Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

One-End

Ook wel bekend als one way straight. Dit houdt in dat je 4 kaarten van een straat hebt, en slechts met 1 kaart (aan de linker- of rechterkant) deze hand kan maken (als hij in het midden moet vallen heet dit een gutshot).

Voorbeeld: hiervan zijn: A-K-Q-J of 4-3-2-A.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW