Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Game Theory

Game theory (of speltheorie in het Nederlands) is een tak van de wiskunde waarin het nemen van beslissingen centraal staat. Het biedt een raamwerk waarmee strategische interacties tussen verschillende spelers bestudeerd worden.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW