Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

$7500 Midnight Prop Bet

It's the early hours of the morning here at the PokerNews Cup Alpine 2009, and Tony G is in on a $7,500 prob bet. David Saab has challenged him to a race against Australian former pro basketballer, Nick Lackovic.