Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Calling Station

Een passieve of een loose player die eigenlijk veel vaker called dan hem goed is.

Voorbeeld: Ook wel bekend als een "Policeman", dit soort spelers bluffen bijna nooit.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW