Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

GG

Afkorting voor 'Good Game' welk voornamelijk in online poker gebruikt wordt. Na het uitschakelen van iemand in een toernooi wordt vaak deze term gebruikt om aan te geven dat iemand goed gespeeld heeft. Vaak zijn er meerdere spelers aan tafel welk aangeven dat een vertrekkende speler goed gespeeld heeft.

Ook de vertrekkende speler kan deze afkorting gebruiken in de chatbox van de pokerroom om aan te geven dat hij er vrede mee heeft het strijdtoneel te verlaten en van mening is dat de rest van de spelers of de speler die zijn uitschakeling op zijn of haar naam heeft staan goed gespeeld heeft.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW