Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Big Blind

Een vastgesteld bedrag dat betaald moet worden door speler die in de tweede positie zit van de dealer (met de klok mee meegeteld), alvorens er nog kaarten worden gedeeld. Spelers die later tijdens een pot willen mee spelen dienen vaak eenmalig in elke willekeurige positie een big blind in te zetten bij No-Limit Hold'em cashgames. Tijdens toernooien gaat de big blind (evenals de small blind) na elke afgesproken tijdsronde omhoog.

De term big blind wordt ook gebruikt om aan te geven hoe groot iemand zijn of haar stack is. In plaats van de stackgrootte uit te drukken in een absoluut getal (zoals bijvoorbeeld 3.000 chips) gebruikt met het aantal big blinds. Bij een stack van 3.000 en een grote blind van 100, speelt men bijvoorbeeld 30 big blinds. Op deze manier is iemands stackgrootte relatief ten opzichte van de blinds en beter op waarde te schatten.

Big blind wordt regelmatig afgekort tot BB.

Voorbeeld:

Ik zat in de big blind met nog dertig big blinds, dus ik had nog alle tijd om een betere spot af te wachten.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW