Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Out of Line

Ook wel bekend als "of a bet", dit houdt in dat iemand bet, terwijl hij een slechte hand heeft, met de bedoeling om zijn medespelers te laten folden.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW