Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Stack-to-Pot Ratio (SPR)

Stack-to-pot ratio is de effectieve stackgrootte, dus de grootte van de kleinste stack, gedeeld door de grootte van de pot.

Voorbeeld:

Heb jij dus een stack van $12.000, je tegenstander een stack van $9.000 en ligt er $1.000 in het midden dan is de SPR $9.000/$1.000 = 9. Je gaat uit van de effectieve stackgrootte, omdat dat het maximale bedrag is wat je kunt winnen of verliezen.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW