Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Foul

Een hand waar nooit mee gespeeld mag worden, voor wat voor reden dan ook. Een speler met een foul hand mag dan ook nooit aanspraak maken op een gedeelte van de pot. Als je na de flop komt ineens laat zien dat je drie kaarten in je hand hebt, dan kan de dealer je hand als foul verklaren.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW