All The Latest News from the 2015 WSOP
Now Live WSOP WSOP 2015
All The Latest News from the 2015 WSOP

Cold Call

Het callen van meer dan 1 bet tijdens een rondje. Om een voorbeeld te geven: Als de speler na de big blind raised, dan moet een volgende speler niet alleen de big blind callen maar ook nog de raise van diegene die na de big blind zit. Dit is anders dan als een speler slechts een bet moet callen en dit wordt dus een "Cold Call"genoemd.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW