Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Ace-High

Een five card hand met een aas als hoogste kaart als er geen pair of hogere hand gevormd kan worden. Als er niemand aan tafel zit die een pair kan maken dan is dat de hoogste hand (te vergelijken met "King high" of "Queen high"Wink

Voorbeeld: voorbeeld in het Nederlands: "ik heb aas hoog, heb jij hoger?". De ander:"ja, ik heb twee tweeën".

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW