Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Omaha

Een pokerspel waarin iedere speler 4 kaarten dicht gedeeld krijgt en er 5 kaarten open, de combinatie moet gevormd worden met 2 kaarten uit de dichte kaarten (hole cards) en 3 kaarten van het board (community cards).

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW