Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Overcard

Een kaart die hoger is dan alle kaarten die op de board liggen.

Voorbeeld: Als je A-Q hebt en op de flop komt J-7-3, dan heb je weliswaar geen paartje, maar je hebt wel twee overcards.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW