Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

HUD

HUD of Heads-Up-Display wordt gebruikt voor het projecteren van statistieken (van jezelf en je tegenstanders) uit je pokerhanden database op de online poker tafels. Op die manier krijg je, zodra je speelt, informatie over de speelstijl van je tegenstander.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW