Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Declaration

Het duidelijk maken voor welk deel van de pot je speelt in hi-lo games. Meestal gebeurt dit met twee muntjes onder de tafel, waarbij geen muntje staat voor de low hand, 1 muntje staat voor de hi hand en twee munten staan voor als een speler voor zowel de hi als de low pot gaat.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW