Cooekies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees meer

Ok

Poker Forum

21886 leden
184391 topics
6836311 posts

Online: 265 135 geregistreerde leden + 130 gasten

Procenten Verkoop Low

HH 1-7, roncrx

Laatste eerst Oudste eerst
123456

2.20 out

PokerStars Hand #82696355610: Tournament #577803647, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2012/07/01 11:48:42 CET [2012/07/01 5:48:42 ET]
Table '577803647 13' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: shteddy (2398 in chips)
Seat 2: LP 700-4 (11419 in chips)
Seat 4: gladbach112 (1635 in chips)
Seat 5: Tailyn (1280 in chips)
Seat 6: Pyrlaster (585 in chips)
Seat 7: lizard7058 (1156 in chips)
Seat 8: Wes812 (6763 in chips)
Seat 9: roncrx (1320 in chips)
roncrx: posts small blind 50
shteddy: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {A-Diamonds}{Q-Hearts}
LP 700-4: folds
gladbach112: folds
Tailyn: folds
Pyrlaster: folds
lizard7058: folds
Wes812: folds
roncrx: raises 200 to 300
shteddy: raises 2098 to 2398 and is all-in
roncrx: calls 1020 and is all-in
Uncalled bet (1078) returned to shteddy
*** FLOP *** {3-Spades}{8-Hearts}{A-Hearts}
*** TURN *** {3-Spades}{8-Hearts}{A-Hearts} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Spades}{8-Hearts}{A-Hearts}{Q-Diamonds} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
roncrx: shows {A-Diamonds}{Q-Hearts} (two pair, Aces and Queens)
shteddy: shows {8-Diamonds}{8-Clubs} (three of a kind, Eights)
shteddy collected 2640 from pot
roncrx finished the tournament in 150th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2640 | Rake 0
Board {3-Spades}{8-Hearts}{A-Hearts}{Q-Diamonds}{5-Spades}
Seat 1: shteddy (big blind) showed {8-Diamonds}{8-Clubs} and won (2640) with three of a kind, Eights
Seat 2: LP 700-4 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: gladbach112 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Tailyn folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Pyrlaster folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: lizard7058 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Wes812 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: roncrx (small blind) showed {A-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with two pair, Aces and Queens

21  

break

5,50 rb 3,1K

22  

PokerStars Hand #82696753075: Tournament #579010207, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2012/07/01 12:04:56 CET [2012/07/01 6:04:56 ET]
Table '579010207 9' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: youmudlark (3825 in chips)
Seat 2: razvangoldu (1728 in chips)
Seat 3: MejutoGonz (2884 in chips)
Seat 4: lopez1979pl (4080 in chips)
Seat 5: RUNGOODYEAH (4739 in chips)
Seat 6: ala inaktiv (3380 in chips)
Seat 7: roncrx (3177 in chips)
Seat 8: AsjBaaaf (2618 in chips)
Seat 9: Atuth1 (1500 in chips)
lopez1979pl: posts small blind 15
RUNGOODYEAH: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {J-Clubs}{A-Clubs}
ala inaktiv: folds
roncrx: raises 60 to 90
AsjBaaaf: folds
Atuth1: calls 90
youmudlark: folds
razvangoldu: calls 90
MejutoGonz: calls 90
lopez1979pl: calls 75
RUNGOODYEAH: folds
*** FLOP *** {8-Spades}{2-Clubs}{J-Diamonds}
lopez1979pl: checks
roncrx: bets 120
Atuth1: folds
razvangoldu: calls 120
MejutoGonz: folds
lopez1979pl: calls 120
*** TURN *** {8-Spades}{2-Clubs}{J-Diamonds} {6-Hearts}
lopez1979pl: bets 630
roncrx: calls 630
razvangoldu: calls 630
*** RIVER *** {8-Spades}{2-Clubs}{J-Diamonds}{6-Hearts} {4-Diamonds}
lopez1979pl: bets 1080
roncrx: calls 1080
razvangoldu: folds
*** SHOW DOWN ***
lopez1979pl: shows {8-Hearts}{6-Diamonds} (two pair, Eights and Sixes)
roncrx: mucks hand
lopez1979pl collected 4890 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4890 | Rake 0
Board {8-Spades}{2-Clubs}{J-Diamonds}{6-Hearts}{4-Diamonds}
Seat 1: youmudlark folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: razvangoldu folded on the River
Seat 3: MejutoGonz (button) folded on the Flop
Seat 4: lopez1979pl (small blind) showed {8-Hearts}{6-Diamonds} and won (4890) with two pair, Eights and Sixes
Seat 5: RUNGOODYEAH (big blind) folded before Flop
Seat 6: ala inaktiv folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: roncrx mucked {J-Clubs}{A-Clubs}
Seat 8: AsjBaaaf folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Atuth1 folded on the Flop

23  

$ verzonden, gogo!

Reaching Everyone By Exposing Lies {a-Spades}

24  

Dealer: roncrx takes the add-on and receives 2000 chips for $5.00

$10,- left

25  

ticket voor de hot 3,30, $0,50 bij winnigs

PokerStars Hand #82698026778: Tournament #577816502, $0.60+$0.06 USD Hold'em No Limit - Level XI (600/1200) - 2012/07/01 12:50:07 CET [2012/07/01 6:50:07 ET]
Table '577816502 9' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Stas_kln (2452 in chips)
Seat 2: maska127 (3705 in chips)
Seat 3: Tom_Riddle16 (3205 in chips)
Seat 5: enter2200 (12141 in chips)
Seat 6: Bunkervogel8 (2140 in chips)
Seat 7: roncrx (2415 in chips)
Seat 8: direbeg (4160 in chips)
Seat 9: pavel998 (3763 in chips)
Stas_kln: posts the ante 100
maska127: posts the ante 100
Tom_Riddle16: posts the ante 100
enter2200: posts the ante 100
Bunkervogel8: posts the ante 100
roncrx: posts the ante 100
direbeg: posts the ante 100
pavel998: posts the ante 100
direbeg: posts small blind 600
pavel998: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {8-Hearts}{5-Hearts}
Stas_kln: folds
maska127: folds
Tom_Riddle16: folds
enter2200: raises 10841 to 12041 and is all-in
Bunkervogel8: folds
roncrx: folds
direbeg: calls 3460 and is all-in
pavel998: folds
Uncalled bet (7981) returned to enter2200
*** FLOP *** {2-Diamonds}{4-Clubs}{A-Spades}
*** TURN *** {2-Diamonds}{4-Clubs}{A-Spades} {8-Clubs}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{4-Clubs}{A-Spades}{8-Clubs} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
direbeg: shows {J-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Fours)
enter2200: shows {7-Diamonds}{2-Hearts} (two pair, Fours and Deuces)
enter2200 collected 10120 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10120 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{4-Clubs}{A-Spades}{8-Clubs}{4-Diamonds}
Seat 1: Stas_kln folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: maska127 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Tom_Riddle16 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: enter2200 showed {7-Diamonds}{2-Hearts} and won (10120) with two pair, Fours and Deuces
Seat 6: Bunkervogel8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: roncrx (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: direbeg (small blind) showed {J-Diamonds}{K-Diamonds} and lost with a pair of Fours
Seat 9: pavel998 (big blind) folded before Flop

26  

break

5,50 RB 2,1K
1,10 3,2K
3,30 hot 2,7K

27  

PokerStars Hand #82698475063: Tournament #577810646, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2012/07/01 13:06:29 CET [2012/07/01 7:06:29 ET]
Table '577810646 289' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: ENOSUS (3520 in chips)
Seat 2: hswoo2 (3606 in chips)
Seat 3: The King in (6470 in chips)
Seat 4: andrewshev (3719 in chips)
Seat 5: camarotje27 (7450 in chips)
Seat 6: takis45 (3330 in chips)
Seat 7: roncrx (2665 in chips)
Seat 8: 21flash (1935 in chips)
Seat 9: kicK sNar990 (2920 in chips)
roncrx: posts small blind 40
21flash: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {J-Diamonds}{J-Spades}
kicK sNar990: folds
ENOSUS: folds
hswoo2: folds
The King in: folds
andrewshev: calls 80
camarotje27: calls 80
takis45: raises 320 to 400
roncrx: calls 360
21flash: folds
andrewshev: calls 320
camarotje27: calls 320
*** FLOP *** {4-Clubs}{8-Spades}{3-Hearts}
roncrx: checks
andrewshev: checks
camarotje27: bets 320
takis45: calls 320
roncrx: calls 320
andrewshev: folds
*** TURN *** {4-Clubs}{8-Spades}{3-Hearts} {5-Diamonds}
roncrx: bets 1945 and is all-in
camarotje27: calls 1945
takis45: folds
*** RIVER *** {4-Clubs}{8-Spades}{3-Hearts}{5-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
roncrx: shows {J-Diamonds}{J-Spades} (two pair, Jacks and Fours)
camarotje27: shows {7-Hearts}{8-Hearts} (two pair, Eights and Fours)
roncrx collected 6530 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6530 | Rake 0
Board {4-Clubs}{8-Spades}{3-Hearts}{5-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: ENOSUS folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: hswoo2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: The King in folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: andrewshev folded on the Flop
Seat 5: camarotje27 showed {7-Hearts}{8-Hearts} and lost with two pair, Eights and Fours
Seat 6: takis45 (button) folded on the Turn
Seat 7: roncrx (small blind) showed {J-Diamonds}{J-Spades} and won (6530) with two pair, Jacks and Fours
Seat 8: 21flash (big blind) folded before Flop
Seat 9: kicK sNar990 folded before Flop (didn't bet)

28  

PokerStars Hand #82698487450: Tournament #579010207, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2012/07/01 13:06:53 CET [2012/07/01 7:06:53 ET]
Table '579010207 9' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: youmudlark (14245 in chips)
Seat 2: Goofy.el (8838 in chips)
Seat 3: redpennyx5 (6537 in chips)
Seat 4: FiatEruditio (21340 in chips)
Seat 5: RUNGOODYEAH (3232 in chips)
Seat 6: Master140173 (4685 in chips)
Seat 7: roncrx (2117 in chips)
Seat 8: AsjBaaaf (7221 in chips)
Seat 9: Cheyenne XIV (11200 in chips)
redpennyx5: posts small blind 100
FiatEruditio: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {K-Clubs}{K-Hearts}
RUNGOODYEAH: raises 240 to 440
Master140173: folds
roncrx: raises 1677 to 2117 and is all-in
AsjBaaaf: folds
Cheyenne XIV: folds
youmudlark: folds
Goofy.el: folds
redpennyx5: folds
FiatEruditio: folds
RUNGOODYEAH: calls 1677
*** FLOP *** {A-Diamonds}{3-Spades}{2-Spades}
*** TURN *** {A-Diamonds}{3-Spades}{2-Spades} {3-Hearts}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{3-Spades}{2-Spades}{3-Hearts} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
RUNGOODYEAH: shows {10-Spades}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Threes)
roncrx: shows {K-Clubs}{K-Hearts} (two pair, Kings and Threes)
roncrx collected 4534 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4534 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{3-Spades}{2-Spades}{3-Hearts}{J-Clubs}
Seat 1: youmudlark folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Goofy.el (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: redpennyx5 (small blind) folded before Flop
Seat 4: FiatEruditio (big blind) folded before Flop
Seat 5: RUNGOODYEAH showed {10-Spades}{10-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Threes
Seat 6: Master140173 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: roncrx showed {K-Clubs}{K-Hearts} and won (4534) with two pair, Kings and Threes
Seat 8: AsjBaaaf folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Cheyenne XIV folded before Flop (didn't bet)

29  

weer genaaid.

PokerStars Hand #82698838931: Tournament #579010207, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2012/07/01 13:18:19 CET [2012/07/01 7:18:19 ET]
Table '579010207 9' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: youmudlark (10960 in chips)
Seat 2: Goofy.el (10170 in chips)
Seat 3: redpennyx5 (4662 in chips)
Seat 4: FiatEruditio (24938 in chips)
Seat 5: RUNGOODYEAH (2645 in chips)
Seat 6: Master140173 (4185 in chips)
Seat 7: roncrx (3734 in chips)
Seat 8: AsjBaaaf (7221 in chips)
Seat 9: Cheyenne XIV (10900 in chips)
AsjBaaaf: posts small blind 100
Cheyenne XIV: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {A-Spades}{K-Clubs}
youmudlark: raises 200 to 400
Goofy.el: folds
redpennyx5: folds
FiatEruditio: folds
RUNGOODYEAH: folds
Master140173: folds
roncrx: raises 3334 to 3734 and is all-in
AsjBaaaf: folds
Cheyenne XIV: folds
youmudlark: calls 3334
*** FLOP *** {Q-Clubs}{2-Spades}{9-Hearts}
*** TURN *** {Q-Clubs}{2-Spades}{9-Hearts} {5-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{2-Spades}{9-Hearts}{5-Hearts} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
youmudlark: shows {A-Clubs}{9-Spades} (two pair, Nines and Fives)
roncrx: shows {A-Spades}{K-Clubs} (a pair of Fives)
youmudlark collected 7768 from pot
roncrx finished the tournament in 443rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 7768 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{2-Spades}{9-Hearts}{5-Hearts}{5-Diamonds}
Seat 1: youmudlark showed {A-Clubs}{9-Spades} and won (7768) with two pair, Nines and Fives
Seat 2: Goofy.el folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: redpennyx5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: FiatEruditio folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: RUNGOODYEAH folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Master140173 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: roncrx (button) showed {A-Spades}{K-Clubs} and lost with a pair of Fives
Seat 8: AsjBaaaf (small blind) folded before Flop
Seat 9: Cheyenne XIV (big blind) folded before Flop

30  

PokerStars Hand #82699343382: Tournament #579010247, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2012/07/01 13:34:11 CET [2012/07/01 7:34:11 ET]
Table '579010247 21' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Termo84 (2188 in chips)
Seat 2: munfei85 (1856 in chips)
Seat 3: Nice2GrindeU (3475 in chips)
Seat 4: veget@ble (2735 in chips)
Seat 5: fLuShDrAw143 (3000 in chips)
Seat 6: Desastroes (9038 in chips)
Seat 7: Evry1sPrblem (2473 in chips)
Seat 8: roncrx (3329 in chips)
Seat 9: Hsükür (2445 in chips)
Termo84: posts small blind 25
munfei85: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {K-Spades}{K-Diamonds}
Nice2GrindeU: folds
veget@ble: folds
fLuShDrAw143: folds
Desastroes: folds
Evry1sPrblem: folds
roncrx: raises 100 to 150
Hsükür: folds
Termo84: raises 300 to 450
munfei85: folds
roncrx: calls 300
*** FLOP *** {2-Diamonds}{Q-Spades}{J-Diamonds}
Termo84: bets 555
roncrx: calls 555
*** TURN *** {2-Diamonds}{Q-Spades}{J-Diamonds} {8-Clubs}
Termo84: bets 1183 and is all-in
roncrx: calls 1183
*** RIVER *** {2-Diamonds}{Q-Spades}{J-Diamonds}{8-Clubs} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Termo84: shows {6-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Deuces)
roncrx: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Deuces)
roncrx collected 4426 from pot
Termo84 finished the tournament in 607th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4426 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{Q-Spades}{J-Diamonds}{8-Clubs}{2-Spades}
Seat 1: Termo84 (small blind) showed {6-Clubs}{K-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 2: munfei85 (big blind) folded before Flop
Seat 3: Nice2GrindeU folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: veget@ble folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: fLuShDrAw143 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Desastroes folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Evry1sPrblem folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: roncrx showed {K-Spades}{K-Diamonds} and won (4426) with two pair, Kings and Deuces
Seat 9: Hsükür (button) folded before Flop (didn't bet)

31  

PokerStars Hand #82699738148: Tournament #577810646, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2012/07/01 13:46:14 CET [2012/07/01 7:46:14 ET]
Table '577810646 289' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: poyo_loco91 (7559 in chips)
Seat 2: Cyclon1909 (6135 in chips)
Seat 3: emsbigbob25 (4259 in chips)
Seat 4: echaos (14711 in chips)
Seat 5: mirasdziadek (14653 in chips)
Seat 6: takis45 (19143 in chips)
Seat 7: roncrx (5565 in chips)
Seat 8: Holy7moly7 (16272 in chips)
Seat 9: Hausen81 (4326 in chips)
poyo_loco91: posts the ante 60
Cyclon1909: posts the ante 60
emsbigbob25: posts the ante 60
echaos: posts the ante 60
mirasdziadek: posts the ante 60
takis45: posts the ante 60
roncrx: posts the ante 60
Holy7moly7: posts the ante 60
Hausen81: posts the ante 60
emsbigbob25: posts small blind 250
echaos: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {A-Clubs}{K-Diamonds}
mirasdziadek: folds
takis45: folds
roncrx: raises 5005 to 5505 and is all-in
Holy7moly7: folds
Hausen81: folds
poyo_loco91: folds
Cyclon1909: folds
emsbigbob25: folds
echaos: calls 5005
*** FLOP *** {A-Spades}{8-Diamonds}{4-Diamonds}
*** TURN *** {A-Spades}{8-Diamonds}{4-Diamonds} {10-Spades}
*** RIVER *** {A-Spades}{8-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Spades} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
echaos: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Fours)
roncrx: shows {A-Clubs}{K-Diamonds} (two pair, Aces and Fours)
roncrx collected 11800 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11800 | Rake 0
Board {A-Spades}{8-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Spades}{4-Clubs}
Seat 1: poyo_loco91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Cyclon1909 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: emsbigbob25 (small blind) folded before Flop
Seat 4: echaos (big blind) showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and lost with two pair, Queens and Fours
Seat 5: mirasdziadek folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: takis45 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: roncrx showed {A-Clubs}{K-Diamonds} and won (11800) with two pair, Aces and Fours
Seat 8: Holy7moly7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Hausen81 folded before Flop (didn't bet)

32  

break

1,10 5,2K
3,30hotter 8,8K
1,10 2,9K
11,-5,2K
4,40hotter 4,6K

33  

PokerStars Hand #82700337916: Tournament #579010217, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2012/07/01 14:05:18 CET [2012/07/01 8:05:18 ET]
Table '579010217 60' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: PLOHISH93 (4175 in chips)
Seat 2: roncrx (5055 in chips)
Seat 3: roger44222 (20789 in chips)
Seat 4: VinaySuchede (18524 in chips)
Seat 5: 33_1717_33 (18021 in chips) is sitting out
Seat 6: 89ofSpade (28723 in chips)
Seat 7: Änchen (4136 in chips)
Seat 8: I1956 (36292 in chips)
Seat 9: Lotosblume33 (13532 in chips)
PLOHISH93: posts the ante 25
roncrx: posts the ante 25
roger44222: posts the ante 25
VinaySuchede: posts the ante 25
33_1717_33: posts the ante 25
89ofSpade: posts the ante 25
Änchen: posts the ante 25
I1956: posts the ante 25
Lotosblume33: posts the ante 25
VinaySuchede: posts small blind 150
33_1717_33: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {A-Hearts}{A-Diamonds}
89ofSpade: folds
Änchen: folds
I1956: folds
Lotosblume33: calls 300
PLOHISH93: folds
roncrx: raises 4730 to 5030 and is all-in
roger44222: raises 4730 to 9760
VinaySuchede: folds
33_1717_33: folds
Lotosblume33: folds
Uncalled bet (4730) returned to roger44222
*** FLOP *** {3-Spades}{9-Clubs}{J-Diamonds}
*** TURN *** {3-Spades}{9-Clubs}{J-Diamonds} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Spades}{9-Clubs}{J-Diamonds}{3-Diamonds} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
roncrx: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Threes)
roger44222: shows {K-Spades}{A-Clubs} (two pair, Kings and Threes)
roncrx collected 11035 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11035 | Rake 0
Board {3-Spades}{9-Clubs}{J-Diamonds}{3-Diamonds}{K-Diamonds}
Seat 1: PLOHISH93 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: roncrx showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and won (11035) with two pair, Aces and Threes
Seat 3: roger44222 (button) showed {K-Spades}{A-Clubs} and lost with two pair, Kings and Threes
Seat 4: VinaySuchede (small blind) folded before Flop
Seat 5: 33_1717_33 (big blind) folded before Flop
Seat 6: 89ofSpade folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Änchen folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: I1956 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Lotosblume33 folded before Flop

34  

3,30 hotter out

PokerStars Hand #82700561523: Tournament #577810646, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2012/07/01 14:11:27 CET [2012/07/01 8:11:27 ET]
Table '577810646 289' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: swampace1 (12360 in chips)
Seat 2: Cyclon1909 (4772 in chips)
Seat 3: legendeckter (14955 in chips)
Seat 5: mirasdziadek (12703 in chips)
Seat 6: takis45 (40689 in chips)
Seat 7: roncrx (6480 in chips)
Seat 8: Holy7moly7 (13017 in chips)
Seat 9: Hausen81 (14830 in chips)
swampace1: posts the ante 125
Cyclon1909: posts the ante 125
legendeckter: posts the ante 125
mirasdziadek: posts the ante 125
takis45: posts the ante 125
roncrx: posts the ante 125
Holy7moly7: posts the ante 125
Hausen81: posts the ante 125
Cyclon1909: posts small blind 500
legendeckter: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {10-Spades}{10-Diamonds}
mirasdziadek: folds
takis45: folds
roncrx: raises 5355 to 6355 and is all-in
Holy7moly7: folds
Hausen81: folds
swampace1: raises 5880 to 12235 and is all-in
Cyclon1909: folds
legendeckter: folds
Uncalled bet (5880) returned to swampace1
*** FLOP *** {5-Diamonds}{J-Clubs}{5-Clubs}
*** TURN *** {5-Diamonds}{J-Clubs}{5-Clubs} {K-Clubs}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{J-Clubs}{5-Clubs}{K-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
roncrx: shows {10-Spades}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Fives)
swampace1: shows {A-Diamonds}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Fives)
swampace1 collected 15210 from pot
roncrx finished the tournament in 881st place
*** SUMMARY ***
Total pot 15210 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{J-Clubs}{5-Clubs}{K-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: swampace1 (button) showed {A-Diamonds}{K-Diamonds} and won (15210) with two pair, Kings and Fives
Seat 2: Cyclon1909 (small blind) folded before Flop
Seat 3: legendeckter (big blind) folded before Flop
Seat 5: mirasdziadek folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: takis45 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: roncrx showed {10-Spades}{10-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Fives
Seat 8: Holy7moly7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Hausen81 folded before Flop (didn't bet)

35  

4,40hotter out

PokerStars Hand #82701041440: Tournament #577810675, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2012/07/01 14:24:45 CET [2012/07/01 8:24:45 ET]
Table '577810675 143' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: aekara722 (4595 in chips)
Seat 2: roncrx (4425 in chips)
Seat 3: MC_Shamik (3144 in chips)
Seat 4: squintster (14245 in chips)
Seat 5: beroli24 (1108 in chips)
Seat 6: lurium x (3835 in chips)
Seat 7: slagbjornen1 (3784 in chips)
Seat 8: imontou (3725 in chips)
Seat 9: JnrMatador (3142 in chips)
aekara722: posts the ante 25
roncrx: posts the ante 25
MC_Shamik: posts the ante 25
squintster: posts the ante 25
beroli24: posts the ante 25
lurium x: posts the ante 25
slagbjornen1: posts the ante 25
imontou: posts the ante 25
JnrMatador: posts the ante 25
aekara722: posts small blind 100
roncrx: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {K-Spades}{K-Diamonds}
MC_Shamik: folds
squintster: folds
beroli24: folds
lurium x: folds
slagbjornen1: folds
imontou: folds
JnrMatador: folds
aekara722: calls 100
roncrx: raises 400 to 600
aekara722: calls 400
*** FLOP *** {10-Clubs}{9-Diamonds}{10-Spades}
aekara722: checks
roncrx: bets 800
aekara722: raises 800 to 1600
roncrx: raises 2200 to 3800 and is all-in
aekara722: calls 2200
*** TURN *** {10-Clubs}{9-Diamonds}{10-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {10-Clubs}{9-Diamonds}{10-Spades}{4-Spades} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
aekara722: shows {10-Hearts}{7-Clubs} (three of a kind, Tens)
roncrx: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Tens)
aekara722 collected 9025 from pot
roncrx finished the tournament in 2952nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 9025 | Rake 0
Board {10-Clubs}{9-Diamonds}{10-Spades}{4-Spades}{2-Spades}
Seat 1: aekara722 (small blind) showed {10-Hearts}{7-Clubs} and won (9025) with three of a kind, Tens
Seat 2: roncrx (big blind) showed {K-Spades}{K-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Tens
Seat 3: MC_Shamik folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: squintster folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: beroli24 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: lurium x folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: slagbjornen1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: imontou folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: JnrMatador (button) folded before Flop (didn't bet)

36  

Dealer: roncrx re-buys and receives 2000 chips for $2.00

37  

Nice ticket ship alweer Tongue

Reaching Everyone By Exposing Lies {a-Spades}

38  

1.10 out

PokerStars Hand #82702019502: Tournament #579010257, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2012/07/01 14:51:57 CET [2012/07/01 8:51:57 ET]
Table '579010257 188' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: sgtpepper602 (2129 in chips)
Seat 2: willybtl (12497 in chips) is sitting out
Seat 3: palych60 (4594 in chips)
Seat 4: hellfury378 (20047 in chips)
Seat 5: OMGimadonk (16480 in chips)
Seat 6: roncrx (4675 in chips)
Seat 7: 7272bet (8743 in chips)
Seat 8: milk1klim (17540 in chips)
Seat 9: diego5039 (14909 in chips)
sgtpepper602: posts the ante 25
willybtl: posts the ante 25
palych60: posts the ante 25
hellfury378: posts the ante 25
OMGimadonk: posts the ante 25
roncrx: posts the ante 25
7272bet: posts the ante 25
milk1klim: posts the ante 25
diego5039: posts the ante 25
palych60: posts small blind 125
hellfury378: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {8-Hearts}{8-Spades}
OMGimadonk: folds
roncrx: calls 250
7272bet: folds
milk1klim: folds
diego5039: folds
sgtpepper602: folds
willybtl: folds
palych60: raises 4319 to 4569 and is all-in
hellfury378: folds
roncrx: calls 4319
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{10-Diamonds}{3-Spades}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{10-Diamonds}{3-Spades} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{10-Diamonds}{3-Spades}{2-Diamonds} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
palych60: shows {Q-Spades}{A-Clubs} (two pair, Queens and Tens)
roncrx: shows {8-Hearts}{8-Spades} (two pair, Tens and Eights)
palych60 collected 9613 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9613 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{10-Diamonds}{3-Spades}{2-Diamonds}{10-Hearts}
Seat 1: sgtpepper602 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: willybtl (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: palych60 (small blind) showed {Q-Spades}{A-Clubs} and won (9613) with two pair, Queens and Tens
Seat 4: hellfury378 (big blind) folded before Flop
Seat 5: OMGimadonk folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: roncrx showed {8-Hearts}{8-Spades} and lost with two pair, Tens and Eights
Seat 7: 7272bet folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: milk1klim folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: diego5039 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #82702070627: Tournament #579010257, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2012/07/01 14:53:19 CET [2012/07/01 8:53:19 ET]
Table '579010257 188' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: sgtpepper602 (2079 in chips)
Seat 2: willybtl (12447 in chips) is sitting out
Seat 3: palych60 (10269 in chips)
Seat 4: hellfury378 (19622 in chips)
Seat 5: OMGimadonk (15930 in chips)
Seat 6: roncrx (225 in chips)
Seat 7: 7272bet (8693 in chips)
Seat 8: milk1klim (17490 in chips)
Seat 9: diego5039 (14859 in chips)
sgtpepper602: posts the ante 25
willybtl: posts the ante 25
palych60: posts the ante 25
hellfury378: posts the ante 25
OMGimadonk: posts the ante 25
roncrx: posts the ante 25
7272bet: posts the ante 25
milk1klim: posts the ante 25
diego5039: posts the ante 25
OMGimadonk: posts small blind 150
roncrx: posts big blind 200 and is all-in
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {Q-Clubs}{J-Spades}
7272bet: folds
milk1klim: folds
diego5039: folds
sgtpepper602: folds
willybtl: folds
palych60: calls 300
hellfury378: folds
OMGimadonk: calls 150
*** FLOP *** {6-Clubs}{A-Hearts}{8-Clubs}
OMGimadonk: checks
palych60: checks
*** TURN *** {6-Clubs}{A-Hearts}{8-Clubs} {6-Hearts}
OMGimadonk: checks
palych60: checks
*** RIVER *** {6-Clubs}{A-Hearts}{8-Clubs}{6-Hearts} {7-Clubs}
OMGimadonk: checks
palych60: checks
*** SHOW DOWN ***
OMGimadonk: shows {K-Diamonds}{7-Hearts} (two pair, Sevens and Sixes)
palych60: shows {3-Diamonds}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Sixes)
palych60 collected 200 from side pot
roncrx: mucks hand
palych60 collected 825 from main pot
roncrx finished the tournament in 706th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1025 Main pot 825. Side pot 200. | Rake 0
Board {6-Clubs}{A-Hearts}{8-Clubs}{6-Hearts}{7-Clubs}
Seat 1: sgtpepper602 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: willybtl folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: palych60 showed {3-Diamonds}{A-Diamonds} and won (1025) with two pair, Aces and Sixes
Seat 4: hellfury378 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: OMGimadonk (small blind) showed {K-Diamonds}{7-Hearts} and lost with two pair, Sevens and Sixes
Seat 6: roncrx (big blind) mucked {Q-Clubs}{J-Spades}
Seat 7: 7272bet folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: milk1klim folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: diego5039 folded before Flop (didn't bet)

39  

Rebel4Luck schreef

Nice ticket ship alweer Tongue

ja, kan beter die klotedingen spelen...

40  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic