Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

All the Way

Als een ieder al zijn of haar chips/fiches inzet. Meestal gaat "go" eraan vooraf.

Voorbeeld: Als ik hiermee mijn hand haal, dan ga ik "all the way".

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW