Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Toke

Een klein bedrag (vaak iets $.50 of $1.00) dat aan de dealer gegeven wordt door de winnaar van een pot. In de regel zijn tokes een meer dan substantieel gedeelte van het inkomen van de dealer.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW