Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Blind Raise

Een spel of situatie waarin de speler aan de linkerzijde van de dealer altijd 1 chip inzet (de blind), en degene die daarnaast zit er twee in moet zetten. Dis een forced raise.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW