Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Poker Forum

21829 leden
183973 topics
6818970 posts

Online: 233 107 geregistreerde leden + 126 gasten

Backing Low

HH Wousz, Mercy & ALL IN

Laatste eerst Oudste eerst
12345

out hyper.. had al ff gefold

PokerStars Hand #83232439951: Tournament #582828148, $24.50+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (250/500) - 2012/07/13 0:14:37 CET [2012/07/12 18:14:37 ET]
Table '582828148 57' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: SSSMBRFC2/C (11850 in chips)
Seat 2: Barosso (8225 in chips)
Seat 3: Lalulzi (7151 in chips)
Seat 4: WATnlos (13273 in chips)
Seat 5: Wousz (5965 in chips)
Seat 6: bucky pe (6390 in chips)
SSSMBRFC2/C: posts the ante 100
Barosso: posts the ante 100
Lalulzi: posts the ante 100
WATnlos: posts the ante 100
Wousz: posts the ante 100
bucky pe: posts the ante 100
Lalulzi: posts small blind 250
WATnlos: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Wousz {A-Spades}{7-Spades}
Wousz: raises 5365 to 5865 and is all-in
bucky pe: folds
SSSMBRFC2/C: folds
Barosso: folds
Lalulzi: folds
WATnlos: calls 5365
*** FLOP *** {A-Clubs}{4-Diamonds}{5-Clubs}
*** TURN *** {A-Clubs}{4-Diamonds}{5-Clubs} {Q-Spades}
*** RIVER *** {A-Clubs}{4-Diamonds}{5-Clubs}{Q-Spades} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
WATnlos: shows {A-Hearts}{K-Spades} (a pair of Aces)
Wousz: shows {A-Spades}{7-Spades} (a pair of Aces - lower kicker)
WATnlos collected 12580 from pot
Wousz finished the tournament in 225th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12580 | Rake 0
Board {A-Clubs}{4-Diamonds}{5-Clubs}{Q-Spades}{2-Clubs}
Seat 1: SSSMBRFC2/C folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Barosso (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Lalulzi (small blind) folded before Flop
Seat 4: WATnlos (big blind) showed {A-Hearts}{K-Spades} and won (12580) with a pair of Aces
Seat 5: Wousz showed {A-Spades}{7-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 6: bucky pe folded before Flop (didn't bet)

81  

sure out 16,50t

PokerStars Hand #83232550343: Tournament #589010734, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2012/07/13 0:16:51 CET [2012/07/12 18:16:51 ET]
Table '589010734 89' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: gilbo27 (2360 in chips)
Seat 2: Maverick1871 (4523 in chips)
Seat 3: Mrsgardener (14002 in chips)
Seat 4: sly6444 (4343 in chips)
Seat 5: Digz1984 (8052 in chips)
Seat 6: Wousz (1325 in chips)
Seat 7: locbich88 (2000 in chips)
Seat 9: stortv (1624 in chips)
gilbo27: posts the ante 20
Maverick1871: posts the ante 20
Mrsgardener: posts the ante 20
sly6444: posts the ante 20
Digz1984: posts the ante 20
Wousz: posts the ante 20
locbich88: posts the ante 20
stortv: posts the ante 20
gilbo27: posts small blind 75
Maverick1871: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Wousz {A-Clubs}{K-Spades}
Mrsgardener: folds
sly6444: folds
Digz1984: folds
Wousz: raises 1155 to 1305 and is all-in
locbich88: folds
stortv: raises 299 to 1604 and is all-in
gilbo27: folds
Maverick1871: folds
Uncalled bet (299) returned to stortv
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{5-Diamonds}{2-Hearts}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{5-Diamonds}{2-Hearts} {8-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{5-Diamonds}{2-Hearts}{8-Hearts} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Wousz: shows {A-Clubs}{K-Spades} (high card Ace)
stortv: shows {J-Clubs}{8-Clubs} (two pair, Jacks and Eights)
stortv collected 2995 from pot
Wousz finished the tournament in 916th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2995 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{5-Diamonds}{2-Hearts}{8-Hearts}{J-Hearts}
Seat 1: gilbo27 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Maverick1871 (big blind) folded before Flop
Seat 3: Mrsgardener folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: sly6444 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Digz1984 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Wousz showed {A-Clubs}{K-Spades} and lost with high card Ace
Seat 7: locbich88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: stortv (button) showed {J-Clubs}{8-Clubs} and won (2995) with two pair, Jacks and Eights

82  

PokerStars Hand #83232970830: Tournament #582828141, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2012/07/13 0:25:35 CET [2012/07/12 18:25:35 ET]
Table '582828141 54' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Pocket2Chris (3025 in chips)
Seat 2: tromeros75 (2714 in chips)
Seat 3: scrapersky (1405 in chips)
Seat 4: *$pAAce80* (4221 in chips)
Seat 5: Wousz (12846 in chips)
Seat 6: F### Forever (5071 in chips)
Seat 7: vamooose (2600 in chips)
Seat 8: fermin_millo (10700 in chips)
Seat 9: sabzz (3500 in chips)
Pocket2Chris: posts the ante 25
tromeros75: posts the ante 25
scrapersky: posts the ante 25
*$pAAce80*: posts the ante 25
Wousz: posts the ante 25
F### Forever: posts the ante 25
vamooose: posts the ante 25
fermin_millo: posts the ante 25
sabzz: posts the ante 25
*$pAAce80*: posts small blind 125
Wousz: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Wousz {3-Diamonds}{3-Spades}
F### Forever: folds
vamooose: folds
fermin_millo: raises 250 to 500
sabzz: folds
Pocket2Chris: folds
tromeros75: folds
scrapersky: folds
*$pAAce80*: calls 375
Wousz: calls 250
*** FLOP *** {8-Diamonds}{3-Hearts}{7-Hearts}
*$pAAce80*: checks
Wousz: checks
fermin_millo: bets 750
*$pAAce80*: folds
Wousz: raises 1250 to 2000
fermin_millo: raises 1750 to 3750
Wousz: raises 8571 to 12321 and is all-in
fermin_millo: calls 6425 and is all-in
Uncalled bet (2146) returned to Wousz
*** TURN *** {8-Diamonds}{3-Hearts}{7-Hearts} {10-Hearts}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{3-Hearts}{7-Hearts}{10-Hearts} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Wousz: shows {3-Diamonds}{3-Spades} (three of a kind, Threes)
fermin_millo: shows {7-Spades}{7-Diamonds} (three of a kind, Sevens)
fermin_millo collected 22075 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 22075 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{3-Hearts}{7-Hearts}{10-Hearts}{5-Diamonds}
Seat 1: Pocket2Chris folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: tromeros75 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: scrapersky (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: *$pAAce80* (small blind) folded on the Flop
Seat 5: Wousz (big blind) showed {3-Diamonds}{3-Spades} and lost with three of a kind, Threes
Seat 6: F### Forever folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: vamooose folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: fermin_millo showed {7-Spades}{7-Diamonds} and won (22075) with three of a kind, Sevens
Seat 9: sabzz folded before Flop (didn't bet)

83  

gl in big 11!

84  

PokerStars Hand #83233041576: Tournament #582828141, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2012/07/13 0:27:06 CET [2012/07/12 18:27:06 ET]
Table '582828141 54' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Pocket2Chris (3000 in chips)
Seat 2: tromeros75 (2689 in chips)
Seat 3: scrapersky (1380 in chips)
Seat 4: *$pAAce80* (3696 in chips)
Seat 5: Wousz (2146 in chips)
Seat 6: F### Forever (5046 in chips)
Seat 7: vamooose (2575 in chips)
Seat 8: fermin_millo (22075 in chips)
Seat 9: sabzz (3475 in chips)
Pocket2Chris: posts the ante 25
tromeros75: posts the ante 25
scrapersky: posts the ante 25
*$pAAce80*: posts the ante 25
Wousz: posts the ante 25
F### Forever: posts the ante 25
vamooose: posts the ante 25
fermin_millo: posts the ante 25
sabzz: posts the ante 25
Wousz: posts small blind 150
F### Forever: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Wousz {9-Hearts}{A-Clubs}
vamooose: folds
fermin_millo: folds
sabzz: folds
Pocket2Chris: folds
tromeros75: folds
scrapersky: raises 1055 to 1355 and is all-in
*$pAAce80*: folds
Wousz: raises 766 to 2121 and is all-in
F### Forever: folds
Uncalled bet (766) returned to Wousz
*** FLOP *** {A-Diamonds}{Q-Spades}{J-Diamonds}
*** TURN *** {A-Diamonds}{Q-Spades}{J-Diamonds} {6-Spades}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{Q-Spades}{J-Diamonds}{6-Spades} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Wousz: shows {9-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
scrapersky: shows {J-Clubs}{A-Hearts} (two pair, Aces and Jacks)
scrapersky collected 3235 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3235 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{Q-Spades}{J-Diamonds}{6-Spades}{K-Diamonds}
Seat 1: Pocket2Chris folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: tromeros75 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: scrapersky showed {J-Clubs}{A-Hearts} and won (3235) with two pair, Aces and Jacks
Seat 4: *$pAAce80* (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Wousz (small blind) showed {9-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 6: F### Forever (big blind) folded before Flop
Seat 7: vamooose folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: fermin_millo folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: sabzz folded before Flop (didn't bet)

85  

out b11 voor $34,50. std shove vs 35/24

PokerStars Hand #83233394343: Tournament #589010494, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XXV (1400/2800) - 2012/07/13 0:34:42 CET [2012/07/12 18:34:42 ET]
Table '589010494 87' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: VB_1_CUB (219518 in chips)
Seat 2: BazzokkaStar (110972 in chips)
Seat 3: getatore (106129 in chips)
Seat 4: Adef (36016 in chips)
Seat 5: justnl2 (99334 in chips)
Seat 6: FrenkieHK (64487 in chips)
Seat 7: ART_Temon (135557 in chips)
Seat 8: Wousz (73091 in chips)
Seat 9: Bluf_To_Much (50765 in chips)
VB_1_CUB: posts the ante 350
BazzokkaStar: posts the ante 350
getatore: posts the ante 350
Adef: posts the ante 350
justnl2: posts the ante 350
FrenkieHK: posts the ante 350
ART_Temon: posts the ante 350
Wousz: posts the ante 350
Bluf_To_Much: posts the ante 350
VB_1_CUB: posts small blind 1400
BazzokkaStar: posts big blind 2800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Wousz {Q-Clubs}{A-Spades}
getatore: folds
Adef: folds
justnl2: raises 2800 to 5600
FrenkieHK: folds
ART_Temon: folds
Wousz: raises 67141 to 72741 and is all-in
Bluf_To_Much: calls 50415 and is all-in
VB_1_CUB: calls 71341
BazzokkaStar: folds
justnl2: folds {K-Spades}
*** FLOP *** {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Spades}
*** TURN *** {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Spades} {2-Hearts}
*** RIVER *** {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Spades}{2-Hearts} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
VB_1_CUB: shows {Q-Diamonds}{Q-Spades} (two pair, Queens and Deuces)
Wousz: shows {Q-Clubs}{A-Spades} (a pair of Deuces)
VB_1_CUB collected 44652 from side pot
Bluf_To_Much: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (a full house, Nines full of Deuces)
Bluf_To_Much collected 162795 from main pot
Wousz finished the tournament in 255th place and received $34.50.
*** SUMMARY ***
Total pot 207447 Main pot 162795. Side pot 44652. | Rake 0
Board {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Spades}{2-Hearts}{7-Spades}
Seat 1: VB_1_CUB (small blind) showed {Q-Diamonds}{Q-Spades} and won (44652) with two pair, Queens and Deuces
Seat 2: BazzokkaStar (big blind) folded before Flop
Seat 3: getatore folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Adef folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: justnl2 folded before Flop
Seat 6: FrenkieHK folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ART_Temon folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Wousz showed {Q-Clubs}{A-Spades} and lost with a pair of Deuces
Seat 9: Bluf_To_Much (button) showed {9-Diamonds}{9-Clubs} and won (162795) with a full house, Nines full of Deuces

86  

Laatste $11t ook out buttonshove met 4bb left 4-2s < K9.

$34,50 + $64.03 + $50.26 + $76.75 = $225,54 - ($0,55+7,50+5,10+16,5+25+11) = $159,89 komt je kant weer op. iig wat cake verminderdSmile

87  

GG Smile

88  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic