Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Play the Board

Het spelen van een hand waarmee je kaarten niet beter worden dan wat er op tafel ligt.

Voorbeeld: je hebt 2-2 en op tafel ligt er 4-4-9-9-A (zonder mogelijkheid tot een flush), in dit geval heb je niets aan je eigen kaarten, en speel je met wat er "on the board" ligt. N.B. als je meegaat en niemand heeft hoger, dan heb je hooguit kans op een split pot met je medespelers.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW