Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Deck

Een kaartenspel, wat in Hold'em, Omaha en Seven-Card Stud bestaat uit 52 kaarten (53 als er ook een joker in zit, wat soms het geval is in ace-to-five lowball en draw high).

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW