Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Cold Call

Het callen van meer dan 1 bet tijdens een rondje. Om een voorbeeld te geven: Als de speler na de big blind raised, dan moet een volgende speler niet alleen de big blind callen maar ook nog de raise van diegene die na de big blind zit. Dit is anders dan als een speler slechts een bet moet callen en dit wordt dus een "Cold Call"genoemd.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW