Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Backer

Een persoon die zelf niet speelt, maar iemand financiert die wel speelt.

Voorbeeld: "Hoe kun je in godsnaam meedoen aan dit toernooi? Ik dacht dat je blut was?". "Ik heb een backer".

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW