Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Big Pair

Een paartje dat hoger is dan twee tienen. JJ QQ KK of AA.

Voorbeeld: "Buitenom het feit dat je de mogelijkheid hebt een flush te maken heb je ook nog kans op een "Big Pair". Of: "Met hoge kaarten als A-Q of een big pair als Q-Q krijg je de mogelijkheid om zonder de flop te zien al een hoge pot te krijgen, door te raisen.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW