Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Range

Aantal handen die je tegenstander kan hebben, gebaseerd op de informatie die je op dat moment over hem hebt.

Voorbeeld:

Iemand opent in vroege positie. Je neemt aan dat zijn range hier vooral uit sterke broadway handen en paartjes bestaat.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW