Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Beat the Board

Ook wel: Beat the Table. Dit houdt in dat je de beste hand hebt van alle spelers die hun hand laten zien.

Voorbeeld: "Jouw vriend heeft hem gewonnen, zijn ruiten 6 beats the board, en jij hebt niet hoger".

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW