Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

3Bet

De 3bet is een korte benaming voor de derde bet in een betronde. Preflop (voordat de communitycards verschijnen) wordt de grote blind als eerste bet gezien. Een raise preflop is dan ook de 2bet, een reraise is dan logischerwijs de 3bet: het is de derde bet deze betronde.

Voorbeeld:

Op de flop, turn of River is de 3bet een andere benaming voor de rereraise. Als iemand bet op de flop en wordt geraised door iemand dan hebben de spelers daarna de mogelijkheid tot 3betten: het maken van de derde bet.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW