Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Back-to-back

Als je een pair in je handen houdt als je 5 card stud speelt (wanneer het pair gevormd word met de eerste twee kaarten die gedeeld worden, een in de blind, en de ander als de eerste upcard). Kan ook worden verwezen naar "wired". Ook kan het zonder streepjes worden gebruikt als normaal Engels, zoals in de zin: "Johnny Chang won back to back in 1987 en 1988".

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW