Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Time

1.Een verzoek van een speler om het spel stil te zetten terwijl hij aan het besluiten is wat hij gaat doen. "Time please!", is hetgene dat hij dan zegt. Als een speler dit niet vraagt en als er aanzienlijke aktie voor hem is geweest, kan de dealer besluiten dat de speler heeft gefold. 2.Een bedrag dat of via de button, of ieder half uur geïnd wordt door "het huis". Dit is een andere manier voor het huis om inkomsten te vergaren. (zie "rake"Wink.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW