Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Apology Card

In lowball, is de apology card de kaart die je krijgt gedeeld die je de vorige pot het hardst nodig had. Om een voorbeeld te geven: een speler heeft A-2-3-4 en de laatste kaart is weer een 4. De volgende pot is de eerste kaart die deze speler gedeeld krijgt een 5. Vervolgens laat de speler de kaart zien aan zijn medespelers en zegt hij: "daar is die dan, de "apology card".

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW