Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Cash game

Er word over een cash game gesprokken als de fiches op tafel geld voorstellen en niet punten. Iedereen kan een cash game op elk moment instappen of uitstappen en zijn fiches incashen.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW