Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

EPT 8 Berlin: Moorman VS Levy

Chris Moorman and Adam Levy are sharing a table on Day 1b of EPT Berlin . Lynn Gilmartin investigates who they believe is the better player, the most attractive and how on earth they didn't realise "isildur1" was at their table.