Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Small Blind

De verplichte inzet van een speler die links van de button zit. Deze is vaak de helft van wat de grote blind inzet.

voorbeeld: kleine blind is $5, grote blinds is $10. Dat zet de speler links van de dealer $5 in en de speler daar weer links van $10.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW