Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Poker Forum

21826 leden
183950 topics
6817895 posts

Online: 281 121 geregistreerde leden + 160 gasten

Procenten Verkoop Low

[% verkoop] 2 mtt's, AntillianAce 17/07

Laatste eerst Oudste eerst

0.30 3.30mm 6-max
1.45 5.50hot
50% verkoop

1

rest

2

baller, gl us

3

pff out
PokerStars Hand #83430437173: Tournament #2012070043, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2012/07/17 1:52:05 CET [2012/07/16 19:52:05 ET]
Table '2012070043 581' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: ino_agalliu (8436 in chips)
Seat 2: pokerstopers (4072 in chips)
Seat 3: TheRhino888 (18815 in chips)
Seat 4: nmmoller (2996 in chips)
Seat 5: AntillianAce (4415 in chips)
Seat 6: fu210qur (5866 in chips)
ino_agalliu: posts the ante 15
pokerstopers: posts the ante 15
TheRhino888: posts the ante 15
nmmoller: posts the ante 15
AntillianAce: posts the ante 15
fu210qur: posts the ante 15
nmmoller: posts small blind 60
AntillianAce: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to AntillianAce {K-Spades}{9-Spades}
fu210qur: raises 120 to 240
ino_agalliu: folds
pokerstopers: calls 240
TheRhino888: folds
nmmoller: calls 180
AntillianAce: calls 120
*** FLOP *** {K-Clubs}{9-Clubs}{7-Diamonds}
nmmoller: bets 2741 and is all-in
AntillianAce: raises 1419 to 4160 and is all-in
fu210qur: folds
pokerstopers: calls 3817 and is all-in
Uncalled bet (343) returned to AntillianAce
*** TURN *** {K-Clubs}{9-Clubs}{7-Diamonds} {10-Clubs}
*** RIVER *** {K-Clubs}{9-Clubs}{7-Diamonds}{10-Clubs} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
AntillianAce: shows {K-Spades}{9-Spades} (two pair, Kings and Nines)
pokerstopers: shows {7-Hearts}{7-Spades} (three of a kind, Sevens)
pokerstopers collected 2152 from side pot
nmmoller: shows {8-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
pokerstopers collected 9273 from main pot
nmmoller finished the tournament in 7102nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 11425 Main pot 9273. Side pot 2152. | Rake 0
Board {K-Clubs}{9-Clubs}{7-Diamonds}{10-Clubs}{Q-Hearts}
Seat 1: ino_agalliu folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pokerstopers showed {7-Hearts}{7-Spades} and won (11425) with three of a kind, Sevens
Seat 3: TheRhino888 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: nmmoller (small blind) showed {8-Diamonds}{K-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 5: AntillianAce (big blind) showed {K-Spades}{9-Spades} and lost with two pair, Kings and Nines
Seat 6: fu210qur folded on the Flop

4

break
5.5 2.7k

5

Doe is je best

6

Gelocked wegens het niet voldoen aan STD OP

7
Terug naar boven
 

Topic is dicht, nieuwe comments kunnen niet worden toegevoegd.