Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Bet

Dit houdt in: het inzetten van fiches/chips in de pot.

Voorbeeld: "jij moet minimaal drie bets"... Wat inhoud dat als jij mee wilt gaan drie keer de gedane inzet moet inzetten. (als je in een $2-limitgame speelt je minimaal $6 in de pot moet gooien om mee te gaan).

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW