Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Top 10 hands

Dit zijn 10 handen die bekends staan al de 10 beste start handen bij Texas Hold'em poker.
1. AA
2. KK
3. QQ
4. AK suited (dus van dezelfde soort , A harten en K harten)
5. AQ suited
6. JJ
7. KQ suited
8. AJ suited
9. AK off-suit (dus niet van dezelfde soort, A harten K schoppen)
10. 10-10

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW