Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

As Nas

Een oud Perzisch spel waarvan men zegt dat het de voorloper is van poker. Het schijnt te zijn ontstaan in de 16e eeuw, onder de naam As Nas. Dit spel werd gespeeld met 25 kaarten in 5 verschillende kleuren. Het spel lijkt een beetje op het hedendaagse 5 card stud, en had verschillende rangen als in three of a kind. Toen de Europeanen het spel begonnen te spelen noemde ze het "poque" of "pochen". Hoewel het poker dan oorspronkelijk afkomstig is uit Europa en het oude Persië, het is echt groot geworden in Amerika.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW