Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)
Naam Sponsor Totale winnings
Nicolas ChouityLebanon $3,490,876
Joseph MouawadLebanon $1,492,738
Albert DaherLebanon $795,049
Georges YazbeckLebanon $694,374
Nabil MattaLebanon $657,306
Walid BouLebanon