Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

All-In Over the Top

All-in gaan nadat een andere speler jou heeft geraised. Voorbeeld: ik had twee heren en ging "all-in over the top" met een middelmatige hoeveelheid fiches tegen een grote berg met fiches. Een ander

Voorbeeld: John called alleen maar, Tony raised "all-in over the top".

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW