Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Battle of the Blinds

Als iedereen zijn kaarten fold behalve de kleine en de grote blind en vervolgens zij tegen elkaar gaan spelen.

Voorbeeld: "Ik denk niet dat het onverstandig is als je met AQ doorspeelt tegen een loose/ aggressive tegenstander tijdens de battle of the blinds".

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW