Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Tilt, On

Gedrag dat wordt geuit na het verliezen, in de regel negatief.
Dus als je na een grote pot te hebben verloren je van je standaard strategie gaat afwijken. En je nu opeens wel A6 en 48 etc gaat spelen. Dan ben je op TILT

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW