)
Seat 4: 20shark (30168 in chips)
Seat 5: baduy_vzla (17794 in chips)
Seat 6: Mortan23 (11364 in chips)
Seat 7: n00it_geluk (28980 in chips)
Seat 8: GMorros (25718 in chips)
Seat 9: u-haft (10992 in chips)
Aquila II: posts the ante 100
kryking: posts the ante 100
wullieboy: posts the ante 100
20shark: posts the ante 100
baduy_vzla: posts the ante 100
Mortan23: posts the ante 100
n00it_geluk: posts the ante 100
GMorros: posts the ante 100
u-haft: posts the ante 100
Mortan23: posts small blind 500
n00it_geluk: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to n00it_geluk {J-Diamonds}{A-Clubs}
GMorros: folds
u-haft: folds
Aquila II: folds
kryking: folds
wullieboy: folds
20shark: raises 1000 to 2000
baduy_vzla: folds
Mortan23: raises 9264 to 11264 and is all-in
n00it_geluk: raises 17616 to 28880 and is all-in
20shark: folds
Uncalled bet (17616) returned to n00it_geluk
*** FLOP *** {2-Spades}{9-Hearts}{10-Hearts}
*** TURN *** {2-Spades}{9-Hearts}{10-Hearts} {10-Clubs}
*** RIVER *** {2-Spades}{9-Hearts}{10-Hearts}{10-Clubs} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Mortan23: shows {K-Hearts}{4-Hearts} (a flush, King high)
n00it_geluk: shows {J-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Tens and Deuces)
Mortan23 collected 25428 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 25428 | Rake 0
Board {2-Spades}{9-Hearts}{10-Hearts}{10-Clubs}{2-Hearts}
Seat 1: Aquila II folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kryking folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: wullieboy folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 20shark folded before Flop
Seat 5: baduy_vzla (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Mortan23 (small blind) showed {K-Hearts}{4-Hearts} and won (25428) with a flush, King high
Seat 7: n00it_geluk (big blind) showed {J-Diamonds}{A-Clubs} and lost with two pair, Tens and Deuces
Seat 8: GMorros folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: u-haft folded before Flop (didn't bet)

{10-Hearts}{j-Hearts}

113  

PokerStars Hand #82011490069: Tournament #577010875, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2012/06/16 4:22:22 CET [2012/06/15 22:22:22 ET]
Table '577010875 12' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Aquila II (10940 in chips)
Seat 2: kryking (17801 in chips)
Seat 3: wullieboy (24368 in chips)
Seat 4: 20shark (23850 in chips)
Seat 6: Mortan23 (19997 in chips)
Seat 7: n00it_geluk (26780 in chips)
Seat 8: GMorros (15259 in chips)
Seat 9: u-haft (10242 in chips)
Aquila II: posts the ante 75
kryking: posts the ante 75
wullieboy: posts the ante 75
20shark: posts the ante 75
Mortan23: posts the ante 75
n00it_geluk: posts the ante 75
GMorros: posts the ante 75
u-haft: posts the ante 75
Mortan23: posts small blind 400
n00it_geluk: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to n00it_geluk {7-Hearts}{7-Spades}
GMorros: folds
u-haft: folds
Aquila II: raises 1050 to 1850
kryking: folds
wullieboy: folds
20shark: folds
Mortan23: folds
n00it_geluk: raises 24855 to 26705 and is all-in
Aquila II: calls 9015 and is all-in
Uncalled bet (15840) returned to n00it_geluk
*** FLOP *** {3-Hearts}{6-Diamonds}{8-Hearts}
*** TURN *** {3-Hearts}{6-Diamonds}{8-Hearts} {A-Spades}
*** RIVER *** {3-Hearts}{6-Diamonds}{8-Hearts}{A-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
n00it_geluk: shows {7-Hearts}{7-Spades} (two pair, Eights and Sevens)
Aquila II: shows {K-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Aces and Eights)
Aquila II collected 22730 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 22730 | Rake 0
Board {3-Hearts}{6-Diamonds}{8-Hearts}{A-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: Aquila II showed {K-Diamonds}{A-Clubs} and won (22730) with two pair, Aces and Eights
Seat 2: kryking folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: wullieboy folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 20shark (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Mortan23 (small blind) folded before Flop
Seat 7: n00it_geluk (big blind) showed {7-Hearts}{7-Spades} and lost with two pair, Eights and Sevens
Seat 8: GMorros folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: u-haft folded before Flop (didn't bet)

{10-Hearts}{j-Hearts}

112  

PokerStars Hand #82011374266: Tournament #571441682, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2012/06/16 4:17:35 CET [2012/06/15 22:17:35 ET]
Table '571441682 13' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: FC_ENCHILADA (31915 in chips)
Seat 2: sma||p0x (5860 in chips)
Seat 3: AlexGelinski (15160 in chips)
Seat 4: PeteN666 (15155 in chips)
Seat 5: DinoTheSaulo (7660 in chips)
Seat 6: unv1rulz (7750 in chips)
Seat 8: n00it_geluk (3645 in chips)
Seat 9: Fedorenko_vs (4400 in chips)
FC_ENCHILADA: posts the ante 70
sma||p0x: posts the ante 70
AlexGelinski: posts the ante 70
PeteN666: posts the ante 70
DinoTheSaulo: posts the ante 70
unv1rulz: posts the ante 70
n00it_geluk: posts the ante 70
Fedorenko_vs: posts the ante 70
Fedorenko_vs: posts small blind 300
FC_ENCHILADA: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to n00it_geluk {4-Clubs}{4-Hearts}
sma||p0x: folds
AlexGelinski: folds
PeteN666: calls 600
DinoTheSaulo: folds
unv1rulz: folds
n00it_geluk: raises 2975 to 3575 and is all-in
Fedorenko_vs: folds
FC_ENCHILADA: folds
PeteN666: calls 2975
*** FLOP *** {6-Spades}{10-Spades}{Q-Clubs}
*** TURN *** {6-Spades}{10-Spades}{Q-Clubs} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Spades}{10-Spades}{Q-Clubs}{J-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PeteN666: shows {K-Clubs}{9-Clubs} (a straight, Nine to King)
n00it_geluk: shows {4-Clubs}{4-Hearts} (two pair, Queens and Fours)
PeteN666 collected 8610 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8610 | Rake 0
Board {6-Spades}{10-Spades}{Q-Clubs}{J-Diamonds}{Q-Diamonds}
Seat 1: FC_ENCHILADA (big blind) folded before Flop
Seat 2: sma||p0x folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: AlexGelinski folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: PeteN666 showed {K-Clubs}{9-Clubs} and won (8610) with a straight, Nine to King
Seat 5: DinoTheSaulo folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: unv1rulz folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: n00it_geluk (button) showed {4-Clubs}{4-Hearts} and lost with two pair, Queens and Fours
Seat 9: Fedorenko_vs (small blind) folded before Flop

{10-Hearts}{j-Hearts}

111  

*** FLOP *** {7-Diamonds}{5-Diamonds}{J-Clubs}
kryking: bets 2220
n00it_geluk: raises 2792 to 5012
kryking: raises 6411 to 11423 and is all-in
n00it_geluk: calls 6411
*** TURN *** {7-Diamonds}{5-Diamonds}{J-Clubs} {4-Clubs}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{5-Diamonds}{J-Clubs}{4-Clubs} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
kryking: shows {8-Diamonds}{8-Spades} (a pair of Eights)
n00it_geluk: shows {9-Diamonds}{Q-Diamonds} (high card King)
kryking collected 26546 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 26546 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{5-Diamonds}{J-Clubs}{4-Clubs}{K-Spades}
Seat 1: Aquila II (big blind) folded before Flop
Seat 2: kryking showed {8-Diamonds}{8-Spades} and won (26546) with a pair of Eights
Seat 3: wullieboy folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 20shark folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Jonesburgo86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Mortan23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: n00it_geluk (button) showed {9-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with high card King
Seat 9: pot_mpouri (small blind) folded before Flop

{10-Hearts}{j-Hearts}

110  

n00it

''The more i practice, the luckier i get!''

109  

PokerStars Hand #82010999644: Tournament #571440753, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2012/06/16 4:02:26 CET [2012/06/15 22:02:26 ET]
Table '571440753 26' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Amstelodamum (23818 in chips)
Seat 2: Pasha713 (25737 in chips)
Seat 3: n00it_geluk (9759 in chips)
Seat 4: jet235 (5954 in chips)
Seat 5: mr 20 inch (5284 in chips)
Seat 6: Dee Rabbit (12776 in chips)
Seat 7: Mrs.Wendy (101792 in chips)
Seat 8: CMFR36 (6523 in chips)
Seat 9: BarneyBaxter (6032 in chips)
Amstelodamum: posts the ante 70
Pasha713: posts the ante 70
n00it_geluk: posts the ante 70
jet235: posts the ante 70
mr 20 inch: posts the ante 70
Dee Rabbit: posts the ante 70
Mrs.Wendy: posts the ante 70
CMFR36: posts the ante 70
BarneyBaxter: posts the ante 70
mr 20 inch: posts small blind 300
Dee Rabbit: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to n00it_geluk {K-Clubs}{10-Spades}
Mrs.Wendy: folds
CMFR36: folds
BarneyBaxter: folds
Amstelodamum: folds
Pasha713: folds
n00it_geluk: raises 9089 to 9689 and is all-in
jet235: folds
mr 20 inch: folds
Dee Rabbit: calls 9089
*** FLOP *** {7-Diamonds}{5-Clubs}{Q-Clubs}
*** TURN *** {7-Diamonds}{5-Clubs}{Q-Clubs} {J-Hearts}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{5-Clubs}{Q-Clubs}{J-Hearts} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dee Rabbit: shows {A-Hearts}{K-Spades} (high card Ace)
n00it_geluk: shows {K-Clubs}{10-Spades} (high card King)
Dee Rabbit collected 20308 from pot
n00it_geluk finished the tournament in 44th place and received $15.60.
*** SUMMARY ***
Total pot 20308 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{5-Clubs}{Q-Clubs}{J-Hearts}{2-Clubs}
Seat 1: Amstelodamum folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Pasha713 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: n00it_geluk showed {K-Clubs}{10-Spades} and lost with high card King
Seat 4: jet235 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mr 20 inch (small blind) folded before Flop
Seat 6: Dee Rabbit (big blind) showed {A-Hearts}{K-Spades} and won (20308) with high card Ace
Seat 7: Mrs.Wendy folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CMFR36 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: BarneyBaxter folded before Flop (didn't bet)

{10-Hearts}{j-Hearts}

108  

PokerStars Hand #82010676554: Tournament #577011285, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2012/06/16 3:47:56 CET [2012/06/15 21:47:56 ET]
Table '577011285 52' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: desertinn12 (55568 in chips)
Seat 2: bass1929 (28020 in chips)
Seat 3: agordev (59109 in chips)
Seat 4: nero40 (19491 in chips)
Seat 5: Enfuego13 (32094 in chips)
Seat 6: capschoe (40175 in chips)
Seat 7: Otticop0r (17372 in chips)
Seat 8: GIGA_JAMMER (25367 in chips)
Seat 9: n00it_geluk (12646 in chips)
desertinn12: posts the ante 100
bass1929: posts the ante 100
agordev: posts the ante 100
nero40: posts the ante 100
Enfuego13: posts the ante 100
capschoe: posts the ante 100
Otticop0r: posts the ante 100
GIGA_JAMMER: posts the ante 100
n00it_geluk: posts the ante 100
bass1929: posts small blind 400
agordev: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to n00it_geluk {8-Clubs}{K-Clubs}
GIGA_JAMMER said, "nero40=donkey"
nero40: folds
Enfuego13: folds
capschoe: folds
Otticop0r: folds
GIGA_JAMMER: folds
n00it_geluk: raises 11746 to 12546 and is all-in
desertinn12: folds
bass1929: folds
agordev: calls 11746
*** FLOP *** {Q-Spades}{5-Clubs}{4-Hearts}
*** TURN *** {Q-Spades}{5-Clubs}{4-Hearts} {10-Diamonds}
nero40 said, "giga-jammer=donkey and"
GIGA_JAMMER said, "wp, 65 there nero, no hand no draw"
*** RIVER *** {Q-Spades}{5-Clubs}{4-Hearts}{10-Diamonds} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
agordev: shows {3-Diamonds}{3-Hearts} (three of a kind, Threes)
n00it_geluk: shows {8-Clubs}{K-Clubs} (high card King)
agordev collected 26392 from pot
n00it_geluk finished the tournament in 124th place
*** SUMMARY ***
Total pot 26392 | Rake 0
Board {Q-Spades}{5-Clubs}{4-Hearts}{10-Diamonds}{3-Spades}
Seat 1: desertinn12 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: bass1929 (small blind) folded before Flop
Seat 3: agordev (big blind) showed {3-Diamonds}{3-Hearts} and won (26392) with three of a kind, Threes
Seat 4: nero40 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Enfuego13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: capschoe folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Otticop0r folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: GIGA_JAMMER folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: n00it_geluk showed {8-Clubs}{K-Clubs} and lost with high card King

{10-Hearts}{j-Hearts}

107  

PokerStars Hand #82009964827: Tournament #577010925, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2012/06/16 3:20:43 CET [2012/06/15 21:20:43 ET]
Table '577010925 29' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: pawlinho (6365 in chips)
Seat 2: n00it_geluk (5379 in chips)
Seat 3: Money-Scout (4814 in chips)
Seat 4: Timunim (15368 in chips)
Seat 5: badbulat (5475 in chips)
Seat 6: kinoartee (5925 in chips)
Seat 7: brypal (6956 in chips)
Seat 8: II_KPbIM_II (6417 in chips)
Seat 9: blito3 (4325 in chips)
pawlinho: posts small blind 75
n00it_geluk: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to n00it_geluk {5-Hearts}{5-Clubs}
Money-Scout: folds
Timunim: raises 180 to 330
badbulat: folds
kinoartee: folds
brypal: folds
II_KPbIM_II: folds
blito3: folds
pawlinho: calls 255
n00it_geluk: calls 180
*** FLOP *** {10-Hearts}{5-Diamonds}{9-Spades}
pawlinho: checks
n00it_geluk: checks
Timunim: checks
*** TURN *** {10-Hearts}{5-Diamonds}{9-Spades} {A-Spades}
pawlinho: bets 575
n00it_geluk: calls 575
Timunim: folds
*** RIVER *** {10-Hearts}{5-Diamonds}{9-Spades}{A-Spades} {4-Diamonds}
pawlinho: bets 2775
n00it_geluk: raises 1699 to 4474 and is all-in
pawlinho: calls 1699
*** SHOW DOWN ***
n00it_geluk: shows {5-Hearts}{5-Clubs} (three of a kind, Fives)
pawlinho: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (three of a kind, Nines)
pawlinho collected 11088 from pot
n00it_geluk finished the tournament in 323rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 11088 | Rake 0
Board {10-Hearts}{5-Diamonds}{9-Spades}{A-Spades}{4-Diamonds}
Seat 1: pawlinho (small blind) showed {9-Diamonds}{9-Clubs} and won (11088) with three of a kind, Nines
Seat 2: n00it_geluk (big blind) showed {5-Hearts}{5-Clubs} and lost with three of a kind, Fives
Seat 3: Money-Scout folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Timunim folded on the Turn
Seat 5: badbulat folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kinoartee folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: brypal folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: II_KPbIM_II folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: blito3 (button) folded before Flop (didn't bet)

{10-Hearts}{j-Hearts}

106  

PokerStars Hand #82009943243: Tournament #577010935, $25.00+$2.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2012/06/16 3:19:55 CET [2012/06/15 21:19:55 ET]
Table '577010935 46' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: ShaiStar (9455 in chips)
Seat 2: coroneltinho (2240 in chips)
Seat 3: Timanich64 (1270 in chips)
Seat 4: RFHero (1680 in chips) is sitting out
Seat 5: milgow (6410 in chips)
Seat 6: sasha luzkov (6765 in chips)
Seat 7: n00it_geluk (1285 in chips)
Seat 8: babesu (3240 in chips)
Seat 9: paradocs (3005 in chips)
ShaiStar: posts the ante 15
coroneltinho: posts the ante 15
Timanich64: posts the ante 15
RFHero: posts the ante 15
milgow: posts the ante 15
sasha luzkov: posts the ante 15
n00it_geluk: posts the ante 15
babesu: posts the ante 15
paradocs: posts the ante 15
RFHero: posts small blind 60
milgow: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to n00it_geluk {10-Clubs}{10-Diamonds}
sasha luzkov: folds
n00it_geluk: raises 1150 to 1270 and is all-in
babesu: calls 1270
paradocs: folds
ShaiStar: folds
coroneltinho: folds
Timanich64: calls 1255 and is all-in
RFHero: folds
milgow: folds
*** FLOP *** {4-Hearts}{3-Hearts}{6-Diamonds}
*** TURN *** {4-Hearts}{3-Hearts}{6-Diamonds} {A-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{3-Hearts}{6-Diamonds}{A-Spades} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
n00it_geluk: shows {10-Clubs}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
babesu: shows {5-Spades}{5-Hearts} (a pair of Fives)
n00it_geluk collected 30 from side pot
Timanich64: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
Timanich64 collected 4080 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4110 Main pot 4080. Side pot 30. | Rake 0
Board {4-Hearts}{3-Hearts}{6-Diamonds}{A-Spades}{8-Spades}
Seat 1: ShaiStar folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: coroneltinho folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Timanich64 (button) showed {A-Clubs}{A-Diamonds} and won (4080) with three of a kind, Aces
Seat 4: RFHero (small blind) folded before Flop
Seat 5: milgow (big blind) folded before Flop
Seat 6: sasha luzkov folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: n00it_geluk showed {10-Clubs}{10-Diamonds} and won (30) with a pair of Tens
Seat 8: babesu showed {5-Spades}{5-Hearts} and lost with a pair of Fives
Seat 9: paradocs folded before Flop (didn't bet)

{10-Hearts}{j-Hearts}

105  

PokerStars Hand #82009866342: Tournament #571441645, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XIII (400/800) - 2012/06/16 3:17:08 CET [2012/06/15 21:17:08 ET]
Table '571441645 78' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: ziggzagg77 (41034 in chips)
Seat 2: chrissous (19980 in chips)
Seat 3: n00it_geluk (12925 in chips)
Seat 4: Chicktwisses (13450 in chips)
Seat 5: RPJ1964 (17165 in chips)
Seat 6: Jacko929 (22372 in chips)
Seat 7: pawlentij (12790 in chips)
Seat 8: mjcosta1 (11920 in chips)
Seat 9: killerspade2 (24510 in chips)
ziggzagg77: posts the ante 80
chrissous: posts the ante 80
n00it_geluk: posts the ante 80
Chicktwisses: posts the ante 80
RPJ1964: posts the ante 80
Jacko929: posts the ante 80
pawlentij: posts the ante 80
mjcosta1: posts the ante 80
killerspade2: posts the ante 80
killerspade2: posts small blind 400
ziggzagg77: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to n00it_geluk {8-Clubs}{8-Hearts}
chrissous: folds
n00it_geluk: raises 12000 to 12800
Chicktwisses: folds
RPJ1964: folds
Jacko929: folds
pawlentij: folds
mjcosta1: folds
killerspade2: raises 11630 to 24430 and is all-in
ziggzagg77: folds
n00it_geluk: calls 45 and is all-in
Uncalled bet (11585) returned to killerspade2
*** FLOP *** {K-Hearts}{3-Spades}{K-Diamonds}
*** TURN *** {K-Hearts}{3-Spades}{K-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Hearts}{3-Spades}{K-Diamonds}{Q-Diamonds} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
killerspade2: shows {A-Spades}{Q-Clubs} (two pair, Kings and Queens)
n00it_geluk: shows {8-Clubs}{8-Hearts} (two pair, Kings and Eights)
killerspade2 collected 27210 from pot
n00it_geluk finished the tournament in 984th place
*** SUMMARY ***
Total pot 27210 | Rake 0
Board {K-Hearts}{3-Spades}{K-Diamonds}{Q-Diamonds}{10-Clubs}
Seat 1: ziggzagg77 (big blind) folded before Flop
Seat 2: chrissous folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: n00it_geluk showed {8-Clubs}{8-Hearts} and lost with two pair, Kings and Eights
Seat 4: Chicktwisses folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: RPJ1964 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Jacko929 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pawlentij folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: mjcosta1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: killerspade2 (small blind) showed {A-Spades}{Q-Clubs} and won (27210) with two pair, Kings and Queens

{10-Hearts}{j-Hearts}

104  

wordt niets meer vnv als je deze gewoon elke keer blijft verliezen

PokerStars Hand #82009218557: Tournament #577011345, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2012/06/16 2:52:50 CET [2012/06/15 20:52:50 ET]
Table '577011345 296' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: mpampis7319 (30610 in chips)
Seat 2: u-haft (23123 in chips)
Seat 3: ROGATUGA (22465 in chips)
Seat 4: YURA38 (71938 in chips)
Seat 5: John Rome (19095 in chips)
Seat 6: drpepper81 (19575 in chips)
Seat 7: tamas1970 (8957 in chips)
Seat 8: ZIPPXX (29777 in chips)
Seat 9: n00it_geluk (64799 in chips)
mpampis7319: posts the ante 150
u-haft: posts the ante 150
ROGATUGA: posts the ante 150
YURA38: posts the ante 150
John Rome: posts the ante 150
drpepper81: posts the ante 150
tamas1970: posts the ante 150
ZIPPXX: posts the ante 150
n00it_geluk: posts the ante 150
drpepper81: posts small blind 600
tamas1970: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to n00it_geluk {J-Spades}{J-Diamonds}
ZIPPXX: calls 1200
n00it_geluk: raises 2575 to 3775
mpampis7319: folds
u-haft: folds
ROGATUGA: raises 18540 to 22315 and is all-in
YURA38: folds
John Rome: folds
drpepper81: folds
tamas1970: folds
ZIPPXX: folds
n00it_geluk: calls 18540
*** FLOP *** {8-Spades}{K-Diamonds}{4-Spades}
*** TURN *** {8-Spades}{K-Diamonds}{4-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Spades}{K-Diamonds}{4-Spades}{4-Diamonds} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
n00it_geluk: shows {J-Spades}{J-Diamonds} (two pair, Jacks and Fours)
ROGATUGA: shows {K-Clubs}{Q-Clubs} (two pair, Kings and Fours)
ROGATUGA collected 48980 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 48980 | Rake 0
Board {8-Spades}{K-Diamonds}{4-Spades}{4-Diamonds}{3-Hearts}
Seat 1: mpampis7319 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: u-haft folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ROGATUGA showed {K-Clubs}{Q-Clubs} and won (48980) with two pair, Kings and Fours
Seat 4: YURA38 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: John Rome (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: drpepper81 (small blind) folded before Flop
Seat 7: tamas1970 (big blind) folded before Flop
Seat 8: ZIPPXX folded before Flop
Seat 9: n00it_geluk showed {J-Spades}{J-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Fours

{10-Hearts}{j-Hearts}

103  
Terug naar boven
123457
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic