Naam Sponsor Totale winnings
Jake CodyUnited Kingdom PokerStars.be $3,933,942
Benny SpindlerGermany $3,927,092
Annette ObrestadNorway $3,915,635
Keven StammenUnited States $3,913,792
Chris MoormanUnited Kingdom $3,892,050
Galen HallUnited States $3,884,123
Marty SmythIreland $3,877,292
Kevin MacPheeUnited States $3,866,726
Tom MarcheseUnited States $3,837,601
Jeff RossiterAustralia $3,784,398
Chau GiangUnited States $3,778,485
Dan SmithUnited States $3,766,797
James van AlstyneUnited States $3,729,439
Mohsin CharaniaUnited States $3,724,489
Andrew LichtenbergerUnited States $3,646,443
Dominik NitscheGermany $3,608,928
Theo JorgensenDenmark PokerStars.be $3,596,936
Mel JudahUnited Kingdom $3,587,907
Chris MoneymakerUnited States PokerStars.be $3,573,688
Chad BrownUnited States PokerStars.be $3,553,879
1789101120