Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Apple

Een spel met hoge inzetten, meestal het grootste spel wat zich bevindt in de desbetreffende club.

Voorbeeld: ik verloor gister 1000 euro in de apple. De term "big apple" kan ook worden gebruikt om de grote pot aan te geven.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW